Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

K / 1064 sav.

Kabacevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1893 11 05 Stolaukėlio k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 07 02–1921 09 06. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Ožkabalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4058, išduotas 1929 11 21.

Kabašinskas

Zigmas, Florijono sūnus

Gimė 1888 07 19 Šiauliuose. Tarnavo sav. 1919 06 08–1921 01 14. 1928 m. gyv. Šiaulių vls. Gruzdžių vls. Verbūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2431, išduotas 1929 05 31.

Kabečius

Stasys, Tado sūnus

Gimė 1900 08 22 Aukštųjų Kaplių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 09–1921 11 12. 1930 m. gyv. Šėtos vls. Kirdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4766, išduotas 1930 04 15.

Kabelka

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 Buktos k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 08 27. Įst. sav. 1919 03 12. Nukautas ties Kamariškiais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8518, išduotas 1932 05 31.

Kacas

Giršas Chaimas, Eizerio sūnus

Gimė 1902 01 23 Vilniuje. Tarnavo sav. 1920 1 16–1923 04 13. 1932 m. gyv. Širvintų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9370, išduotas 1933 11 30.

Kačauskas

Antanas, Anupro sūnus

Gimė 1898 05 21 Užupės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 01 08. 1930 m. gyv. Dotnuvos vls. Urbelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4543, išduotas 1930 02 15.

Kačelnikas

Efroimas, Joselio sūnus

Gimė 1903 07 14 Baltarusijoje, Ašmenos apskr. Smorgonių mst. Tarnavo sav. 1920 09 20–1921 10 20. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9279, išduotas 1933 09 30.

Kačerauskas

Ignas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 01 10 Gudžiūnų k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1920 04 09. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Vikaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4767, išduotas 1930 04 15.

Kačerauskas

Juozas, Augustino sūnus

Gimė 1889 12 04 Bliūdžių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1920 05 13. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Berčiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1742, išduotas 1929 03 16.

Kačerauskas

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1897 01 25 Račiškių plv. Betygalos vls. (Raseinių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 11 26. 1930 m. gyv. Kelmės vls. Žvilgių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7570, išduotas 1931 11 28.

Kačergis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 07 26 Butkos k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1920 03 01. 1930 m. gyv. Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6818, išduotas 1931 06 17.

Kačinauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 12 11 Lazdynų k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 19–1920 03 12. 1930 m. tarnavo Vilkaviškio apskr. pasienio policijoje, gyv. Kaupiškių vls. Lazdynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5127, išduotas 1930 05 30.

Kačinskas

Alfonsas, Jono sūnus

Gimė 1901 08 06 Gruzdžių mstl. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 06 21–1921 11 27. 1929 m. gyv. Žagarės vls. Petraitėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2066, išduotas 1929 04 17.

Kačinskas

Vladas, Jeronimo sūnus

Gimė 1904 03 13 Viduklės mstl. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 06 21–1920 09 24, pašauktu – 1925 11 01–1926 04 30. 1928 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3324, išduotas 1929 07 31.

Kačiulis

Aleksandras, Kazio sūnus

Gimė 1899 10 13 Aukštadvario dv. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 08 26–1920 08 21, buvo sužeistas prie Radviliškio nuo granatos sprogimo, todėl paleistas. 1933 m. gyv. Čekiškės vls. Savaranovos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9121, išduotas 1933 03 31.

Kačiulis

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1901 06 26 Alfredavos plv. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1920 03 22. 1919 06 06 sužeistas ties Antaliepte. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Ariogalos vls. Algimantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10130, išduotas 1938 11 29.

Kačkauskas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1904 04 18 Vidgirių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1922 07 18. 1929 m. tarnavo Vilkaviškio apskr. pasienio policijos 3 rajone, gyv. Žaliosios vls. Arminų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4769, išduotas 1930 04 15.

Kačkauskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 16 Dalinonių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 07 02–1922 04 07. 1930 m. gyv. Žaslių vls. Rudžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6835, išduotas 1931 06 17.

Kačkys

Julius, Alekso sūnus

Gimė 1899 07 05 Latvijoje, Rygos mst. Mirė 1920 03 07. Įst. sav. 1919 08 20. Mirė ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3687, išduotas 1929 10 21.

Kadys

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1895 12 14 Vaišlaukio k. Šaukėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 03 31. 1931 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8018, išduotas 1932 02 29.

Kadžys

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1895 06 07 Užuraisčio k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Kapitonas (1919 m.). Įst. sav. 1918 12 11 į 1 p.p. 1940 m. atleistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 196, išduotas 1928 06 14.

Kaganas

Joselis, Izraelio sūnus

Gimė 1902 Vilniuje. Tarnavo sav. 1920 10 20–1923 12 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1505, išduotas 1929 02 19.

Kaikaris

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1902 03 26 Bandorių k. Žagarės vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1921 01 21, 1924 01 13–1924 07 06. 1929 m. gyv. Žagarės vls. Žiurių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3564, išduotas 1929 08 21.

Kailiūnas

Kazys, Andriaus sūnus

Gimė 1895 02 02 Meškininkų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 03 31. 1930 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6823, išduotas 1931 06 17.

Kaira

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1866 06 29 Milošių k. Adutiškio vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 03 19 2 p.p. Gyv. Kaune, Šančiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3281, išduotas 1929 07 30.

Kairaitis

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1898 08 27 Tarpiškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1920 07 31. Įst. sav. 1919 01 28. Mirė 3-oje R Kryžiaus ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6299, išduotas 1931 02 25.

Kairaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 09 17 Papiškių dv. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1921 11 11. 1932 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Trakų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8862, išduotas 1932 11 30.

Kairys

Alfonsas, Petro sūnus

Gimė 1897 05 01 Ruoliškio k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1918 11 23–1923 06 17. Pradžioje įstojo į Biržų savanorių būrį. 1931 m. dirbo Šiaulių apskr. Padubysio vls. policijos punkte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6372, išduotas 1931 02 25.

Kairys

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1896 03 01 Mindaugiškių vns. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1920 08 20. 1928 m. gyv. Miežiškių vls. Kuzmiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1866, išduotas 1929 03 23.

Kairys

Antanas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1899 11 14 Dervelių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 05 30, 1920 11 19–1922 04 05. Buvo bermontininkų nelaisvėje. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Radviliškio vls. Vingeliškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6833, išduotas 1931 06 17.

Kairys

Feliksas, Domo sūnus

Gimė 1899 02 22 Vismaldų k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 07 11–1922 01 14. 1928 m. dirbo Telšių apskr. I nuovados policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 676, išduotas 1928 08 29.

Kairys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 07 18 Skliausčių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 11 26. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Kražių vls. Šapėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3075, išduotas 1929 06 25.

Kairys

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1899 06 24 Butkūnų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1920 07 27. 1933 m. gyv. Vadoklių vls. Paežerių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9182, išduotas 1933 05 31.

Kairys

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1899 06 02 Ruoliškio k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo partizanu nuo 1918 11 23, pašauktu – 1920 09 17–1923 03 28. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. Šaukėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5300, išduotas 1930 06 25.

Kairys

Kazys, Gasparo sūnus

Gimė 1900 02 20 Žeriaukų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1918 12 15–1921 10 06. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. ir vls. Liudinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2192, išduotas 1929 04 17.

Kairys

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1895 06 29 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 16–1920 03 23. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. ir vls. Pūstapėdžių k., vėliau – Jelekčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3520, išduotas 1929 08 21.

Kairys

Viktoras, Pijaus sūnus

Gimė 1899 10 01 Vidgirių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 11 12. 1929 m. gyv. Keturvalakių k. Karklinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5170, išduotas 1930 6 25.

Kairys

Feliksas, Petro sūnus

Gimė 1888 12 06 Ruoliškio k. Biržų vls. (Biržų r.). Įst. sav. 1918 11 23, buvo sužeistas, partizanas. 1930 m. gyv. Biržuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4809, išduotas 1930 04 15.

Kairiukštis

Jurgis, Mato sūnus

Gimė 1897 04 13 Rokų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1928 07 05 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Apdov. išd. žmonai Magdelenai, gyv. A. Panemunėje. Tarnavo sav. 1919 01 21–1921 12 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5939, išduotas 1930 11 17.

Kajokas

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1897 12 Šarkio k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 04 27. 1930 m. gyv. Liubavo vls. Mantrimų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6983, išduotas 1931 06 25.

Kaknevičius

Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1896 03 24 Bunikėlių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 04 02. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Užvenčio vls. Čekaičių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1914, išduotas 1929 03 26.

Kaladė

Povilas

Gimė 1899 01 18 Latvijoje, Ryga. Mirė 1941 06 26 Baltarusijoje, Tarp Postavų ir Glubokojės kaimų. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 06 22 įstojo savanoriu. 1919 12 16 baigė Karo m-klą. 1929 m. pakeltas į kapitonus. Tarnavo iki 1941 m. Nušautas rusų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 82, išduotas 1928 05 14.

Kaladinskas

Nikodemas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 01 13 Želmeniškės k. Ignalinos vls. (Ignalinos r.). Mirė 1996 05 Avilių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 30–1922 01 11 1 p.p. 1929 m. gyv. Želmeniškių k. Vėliau gyv. Imbrado vls. Šaulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3559, išduotas 1929 08 21.

Kalasauskas

Juozas, Uršulės sūnus

Gimė 1898 03 05 Netičkampio k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 29–1921 12 01. 1932 m. gyv. Kauno apskr. Pakuonio vls. Aštunėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9338, išduotas 1933 11 30.

Kalasauskas

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1899 11 01 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 11 24. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8678, išduotas 1932 07 02.

Kalasūnas

Juozas

Gimė Kluoniškių k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Mirė 1919 01 13. Įst. sav. 1919 01 06. Žuvo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4308, išduotas 1929 11 21.

Kalašinskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 09 18 Gailaičių k. Pašiaušės vls. (Kelmės r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Kelmės vls. Pakalniškių k. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 11 28. Miręs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2891, išduotas 1929 06 26.

Kalašinskas

Mykolas, Antano sūnus

Gimė 1888 04 01 Rokų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1923 04 01. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Dvareliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7239, išduotas 1931 08 31.

Kalašinskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1896 06 30 Kaune. Mirė 1920 01 16. Kalužinskas. Įst. sav. 1919 02 22. Dingo be žinios mūšyje su lenkais. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8756, išduotas 1932 09 30.

Kalašinskas

Stasys, Andriaus sūnus

Gimė 1900 05 13 Kaune. Tarnavo sav. 1919 09 23–1922 01 17. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4725, išduotas 1930 02 15.

Kalašinskas

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1899 04 13 Rokų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1921 02 02 Lenkijoje, Varšuva. Įst. sav. 1918 12 31. 1920 09 22 pateko į lenkų nelaisvę. Mirė Varšuvos epidemijos ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7700, išduotas 1931 12 23.

Kalaušis

Adomas, Mato sūnus

Gimė 1885 03 10 Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 04 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3797, išduotas 1929 10 21.

Kalavinskas

Pijus, Jurgio sūnus

Gimė 1899 02 24 Vidgirių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 11 25. Nuo 1921 m. gyv. Gargždų vls. Vėžaičių dv. (Kretingos apskr.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 4205, išduotas 1929 11 21.

Kalavinskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 02 07 Vidgirių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1923 02 11. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8826, išduotas 1932 10 31.

Kaleckas

Petras

Karo valdininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4420, išduotas 1930 01 31.

Kalėda

Juozas, Onos sūnus

Gimė 1901 07 15 Cimaniūnų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 10 01–1923 03 11. 1929 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10191, išduotas 1939 09 09.

Kalėda

Kasperas, Prano sūnus

Gimė 1900 01 29 Darsūniškio k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 08 13–1922 04 07. 1928 m. gyv. Kruonio vls. Sekionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1688, išduotas 1929 02 19.

Kalėda

Matas, Prano sūnus

Gimė 1896 12 12 Baltarusijoje, Gardino apskr. Šabalionių vls. Švendubrės k. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 07–1922 11 04. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Giedraičių vls. Dubingių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3822, išduotas 1929 11 11.

Kalesinskas

Aleksandras, Miko sūnus

Gimė 1898 Ramonių k. Punsko vls. Mirė 1945 01 29 Vilniuje. Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Mirė kalėjime.) Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 10 17. 1929 m. gyv. Punsko vls. Sangrūdos k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1200, išduotas 1928 10 31.

Kalikauskas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1902 04 03 Lasevičių dv. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 01 21. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1197, išduotas 1928 10 31.

Kalikauskas

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1894 01 02 Čivonių (Lasevičių) k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Kapitonas. Įst. sav. 1919 01 09. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 812, išduotas 1928 08 29.

Kalikauskas

Stasys, Andriaus sūnus

Gimė 1895 05 18 Galstų vns. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 19. 1929 m. buvo Galstų dvaro naujakurys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3948, išduotas 1929 11 13.

Kalinauskas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1901 06 03 Kaune. Mirė 1921 02 07. Apdov. išd. motinai Liaudanskienei-Kalinauskienei-Gilytei Aleksandrai, gyv. Kaune. Įst. sav. 1920 05 27. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8860, išduotas 1932 11 30.

Kalinauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1894 04 14 Grabavos k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 03 07. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Šventaragio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4668, išduotas 1930 02 15.

Kalinauskas

Vincas, Liudviko sūnus

Gimė 1893 11 01 Lyderiškių k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 02 22. 1931 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6838, išduotas 1931 06 17.

Kalinauskas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1898 10 14 Mockabūdžių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 22–1921 10 31. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Karklinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5771, išduotas 1930 10 31.

Kalis

Povilas, Vilhelmo sūnus

Gimė 1883 Latvijoje, Ryga. Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 06 05. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1470, išduotas 1929 02 04.

Kalnėnas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1901 08 21 Antalgės k. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Mirė 1942 10 14 Rusijoje, Sverdlovskas. Iki 1925 01 17 Zagorskas. Apdov. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 11–1921 10 22 1 p.p., dalyvavo Klaipėdos sukilime. Sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3555, išduotas 1929 08 21.

Kalpokas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 11 09 Taručių k. Panemunio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1920 03 14–1921 03 15. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8377, išduotas 1932 05 14.

Kalpokas

Stasys, Kosto sūnus

Gimė 1898 05 12 Jokubiškio vns. Juodupės vls. (Rokiškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 03–1920 07 31. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8417, išduotas 1932 05 31.

Kalpokas

Antanas, Tomo sūnus

Gimė 1901 Neravų k. Druskininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 03 26–1921 11 01. 1928 m. gyv. Liškiavos vls. Aušrinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1301, išduotas 1928 11 14.

Kalvaitis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1896 05 20 Pavištyčio k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1921 11 22. 1928 m. gyv. Vištyčio vls. Norvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1513, išduotas 1929 02 19.

Kalvaitis

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 07 23 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. išd. motinai Petronėlei, gyv. Duonelaičių k. Tarnavo sav. 1919 03 09–1920 06 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8679, išduotas 1932 07 02.

Kalvaitis

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1900 10 14 Čekiškės mstl. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 08 20–1922 01 22. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1788, išduotas 1929 03 20.

Kalvaitis

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1899 12 06 Gudelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 16. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Lakštingalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2193, išduotas 1929 04 17.

Kalvaitis

Jurgis, Adomo sūnus

Gimė 1898 08 27 Šiaudinės (Vaišvilų) k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 12 13. 1932 m. gyv. Tauragės vls. Šaltaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8755, išduotas 1932 09 30.

Kalvaitis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1898 02 12 Vaitkabalių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 16. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4032, išduotas 1929 11 21.

Kalvaitis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 06 04 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 03–1920 02 19. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7287, išduotas 1931 08 31.

Kamaitis

Justinas Vladas, Jono sūnus

Gimė 1894 11 06 Pavasijų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1919 12 13, paleistas dėl sužeidimo, ligos. Vėliau dirbo policininku pasienyje. Buvo sužeistas. Apdov. I rūšies 3 ir 2 laipsnio Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4539, išduotas 1930 02 15.

Kamandulis

Adolfas, Marijonos sūnus

Gimė 1900 12 22 Bukančiškių I k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1920 06 18, 1920 07 29–1922 10 19. 1928 m. išvyko į Argentiną iš Ukmergės apskr. Gelvonų vls. Maželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9049, išduotas 1933 02 28.

Kamandulis

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 03 10 Bukančiškių I k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 03 15. 1939 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10217, išduotas 1939 11 25.

Kamantauskas

Juozas, Benedikto sūnus

Gimė 1900 02 25 Keleriškių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 01 01. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Gudžiūnų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2789, išduotas 1929 06 26.

Kamarauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 12 31 Ražiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 15–1922 10 06. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Juragių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7705, išduotas 1931 12 23.

Kamarauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 06 12 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 11 10. 1928 m. gyv. Anykščiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2679, išduotas 1929 05 31.

Kamarkevičius

Antanas, Igno sūnus

Gimė 1903 02 24 Rusijoje, Peterburgas. Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 01 13. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Kelmės mst., vėliau – Šiauliai. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4388, išduotas 1930 01 31.

Kaminskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 10 28 Jiestrakio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 07 21, pašauktu – 1919 10 01–1922 04 12. 1936 m. gyv. Kauno apskr. Vilkijos vls. Lipikiškės k., 1939 m. – Garliavos vls. Birutės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9918, išduotas 1937 02 27.

Kaminskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 01 19 Šinkaviškio k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 11 10–1920 08 20. 1930 m. gyv. Mikališkio vls. Tartupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6623, išduotas 1931 04 02.

Kaminskas

Juozas, Karolio sūnus

Gimė 1899 04 22 Būdos k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2070, išduotas 1929 04 17.

Kaminskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 01 21 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 29–1919 09 22. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 257, išduotas 1928 06 14.

Kaminskas

Julius, Mato sūnus

Gimė 1898 Parečėnų k. Metelių vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 04–1922 03 06. 1928 m. gyv. Metelių vls. Obelytės–Skučkauskų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1389, išduotas 1928 12 07.

Kaminskas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1899 01 01 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tėvai Betygalos vls. gyventojai. Tarnavo sav. 1919 04 04–1923 06 11. 1929 m. gyv. Jurbake, dirbo batsiuviu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4157, išduotas 1929 11 21.

Kaminskas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1900 06 25 Aukštuolių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 05 13–1921 10 26. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7963, išduotas 1932 02 29.

Kaminskas

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1877 05 14 Bitvano vns. Vandžiogalos vls. (Kauno r.). Mirė 1927 03 16 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 01 20. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8509, išduotas 1932 05 31.

Kaminskas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1899 07 22 Dvylikių k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Įst. sav. 1919 03 28. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Aštuonėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5438, išduotas 1930 07 31.

Kaminskas

Vincas, Mato sūnus

Gimė 1898 10 14 Kaune. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 26–1921 04 10. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Pažaislio vls. A. Šančiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7766, išduotas 1931 12 31.

Kaminskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 30 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Šiaulių apskr. Papilės vls. Buivydžių k. arnavo sav. 1919 03 16–1923 02 10. 1936 m. gyv. Panevėžio apskr. Vadoklių vls. Mikėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9887, išduotas 1936 11 31.

Kaminskas

Ričardas, Antano sūnus

Gimė 1900 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 21–1921 11 12. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 325, išduotas 1928 06 09.

Kaminskas

Povilas, Petras sūnus

Gimė 1895 09 15 Gasparų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 01. 1932 m. gyv. Pušaloto vls. Stumbriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8508, išduotas 1932 05 31.

Kaminskas

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1897 Karužų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 24. 1929 m. gyv. Rudaminos vls. Neravų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4835, išduotas 1930 04 28.

Kaminskas

Pijus, Kazio sūnus

Gimė 1894 12 20 Tabakynės k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 29–1920 03 087. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3366, išduotas 1929 07 31.

Kaminskas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1894 06 12 Pajevonių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 12–1920 03 30. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Vilkupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3983, išduotas 1929 11 13.

Kaminskas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1887 11 15 Žvingių mstl. Pajūrio vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1920 03 02. 1930 m. gyv. Šilalės vls. Baciškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7292, išduotas 1931 08 31.

Kamorūnas

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1900 Sapiegiškių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 07 13–1922 01 08. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5400, išduotas 1930 07 31.

Kananavičius

Martynas, Miko sūnus

Gimė 1900 06 01 Jagielonių (Kalninių) k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 26–1922 01 21. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Baubonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3940, išduotas 1929 11 13.

Kananavičius

Aleksandras, Ignoto sūnus

Gimė 1900 06 17 Kareivonių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 11 21. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Žikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2283, išduotas 1929 04 24.

Kanapė

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1904 Kupiškio mst. (Kupiškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 16–1920 08 26. 1928 m. tarnavo 4-ame p.p. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 365, išduotas 1928 06 09.

Kanapeckas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 04 01 Šilų k. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 06–1921 12 01. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Uoksų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 938, išduotas 1928 09 29.

Kanapeckis

Stepas, Adomo sūnus

Gimė 1901 I p. Rusijoje, Petrogradas. Kilęs iš Panevėžio apskr. Subačiaus vls. Surdegio bžn. Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 12 18. Buvo apdov. 1932 11 30, klaida ištaisyta 1939 m. 1937 m. gyv. Surdegio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8861, išduotas 1939 03 10.

Kanapickas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 07 14 Stančikų k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1920 05 22. 1929 m. gyv. Žiežmarių vls. ir dvaras, pav. Žalvarinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9011, išduotas 1933 01 31.

Kanapickas

Aleksas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1900 06 01 Latvijoje, Jelgava. Kilęs iš Trakų apskr. Kietaviškių vls. Pagrindų k. Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 10 16. 1934 m. gyv. gimtinėje, 1933 m. gyv. Biržų apskr. Pasvalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9455, išduotas 1934 03 29.

Kanapinskas

Jonas, Aleksandro sūnus

Gimė 1899 08 05 Kaune. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 09–1922 02 01. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 252, išduotas 1928 06 14.

Kanapkis

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1895 06 16 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Metrikuose – Konopkis. Tarnavo sav. 1919 02 11–1920 03 18. 1930 m. gyv. Gražiškių vls. Ramovietės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5813, išduotas 1930 10 31.

Kanaporis

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1897 06 04 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1929 05 27. Apdov. išd. Konopovienei Juzei, gim. 1899, gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Stasinės k. Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 01 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8067, išduotas 1932 03 09.

Kanas

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1900 06 01 Grigališkių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 18–1920 08 05. 1930 m. gyv. Piniavos vls. Paliuniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5048, išduotas 1930 05 30.

Kanauka

Vincas, Motiejaus sūnus

Gimė 1893 09 09 Butrimiškių k. Ūdrijos vls. (Alytaus r.). Mirė 1968 03 22 JAV, Niujorke. Gydytojas chirurgas, Lietuvos kariuomenės med. tarnybos majoras, medicinos dr. Įst. sav. 1919 03 01. Paleistas į atsargą. 1923 m. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6604, išduotas 1931 03 31.

Kancė

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 23 Žudžių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 04 14. Įst. sav. 1919 03 01. Nukautas bolševikų fronte. Savanoriu tarnavo ir jo brolis Petras. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9790, išduotas 1936 08 07.

Kancė

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 01 10 Rėklių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Koncė. Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 02 15. 1932 m. gyv. Biržų apskr. Joniškėlio vls. Nareikonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8068, išduotas 1932 03 09.

Kancė

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 19 Žudžių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 12–1920 05 07, pašauktu – 1920 12 11–1922 04 12. 1930 m. gyv. Ramygalos vls. Barklainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6292, išduotas 1931 02 25.

Kancevičius

Adolfas, Norberto sūnus

Gimė 1899 06 16 Aukštojo dv. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Mirė 1947 04 09. Tarnavo sav. 1919 05 08–1921 10 29 9 p.p. Komisija 1932 02 09 pripažino sav. kurėju. 1938 m. priklausė LKKSS Leipalingio skyriui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7972, išduotas 1932 02 29.

Kanys

Česlovas, Antano sūnus

Gimė 1890 08 17 Toliūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1919 11 06, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3309, išduotas 1929 07 31.

Kanys

Bronius, Kosto sūnus

Gimė 1896 02 04 Toliūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 10 14. 1931 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Narvidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8358, išduotas 1932 04 30.

Kanišauskas

Aleksas, Balio sūnus

Gimė 1901 02 01 Žebertonių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1922 09 20. 1928 m. gyv. Zarasų mst., 1927 m. – Vievio vls. Panerių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1279, išduotas 1928 11 14.

Kanišauskas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1900 01 24 Paiešmenių (Juodmaišių) dv. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 15–1922 10 08. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1233, išduotas 1928 10 31.

Kanišauskas

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1900 02 02 Joniškio mst. Joniškio (M.) vls. (Joniškio r.). Mirė 1935 03 28 Joniškio mst. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 23–1921 10 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9950, išduotas 1937 04 19.

Kaniušis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 02 03 Bekonių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 23–1920 05 26. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1684, išduotas 1929 02 19.

Kantaravičius

Isaakas, Dovydo Giršės sūnus

Gimė 1895 06 11 Baltarusijoje, Minsko gub. Igumenskaja apskr. Mirė 1924 Šveicarijoje. Karo valdininkas. Tarnavo sav. 1919 01 22–1919 11 23. Apdov. II rūšies 3 laipsnio Vyčio Kryžiumi. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1432, išduotas 1929 01 04.

Kantautas

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 03 10 Kampų-Kondratonių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 11 06–1922 10 18. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9597, išduotas 1935 04 30.

Kantautas

Jonas, Agotos sūnus

Gimė 1902 01 14 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 03 20. 1929 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3240, išduotas 1929 07 30.

Kapčinskas

Juozas, Prano Dionizo sūnus

Gimė 1900 01 01 Mokolų k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 26–1920 10 27. 1937 m. gyv. Kalvarijos mst. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9987, išduotas 1937 05 31.

Kapickas

Alfonsas, Petro sūnus

Gimė 1893 05 18 Kikonių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 12 31–1921 02 19. Buvo ir partizanu. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3575, išduotas 1929 08 21.

Kapičiauskas

Petras, Tado sūnus

Gimė 1896 06 29 Antašavos mstl. Aukštupėnų vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 10 07. 1930 m. gyv. Salamiesčio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6198, išduotas 1931 01 22.

Kapleris

Kazys, Tado sūnus

Gimė 1899 11 28 Kučkelių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 23–1921 12 02. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1803, išduotas 1929 03 20.

Kaplonenka

Jonas, Nikiforo sūnus

Gimė 1890 I p. Ukrainoje. Tarnavo sav. 1919 06 30–1920 10 21. 1931 m. gyv. Panevėžio apskr. Smilgių vls. Sujetų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8361, išduotas 1932 04 30.

Kapočius

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 09 20 Prendzeliavos plv. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1920 08 25. 1928 m. gyv. Klaipėdoje, dirbo muitinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1787, išduotas 1929 03 20.

Kapočius

Mykolas, Adomo sūnus

Gimė 1900 09 26 Antatilčių k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1920 06 24. 1928 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Skočiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5484, išduotas 1930 08 11.

Kapočius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 10 Žemaitkiemio mstl. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 21–1921 12 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7348, išduotas 1931 09 25.

Kapočius

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1885 11 04 Juodžiūnų k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 03–1920 05 18. 1930 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Skočiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5487, išduotas 1930 08 11.

Kapuscinskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 30 Runeikių dv. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1921 01 10. 1929 m. gyv. Pagirių vls. Barsukinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5938, išduotas 1930 11 17.

Kapustinas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1902 10 16 Latvijoje, Ryga. Mirė 1922 03 04 Kaune. Apdov. išd. tėvui, gyv. Šiaulių apskr. Linkuvos vls. Pagulenkos vns. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 21–1920 08 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3491, išduotas 1929 08 21.

Kapustinskas

Vladas, Kazimieros sūnus

Gimė 1899 07 25 Užuraisčio k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1921 04 27. 1931 m. gyv. Trakų apskr. Žaslių vls. Mikalausčiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8418, išduotas 1932 05 31.

Karalis

Ignas, Emilijos sūnus

Gimė 1894 07 24 Meilūnų k. Želvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1920 06 17, paleistas kaip netinkamas karo tarnybai. 1930 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6479, išduotas 1931 03 26.

Karaliūnas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1897 Gudelių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 10 28. 1928 m. gyv. Veisiejų vls. Galstų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1199, išduotas 1928 10 31.

Karaliūnas

Domas, Juozo sūnus

Gimė 1900 Strumbagalvės k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 23. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Bulakovo–Dainavėlės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1201, išduotas 1928 10 31.

Karaliūnas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1898 03 20 Taujėnų dv. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1968 Siesikų mstl. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 12 17. Gavo 15 ha žemės Siesikų vls. 1928 m. tarnavo Širvintose pasienio policijoje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4070, išduotas 1929 11 21.

Karaliūnas

Petras, Igno sūnus

Gimė 1895 05 20 Pažosių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1919 09 25. Apdov. išd. tėvui, gyv. Pažosų k. Įst. sav. 1919 05 05. Per neatsargumą nusišovė prie Jalovkos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6194, išduotas 1931 01 22.

Karaliūnas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1899 01 27 Siesikų dv. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Įst. sav. 1919 03 29. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Papuolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2422, išduotas 1929 06 26.

Karalius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 11 22 Karalių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Apdov. savanorio medaliu Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 10 28. Apdov. Vyčio Kryžiumi (N r. 535). 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Šėtos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4192, išduotas 1929 11 21.

Karalius

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1900 01 01 Antanapolio dv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 01 09. 1929 m. gyv. Margonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2876, išduotas 1929 06 26.

Karalius

Juozas, Kosto sūnus

Gimė 1900 12 25 Voniškių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 22, 1921 12 23–1923 11 28. 1932 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8513, išduotas 1932 05 31.

Karalius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 25 Pypliškės k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 10 26. 1931 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Kliavopolio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8129, išduotas 1932 03 29.

Karalius

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1902 01 10 Degučių k. Širvintų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 06 09–1919 09 23, paleistas dėl ligos; antrą kartą – 1920 08 21–1922 10 04. Buvo lenkų nelaisvėje 8 mėnesius. 1929 m. gyv. Biržų apskr. Pasvalio vls. Kurkliškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3522, išduotas 1929 08 21.

Karalius

Pranas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1899 03 30 Mielaišupio k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 04, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 17. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Pakuonio vls. Kudirkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5772, išduotas 1930 10 31.

Karalius

Salemonas, Kosto sūnus

Gimė 1902 02 18 Voniškių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 06 13–1920 06 25, 1921 03 03–1924 03 01. 1928 m. gyv. Palangoje, dirbo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1686, išduotas 1929 02 19.

Karanauskas

Vacys, Kazio sūnus

Gimė 1901 11 10 Vantainių k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 04 01–1922 01 14. 1930 m. gyv. Krakių vls. Piliamonto k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7294, išduotas 1931 08 31.

Karanauskas

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 19 Vantainių k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Apdov. išd. 1938 11 07 (dublikatas). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 12 01. 1928 m. gyv. Jonavoje. 1938 m. gyv. Kaune, liudijimą pametė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1655, išduotas 1929 02 19.

Karanauskas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1900 12 04 Drabiškių I k. Salako vls. (Zarasų r.). Apdov. Įst. sav. 1919 06 11 į 1 p.p. Dingo be žinio mūšyje prie Perlojos 1920 10 04. Liko sužeistas lenkų pusėje ir negrįžo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6109, išduotas 1930 12 15.

Karaniauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1893 Giraitėlių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 01. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Rudaminos vls. Dzukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 126, išduotas 1928 05 30.

Karantavičius

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1892 II p. Trakėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 04 07. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5156, išduotas 1930 06 25.

Karaška

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 04 12 Kunigiškių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1943 12 05. Tarnavo sav. 1919 01 06–1920 06 01. Nuo 1923 m. tarnavo Radviliškio gelež. stotyje. 1930 m. išaiškėjus, kad dalyvavo kareivių sukilime, apdov. anuliuotas. 1931 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Sakalupių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 32, išduotas 1928 04 30.

Karaža

Povilas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 05 02 Nemaniūnų k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 04–1920 04 11. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2514, išduotas 1929 05 31.

Karčiauskas

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 05 27 Obelinės k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 12 02. Gavo 15,7 ha žemės Rudaminos vls. Šeškupės k., buvo duotas leidimas ją parduoti. Įtarta, kad buvo pabėgęs. 1937 m. apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6200, išduotas 1931 01 22.

Karčiauskas

Matas, Marijonos sūnus

Gimė 1897 09 15 Naujojo Klebiškio k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 02–1921 10 21. Sav. LKKSK 1933 04 25 prot. Nr. 238. 1930 m. gyv. Pažaislio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9160, išduotas 1933 04 30.

Karčiauskas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1900 07 21 Pauliankos vns. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1920 05 01. 1931 m. gyv. Traupio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7704, išduotas 1931 12 23.

Kardokas

Vincas, Martyno sūnus

Gimė 1898 Vieštartų k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 24. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. D. Kirsnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1202, išduotas 1928 10 31.

Kareckas

Antanas, Onos sūnus

Gimė 1893 06 05 Berčiūnų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 31. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2680, išduotas 1929 05 31.

Kareckas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1903 03 04 Skėrių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 12 27–1920 03 28, paleistas grįžus iš fronto; antrą kartą – 1921 11 10–1922 11 11. 1928 m. tarnavo Šiauliuose I nuovados viršininko padėdėju policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 853, išduotas 1928 08 29.

Kareiva

Mečys, Povilo sūnus

Gimė 1901 08 28 Latvijoje, Ryga. Mirė 1944 10 02 Sedos mst. (Mažeikių r.). Kapitonas (1926 m.). Įst. sav. 1919 01 08. 1919 07 06 baigė Karo m-klą. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 377, išduotas 1928 06 09.

Kareiva

Bronius, Adomo sūnus

Gimė 1898 10 18 Latvijoje, Liepoja. Į kariuomenę stojo iš Kėdainių vls. Zabieliškių dv. Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 04 01. 1936 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Serbentų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9886, išduotas 1936 11 31.

Kareniauskas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 05 04 Žagarių k. Punios vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 10 21, antrą kartą – 1922 02 01–1923 03 11. 1929 m. gyv. Krokialaukio vls. Čiurlionių III k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5166, išduotas 1930 06 25.

Karevičius

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 24 Vindeikių k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Mirė 1977 08 11. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1920 10 27 į Karo m-klą. 1938 m. pakeltas į majorus. Tarnavo iki 1940 m. 1941 m. suimtas, represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 380, išduotas 1928 06 09.

Karieta

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1899 08 27 Užuraisčio k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Įst. sav. 1919 03 02–1921 10 22. 1931 m. gyv. Giedraičių vls. Jokių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7965, išduotas 1932 02 29.

Karieta

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1896 11 01 Vaivadiškių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1954. Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 1247). Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 12 08. 1928 m. pasienio policininkas Musninkų vls. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1512, išduotas 1929 02 19.

Karišauskas

Adomas, Barboros sūnus

Gimė 1870 10 07 Kėdainių dv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 06 05–1920 11 15. 1928 m. gyv. Ukmergės apskr. Pabaisko vls. Pašilės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3876, išduotas 1929 11 11.

Karklius

Povilas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 05 03 Ilgakiemio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1939 06 06 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 10 20. 1929 m. gyv. Ilgakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4062, išduotas 1929 11 21.

Karkonas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1905 01 30 Kyviškės dv. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 11 01–1922 02 02. 1929 m. gyv. Viduklės vls. Trapanėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2790, išduotas 1929 06 26.

Karla

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 11 29 Pažemiškio k. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Mirė Anglijoje, Londonas. Tarnavo sav. 1919 07 09–1922 10 08. Vėliau gyv. Zarasų apskr. Paupinės vls. Raudinės dvare, tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4041, išduotas 1929 11 21.

Karlonas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1901 01 21 Šklėrių k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1920 06 19–1922 10 06. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Vievio stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1781, išduotas 1929 03 20.

Karmazas

Izidorius, Vinco sūnus

Gimė 1889 08 24 Baltarusijoje, Astravo raj. Gervėčių vls. Girių k. Tarnavo sav. 1919 03 29–1921 10 18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2075, išduotas 1929 04 17.

Karmazinas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 04 12 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Šiaulių apskr. Pašvintinio vls. ir mst. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 23–1921 12 11. 1929 m. gyv. Žagarėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2122, išduotas 1929 04 17.

Karmuza

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 06 18 Mockabūdžių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 02–1921 12 01. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4544, išduotas 1930 02 15.

Karmuzas

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 04 Chmariškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 02 20. 1929 m. gyv. Gižų vls. Išlandžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3330, išduotas 1929 07 31.

Karoblis

Kostas, Rapolo sūnus

Gimė 1898 07 18 Misiškių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 12 07. 1930 m. gyv. Biržų apskr. Krinčino vls. Ąžuolų Pamušės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6373, išduotas 1931 02 25.

Karolis

Juozas, Domo sūnus

Gimė 1900 05 21 Latvijoje, Breslavo vls. Lunių k. Tarnavo sav. 1920 09 22–1922 10 15. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Grinkiškio vls. Liaubarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6661, išduotas 1931 04 21.

Karosas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1901 12 23 Spraguičio vns. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 30–1920 07 15. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5971, išduotas 1930 12 14.

Karosas

Motiejus, Jokūbo sūnus

Gimė 1888 01 07 Mickūnų k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 08 13. 1931 m. gyv. Pabiržės vls. Kiršonių palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7285, išduotas 1931 08 31.

Karosas

Jonas, Onos sūnus

Gimė 1899 12 18 Zastaučių k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 05 06–1921 11 28. 1930 m. gyv. Biržų vls. Gavėnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6829, išduotas 1931 06 17.

Karpas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1895 10 16 Lendimų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 03 26. 1930 m. gyv. Darbėnų vls. Mažučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6610, išduotas 1931 03 31.

Karpauskas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1900 08 31 Karlfeldo dv. Akmenės vls. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1921 10 26. 1928 m. gyv. Akmenės vls. Ivanauskių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2497, išduotas 1929 05 31.

Karpavičius

Pijus, Jono sūnus

Gimė 1896 07 08 Karkliniškių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 10 03–1922 10 16. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Antanavo vls. Kazlų Rūdos miškų urėdijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5554, išduotas 1930 08 11.

Karpavičius

Izidorius, Jurgio sūnus

Gimė 1900 03 15 Vartų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 07 09 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Apdov. išd. tėvams. Įst. sav. 1919 02 18. Mirė tarnaudamas Ukmergės ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4678, išduotas 1930 02 15.

Karpavičius

Viktoras, Vinco sūnus

Gimė 1900 02 18 Šiaudiniškių dv. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 24–1921 11 12. 1931 m. gyv. Kybartuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6746, išduotas 1931 04 31.

Karpavičius

Albinas, Jono sūnus

Gimė 1901 07 22 JAV, Minerville, Schnylkill. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 08 18, pašauktu iki 1921 10 19. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Liudvinavo vls. Ąžuolyno k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5436, išduotas 1930 07 31.

Karpavičius

Viktoras, Andriaus sūnus

Gimė 1895 10 03 Paraišupkos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 09–1920 03 13. 1929 m. gyv. Sasnavos vls. Pakuzų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3025, išduotas 1929 06 25.

Karpavičius

Simas, Andriaus sūnus

Gimė 1887 05 09 Mediniškių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 08 01–1920 08 16. Sav. LKKSK 1932 03 23 prot. Nr. 190. 1931 m. gyv. Jiezno vls. Daukantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8012, išduotas 1932 02 29.

Karpavičius

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1895 Vaičlaukio k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1923 02 10 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1920 03 13. Sav. LKKSK 1933 02 14, prot. Nr. 229. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9051, išduotas 1933 02 28.

Karpavičius

Petras, Gabrielio sūnus

Gimė 1900 07 01 Obenių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 08 27, paleistas dėl ligos. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2418, išduotas 1929 05 31.

Karpavičius

Nikiforas, Arefijaus sūnus

Gimė 1899 06 01 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Stepenka. Tarnavo sav. 1919 05 03–1923 01 29. Komisijos 1938 11 18 nutarimas, prot. Nr. 426. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10143, išduotas 1938 11 28.

Karpavičius

Liudas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 08 18 Mažučių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1922 02 11. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2496, išduotas 1929 05 31.

Karpavičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1892 02 20 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 05 18. 1930 m. gyv. Turžėnų vls. Ramučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5808, išduotas 1930 10 31.

Karpavičius

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1902 04 13 Tarpučių Maž. k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 11–1920 05 29, pašauktu – 1924 01 12–1924 09 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 785, išduotas 1928 08 29.

Karpavičius

Juozas, Rozalijos sūnus

Gimė 1901 08 12 Šeštokų k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Motina našlė Burinskaitė Rozalija-Karpavičienė. Tarnavo sav. 1919 01 30–1920 08 18, pašauktu iki 1921 10 13. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos vls. Jungėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6799, išduotas 1931 06 17.

Karpavičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 05 29 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 03 05. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Kvietiškio vls. Liepynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6431, išduotas 1931 02 28.

Karpavičius

Julius, Adomo sūnus

Gimė 1896 04 20 Naujasodės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 20–1921 11 21. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Žvalgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5433, išduotas 1930 07 31.

Karpavičius

Bernardas, Vinco sūnus

Gimė 1891 09 04 Kairiškių Didž. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 07–1920 08 29. 1930 m. tarnavo policijoje Onuškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6742, išduotas 1931 04 31.

Karpavičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 01 08 Vartų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 12 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3860, išduotas 1929 11 11.

Karpenko

Kostas

Gimė 1893 03 14. Konstantinas. Adm. vyr. leitenantas. 1929 m. pakeltas į kapitonus. Atleistas iš kariuomenės 1940 01 30. Pripažintas savanoriu komisijos 1929 01 16 nutarimu, prot. Nr. 57. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1722, išduotas 1929 03 20.

Karpus

Romanas Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 07 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 10 27–1920 12 06. 1928 m. gyv. Marijampolėje, vėliau – Kaišiadoryse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1357, išduotas 1928 11 23.

Karpuška

Andrius, Juozo sūnus

Gimė 1895 05 14 Einorių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Viršila. Tarnavo sav. 1918 12 18–1920 04 30 1 p.p. gyveno gimtinėje. Paaiškėjus, kad buvo pabėgęs, apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1780, išduotas 1929 03 30.

Karpuška

Martynas, Tomo sūnus

Gimė 1899 04 26 Einorių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 10 29 1 p.p. 1927 m. gavo žemės Piliakalnyje. 1928 m. gyv. Einorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3624, išduotas 1929 08 31.

Karpuška

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1901 Einorių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 03 22. 1928 m. gyv. Nemunaičio vls. Piliakalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1451, išduotas 1929 01 31.

Karpuška

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1901 10 06 Makniūnų dv. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Mirė 1927 12 11 Kaniūkų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Apdov. išd. po mirties. Tarnavo sav. 1920 01 18–1922 04 16 1 p.p. Dirbo kumečiu Makniūniuose. 1927 m. gyv. Nemunaičio vls. Kaniūkų k. Mirė Alytaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4794, išduotas 1930 04 15.

Karskis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1896 10 03 Tytonių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 26–1920 06 18. 1930 m. gyv. Radviliškio vls. Gendvilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6192, išduotas 1931 01 22.

Kartanas

Ipolitas, Jono sūnus

Gimė 1900 02 04 Skašmiškių vns. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 09 16. 1929 m. Ukmergės apskr. Taujėnų vls. Balalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3497, išduotas 1929 08 21.

Kartanas

Jurgis, Domo sūnus

Gimė 1896 02 01 Putiliškių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 02 06. Įst. sav. 1919 05 24. Mirė nuo ligos karo ligoninėje. Apdov. prašė brolis, gyv. Putiliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7709, išduotas 1931 12 23.

Kartanas

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1895 09 16 Kartanų k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 03–1920 05 21. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3521, išduotas 1929 08 21.

Kartavičius

Albinas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 08 15 Klampučių dv. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 04 01. 1931 m. gyv. Lankeliškio vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7462, išduotas 1931 10 28.

Kartavičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1894 08 11 Galkiemio k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 03 27. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Papečkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4662, išduotas 1930 02 15.

Karušaitis

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1895 01 29 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 16. 1928 m. gyv. Klaipėdoje, tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3040, išduotas 1929 06 25.

Karutis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 03 23 Ramygalos mst. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1943 04 11 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 491 ir 77). Tarnavo sav. 1919 01 08–1919 10 16 4 p.p., paleistas kaip invalidas. Sužeistas 1919 08 31. 1928 m. gyv. Ramygalos mst. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 621, išduotas 1928 08 23.

Karutis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1875 Jovaišų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 02 04. 1928 m. gyv. Ramygaloje. 1933 m. buvo banko direktorius Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 542, išduotas 1928 08 14.

Karužas

Jeronimas Ksaveras, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 09 30 Suvalkų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 08 03. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4781, išduotas 1930 04 15.

Karvelis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1900 05 24 Sindrių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1921 10 29. 1928 m. gyv. Debeikių vls. Aušros k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1358, išduotas 1928 11 23.

Karvelis

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1901 04 11 Šiauliuose. Kapitonas (1926 m.). Įst. sav. 1919 02 01. 1919 07 06 baigė Karo m-klą. Tarnavo iki 1940 m., po to R. Armijoje, 16-ojoje divizijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 214, išduotas 1928 06 14.

Karžauskas

Liudas, Povilo sūnus

Gimė 1900 08 25 Minergių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1921 11 12. 1929 m. gyv. Kelmės vls. Kaskelių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3007, išduotas 1929 06 25.

Karžinauskas

Vladas, Tomo sūnus

Gimė 1900 02 10 Paalksnių k. Karklėnų vls. (Kelmės r.). Kilęs iš Kražių vls. Gudauskių k. Įst. sav. 1919 03 20. Gyv. Kražių vls. A. Pašilės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9369, išduotas 1933 11 30.

Kasarauskas

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1901 08 30 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1920 10 27–1922 07 16. 1933 m. gyv. Šeduvos vls. Aldoniškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9371, išduotas 1933 11 30.

Kaselis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 11 02 Aleksandravėlės k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Mirė 1930 01 23 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Apdov. išd. žmonai, gyv. Traupio vls. Pienių k. Tarnavo sav. 1919 05 17–1920 05 27. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7578, išduotas 1931 11 28.

Kasevičius

Vincas, Aleksandro sūnus

Gimė 1900 II p. Baltarusijoje, Ašmenos apskr. Rutausko vls. Stimonių k. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 30–1923 03 01. 1932 m. gyv. Marijampolės apskr. ir vls. Šunskų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10026, išduotas 1937 07 31.

Kasikauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 10 19 Ašmintos dv. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 09 04, pašauktu – 1923 03 04–1923 06 20. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Pakuonio vls. Daukstytės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6826, išduotas 1931 06 17.

Kasikauskas

Antanas, Juliaus sūnus

Gimė 1900 07 07 Kvietiškio dv. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1919 10 01, pašauktu – iki 1920 06 04. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Liudvinavo vls. Užgirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4921, išduotas 1930 04 30.

Kasiliauskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 06 23 Sėdėjimų k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Mirė 1919 11 22. Įst. sav. 1919 02 08. Nukautas mūšyje su bermontininkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6825, išduotas 1931 06 17.

Kasiulaitis

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1890 01 25 Žindaičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1921 02 04. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Klišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3923, išduotas 1930 05 31.

Kasiulis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1885 06 15 Raudonėnų k. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 06 17–1922 10 01. Įstojo kaip amerikietis savanoris. Sav. LKKSK 1932 04 26, prot. Nr. 198. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8374, išduotas 1932 05 14.

Kasiulis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 09 27 (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 07 09. 1929 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3019, išduotas 1929 06 25.

Kasiulis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1896 06 27 Ruolakių k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Ats. vyr. leitenantas (1919 m.). Tarnavo sav. 1918 12 18–1920 09 01, paleistas dėl sveikatos. 1928 m. tarnavo Mažeikių apskr. policijoje Leckavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1001.

Kasmauskas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1902 09 04 Rezgalių k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1920 11 18–1921 11 16. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7575, išduotas 1931 11 28.

Kasnauskas

Simas, Tado sūnus

Gimė 1884 01 15 Lapkasių k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1920 11 18–1922 02 15. 1930 m. gyv. Tauragės vls. Girgždų k., kitur – Gargasų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6113, išduotas 1930 11 15.

Kasparaitis

Pranas Damijonas, Prano sūnus

Gimė 1894 05 13 Kuodžių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 04 11–1919 11 11, paleistas dėl ligos. 1919 06 22 buvo sužeistas ties Jalovka. 1930 m. gyv. Šakių apskr. ir vls. Ritinių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5967, išduotas 1930 12 04.

Kasparas

Stepas, Stepo sūnus

Gimė 1900 11 23 Žeberių k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 05 03–1920 11 29. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3415, išduotas 1929 07 31.

Kasparavičius

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1898 I p. Brazavo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Apdov. išd. (gyv. Bartininkų vls. Grajauskų k.). Įst. sav. 1919 02 05. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6844, išduotas 1931 06 17.

Kasparavičius

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1894 08 18 Berčiūnų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 06 –1920 05 06. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2117, išduotas 1929 04 17.

Kasparavičius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 11 07 Sankurų k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 04 25–1920 08 10. 1929 m. gyv. Liubave, 1928 m. – Jurgiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2850, išduotas 1929 06 26.

Kasparavičius

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1897 Bielėnų k.* Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 28. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1005, išduotas 1928 10 20.

Kasperaitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 05 Skardupių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Kilęs iš Vilkviškio apskr. Kybartų vls. Šiaudiniškių k. Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 11. 1929 m. gyv. Alvito vls. Vanaginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4039, išduotas 1929 11 21.

Kasperaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 13 Skardupių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 12 01. 1929 m. gyv. Alvito vls. Vanaginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4030, išduotas 1929 11 21.

Kasperas

Pranas, Tomo sūnus

Gimė 1895 10 05 Vaiguvos mstl. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 04 28. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2382, išduotas 1929 05 31.

Kasperavičius

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1901 04 01 Meldinių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 17–1920 04 14. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3069, išduotas 1929 06 25.

Kasperavičius

Vladas, Vytauto sūnus

Gimė 1901 01 11 Pukiškių k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – kilęs iš Gigiečių k. Apdov. savanorio medaliu Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 03 15. 1930 m. gyv. Pašvintinio vls. Šiklių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6111, išduotas 1930 12 15.

Kasperavičius

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 Amalviškių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Dukart Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo sav. nuo 1919 02 06, pašauktu 1919 10 01–1921 12 01. 1928 m. gyv. Šakių apskr. Naumiesčio mst. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3934, išduotas 1929 11 13.

Kasperavičius

Tadas, Stasio sūnus

Gimė 1900 06 06 Garšvių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Kapynių k. Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 10 16. 1929 m. gyv. Naumiesčio vls. Sargėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3052, išduotas 1929 06 25.

Kasperavičius

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1894 12 26 Garšvių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 03 10. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Varpučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2881, išduotas 1929 06 26.

Kasperavičius

Vladas, Simo sūnus

Gimė 1872 08 06 Meškonių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Mirė 1919 11 19 Kaune. Apdov. išd. dukteriai Vladzei, gyv. Stasinės dv. Įst. sav. 1919 02 14. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6439, išduotas 1931 02 28.

Kasperavičius

Stasys, Alekso sūnus

Gimė 1899 01 04 Čepukėnų k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Gasperavičius. Tarnavo sav. 1919 06 12–1922 04 14. 1934 m. gyv. Vilkaviškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9530, išduotas 1934 11 10.

Kasperavičius

Ignas, Alekso sūnus

Gimė 1889 08 19 Bikainiškių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1920 12 10–1922 04 13. 1930 m. gyv. Joniškio vls. Anapolio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6107, išduotas 1930 12 15.

Kasperavičius

Kostas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 07 Stasynės k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 07 23, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Šėtos vls. Mitėniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4893, išduotas 1930 04 30.

Kasperavičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 I p. Jungėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 15, pašauktu – 1919 10 01–1920 03 27. 1929 m. gyv. Jungėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6981, išduotas 1931 06 25.

Kasperavičius

Jonas, Onos sūnus

Gimė 1901 07 20 Paspirgėlių k. Šakių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1920 05 20–1922 10 05. 1931 m. gyv. Bublelių vls. Tarpučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6196, išduotas 1931 01 22.

Kasperavičius

Ipolitas, Jono sūnus

Gimė 1897 08 14 Gorainių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1921 11 29. 1933 m. gyv. Šiaulių apskr. Užvenčio vls. Venių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9276, išduotas 1933 09 30.

Kasperskis

Liudas, Jurgio Vinco sūnus

Gimė 1901 07 31 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1918 12 24–1921 01 20. 1928 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2039, išduotas 1929 03 26.

Kasperskis

Juozas, Vlado sūnus

Gimė 1888 03 28 Pilviškių mstl. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1933. Adm. kapitonas (1927 m.). Įst. sav. 1918 11 10. 1927 m. atleistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1806, išduotas 1929 03 30.

Kasperūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 08 09 Grinkiškio mstl. Grinkiškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 11 30. 1929 m. gyv. Šėtos mst., 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4056, išduotas 1929 11 21.

Kasputis

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1900 04 12 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 12–1921 10 31. 1928 m. gyv. Naujamiesčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 759, išduotas 1928 08 29.

Kasputis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 02 27 Ožnugarių k. Batakių vls. (Tauragės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 12 14–1922 11 09. Paskui įstojo į policijos aukštesn. m-klą. Vėliau tarnavo Vilkaviškio apskr. Kybartų nuovadoje vyr. policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8859, išduotas 1932 11 20.

Kastanauskas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1899 01 06 Juozapavos vns. Juodupės vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1921 11 09. 1930 m. gyv. Kriaunų vls. Stirniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4793, išduotas 1930 04 15.

Kastanavičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1901 Radžiūnų k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 11 01. 1928 m. gyv. Alytaus vls. Rožučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1779, išduotas 1929 03 20.

Kastečka

Benediktas, Jono sūnus

Gimė 1883 03 29 Daujočių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1920 06 13. 1931 m. gyv. Kriaunų vls. Pakriaunų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7702, išduotas 1931 12 23.

Kastečkas

 

Žr. Dienys. Pakeitė pavardę į Dienys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1234.

Kašalynas

Kazys, Motiejaus sūnus

Gimė 1904 03 08 Viečiūnų k. Druskininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1920 03 03–1923 03 09. 1932 m. gyv. Vičiūnų k. (okupuotoje Lietuvoje, Lydos apskr. Marcinkonių vls.). Jo apdov. rūpinosi įgaliotinis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8507, išduotas 1932 05 31.

Kašelis

Juozas, Gotlybo sūnus

Gimė 1896 07 16 Žynių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 11–1921 10 28. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5614, išduotas 1930 09 20.

Kašėta

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 01 20 Žiūrų k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Vyr. puskar. Tarn. sav. 1918 12 27–1922 12 08. 1937 m. tarnavo policininku Akmenėje. Gimtinėje tėvas valdė 75 ha. Gavo žemės su broliu Pranu Mažeikių aps. Akmenės vls. Mademrodės dv. – 14,80 ha. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1472, išduotas 1929 02 04.

Kaškelis

Antanas, Stranislovo sūnus

Gimė 1879 03 31 Kemėnų dv. Saločių vls. (Pasvalio r.). Mirė 1944 06 12 Vokietijoje, Šivelbainas (Schivelbein). Jūrų kapitonas. Majoras (1926 m.). Įst. sav. 1919 11 26. 1927 m. paskirtas laivo „A. Smetona“ vadu. 1941 m. suimtas, repatrijavo į Vokietiją. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 358, išduotas 1928 06 09.

Kaškelis

Povilas, Vinco sūnus

Gimė 1892 07 18 Udekių k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 808). Tarnavo sav. 1919 05 30–1920 01 16. Nuo 1919 03 17 partizanas Linkuvoje. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. Šiauliuose. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3031, išduotas 1929 06 25.

Kaškevičius

Ignas, Juozo sūnus

Gimė 1902 04 20 Užukriaunio dv. Obelių vls. (Rokiškio r.). Mirė 1919 12 04. Apdov. išd. motinai Teklei, gyv. Rokiškio vls. Skrebiškio dv. Įst. sav. 1919 06 30. Mirė būdamas atostogose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6374, išduotas 1931 02 25.

Kaškevičius

Benediktas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 04 06 Grikpėdžių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 05 30. 1929 m. gyv. Kriukų vls. ir k., 1933 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2470, išduotas 1929 05 31.

Kaškis

Stepas, Juozapo sūnus

Gimė 1901 06 10 (Švenčionių r.). Gimė Švenčionių apskr. Šemeto vls. Baltagužių k. Tėvai stačiatikiai – KOškai. Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 10 16. 1933 m. buvo LKKSS Panevėžio skyr. narys. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Subačiaus vls. Skudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2678, išduotas 1929 05 31.

Kaštaunas

Balys Antanas, Antano sūnus

Gimė 1904 01 12 Siesikų mstl. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1920 06 02. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7150, išduotas 1931 08 31.

Kašuba

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 04 30 Liubavo k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1973 JAV, Clevelande. Kariškis. Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 30. 1940 m. atleistas. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10247, išduotas 1940 06 05.

Katalynas

Bernardas, Antano sūnus

Gimė 1898 01 08 Gečialaukio k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 10 29 1 p.p. 1924 m. gavo 10 ha žemės Baltos Alovės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1196, išduotas 1928 10 31.

Katauskas

Domininkas, Domininko sūnus

Gimė 1897 08 01 Dirgėlų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Mirė 1919 08 29. Apdov. Įst. sav. 1919 02 09. Žuvo mūšyje su bolševikais. Sūnui Aleksandrui, g. 1917 12 22, skirtas globėjas Vladas Katanauskas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7968, išduotas 1932 02 29.

Kateiva

Leonas, Prano sūnus

Gimė 1899 06 16 Naciūnų k. Pabiržės vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1918 12 27–1919 07 01 Biržų partizanų būryje. Tarnavo kariuomenėje 1919 10 07–1922 11 03. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8814, išduotas 1932 10 19.

Kateiva

Jurgis Benjaminas, Prano sūnus

Gimė 1904 Latvijoje, Liepoja. Tarnavo sav. 1919 04 14–1921 01 27. Sav. LKKSK 1934 04 24, prot. Nr. 271. 1933 m. gyv. Mažeikių apskr. Viekšniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9492, išduotas 1934 05 22.

Kateiva

Karolis, Prano sūnus

Gimė 1900 12 30 Latvijoje, Liepoja. Kilęs iš Mažeikių apskr. Viekšnių mst. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 14–1921 12 04. 1929 m. gyv. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5810, išduotas 1930 10 31.

Katelynas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1901 Padvariškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 26–1920 03 21. 1929 m. gyv. Alovės vls. Muizelėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4368, išduotas 1930 01 31.

Katelynas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1896 10 16 Karklynų k. Ūdrijos vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 30–1921 12 06. 1928 m. gyv. Ūdrijos vls. Kieliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1236, išduotas 1928 10 31.

Katilevičius

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1902 07 20 Stračnių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 25–1920 08 01. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Petkūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 924, išduotas 1928 09 29.

Katilius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1893 07 23 Bliūdžiškių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavos av. 1919 01 09–1920 01 16. 1928 m. gyv. Padovinio vls. Naujadvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1778, išduotas 1929 03 20.

Katilius

Bronius, Igno sūnus

Gimė 1898 07 23 Kazliškių (Maikų ir Katilių) k Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 04–1921 10 21. Buvo sužeistas. 1931 m. gyv. Sasnavos vls. Surgučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8013, išduotas 1932 02 29.

Katilius

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1897 05 23 Kazliškių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 12 11. Įst. sav. 1919 01 18. Mirė kariuomenėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9584, išduotas 1935 02 28.

Katilius

Jonas, Magdės sūnus

Gimė 1896 01 14 Degučių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 11 24 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Apdov. išd. motinai Magdei, gyv. Marijampolėje. Įst. sav. 1919 01 09. Žuvo mūšyje su bemontininkais ties Radviliškiu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3038, išduotas 1929 06 25.

Katilius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 02 20 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. nuo 1919 01 07, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 01. 1930 m. gyv. Krosnos vls. Vytautiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6801, išduotas 1931 06 17.

Katilius

Juozas, Kazimiero sūnus

Gimė 1898 10 25 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Mirė 1921 09 11 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1919 02 20. 1920 09 22 pateko į lenkų nelaisvę. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9261, išduotas 1933 08 09.

Katilius

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1902 07 06 Raudondvario k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Kilęs iš Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Šiaudiniškių k. Tarnavo sav. 1919 04 27–1921 09 01. 1929 m. gyv. Alvito vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4031, išduotas 1929 11 21.

Katilius

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1897 06 17 Mokolų k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 10 06. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5439, išduotas 1930 07 31.

Katinas

Kazys, Povilo sūnus

Gimė 1897 11 11 Melnių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Įst. sav. 1919 06 19. 1930 m. gyv. Joniškio vls. Kepalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8839, išduotas 1932 11 30.

Katinas

Mikas, Adomo sūnus

Gimė 1890 03 14 Petrašūnų k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 01 31–1920 01 29. 1930 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6189, išduotas 1931 01 22.

Katinas

Jonas, Teodoro sūnus

Gimė 1901 05 24 Žiogų k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 30–1920 07 14. 1929 m. gyv. Skiemonių vls. Sintautų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2421, išduotas 1929 05 31.

Katinas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 06 09 Kildišių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 08 06–1922 1 11. 1930 m. gyv. Giedraičių vls. Stasiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5807, išduotas 1930 10 31.

Katinas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1897 05 26 Geleinių k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1921 04 17. 1930 m. gyv. Utenos apskr. Molėtų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5724, išduotas 1930 10 31.

Katinas

Petras, Justino sūnus

Gimė 1901 06 04 Šabaldauskų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 03–1921 07 15. 1931 m. gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6298, išduotas 1931 02 25.

Katkauskas

Leonas, Miko sūnus

Gimė 1895 03 11 Aukštelkų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 27–1926 12 01. 1929 m. gyv. Kauno apskr. Lapių vls. Šakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3403, išduotas 1929 07 31.

Katkevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1899 04 13 Patamulšėlio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1920 09 22 Kupiškio mst. (Kupiškio r.). Įst. sav. 1919 01 01. Dingo be žinios mūšyje su bolševikais ties Kupiškiu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8247, išduotas 1932 04 16.

Katkevičius

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1900 08 20 Bernatonių plv. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 05 17–1921 02 12. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5941, išduotas 1930 11 17.

Kaubrys

Domas, Domo sūnus

Gimė 1900 02 26 Ylakių mstl. Ylakių vls. (Skuodo r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 10 29. 1932 m. gyv. Ylakių vls. Juodkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9012, išduotas 1933 01 31.

Kaulaitis

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1899 03 05 Šarkiškių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Metrikuose – Kaulakys. Įst. sav. 1919 06 12. 1929 m. gyv. gimtinėje. Subačiaus vls. valdyba liudijo, kad jis turėjo dvi pavardes. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3357, išduotas 1929 07 31.

Kaunas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1896 01 17 Padubysio k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 23–1921 12 01. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Žaliosios vls. Zanavykų k., 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5970, išduotas 1930 12 04.

Kaunas

Pranas, Baltraus sūnus

Gimė 1891 07 12 Balseliškių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1954 04 16 Kanadoje, Torontas. Pulk. leitenantas. Surinko 33 savanorių būrį ir atvyko 1918 12 16 į 2 p.p. 1940 m. paleistas ir suimtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 202, išduotas 1928 06 09.

Kaunas

Pranas Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1900 09 25 Lukšių k. Apdov. išd. tėvui, gyv. Šakių mst. Tarnavo sav. 1919 03 21–1921 11 10. Apdov. suteikimo metu jau buvo miręs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5490, išduotas 1930 08 11.

Kaunas

Pranas, Adomo Karolio sūnus

Gimė 1897 04 19 Papartynų k. Šakių vls. (Šakių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 22–1921 12 10. Sav. LKKSK 1933 03 21, prot. Nr. 234. 1930 m. gyv. Lukšių vls. Švediškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9120, išduotas 1933 03 31.

Kaunas

Leonas, Kajetono sūnus

Gimė 1892 10 20 Stanaičių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Karo valdininkas. Tarnavo sav. nuo 1919 02 30, pašauktu – 1920 02 04–1924 01 20. Paleistas dėl ligos 1923 03 26. Pakeltas į karo valdininkus 1920 02 04. Dokumentuose prieštaringi duomenys apie paleidimą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4375, išduotas 1930 01 31.

Kaunas

Juozas, Karoliaus sūnus

Gimė 1901 01 01 Papartynų k. Šakių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 09 10. Įst.s av. 1919 04 11. 1919 09 08 pateko lenkų nelaisvėn. 1919 09 10–15 metu rastas Neryje užmuštas kareivis, pas jį rastas laiškas „Juozeli...“, palaidotas Čiobiškyje, vėliau iškeltas į Musninkus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7855, išduotas 1932 01 31.

Kaunas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1900 12 24 Balseliškių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1920 06 24. Apdov. išd. motinai Marcelei, gyv. Balseliškių k. Įst. sav. 1919 03 22. Mirė pulko ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6301, išduotas 1931 02 25.

Kaunas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1873 02 18 Pavilktinių k. Sintautų vls. (Šakių r.). LKKSA – apdovanotas savanorio medaliu Tarnavo sav. nuo 1919 01 08. Plk. ltn. 1932 m. paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 279, išduotas 1928 06 09.

Kauneckas

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1896 04 02 Skabeikių k. Papilės vls. (Akmenės r.). Mirė 1923 07 01 Šiauliuose. Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 08 30. Apdov. Vyčio kryžiumi (Nr. 711 III laipsnio ir Nr. 68 II l.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 8815, išduotas 1932 10 14.

Kaupas

Petras, Prano sūnus

Gimė 1896 02 22 Gudelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 17. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Lakštingalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 760, išduotas 1928 08 29.

Kaupas

Motiejus, Adomo sūnus

Gimė 1899 01 25 Gudelių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Kilęs iš Žiežmarių vls. Pridotkų k. Tarnavo sav. 1919 08 28–1922 01 10. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Žiežmarių vls. Kairiškių k. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1933 m. gyv. Pridotkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9084, išduotas 1933 03 31.

Kaupas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 03 15 Gudelių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 10 16. Apdov. išd. (po mirties). Įst. sav. 1919 03 17. Mirė 3-oje lauko ligoninėje nuo širdies plėvės uždegimo. Prieš kariuomenę gyv. Kirkučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4036, išduotas 1929 11 21.

Kaupas

Bronius, Gabrio sūnus

Gimė 1895 02 01 Sokelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 23–1920 03 12. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Žvalgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5049, išduotas 1930 05 30.

Kaupas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 28 Daubarų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1923 01 27 Miško-Palivarko k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Gyv. Krekenavos vls. Miško palivarke. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3027, išduotas 1929 06 25.

Kaupas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1900 04 30 Diržionių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Mokytojas. Tarnavo sav. 1919 08 03–1921 10 08. 1936 m. gyv. Varniuose, žemės buvo gavęs Diržionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9716, išduotas 1936 02 27.

Kaupinis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1893 12 08 Jokubiškių k. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 09 11–1921 01 26. Komisija 1928 10 08 posėdyje pripažino sav. kūrėju. Gyv. Zasčiūniškės k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4042, išduotas 1929 11 21.

Kaušakys

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1893 10 15 Verksnionių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 15–1921 03 21. 1930 m. gyv. Kamajų vls. Salų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6114, išduotas 1930 12 15.

Kaušas

Povilas, Petro sūnus

Gimė 1894 11 05 Kaušų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 06–1920 05 14, pašauktu – 1920 11 04–1921 11 17. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Gintarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3375, išduotas 1929 07 31.

Kaušila

Petras, Domo sūnus

Gimė 1898 01 23 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Kaušyla. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 25. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6199, išduotas 1931 01 22.

Kaušyla

Petras, Dominyko sūnus

Gimė 1896 04 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Kaušila. Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 21 Panevėžio batalione. Sužeistas į ranką ties Ilukšte. 1927 04 15 įstojo į LKSS Panevėžio skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6199, išduotas 1931 01 22.

Kaušyla

Adolfas, Karolio sūnus

Gimė 1893 09 28 Mediniškių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 03 23–1920 03 29. 1928 m. gyv. Utenos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1325, išduotas 1928 11 14.

Kaušinis

Petras, Antano sūnus

Gimė 1899 02 06 Gališkių k. Inturkės vls. (Molėtų r.). Mirė 1919 08 28 Latvijoje, Daugpilis. Įst. sav. 1919 04 05. Nukautas Daugpilio apylinkėse. Apdov. Vyčio Kryžiais (II laipsnio Nr. 35 ir III – Nr. 718). Apdovanojimo liudijimas Nr. 9888, išduotas 1936 11 31.

Kaušius

Salemonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 18 Ambrasų k. Barzdų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 06 08, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1934 05 08, prot. Nr. 273. 1934 m. gyv. Marijampolės apskr. Sasnavos vls. Selemos Būdos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9501, išduotas 1934 07 12.

Kaušius

Pijus, Prano sūnus

Gimė 1899 11 17 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 07–1921 10 06. 1930 m. gyv. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6828, išduotas 1931 06 17.

Kaušpėdas

Zigmas, Antano sūnus

Gimė 1896 11 01 Šilų k. Viešintų vls. (Anykščių r.). Mirė 1945 02 28 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 06 18–1921 10 06. 1931 m. gyv. Šimonių vls. Papušės vns. Sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8816, išduotas 1932 10 19.

Kaušpėdas

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1901 12 12 Šilagalių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Metrikuose – Kaušpadas. Tarnavo sav. 1920 01 03–1921 05 02. 1929 m. gyv. Andrioniškio vls. Krepšiagalių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2808, išduotas 1929 06 26.

Kavalėlis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 Toleikių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 03 19, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4542, išduotas 1930 02 15.

Kavalenka

Izidorius, Simono sūnus

Gimė 1895 Balnikų k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 27–1920 06 16. 1934 m. gyv. Alytaus apskr. Daugų vls. Smetoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9444, išduotas 1934 03 12.

Kavaliauskas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1899 01 13 Plieniškių (Repnavos) k. Šakių vls. (Šakių r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Šimkaičių vls. Labgirių k. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 06 10–1923 06 11, 1924 01 17–1926 01 01. 1930 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6745, išduotas 1931 04 20.

Kavaliauskas

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1900 04 08 Barko k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Mirė 1919 09 29. Apdov. išd. tėvui, gyv. Garliavos vls. Ringaudų k. Įst. sav. 1919 03 25. Žuvo mūšyje su bolševikais prie Daugpilio. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6441, išduotas 1931 02 28.

Kavaliauskas

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1895 12 01 Kučkų k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 17–1920 02 25. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2040, išduotas 1929 03 26.

Kavaliauskas

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1898 08 06 Dabravolės vns. Zapyškio vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 12 15. 1930 m. gyv. Marijampolėje. 1940 06 02 komisijos vėl pripažintas savanoriu Tur būt įvyko klaida. Neaišku, ar jam išduotas liudijimas Nr. 10286. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7291, išduotas 1931 08 31.

Kavaliauskas

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1896 07 21 Avižienių k. Utenos vls. (Utenos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 08 05–1921 10 29. 1929 m. gyv. Utenos apskr. ir vls. Gedimino k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2067, išduotas 1929 04 17.

Kavaliauskas

Romualdas, Vinco sūnus

Gimė 1891 06 01 Upytės k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 08–1920 02 11, paleistas dėl sužeidimo gauto I pasauliniame kare. 1931 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7887, išduotas 1932 02 15.

Kavaliauskas

Julius, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 03 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 23. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 588, išduotas 1928 08 23.

Kavaliauskas

Edvardas, Petro sūnus

Gimė 1903 10 02 Smilgių k. Gulbinų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1920 03 09–1921 05 11. 1929 m. gyv. Pabiržės vls. Likėnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3557, išduotas 1929 08 21.

Kavaliauskas

Pranas, Karolio sūnus

Gimė 1894 10 05 Rusijoje, Kursko mst. Tarnavo sav. 1919 01 01–1919 05 26 Joniškėlio partizanų štabe. Susivienijus Joniškėlio ir Biržų komendantūroms į Pasvalio komendantūrą, tarnavo iki 1920 01. 1930 m. gyv. Biržų apskr. Pasvalio vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6108, išduotas 1930 12 15.

Kavaliauskas

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1900 10 13 Ožkabalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 11 30. 1929 m. gyv. Bartininkų vls. Pagernevės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3577, išduotas 1929 08 21.

Kavaliauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 08 03 Eistiškių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1930 05 22. Palaidotas(-a): Alvito k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Metrikuose – Kovaliauskas. Apdov. išd. tėvui, gyv. Alvito vls. Maldėnų k. Tarnavo sav. 1919 02 13–1920 03 20. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7708, išduotas 1931 12 23.

Kavaliauskas

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 02 06 Patamulšio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1920 03 31. 1930 m. gyv. Pažaislio vls. Dainavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6433, išduotas 1931 02 28.

Kavaliauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 08 07 Kurklių dv. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 12 06. 1931 m. gyv. Mažeikių apskr. Akmenės mst., tarnavo II policijos nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7387, išduotas 1931 09 30.

Kavaliauskas

Antanas, Karolio sūnus

Gimė 1898 05 30 Cijūniškės k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Kilęs iš Leipalingio vls. ir mst. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 30–1921 11 12. Komisija 1930 04 02 pripažino kūr. sav. Priklausė LKKSS Seinų skyriui. 1923 m. gavo žemės iš Leipalingio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4894, išduotas 1930 04 30.

Kavaliauskas

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1899 01 29 Siečių k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1921 11 12. 1930 m. gyv. Baisogalos vls. Bučiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5583, išduotas 1930 09 25.

Kavaliauskas

Petras, Miko sūnus

Gimė 1899 Margionių k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 08–1924 02 04. 1928 m. gyv. Kaišiadoryse, tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5156, išduotas 1930 06 25.

Kavaliauskas

Mykolas, Petro sūnus

Gimė 1885 09 19 Kalniškių I k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 18–1920 08 20. 1931 m. gyv. Juodupės vls. Skridulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6607, išduotas 1931 03 31.

Kavaliauskas

Mateušas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 09 18 Dargių plv. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Kilęs iš Šakių apskr. Gelgaudiškio vls. ir k. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 19–1923 04 17. Sav. LKKSK 1936 11 11, prot. Nr. 254. 1935 m. gyv. Kuršėnų vls. Paventos k., 1934 m. – Plungės vls. Tarvainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9884, išduotas 1936 11 31.

Kavaliauskas

Leonas, Juozo sūnus

Gimė 1886 03 30 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 01–1920 03 11. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5045, išduotas 1930 05 30.

Kavaliauskas

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 24 Avižienių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 09–1921 10 31. 1928 m. dirbo Utenos apskr. pasienio policijos IV rajono sargybiniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1828, išduotas 1929 03 23.

Kavaliauskas

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 07 29 Žožekasterio plv. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 01 21. 1932 m. gyv. Šakių apskr. Kidulių vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8680, išduotas 1932 07 02.

Kavaliukas

Juozas, Aniceto sūnus

Gimė 1899 Salako k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 04–1922 05 03. 1928 m. gyv. Izitos k. Šaulių k. (buvęs Izitos dv.), 1930 m. – Degučių vls. Šaulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3779, išduotas 1929 10 21.

Kavaliūnas

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1896 06 17 Žemaitėlių k. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 08–1921 10 06. 1929 m. gyv. Subačiaus vls. Skudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2794, išduotas 1929 06 26.

Kavaliūnas

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1883 09 08 Šilagalių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 07–1922 04 13. 1932 m. gyv. Viešintų vls. Juodviliškio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8376, išduotas 1932 05 14.

Kaveckas

Aleksandras, Igno sūnus

Gimė 1890 02 26 Laukstėnų I k. Telšių vls. (Telšių r.). Leitenantas (1925 m.). Įst. sav. 1920 01 17. 1932 m. pakeltas į kapitonus. 1936 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 38, išduotas 1928 05 14.

Kavolis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1902 03 02 Gargždų mst. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 07 21–1923 09 15. 1931 m. gyv. Gargždų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8065, išduotas 1932 03 09.

Kavoliūnas

Domas, Kazio sūnus

Gimė 1899 11 14 Pelyšių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 06 05–1921 12 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5479, išduotas 1930 08 11.

Kazačiokas

Grigorijus, Parfalamiejaus sūnus

Gimė 1889 10 06 Baltarusijoje, Disnos apskr. Gluboco vls. Obrubų k. Tarnavo sav. 1919 08 23–1920 11 10. 1935 m. gyv. Kauno apskr. Jonavos vls. Ragožių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9655, išduotas 1935 10 15.

Kazakaitis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1893 03 Marijoniškio k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 26–1920 04 01. 1930 m. gyv. Naujamiesčio vls. Sargėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6827, išduotas 1931 06 17.

Kazakevičius

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1895 05 26 Šlavančių k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1948. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Mirė kalėjime. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 02 26. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Šventaragio k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4837, išduotas 1930 04 28.

Kazakevičius

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 09 15 Rusinkos k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 08 10–1920 08 22. Apdov. anuliuotas. Pabėgimas išaiškėjo 1936 m. 1919 04 05 įstojo, o 1919 05 22 pabėgo. Apdov. liudijimas liko byloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8178, išduotas 1932 03 31.

Kazakevičius

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1897 Baltarusijoje, Lydos apskr. Kanevos vls. Kurklių k. Tarnavo sav. 1918 11 17–1921 10 25, 1921 11 17–1924 01 23. 1934 m. gyv. Alytaus apskr. Simno vls. Gražulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 586, išduotas 1928 08 23.

Kazakevičius

Kazys, Mato sūnus

Gimė 1899 09 21 Patašiškių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 15, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 01. 1928 m. dirbo geležinkelio policininku Kauno stoties nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1668, išduotas 1929 02 19.

Kazakevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 01 11 Gečionių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 09 25–1921 01 14. 1932 m. gyv. Leliūnų vls. Grūdeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8570, išduotas 1932 06 16.

Kazakevičius

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1895 12 16 Seibutų k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Veter. viršila. Įst. sav. 1919 04 14. 1929 m. dar tebetarnavo antiterminiu. Priklausė II karo apygardos štabui. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4331, išduotas 1929 12 21.

Kazanavičius

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1902 06 23 Astravo k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 09–1921 07 04. 1929 m. gyv. Rokiškio apskr. ir vls. Rokiškėlių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3925, išduotas 1929 11 13.

Kazanskis

Eduardas

Gimė 1900 07 13 Žadeikonių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Edvardas. Vyr. leitenantas (1926 m.). Savanoris, dalyvavo neprikl. kovose. 1921 m. baigė Karo m-klą. Tarnavo iki 1941 m. 1936 m. atestacijoje rašoma: Šiaulių aps. Tryškių vls. Žilaičių k. turi 15 ha su trobesiais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1407, išduotas 1928 12 07.

Kazelis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 09 15 Vidgirių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 06. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Zidronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2798, išduotas 1929 06 26.

Kazerskas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1878 08 24 Purvininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 01. 1931 m. gyv. Pakuonio vls. Dankstytės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8375, išduotas 1932 05 14.

Kazickas

Vincas, Miko sūnus

Gimė 1899 11 19 Aulelių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 08 04–1922 03 14. 1931 m. gyv. Panemunio vls. Suvaizdžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7966, išduotas 1932 02 29.

Kazilevičius

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1887 06 19 Ustukių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1964. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Pulk. leitenantas. Įst. sav. 1918 12 20 į Joniškėlio partizanų grupę. Tarnavo iki 1940 m. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 111, išduotas 1928 05 14.

Kazimirskis

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1895 08 25 Gutkaimio (Gudkaimio) k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 22–1921 03 26. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Kybeikių II k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4007, išduotas 1929 11 13.

Kazinskas

Jonas Stepas, Jono sūnus

Gimė 1901 10 15 Kaune. Tarnavo sav. 1919 06 21–1920 07 14. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1988, išduotas 1929 03 26.

Kaziūnas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 02 02 Kelmių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Kazlauskas. Ats. vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 02 14. 1919 07 06 baigė karo m-klą. 1924 m. paleistas į atsargą. Nuo 1932 m. tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3870, išduotas 1929 11 11.

Kazlauskas

Povilas, Stasio sūnus

Gimė 1901 12 28 Tvarkiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 02 24. 1929 m. gyv. Pakuonio vls. Laukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4063, išduotas 1929 11 21.

Kazlauskas

Martynas, Martyno sūnus

Gimė 1869 05 01 Pajauciškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 08 01–1921 04 25, 1921 07 05–1922 08 01. 1892 01 01–1899 03 18 tarnavo Rusijos kariuomenėje virštarnybiniu muzikantu. 1929 m. gyv. Žaslių vls. Ščiukiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4772, išduotas 1930 04 15.

Kazlauskas

Matas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 03 11 Paželvaičių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1921 10 20. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 787, išduotas 1928 08 29.

Kazlauskas

Matas, Antano sūnus

Gimė 1903 04 02 Užukalnių k. Punsko vls. Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 24, paleistas sveikatai pataisyti. Pašauktas 1925 05 01–1926 04 10. 1929 m. gyv. Rudaminos vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3893, išduotas 1929 11 13.

Kazlauskas

Mikas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 10 10 Semeliškių mstl. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 05 31–1921 12 01. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Neciūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3805, išduotas 1929 10 21.

Kazlauskas

Motiejus, Adomo sūnus

Gimė 1894 02 24 Nemunaičio k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 07 16–1920 08 16. 1929 m. gyv. Miroslavo vls. Geištarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4563, išduotas 1930 02 15.

Kazlauskas

Viktoras, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 15 Kisiniškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 29–1919 05 05, pašauktu – iki 1922 04 12. 1928 m. tarnavo pasienyje Vilkaviškio apskr. V bare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2566, išduotas 1929 05 31.

Kazlauskas

Petras Jonas, Tarasėjaus sūnus

Gimė 1899 06 18 Kaune. Kozlovas. Tarnavo sav. 1919 05 23–1920 04 19. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Jonavos vls. Užusalių k. 1939 m. pareiškime vardas Jonas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6950, išduotas 1931 06 25.

Kazlauskas

Petras, Ambraziejaus sūnus

Gimė 1899 04 24 Kerelių k. Skapiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 20–1920 08 13. 1928 m. gyv. Klaipėdoje, tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 696, išduotas 1928 08 29.

Kazlauskas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1879 (Švenčionių r.). Mirė 1922 02 15 Rukiškio k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. žmonai Antaninai, gyv. Raguvos vls. Vidugirių k. Įst. sav. 1919 04 06 į Panevėžio batalioną (vėliau 4 p.p.). Po metų demobilizuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3055, išduotas 1929 06 25.

Kazlauskas

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 21 Kalesninkų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 04 10–1920 04 19. 1929 m. gyv. Miroslavo vls. Pošnios k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4541, išduotas 1930 02 15.

Kazlauskas

Vladas, Martyno sūnus

Gimė 1902 02 20 Užubalių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 07 14–1920 07 29. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo Prekybos departamente. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1268, išduotas 1928 11 14.

Kazlauskas

Zigmas, Benedikto sūnus

Gimė 1882 05 28 Sapiegiškės k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 04 20. 1928 m. gyv. Alovės vls. Moizelionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3619, išduotas 1929 08 31.

Kazlauskas

Juozas, Domo sūnus

Gimė 1899 09 13 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Ežerėnų. Tarnavo sav. 1919 06 21–1922 04 12. 1929 m. gyv. Kaune, Šančiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5937, išduotas 1930 11 17.

Kazlauskas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 12 Latvijoje, Ilukštos vls. Michnaukos k. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 12 02. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Lapių vls. Milikonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8715, išduotas 1932 09 30.

Kazlauskas

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1896 06 06 Milastonių k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 05 01. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Bartininkų vls. Parausių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6300, išduotas 1931 02 25.

Kazlauskas

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1902 07 02 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 03 24. 1930 m. gyv. Rumšiškių vls. Laukininkų–Kapitoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6837, išduotas 1931 06 17.

Kazlauskas

Domas, Antano Agatono sūnus

Gimė 1891 12 07 Urvikių k. Mažeikių vls. (Mažeikių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 05 26. 1929 m. gyv. gimtinėje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3420, išduotas 1929 07 31.

Kazlauskas

Aleksas, Prano sūnus

Gimė 1903 03 26 Vilionių k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1920 12 20–1922 02 01. 1930 m. gyv. Kaišiadorių vls. Bladikiškių k., 1934 m. – Kapitoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7503, išduotas 1931 11 06.

Kazlauskas

Andrius, Jurgio sūnus

Gimė 1894 12 26 Lampėdžių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 29–1920 03 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1276, išduotas 1928 11 14.

Kazlauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 11 14 Daukšiagirės k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 06 04–1920 04 19, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3653, išduotas 1929 08 21.

Kazlauskas

Bronius, Alekso sūnus

Gimė 1900 11 11 Kumpelkių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 03 29–1921 10 15. 1930 m. gyv. Kražių vls. Plusčių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7289, išduotas 1931 08 31.

Kazlauskas

Bronius, Jokūbo sūnus

Gimė 1895 02 02 Mastaičių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 03 01. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Laukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7971, išduotas 1932 02 29.

Kazlauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1901 10 30 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1922 05 17. 1928 m. gyv. Utenos apskr. Užpalių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 707, išduotas 1928 08 29.

Kazlauskas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1898 06 Lenkijoje, Suvalkų aps. Andriejavo vls. Maidono k. Tarnavo sav. nuo 1919 01 15, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 28. 1919 02 13 buvo pakliuvęs į bolševikų nelaisvę prie Alytaus. 1931 m. gyv. Marijampolės apskr. Liubavo vls. Mautrimų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7577, išduotas 1931 11 28.

Kazlauskas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1898 01 06 Dičiūnų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 05 05, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Pušaloto vls. Stumbriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3880, išduotas 1929 11 13.

Kazlauskas

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1894 12 10 Navariškių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 05. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2200, išduotas 1929 04 17.

Kazlauskas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1899 08 21 Baroniškio vns. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 06 16–1920 03 27, 1921 03 29–1921 10 25. 1928 m. gyv. Semeliškių vls. Antanavo vns. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2676, išduotas 1929 05 31.

Kazlauskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 05 31 Miriniškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 27–1920 04 03. 1928 m. gyv. Padainupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 398, išduotas 1928 06 09.

Kazlauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 03 24 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Mirė 1919 11 21 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Palaidotas(-a): Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1919 02 21. Žuvo ties Radviliškiu. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimas atiduotas motinai Magdelenai, gyv. Javaravo vls. Meškinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6831, išduotas 1931 06 17.

Kazlauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 Pralamčiškės k. Simno vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 02 09. 1928 m. gyv. Simno vls. Stebulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 576, išduotas 1928 08 23.

Kazlauskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1903 03 19 Kalesninkų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 09–1920 05 16. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4191, išduotas 1929 11 21.

Kazlauskas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1901 04 03 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1920 04 16. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3598, išduotas 1929 08 31.

Kazlauskas

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1896 Kaniūkų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 08. 1928 m. gyv. Nemunaičio vls. Einorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 422, išduotas 1928 07 26.

Kazlauskas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 03 17 Prendzeliavos k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1922 12 23. Sav. LKKSK 1933 02 28, prot. Nr. 231. 1932 m. gyv. Kaune, A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9085, išduotas 1933 03 31.

Kazlauskis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 11 14 Laivių k. Salantų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 04 27–1921 12 20. 1928 m. gyv. Salantų vls. Gaivališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2198, išduotas 1929 04 17.

Kazragis

Aleksandras, Antano sūnus

Gimė 1889 05 14 Latvijoje, Rucavos mst. Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 05 09, 1920 06 02–1921 07 12. 1930 m. Kretingos apskr. Prišmontų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8360, išduotas 1932 04 30.

Kazura

Augustas, Mykolo sūnus

Gimė 1894 04 21 Dysnos k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 06 24–1921 10 22 1 p.p. Gyv. Panevėžio apskr. Piniavos vls. Trakų k. 1933 m. buvo LKKSS Panevėžio skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5480, išduotas 1930 08 11.

Kažamėkas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 02 Oškabalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 10–1922 02 10, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4765, išduotas 1930 04 15.

Kažemėkas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 09 07 Ožkabalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 10 26. 1936 m. gyv. Garliavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9851, išduotas 1936 10 17.

Kažiūra

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1897 Baltarusijoje, Ašmenos apskr. Bilicko vls. Kopovičių k. Tarnavo sav. 1919 06 18–1922 07 09. 1931 m. gyv. Marijampolės apskr. Sasnavos vls. Kantališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7458, išduotas 1931 10 28.

Kažukauskas

Andrius, Alekso sūnus

Gimė 1900 07 13 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Panevėžio apskr. Krekenavos vls. Jabutonių k. Tarnavo sav. 1919 06 07–1921 11 30. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3351, išduotas 1929 07 31.

Kažukauskas

Feliksas, Antano sūnus

Gimė 1900 11 20 Surviliškio mstl. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 05 07. 1930 m. gyv. Surviliškio vls. Vytėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5811, išduotas 1930 10 31.

Kažukauskas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1899 01 13 Surviliškio mstl. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1921 10 12. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Dotnuvos vls. Dūbių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5398, išduotas 1930 07 31.

Kažukauskas

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1894 04 10 Budrių k. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Gimė Payžnyje – reg. Kvėdarnos bžn. Tarnavo sav. nuo 1919 10 02, pašauktu – 1920 08 18–1921 04 15. 1930 m. gyv. Budrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7238, išduotas 1931 08 31.

Keblas

Bronius, Jurgio sūnus

Gimė 1903 02 03 Kavarsko mst. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 09 01–1921 02 12. 1928 m. gyv. Taujėnų vls. Pupeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2853, išduotas 1929 06 26.

Keblis

Vladas, Adomo sūnus

Gimė 1898 05 30 Stabalunkių k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1921 02 09. 1930 m. gyv. Joniškio vls. Alkūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6611, išduotas 1931 03 31.

Kedys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1903 01 24 Selemos Būdos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 09 03–1921 10 08. 1928 m. gyv. Telšiuose, buvo apygardos darbo inspektorius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 122, išduotas 1928 05 14.

Kedys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 29 Ukrainoje, Odesa. Kilęs iš Marijampolės mst. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 02–1921 11 20. 1928 m. gyv. Marijampolėje, Tarpučiuose (priemiestis). Apdovanojimo liudijimas Nr. 1987, išduotas 1929 03 26.

Keidaitis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1876 05 16 Karkiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1920 03 31. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3186, išduotas 1929 07 30.

Kekis

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1902 10 16 Latvijoje, Ventspilio apskr. Popenės vls. Tėvas – Tirkšlių vls. gyventojas. Tarnavo sav. 1920 12 18–1922 05 19. Sav. LKKSK 1935 05 09, prot. Nr. 303. 1934 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9614, išduotas 1935 05 29.

Kelbauskas

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1885 12 05 Zalamankos vns. Molėtų vls. (Molėtų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 09–1920 03 04, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Joniškio vls. Nemeikšių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6624, išduotas 1931 04 02.

Kelertas

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1899 Lenkijoje, Seinų apskr. Krasnavo vls. Bubelių k. Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 12 21. 1932 m. gyv. Marijampolės apskr. Liudvinavo vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8512, išduotas 1932 05 31.

Kelmelis

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1902 03 04 Kapčiamiesčio mstl. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tanavo sav. 1919 03 10–1922 12 17. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Pamušių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7711, išduotas 1931 12 23.

Kelmelis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 12 15 Ilgininkų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 03 23–1923 03 15. Buvo atostogose 1921 11 27–1922 11 25. 1928 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Bartininkų vls. Verzbimiškio dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2429, išduotas 1929 05 31.

Kelmickas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1903 06 04 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 05 07–1924 01 01. Sav. LKKSK 1934 05 01, prot. Nr. 272. 1934 m. gyv. Ukmergėje, 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9499, išduotas 1934 05 22.

Kelneris

Otto, Adomo sūnus

Gimė 1901 08 18 Batakių mstl. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 05 01, pašauktu – 1920 08 18–1921 10 15. 1934 m. gyv. Batakių vls. Graužų k. Buvo vadinamas pramanyta pavarde – Keleris. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8863, išduotas 1933 12 30.

Kelpša

Zigmas, Eustachijaus sūnus

Gimė 1886 10 28 Gilvyčių Senųjų dv. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Veter. gyd. kapitonas. Įst. sav. 1918 12. 1919 01 11 perkeltas į Kauno komendantūrą. 1923 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3063, išduotas 1929 06 25.

Kemešis

Petras, Beno sūnus

Gimė 1887 09 10 Januškonių (Kozlovkos, Žandariškės) k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 26–1920 12 14. 1929 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Marviankos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4206, išduotas 1929 11 21.

Kemeža

Justinas Martynas, Augustino sūnus

Gimė 1895 11 10 Daržininkų k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 08 16. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3924, išduotas 1929 11 13.

Kemežas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 06 Ropydų k. Barzdų vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1922 11 22. 1929 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2792, išduotas 1929 06 26.

Kemežis

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 03 10 Pašvenčio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 09 10, pašauktu – 1919 10 01–1922 02 10. 1930 m. gyv. Pagaršvio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5693, išduotas 1930 10 31.

Kemežys

Povilas, Simano sūnus

Gimė 1899 04 09 Margininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1920 03 03. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Dankstytės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5770, išduotas 1930 10 31.

Kemėžys

Antanas, Tomo sūnus

Gimė 1896 02 06 Girininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Mirė 1952 05 04 Kanadoje. Kapitonas. Įst. sav. 1918 12 30 į 1 p.p., dalyvavo nepriklausomybės kovose. Tarnavo iki 1940 m. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 207, išduotas 1928 06 14.

Kempfas

Adolfas, Jono sūnus

Gimė 1896 01 05 Skaudvilės mst. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 01, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 18. 1929 m. gyv. Tauragėje – Magazinlauke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4790, išduotas 1930 04 15.

Kengrys

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1898 08 20 Barboravos plv. Šaukėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 06 21–1920 03 10, paleistas dėl šeimyninių aplinkybių, nes tėvas, gyv. Roziškių k., turėjęs 1 ha, dažnai sirgo. 1930 m. tarnavo geležinkelyje Papilyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5535, išduotas 1930 08 11.

Kenikas

Julius, Lucijaus sūnus

Gimė 1894 03 07 Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 03 21. 1931 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8130, išduotas 1932 03 29.

Kenstavičius

Norbertas, Felikso sūnus

Gimė 1896 10 03 Džiuginėnų k. Telšių vls. (Telšių r.). Mirė 1925 09 27 Kaune. Viršila. Tarnavo sav. 1919 01 24–1922 03 21. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9144, išduotas 1933 04 26.

Kepalas

Kazys, Simono sūnus

Gimė 1891 02 28 Petraukos vns. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Ats. vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 02 14. 1919 07 06 baigė karo m-klą. 1925 m. paleistas į atsargą. 1932 m. gyv. Kaune, dirbo universitete. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1815, išduotas 1929 03 20.

Kepalas

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1901 08 18 Šilagalių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 26–1920 06 13. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2279, išduotas 1929 04 24.

Kepalas

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1902 02 09 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Rokiškio apskr. Kamajų vls. Kokšių k. Tėvai iš Ukmergės apskr. Tarnavo sav. 1919 06 05–1920 07 10. 1931 m. Šiauliuose gyv. jo svainis J. Stankūnas, kuris rūpinosi apdov. J.Kepalas buvo Brazilijoje, San Paule. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6376, išduotas 1931 02 25.

Kepalavičius

Juozas Petras, Juozo sūnus

Gimė 1901 6 26 Tupikų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 06. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Vilkupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3556, išduotas 1929 08 21.

Kepalinskas

Vincas, Ievos sūnus

Gimė 1903 01 25 Troškūnų mst. (Anykščių r.). Mirė 1920 12 15. Apdov. išd. motinai, gyv. Troškūnų vls. Dubriškių k. Įst. sav. 1919 07 27. Mirė 3-oje lauko ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7843, išduotas 1932 01 31.

Kepurutis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1897 06 18 Serbentų k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Gfrandinis. Tarnavo sav. 1919 02 22–1921 11 22. 1930 m. gyv. Raseinių vls. Rakavos dv. 1930 m. pasirašo: J. Keparutis, metrikuose – Kepurutis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6120, išduotas 1930 12 15.

Keraševičius

Mamertas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 07 10 Lelerviškių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Kilęs iš Kauno apskr. Seredžiaus vls. Zaslonių k. Tėvai – Vilkijos valstiečiai. Tarnavo sav. 1919 06 26–1920 09 15. 1928 m. tarnavo Valstybės kontrolėje Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1278, išduotas 1928 11 14.

Kerbelis

Jonas, Baltraus sūnus

Gimė 1885 10 26 Gilbonių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Sanit. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 04–1921 11 18. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3904, išduotas 1929 11 13.

Kerbelis

Jonas, Domo sūnus

Gimė 1890 01 03 Užvermenio k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1921 10 26. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Okainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6951, išduotas 1931 06 25.

Kerelis

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1901 10 08 Šiaudinės k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 10 17. 1930 m. gyv. Panemunės vls. Suveizdžių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6115, išduotas 1930 12 15.

Kerevičius

Pijus, Jono sūnus

Gimė 1895 07 13 Dotamų k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1920 04 02. 1929 m. gyv. Alvito vls. Rutkiškių k., vėliau – Kybartų mst., tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4029, išduotas 1929 11 21.

Kerežius

Stepas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 24 Palšių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1920 04 29. 1929 m. gyv. Kelmės vls. Maironių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3693, išduotas 1929 10 21.

Kėrys

Balys, Vlado sūnus

Gimė 1898 Petroškų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 23. 1928 m. gyv. Veisiejų vls. Dainaviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2068, išduotas 1929 04 17.

Kernazickas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 16 Guogų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 06 26. Apdov. išd. motinai Marei, gyv. A. Panemunės vls. Piliuonos k. Įst. sav. 1918 12 30. Nukautas mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5331, išduotas 1930 06 23.

Kerpauskas

Kazys, Augustino sūnus

Gimė 1893 09 18 Šarnelės (Bajorų, Barolenų, Už Žemaičių Kalvarijos vls. (Plungės r.). Vyr. leitenantas (1923 m.). Baigė Karo m-klą (II laida), dalyvavo kovose. 1924 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1009, išduotas 1928 10 20.

Kersnauskas

Antanas, Vlado sūnus

Gimė 1900 12 21 Kybartų k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 22–1921 04 08. Sužeistas 1919 08 09. Karo invalidas. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Linkuvos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7851, išduotas 1932 01 31.

Kerševičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 04 01 Darsūniškio k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 02 08. Sužeistas 1919 08 18. 1930 m. gyv. Kruonio vls. Sventininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5440, išduotas 1930 07 31.

Keršis

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1892 10 09 Dievogalos k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 02 21. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10267, išduotas 1940 06 30.

Keršis

Vincas, Benado sūnus

Gimė 1893 03 28 Antakalnio k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1920 10 16–1922 12 16. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4895, išduotas 1930 04 30.

Keršys

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1903 02 14 Kuršių k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1920 10 23–1922 11 25, 1923 05 19–1924 09 01. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4869, išduotas 1930 04 0.

Keršys

Zigmas, Motiejaus sūnus

Gimė 1903 06 19 Dubravų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 08 21. 1931 m. gyv. Pakuonio vls. Raguolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8355, išduotas 1932 04 30.

Keršys

Jonas, Kristupo sūnus

Gimė 1881 10 15 Stučių k. Dovilų vls. (Klaipėdos r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 10 23–1922 01 14. 1926–1928 m. gyv. Šiaulių mst., 1929 m. – Pagėgių apskr. Lauksargio k. ir paštas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3727, išduotas 1929 10 21.

Keršis-Studzinskas

Jonas, Onos sūnus

Gimė 1896 1 01 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1919 01 29. Apdov. išd. motinai Onai, gyv. Girininkų k. Įst. sav. 1919 01 16. 1919 01 21 susirgo ir buvo išsiųstas į ligoninę. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5374, išduotas 1930 07 16.

Keršulis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1900 Kreivėnų k. Punsko vls. Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 06 01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Igaros plv., tarnavo policininku pasienio apsaugos 9 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2791, išduotas 1929 06 26.

Kerušauskas

Pijus, Kosto sūnus

Gimė 1898 05 28 Beržupių k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 10 07. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Žygėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5164, išduotas 1930 06 25.

Kerušauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 08 08 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Kilęs iš Šakių apskr. Jankų vls. Katinų k. Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 10 07. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3102, išduotas 1929 06 26.

Kerušauskas

Stasys, Simo sūnus

Gimė 1900 03 31 Karališkės k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1938. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 01 21. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Juragių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6664, išduotas 1931 04 21.

Kerutis

Justinas, Mateušo sūnus

Gimė 1902 01 03 Gluobių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Įst.s av. 1919 04 14. 1928 m. tarnavo Karo apygardos štabe. Apdovanojimo liudijimas Nr. 34, išduotas 1928 04 23.

Keserauskas

Kazys, Kajetono sūnus

Gimė 1901 03 01 Marginių vns. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 08 18, pašauktu iki 1921 12 20. 1929 m. gyv. Kaune, A. Šančiuose (tuomet Pažaislio vls.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2641, išduotas 1929 05 31.

Kesylis

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1901 02 28 Čivylių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Įst. sav. 1919 06 03. Per kautynes ties Aleksandravėle (Rokiškio apskr.) pateko bolševikų nelaisvėn, apie tolesnį likimą žinių nebuvo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1827, išduotas 1929 03 23.

Kestauskas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 04 07 Metelicos k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 07 22–1922 01 22. 1934 m. gyv. Simno vls. Kavalčiukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9613, išduotas 1935 05 29.

Keturakis

Povilas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 09 03 Girininkų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 12 01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6442, išduotas 1931 02 26.

Keturakis

Zigmas, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 20 Zasciankų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1928 11 06 Rokų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Apdov. išd. sūnaus Aloyzo Vytauto globėjai Zablockienei, gyv. A. Panemunės vls. Vengytės k. Tarnavo sav. 1919 01 03–1920 03 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7970, išduotas 1932 02 29.

Keturauskas

Jonas, Valerijono sūnus

Gimė 1896 06 24 Pajulių dv. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Petrauskas. Tarnavo sav. 1919 04 08–1920 10 24, paleistas kaip invalidas. 1931 m. gyv. Šeduvos vls. Margavonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8175, išduotas 1932 03 31.

Keturka

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1899 08 15 Laukūnų k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Palaidotas Ukmergėje Vaižganto gatvės kapinėse.) Tarnavo sav. 1919 05 03–1921 10 29. 1929 m. gyv. Gelvonų vls. Pakalniškių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3008, išduotas 1929 06 25.

Keturka

Ignas, Stasio sūnus

Gimė 1895 07 31 Stikonėlių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 04 18–1920 04 20. 1928 m. tarnavo Panevėžio apskr. Krekenavos nuovados policijos viršininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1261, išduotas 1928 11 14.

Keturka

Karolis, Vinco sūnus

Gimė 1902 01 08 Laukūnų k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1920 10 15–1922 06 30. 1931 m. gyv. Gelvonų vls. Pakalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7461, išduotas 1931 10 28.

Keturka

Mikas, Justino sūnus

Gimė 1894 Baltarusijoje, Gardino apskr. Gornicko vls. Seleminkos k. Tarnavo sav. 1919 06 28–1923 04 23. 1928 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Gižų vls. Rūdos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2430, išduotas 1929 05 31.

Ketvirtis

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1896 11 06 Atkočių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 16. 1928 m. gyv. Gelvonų vls. Pakalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2282, išduotas 1929 04 24.

Ketvirtis

Stasys, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 08 20 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 08 12. 1929 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 729, išduotas 1928 12 07.

Kėvalas

Motiejus, Mato sūnus

Gimė 1895 08 18 Gyvių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1920 03 28. 1933 m. gyv. Prienų vls. Apušoto k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9402, išduotas 1933 12 30.

Kevišas

Vladimiras, Mykolo sūnus

Gimė 1895 10 15 Jucaičių k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Krikštytas Šiaulių aps. Blagoveščensko cerkvėje. Gimė Šiaulių aps. Blagoveščensko vls. Liubše Veiguvo k. Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 04 22. 1929 m. gyv. Gaurės vls. Žiburių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2119, išduotas 1929 04 17.

Kėželis

Kostas, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 06 03 Kelmės mst. (Kelmės r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 15, 1921 m. baigė Karo m-klą. 1937 m. pakeltas į majorus. Tarnavo iki 1941 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 98, išduotas 1928 05 14.

Kialys-Kieliškaitis

Simas, Miko sūnus

Gimė 1897 08 20 Dvareliškių dv. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 02 18–1920 08 01. 1932 m. jau buvo miręs, vaikams paskirtas globėjas, dailininkas Adomas Varnas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8607, išduotas 1932 06 16.

Kiaulevičius

Stasys, Adomo sūnus

Gimė 1896 03 24 Sargūnų k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – metrikuose – Kevlevičius. Apdov. savanorio medaliu Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 11 01. 1928 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Skačiūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5486, išduotas 1930 08 11.

Kiaulys

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1889 01 30 Žvirblėnų k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 07 20. Įst. sav. 1919 04 10. Mirė nuo dėmėtosios šiltinės. Dirbo pulko ligoninėje vyr. felčeriu. Sav. LKSK 1933 11 07, prot. Nr. 254. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9358, išduotas 1933 11 30.

Kiaunė

Ignas, Justino sūnus

Gimė 1900 01 22 Valmoniškių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 09–1921 10 17. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Mairiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 892, išduotas 1928 08 31.

Kiaunis

Jurgis, Stasio sūnus

Gimė 1896 11 13 Bučionių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Kiaunė. Ats. vyr. leitenantas. 1918 m. pab. įstojo į Panevėžio partizanų būrį. 1919 01 13 mūšyje sunkiai sužeistas. 1925 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 884, išduotas 1928 08 31.

Kiaupa

Adomas, Antano sūnus

Gimė 1891 08 28 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 01 28, antrą kartą pašauktas kaip puskarininkis tarnavo iki 1921 03 17. 1930 m. gyv. Trakų apskr. Semeliškių vls. Daugirdiškių k., tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5039, išduotas 1930 05 31.

Kiaušas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 11 Kurklių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 08–1920 08 12. 1928 m. gyv. Pakalniškių k. vadino Morkiumi, patėvio pavarde. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2683, išduotas 1929 05 31.

Kiaušas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 02 02 Kiaušų k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 10 28. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4666, išduotas 1930 02 15.

Kiaušas

Justas, Juozo sūnus

Gimė 1884 05 12 Aniūnų k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 08 18–1920 09 16. 1930 m. gyv. Utenos apskr. ir vls. Pilekalnio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6106, išduotas 1930 12 15.

Kiaušas

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1903 01 07 Aniūnų k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 08 30. Buvo išvykęs į Braziliją. 1939 m. gyv. Kaune, A. Fredoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10207, išduotas 1939 11 03.

Kibartas

Julius, Petro sūnus

Gimė 1868 01 13 Sungailiškių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. žmonai Agotai, gyv. Naujamiesčio vls. Vilkelių k. Tarnavo sav. 1919 05 26–1919 06 26, paleistas dėl sveikatos. Paleidus iš kariuomenės mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 898, išduotas 1928 08 31.

Kybartas

Augustas, Augusto sūnus

Gimė 1894 03 25 Gustaičių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 02 13, vėliau mobilizuotu 1920 11 02–1922 03 01. 1930 m. gyv. Veiverių vls. Lizdeikių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6437, išduotas 1931 02 28.

Kybartas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1902 12 01 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 03 01, pašauktu – 1924 01 12–1924 07 14. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Žygėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5171, išduotas 1930 06 25.

Kybartas

Juozas, Antaninos sūnus

Gimė 1894 02 08 Kumpupių k. Šakių vls. (Šakių r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 01 05–1920 02 20. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Kidulių vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4055, išduotas 1929 11 21.

Kybartas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 18 Mantvilių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 11 16. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Klišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5969, išduotas 1930 12 01.

Kybartas

Viktoras, Simo sūnus

Gimė 1900 06 05 Neveronių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1921 10 25. 1929 m. tarnavo pasienyje Širvintų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3846, išduotas 1929 11 11.

Kibirkštis

Justinas, Antano sūnus

Gimė 1894 11 17 Dumblynės k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1934 09 07 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Palaidotas Kėdainių kapinėse Kauno g.) Pulk. leitenantas. Įst. sav. 1918 12 29 į Panevėžio srities apsaugos būrį. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 20, išduotas 1928 04 23.

Kiboras

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 02 Šėtos mstl. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 10 30. 1930 m. gyv. Rokiškio apskr. Panemunėlių st. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5773, išduotas 1930 10 31.

Kičas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1897 01 16 Netičkampio k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 28–1920 04 25, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Liudvinavo vls. Ąžuolynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6110, išduotas 1930 12 15.

Kičas

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1889 12 25 Vengliškos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1927 12 17 Mokolų k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Apdov. išd. žmonai Onai, gyv. Mokolų k. Tarnavo sav. 1919 02 04–1920 03 16. Žemę gavo MIkalinos dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5690, išduotas 1930 10 31.

Kičas

Jurgis, Tomo sūnus

Gimė 1894 04 22 Skriaudučio k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 02 13. 1930 m. gyv. Javaravo vls. Meškinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6296, išduotas 1931 11 06.

Kičas

Juozas, Petronėlės sūnus

Gimė 1897 07 18 Juodupių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 29, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 06. 1928 m. gyv. Šumskų vls. Mikalinės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1984, išduotas 1929 03 26.

Kiela

Ciprijonas, Jurgio sūnus

Gimė 1884 03 02 Bružų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 08 10–1920 08 15 2 p.p. 1935 m. gyv. Kėdainių apskr. Margininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9735, išduotas 1936 03 07.

Kiela

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1902 05 01 Kleboniškių k. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 21–1922 03 01. 1929 m. gyv. Taujėnų vls. Pupeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3905, išduotas 1929 11 13.

Kiela

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1900 12 04 Vėjališkių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 11 21. Apdov. išd. tėvui, gyv. Subačiaus vls. Petkunų k. Įst. sav. 1919 05 25. Nukautas mūšyje su bermontininkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1075, išduotas 1928 10 20.

Kiela

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1896 10 03 Ručiūnų k. Žeimių vls. (Jonavos r.). Įstojo 1919 11 19 pašauktu su kitais kaimo vyrais. Paleistas 1922 04 12. Paaiškėjus, kad įstojimo data suklastota, liudijimas anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9579, išduotas 1935 01 31.

Kiela

Petras, Pranciškaus sūnus

Gimė 1899 08 27 Alančių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 06 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 432, išduotas 1928 07 26.

Kieras

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1896 04 03 Prūsiškių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 01. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3976, išduotas 1929 11 13.

Kijauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 03 10 Galioriškių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 12 01. 1929 m. gyv. Paežerių vls. Palakiškių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3256, išduotas 1929 10 21.

Kikas

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1898 04 30 Stainiškės k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1922 05 31. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1350, išduotas 1928 11 23.

Kilčiauskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1901 11 15 Darginių k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 1354). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 30–1923 10 01 ir virštarnybiniu 1924 03 26–1927 05 27. 1928 m. gyv. Kėdainių aps. Pašušvio mst. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3873, išduotas 1929 11 11.

Kilda

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1898 12 26 Guėnų k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Mirė 1920 02 12 Alytaus mst. (Alytaus r.). Apdov. išd. motinai, gyv. Gudžiūnų vls. Balsių k. Įst. sav. 1919 03 31. Mirė Alytaus apskr. ligoninėje nuo plaučių uždegimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8638, išduotas 1932 06 22.

Kildišas

Povilas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 01 21 Tarnagalos k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 05 06. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2071, išduotas 1929 04 17.

Kilijonas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1898 02 13 Pagirių mstl. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 21. 1929 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Skočiūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4038, išduotas 1929 11 21.

Kilikauskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1900 03 04 Andriškių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 14–1923 01 26. 1930 m. gyv. Vilkaviškio vls. Naujų Kisiniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7288, išduotas 1931 08 31.

Kilikauskas

Viktoras, Baltraus sūnus

Gimė 1898 09 13 Daugelaičių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1921 11 12. 1931 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6842, išduotas 1931 06 17.

Kilikevičius

Andrius, Jono sūnus

Gimė 1898 11 18 Opšrūtų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 10 06. 1929 m. gyv. Vilkaviškio vls. Varpininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3164, išduotas 1929 07 20.

Kilikevičius

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 11 10 Paršelių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 10 12. 1930 m. gyv. Keturvalakių vls. Budviečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5940, išduotas 1930 11 17.

Kilikevičius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1897 07 11 Būdviečių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 05 21. Apdov. išd. motinai Marei, gyv. Kunigiškių k. Įst. sav. 1919 02 03. Žuvo prie Panevėžio (Liudyno). Sav. LKKSK 1937 02 10, prot. Nr. 365. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9929, išduotas 1937 04 19.

Kilikevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 03 11 Pūstapėdžių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 10 31, 1922 02 21–1923 02 27. 1930 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6197, išduotas 1931 01 22.

Kilikevičius

Motiejus, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 05 Skliausčių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1934 Kretingos mst. (Kretingos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 02 22–1921 10 24. 1930 m. gyv. Žaliosios vls. Augalų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5722, išduotas 1930 10 31.

Kilikevičius

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 06 Skliausčių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1934 Kretingos mst. (Kretingos r.). Vyčio Kryžiaus (I r. I l.) kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 22–1922 04 13 ir antaterminiu 1923 01 01–1923 12 31. 1931 m. gyv. Kretingos gelež. stotyje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7969, išduotas 1932 02 29.

Kiliotaitis

Pranas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 11 18 Šilvėnų k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 10 30 Jiezno mst. (Prienų r.). Apdov. išd. motinai Agotai, gyv. Šakių vls. Ritinių k. Įst. sav. 1919 07 02. Mirė nuo žaizdos tarnaudamas Jiezno komendantūroje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8378, išduotas 1932 05 14.

Kilys

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1899 05 28 Dišlių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1921 10 21. 1930 m. gyv. Baisogalos vls. Bučiūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6119, išduotas 1930 12 15.

Kilius

Donatas, Kazio sūnus

Gimė 1892 01 17 Pašilių k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 07 16. 1928 m. gyv. Vyžonų vls. Dabrovolės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2563, išduotas 1929 05 31.

Kilius

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1884 11 10 Pašilių k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 08 14. 1928 m. gyv. Vyžonų vls. Dobrovolės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2564, išduotas 1929 05 31.

Kilmanas

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1899 Pieriškių k. Raitininkų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 09 04–1922 01 24. 1929 m. gyv. Alovės vls. Plikionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3777, išduotas 1929 10 21.

Kilna

Motiejus, Jono sūnus

Gimė 1889 01 02 Novoziorkos k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 02 24–1920 03 20. 1929 m. gyv. Kaišiadorių vls. Juodiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5142, išduotas 1930 06 25.

Kiltinavičius

Romualdas, Romualdo sūnus

Gimė 1888 10 12 Reistrų k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Mirė 1925 12 27 Jokūbaičių k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Apdov. išd. žmonai Barborai. Tarnavo sav. 1919 04 16–1920 03 02. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8799, išduotas 1932 10 31.

Kymantas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 09 23 Rukšnių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1921 11 21. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5403, išduotas 1930 07 31.

Kimeklis

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1899 03 02 Vaitkūnų k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 27–1921 12 01. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4667, išduotas 1930 02 15.

Kimontas

Vladas, Juliaus sūnus

Gimė 1897 Dumbulės k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10290, išduotas 1940 06 30.

Kimsa

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 07 28 Daugailių mstl. Daugailių vls. (Utenos r.). Mirė 1920 01 21 Alytaus mst. (Alytaus r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Daugailiuose. Įst. sav. 1919 06 24 į 1 p.p. Mirė Alytaus apskr. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5078, išduotas 1930 05 30.

Kimša

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1900 03 01 Daugailių mstl. Daugailių vls. (Utenos r.). Įst. sav. 1919 07 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 756, išduotas 1928 08 29.

Kinka

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1893 03 18 Šiaudiniškių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Įst. sav. 1919 03 24. 1928 m. tebetarnavo Ukmergėje, muzikantų komandoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1913, išduotas 1929 03 26.

Kirdeikis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1902 09 03 Vaišvilčių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 03 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. 1931 m. Vilkapurių k., buvo nuteistas už vekselių klastojimą. Apdovanojimą turėjo atimti 1935 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 913, išduotas 1928 09 29.

Kirdeikis

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 08 09 Sodeliškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 12 15. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Sodeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 788, išduotas 1928 08 29.

Kirdeikis

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1900 08 08 Memenčuvkos dv. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 10 13. 1930 m. gyv. Vadoklių vls. Skatikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5172, išduotas 1930 06 25.

Kirdeikis

Tadas, Kazio sūnus

Gimė 1897 02 12 Savitiškio vnk. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 08 26. Apdov. išd. (dublikatas, nes buvo pamestas). Pirmas išd. 1929 05 31. Apdov. rūpinosi motina Katrė, gyv. Taruškų k. Įst. sav. 1919 01 10. Mirė karo ligoninje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2399, išduotas 1931 01 26.

Kirdeikis

Jonas, Anupro sūnus

Gimė 1902 01 05 Gutaučių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 25–1920 07 02. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2197, išduotas 1929 04 17.

Kirdonis

Jurgis, Simo sūnus

Gimė 1902 02 08 Vivonių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 04–1920 03 30. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4037, išduotas 1929 11 21.

Kirdulis

Jonas, Felikso sūnus

Gimė 1898 01 25 Molainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 08 12. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1153, išduotas 1928 10 31.

Kirdulis

Juozas, Felikso sūnus

Gimė 1897 01 08 Molainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 11 21. Apdov. išd. motinai, gyv. Molainių k. Įst. sav. 1919 01 12. Žuvo mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3298, išduotas 1929 07 30.

Kirielius

Stasys, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 10 19 Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 03 11. 1930 m. gyv. A. Fredoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5966, išduotas 1930 12 04.

Kirila

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1894 10 10 Pašventupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 05–1922 10 15. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Bačkininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8131, išduotas 1932 03 29.

Kirka

Mikalojus, Vosyliaus sūnus

Gimė 1893 06 01 Baltarusijoje, Gardino aps. Vireliškių vls. Golovnicos k. Tarnavo sav. 1920 10 10–1922 10 14. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10004, išduotas 1937 05 28.

Kirkila

Antanas

Gimė 1897 09 25 Linkuvos mst. (Pakruojo r.). Mirė 1968 09 07 JAV, Niujorkas. Vyr. leitenantas (1926 m.). Kpt. (1935). Įst. sav. 1919 01 13. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 352, išduotas 1928 06 09.

Kirkila

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1902 06 02 Linkuvos mst. (Pakruojo r.). Mirė 1941 07 12. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 03 16, 1920 10 17 baigė Karo m-klą. 1930 m. pakeltas į kapitonus. Tarnavo iki 1940 m. Nusišovė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 107, išduotas 1928 05 14.

Kirkila

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1900 08 17 Linkuvos mst. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 05 02. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4892, išduotas 1930 04 30.

Kirkliauskas

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1900 05 10 Baltarusijoje, Lydos aps. Kanevos vls. Paužuolių k. Mirė 1919 09 05. Įst. sav. 1919 06 01. Žuvo Seinų fronte kovoje su lenkais. Apdovš prašė brolis, gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5050, išduotas 1930 05 30.

Kirkus

Balys, Vinco sūnus

Gimė 1899 07 16 Slabados k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1920 09 09. Gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2404, išduotas 1929 05 31.

Kirsniauskas

Maušius, Ickaus sūnus

Gimė 1894 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Kirsnianskis. Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 07 29, 1920 08 25–1921 08 31. 1929 m. gyv. Kalvarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2383, išduotas 1929 05 31.

Kirstunas

Nikodemas, Vlado sūnus

Gimė 1899 Rundžių k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Žr. Granickas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6906, išduotas 1931 06 22.

Kirtiklis

Jurgis, Juozapo sūnus

Gimė 1902 04 18 Vaidlonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 08 08–1921 01 26. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 925, išduotas 1928 09 29.

Kisieliauskas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1898 01 17 Strazdinės k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 19–1922 06 03. 1929 m. gyv. Bartininkų vls. Dalgėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3295, išduotas 1929 07 30.

Kisieliauskas

Viktoras, Marijonos sūnus

Gimė 1900 12 22 Olgino k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1923 05 31 Kaune. Palaidotas(-a): Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 13–1921 11 04, atleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6195, išduotas 1931 01 22.

Kisielis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1902 02 17 Miškinių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 27–1920 03 03. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Linkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4768, išduotas 1930 04 15.

Kisielius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 01 22 Znočkų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 11 10. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4060, išduotas 1929 11 21.

Kisielius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1892 06 25 Išlaužų k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 28–1920 03 20. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3206, išduotas 1929 07 30.

Kisielius

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 07 04 Velikūnų I k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 09 18–1922 01 14. 1928 m. gyv. Leliūnų vls. Žvėrininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1685, išduotas 1929 02 19.

Kisielius

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1899 11 07 Žilionių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1921 10 31. Sav. LKKSK 1932 05 17, prot. Nr. 202. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8506, išduotas 1932 05 31.

Kisielius

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1896 04 01 Dembuvkos vns. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 10 13. 1930 m. gyv. Gelvonų vls. Dienovydžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6606, išduotas 1931 03 31.

Kisielius

Karolis, Zigmo sūnus

Gimė 1903 03 17 Uždžionių k. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 23–1920 04 13, paleistas sveikatai pataisyti. Sav. LKKSK 1933 05 16, prot. Nr. 241. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9180, išduotas 1933 05 31.

Kisielius

Mikas, Adomo sūnus

Gimė 1902 02 23 Surviliškio mstl. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 12 02. 1929 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4057, išduotas 1929 11 21.

Kisielius

Mykolas, Juozo sūnus

Gimė 1897 09 20 Grąžčių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 01 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 685, išduotas 1929 05 31.

Kisielius

Vladas, Magdelenos sūnus

Gimė 1895 02 09 Raičių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 03 16–1920 04 19. 1928 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 210, išduotas 1929 04 17.

Kisielius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 08 13 Gižų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 12. Sav. LKKSK 1932 04 19, prot. Nr. 197. 1931 m. gyv. Kybartų vls. Zebelinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8354, išduotas 1932 04 30.

Kisielius

Aleksas, Kosto sūnus

Gimė 1897 Anciškių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 01. 1928 m. gyv. Juozapavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 536, išduotas 1928 08 14.

Kisielius

Aleksas, Vinco sūnus

Gimė 1892 1 02 Grąžčių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 03 12, 1920 11 09–1921 03 21. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Margionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2284, išduotas 1929 04 24.

Kisielius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1893 11 18 Taujėnų k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. dublikatas – 1939 01 05. Tarnavo sav. 1919 03 08–1920 03 10. Kontuzytas. 1929 m. gyv. Kaune. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4866, išduotas 1930 04 30.

Kiškionis

Zigmas, Jono sūnus

Gimė 1896 04 06 Kampiškių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1921 12 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5964, išduotas 1930 12 04.

Kiškis

Ignas, Stasio sūnus

Gimė 1898 09 16 Vaiškonių I dv. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 11 23–1921 11 29. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Šėtos vls. Užkapių k. Prašyme rašo, kad įstojo į kariuomenę 1918 12 01 Vilniuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7410, išduotas 1931 10 10.

Kiškiūnas

Kajetonas, Igno sūnus

Gimė 1900 10 10 Šventežerio mstl. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 23. 1928 m. gyv. Lazdijų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2515, išduotas 1929 05 31.

Kiškiūnas

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1898 11 26 Petravičių (Petraučiznos) k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1920 07 30. Apdov. išd. tėvui, gyv. Lazdijuose. Įst. sav. 1919 02 04. Mirė tarnaudamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6480, išduotas 1931 03 26.

Kiškūnas

Kostas, Petro sūnus

Gimė 1899 06 24 Stultiškių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 05–1921 10 27. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Birželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2630, išduotas 1929 05 31.

Kiudulas

Antanas, Jeronimo sūnus

Gimė 1897 05 25 Latvijoje, Liepoja. Sanit. puskar. Tarnavo sav. 1919 04 26–1921 12 13. 1932 m. gyv. Mažeikių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8641, išduotas 1932 10 31.

Kiuras

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1888 03 05 Slabados k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Krekenavos vls. Gringalių k. Tarnavo sav. 1919 01 12–1919 07 14, paleistas dėl ligos. Sav. LLKSK 1934 02 06, prot. Nr. 263. 1929 m. išvyko į Argentiną. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9435, išduotas 1934 02 12.

Kivaras

Antanas, Augusto sūnus

Gimė 1894 07 01 Nemunaičio k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 07 17–1920 07 31. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3620, išduotas 1929 08 31.

Kivaras

Bernardas, Jono sūnus

Gimė 1895 02 17 Nemunaičio k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 07 07–1920 08 16. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4564, išduotas 1930 02 15.

Kivilius

Jonas, Mortos sūnus

Gimė 1901 11 17 Burbaičių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 08 07, pašauktu – 1921 11 01–1922 04 09. Dalyvavo mūšiuose su bolševikais. 1929 m. gyv. Kražių vls. Sotkalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2522, išduotas 1929 05 31.

Kivilius

Domas, Juozo sūnus

Gimė 1889 08 04 Kibučių k. Tytuvėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 06 21–1921 07 01. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. Gudelių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5814, išduotas 1930 10 31.

Kivilša

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1895 09 08 Madeikių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1920 07 16. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Giedraičių k. Didžiokų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4001, išduotas 1929 11 13.

Kivita

Pranciškus, Juozo sūnus

Gimė 1897 01 26 Kataučiznos k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavos av. 1919 03 22–1920 03 27. 1936 m. gyv. Kauno apskr. Pažaislio vls. Apnarų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10071, išduotas 1938 02 28.

Kizis

Simonas, Silvestro sūnus

Gimė 1902 04 19 Prasčiūnų k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1920 09 03–1922 11 05. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 970, išduotas 1928 09 24.

Kizlaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 07 07 Opšrūtų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 12 23, 1922 03 24–1923 06 16. 1931 m. gyv. Vilkaviškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8017, išduotas 1932 02 29.

Kizlaitis

Viktoras, Juozo sūnus

Gimė 1892 09 13 Sausininkų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 02 25. 1932 m. gyv. Klaipėdos apskr. Kunkių vls. Pestkojų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9181, išduotas 1933 05 31.

Kiznis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1901 11 24 Latvijoje, Ryga. Apdov. išd. motinai, gyv. Biržų mst. Įst. sav. 1920 05 27. 1920 09 22 pateko į nelaisvę ir negrįžo, ten mirė. Sav. LKKSK 1932 09 27, prot. Nr. 211. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8798, išduotas 1932 10 31.

Kiznis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 23 Valakėlių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Kilęs iš Biržų apskr. Joniškėlio mst. Tarnavo sav. 1920 01 13–1921 10 15. 1936 m. gyv. Joniškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10062, išduotas 1937 12 28.

Klastaitis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1895 12 04 Padvarniškių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1920 03 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5432, išduotas 1930 07 31.

Klastauskas

Pranas, Bonifaco sūnus

Gimė 1900 10 01 Žiogaičių k. Vandžiogalos vls. (Kauno r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Girkalnio vls. Volų k. Tarnavo sav. 1919 01 13–1922 12 22. Sav. LKKSK 1933 10 03, prot. Nr. 249. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Veliuonos vls. Burbinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9294, išduotas 1933 10 24.

Klebonas

Jonas, Baltraus sūnus

Gimė 1899 10 17 Klebonų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 26–1921 10 18. 1933 m. gyv. Vadoklių vls. Miliešiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9050, išduotas 1933 02 28.

Kleinas

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1895 04 01 Draudenių k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 11 01–1920 08 18, pašauktu iki 1921 02 05. 1931 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5402, išduotas 1930 07 31.

Kleinickas

Otomaras Hugo, Juliaus sūnus

Gimė 1899 06 17 Adakavo k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 04 28–1921 11 18. 1928 m. tarnavo aviacijos eskadrilėje Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 741, išduotas 1928 08 29.

Kleiza

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 08 13 Jurginiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 10 21. 1931 m. gyv. Garliavos vls. Juragių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7701, išduotas 1931 12 23.

Kleiza

Simas, Kazio sūnus

Gimė 1902 04 02 Jurginiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 12 12. 1935 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10139, išduotas 1938 11 29.

Klemas

Andrius Henrikas Evaldas, Augustino sūnus

Gimė 1897 10 28 Pliorišių k. Slavikų vls. (Šakių r.). Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 03 03, 1919 07 06 baigė Karo m-klą. Dalyvavo kovose, buvo sužeistas. 1923 m. paleistas kaip reikalingas VRM. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4184, išduotas 1929 11 21.

Klemerauskas

Lionginas, Adomo sūnus

Gimė 1896 08 28 Pamušių Didž. dv. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 10–1921 10 26. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2852, išduotas 1929 06 26.

Klepeckas

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1904 02 10 Gulbinų k. Pabiržės vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1920 09 09–1922 10 05. 1930 m. gyv. Pabiržės vls. Dilių palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7459, išduotas 1931 10 28.

Klevinskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 12 Dabravolės k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 23–1920 06 19. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6839, išduotas 1931 06 17.

Klevinskas

Mečius, Stanislovo sūnus

Gimė 1908 08 28 Stanislavovo dv. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Apdov. Tarnavo sav. 1920 03 06–1923 10 20, vėliau samdomu. Priimtas į muzikantų komandą. Karinę prievolę atliko 1932 11 01–1934 04 20. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6117, išduotas 1930 12 15.

Kličius

Augustas, Jono sūnus

Gimė 1882 12 19 Knitiškių k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 06 04. 1928 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Skočiunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5483, išduotas 1930 08 11.

Klikna

Matas, Martyno sūnus

Gimė 1901 02 10 Sodkalnių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 08 01, pašauktu – 1919 10 01–1920 08 18. 1928 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2744, išduotas 1929 05 31.

Klikna

Petras, Baltraus sūnus

Gimė 1898 10 11 Lauksminiškės k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 10. 1929 m. gyv. Jurbarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5538, išduotas 1930 08 11.

Klikūnas

Mikas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 08 03 Ėriškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 05 11. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1155, išduotas 1928 10 31.

Klikūnas

Povilas, Adomo sūnus

Gimė 1896 09 01 Žvirblių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 05 06. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Jurgionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3009, išduotas 1929 06 25.

Klimaitis

Jeronimas, Juozo sūnus

Gimė 1897 08 21 Daugėliškių k. Šakių vls. (Šakių r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 04 02, 1922 03 01–1923 03 02. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9401, išduotas 1933 12 30.

Klimaitis

Pijus, Juliaus sūnus

Gimė 1894 09 29 Bundzų k. Plokščių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 10 14–1920 08 07, paleistas dėl ligos. Vėl tarnavo 1920 10 14–1921 11 19. 1930 m. gyv. Paežerių vls. Ilguvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8519, išduotas 1932 05 31.

Klimaitis

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 05 03 Stakniškės k. Jankų vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 02 13. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7706, išduotas 1931 12 13.

Klimanskas

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1888 06 12 Degučių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1919 09 01. Palaidotas(-a): Zarasų mst. (Zarasų r.). Įst. sav. 1919 08 18. Nukautas mūšyje su bolševikais prie Kalkūnų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4455, išduotas 1930 01 31.

Klimantavičius

Matas, Jokūbo sūnus

Gimė 1889 09 20 Buteikių k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 05 28. 1930 m. gyv. Vadoklių vls. Pupeliškių dvaro Užuraisčių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7579, išduotas 1931 11 28.

Klimas

Jonas, Martyno sūnus

Gimė 1901 02 27 Kudonių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 01 19–1922 04 14. 1940 06 gyv. Betygaloje. Pripažintas savanoriu 1940 06 21. Byloje apdov. liudij. antro egz. nėra. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10288, išduotas 1940 06 30.

Klimas

Petras, Silvestro sūnus

Gimė 1894 06 22 Laukstenių k. Ignalinos vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1921 10 10 1 p.p. LKKSK 1932 04 19, prot. Nr. 197. 1935 m. gyv. Smalvų vls. Smėlynės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8357, išduotas 1932 04 30.

Klimas

Viktoras, Stasio sūnus

Gimė 1900 11 15 Užupių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1921 10 06. 1930 m. gyv. Pajevonio vls. Karalkrėslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6193, išduotas 1931 01 22.

Klimas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 01 28 Margių vns. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 04 06, paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3208, išduotas 1929 07 30.

Klimas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1895 10 26 Trakiškių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 08 18. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5437, išduotas 1930 07 31.

Klimašauskas

Jurgis, Adomo sūnus

Gimė 1883 04 Beviršių k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 02 11. 1930 m. gyv. Liubavo vls. Žiogaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7237, išduotas 1931 08 31.

Klimašauskas

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1901 Cibavo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 11 01. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4199, išduotas 1929 11 21.

Klimašauskas

Andrius, Juozo sūnus

Gimė 1903 07 28 Skiemonių mstl. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 12–1921 08 26. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Grinkiškio vls. Noručių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4865, išduotas 1930 04 30.

Klimauskas

Balys, Simono sūnus

Gimė 1897 07 28 Gudonių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Ltn. Sav. nuo 1919 01 27. Dalyvavo Klaipėdos sukilime. 1934 m. paleistas į atsargą. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 109, išduotas 1928 05 14.

Klimavičius

Jokūbas, Martyno sūnus

Gimė 1893 07 24 Bučiūnų k. Nemajūnų vls. (Prienų r.). Mirė 1931. Tarnavo sav. 1919 10 27–1921 03 03. Sav. LKKSK 1932 02 23. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8019, išduotas 1932 02 29.

Klimavičius

Antanas, Igno sūnus

Gimė 1896 06 13 Papečių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 11 21. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5639, išduotas 1930 10 30.

Klimavičius

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1898 Kaune. Tarnavo sav. 1918 12 31–1921 10 24. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 538, išduotas 1928 08 14.

Klimavičius

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 06 21 Navavolės k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 01 30–1921 11 17. 1930 m. gyv. Keturvalakių vls. Geisteriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6821, išduotas 1931 06 17.

Klimavičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 05 11 Bebruliškės k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1930 Meksikoje. Apdov. išd. žmonai, gyv. Kauno apskr. Vilkijos vls. Žiebiškių vns. Tarnavo sav. 1919 03 29–1920 03 30. Jaun. puskarininkis. Sav. LKKSK 1933 01 03 prot. Nr. 224. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8993, išduotas 1933 01 31.

Klimavičius

Juozas, Lauryno sūnus

Gimė 1897 01 02 Pabališkių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 28–1919 03 05, vėliau pašauktu iki 1921 09 30, paleistas dėl šeimyninės padėties. 1930 m. gyv. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6814, išduotas 1931 06 17.

Klimavičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 01 18 Chmariškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 02 29. 1928 m. gyv. Marijampolės apskr. Šumskų vls. Mikalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2042, išduotas 1929 03 26.

Klimavičius

Mečys, Igno sūnus

Gimė 1905 Zarasų mst. (Zarasų r.). Vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1920 12 01 į Zarasų karo komendantūrą, vėliau buvo 7 p.p. savanoris. Muzikantas. 1928 m. tarnavo virštarnybiniu 7 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 160, išduotas 1928 05 30.

Klimavičius

Pijus, Miko sūnus

Gimė 1891 07 05 Gudelių Padvarių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 09 18–1921 11 30. 1929 m. gyv. Pilviškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2893, išduotas 1929 06 26.

Klimavičius

Vytautas, Simo sūnus

Gimė 1894 01 12 Juodiškių vns. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 16–1922 06 24. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Lelyvos–Polionijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4207, išduotas 1929 11 21.

Klimavičius

Andrius, Kazio sūnus

Gimė 1899 11 22 Būdviečių (Gudelių) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1923 05 09 Būdviečių (Gudelių) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 07 22, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1936 02 19, prot. Nr. 328. 1935 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9731, išduotas 1936 06 30.

Klimeika

Vladas, Vinco sūnus

Gimė 1901 03 07 Grabijolų k. Vievio vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 07 02, pašauktu – 1924 01 13–1925 04 06. 1928 m. gyv.Žaslių stoty. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1242, išduotas 1928 10 31.

Klinka

Rudolfas Jonas, Lizės sūnus

Gimė 1901 03 07 Sausdvario k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Įreg. gimęs Žeimelio vls. Jukniškių k. Tarnavo sav. 1920 11 15–1923 12 01. 1931 m. gyv. Pakruojo vls. Telešionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7524, išduotas 1931 11 09.

Kliokmanas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1893 05 10 Miliešiškių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 23–1920 03 30. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Slikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2417, išduotas 1929 05 31.

Kliševičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1898 06 19 Vičiūnų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 03 10. 1929 m. gyv. Garliavos vls. Ringaudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7411, išduotas 1931 10 10.

Klišius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 20 Kišliškio vns. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 27–1921 08 26. 1929 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 816, išduotas 1928 08 29.

Kliučinskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 05 29 Pašurkščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 11 13. 1929 m. gyv. Plokščių vls. Liaustuvėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5140, išduotas 1930 06 25.

Kliūgas

Gustavas Aleksandras, Karolio sūnus

Gimė 1900 01 27 Karklupėnų k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 09 20–1922 04 04. Sav. LKKSK 1932 04 19, prot. Nr. 197. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8359, išduotas 1932 04 30.

Kliunka

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 02 Šilvų k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 13–1921 12 01. 1930 m. gyv. Betygalos vls. Valkininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6116, išduotas 1930 12 15.

Klumbys

Tadas, Adomo sūnus

Gimė 1895 10 24 Inkaklių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 09 06–1920 08 18, o vėliau pašauktu iki 1922 01 01. Sav. LKKSK 1932 04 19 prot. Nr. 197. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8356, išduotas 1932 04 30.

Kluonis

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1895 11 06 Pabalių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1920 06 15. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1743, išduotas 1929 03 16.

Klusas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1899 12 11 Pakražantės vns. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 09 06–1922 01 15. 1936 m. gyv. Tauragės apskr. Eržvilko vls. Palabaukščių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9852, išduotas 1936 10 17.

Klusevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 29 Butrimiškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 02–1924 01 30. 1930 m. gyv. Trakų apskr. Onuškio vls. Užalėjų k., tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6605, išduotas 1931 03 31.

Kmieliauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 03 29 JAV, Pitstono mst. Mirė 1940 Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 09–1923 05 30. Komisija 1928 07 11, prot. Nr. 21, pripažino svanoriu. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 638, išduotas 1928 08 23.

Kmieliauskas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1889 06 04 Padusčio k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 25–1920 05 05, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1933 02 28, prot. Nr. 231. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9088, išduotas 1933 03 31.

Kmitas

Antanas, Onos sūnus

Gimė 1905 04 28 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 11 17–1922 01 22. 1928 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2195, išduotas 1929 04 17.

Kmitas

Vacys Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1886 02 15 Pilsūdo k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1920 06 16–1921 06 26. 1930 m. gyv. Skaudvilės vls. Butvilų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6295, išduotas 1931 02 25.

Knyrimas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 18 Mikytų k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 03 21, 1920 11 07–1923 02 16. 1931 m. gyv. Lekėčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6743, išduotas 1931 04 30.

Knyšius

Jonas, Mataušo sūnus

Gimė 1897 11 15 Paverkinių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Kilęs iš Knyšių k. Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 10 15 1 p.p. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1927 m. įstojo į Kariuomenės savanorių sąjungą, gyv. Birštone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 539, išduotas 1928 08 14.

Knoras

Aleksandras, Dominiko sūnus

Gimė 1899 02 19 Telšių mst. (Telšių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 29–1920 08 13. 1928 m. gyv. Telšiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 322, išduotas 1928 06 09.

Kobialskis

Richteris Vilhelmas

Gimė 1901 05 17 Kaune. Tarnavo sav. 1920 01 13–1922 05 19. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3006, išduotas 1929 06 25.

Kochanavičius

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1881 Latvijoje, Zarasų apskr. Apso vls. Markulių k. Apdov. išd. išd. 1929 03 26. Tarnavo sav. 1919 02 28–1922 12 15 techniniame batalione ir 7 p.p. Vėliau gyveno Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1919, išduotas 1919.

Kočanas

Jonas, Vlado sūnus

Gimė 1900 06 11 Linkuvos mst. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 06 23–1921 02 16 Baltgudžių batalione. 1933 m. gyv. Kaune. Komisija 1933 11 28 prot. Nr. 257 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9384, išduotas 1933 12 30.

Kogelis

Leonidas, Vladimiro sūnus

Gimė 1902 02 03 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 03 29, pašauktu – 1924 01 13–1924 10 15. Gyv. Raseiniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1916, išduotas 1929 03 26.

Koira

Bronius, Petro sūnus

Gimė 1893 03 27 Baltarusijoje, Dysnos apsk. Germanovičių vls. Baltasis dv. Mirė 1921 02 13 Kaune. Tarnavo sav. 1919 10 06–1920 03 19, paleistas pripažinus dėl sveikatos netinkamu. Mirė Šančiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5059, išduotas 1930 05 30.

Kojalavičius

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1894 09 24 Noriūnų dv. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Subačiaus vls. Steponavos vns. Tarnavo sav. 1919 05 02–1920 05 05. 1930 m. gyv. Kupiškio vls. Aukštaičių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5812, išduotas 1930 10 31.

Kojalavičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1897 02 21 Svaronių vns. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1922 04 09. 1930 m. gyv. Deltuvos vls. Sibirkos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6438, išduotas 1931 02 28.

Kokneris

Šmuila, Chajimo Šejelio sūnus

Gimė 1896 Didžiasalio k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1919 12 28 Kaune. Įst. sav. 1919 10 27. 1919 11 22 kautynėse prie Radviliškio sunkiai sužeistas. Mirė karo ligoninėje. Komisija 1937 06 23 pripažino kūrėju savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10027, išduotas 1937 07 31.

Kolekeris

Augustas, Emilijos sūnus

Gimė 1895 11 19 Pranskabūdžio k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 10 13–1921 11 03, 1922 08 10–1923 08 20. 1928 m. dirbo Kauno SDK prižiūrėtoju, gyv. Lapių vls. IX forte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2036, išduotas 1929 03 26.

Kolyčius

Ignas, Juozo sūnus

Gimė 1902 05 20 Nedojos k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1924 03 07. 1929 m. gyv. Sartininkų vls. Vaidilų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5399, išduotas 1930 07 31.

Komas

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1900 11 17 Ostakavos dv. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 09–1921 10 26. 1929 m. gyv. Vaškų vls. Staškavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4083, išduotas 1929 11 21.

Kombaras

Mečius, Vlado Petro sūnus

Gimė 1891 10 27 Darupių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 21–1920 07 01. Sav. LKKSK 1933 09 19 prot. Nr. 247. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9277, išduotas 1933 09 30.

Komičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 07 29 Punsko mst. Punsko vls. Įst. sav. 1919 01 09. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Gelvonų vls. Pakulniškių k. (kitur Naujadvario dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2281, išduotas 1929 04 24.

Komičius

Aleksas, Feodoro sūnus

Gimė 1902 Sukarepkos k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1922 10 05. 1929 m. gyv. Sukarepkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6815, išduotas 1931 06 17.

Kompaitis

Stepas, Vinco sūnus

Gimė 1898 07 08 Kaune. Ats. leitenantas. Savanoris, dirbo intendantūroje. 1921 10 19 įstojo į Karo m-klą. 1926 m. paleistas į atsargą, po to dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3734, išduotas 1929 10 21.

Komparskas

Zigmantas, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 11 14 Kietaviškių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1920 07 16. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Žikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2069, išduotas 1929 04 17.

Komunickas

Juozas, Marijonos sūnus

Gimė 1896 07 18 Izabelino dv. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 10 31. Sav. LKKSK 1932 12 06 prot. Nr. 221. 1931 m. gyv. Marijampolės apskr. Veiverių vls. Skriaudžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8943, išduotas 1932 12 28.

Koncė

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1900 01 28 Reklių dv. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 23–1922 01 17. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6800, išduotas 1931 06 17.

Končius

Alfonsas, Augusto sūnus

Gimė 1896 01 10 Kupriškių k. Liolių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1921 10 15. 1930 m. gyv. Kražių vls. Varlakojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6118, išduotas 1930 12 15.

Končius

Ignas, Adomo sūnus

Gimė 1895 12 06 Kantenių k. Nevarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 05 30–1921 11 25. Gyv. Žarėnų vls. Krėpštų k. žemdirbys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6293, išduotas 1931 02 25.

Končius

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1885 09 28 Kantaučių k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 09 04–1920 03 29, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1937 03 03 prot. Nr. 368. 1935 m. gyv. Plungėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9966, išduotas 1937 04 19.

Kondavičius

Juozas, Nikodemo sūnus

Gimė 1900 Kairionių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1946 10 17 Antalieptės mst. t. gyv. (Zarasų r.). 2 p.p. savanoris. 1920 09 Augustavo fronte buvo patekęs į nelaisvę. Grįžęs gyveno Dusetų vls. Siratavos vns. Nukankintas stribų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1356, išduotas 1928 11 23.

Kondrašas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1902 03 28 Lapkalnio vns. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1920 11. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1915, išduotas 1929 03 26.

Kondratas

Jackus, Jono sūnus

Gimė 1900. Įst. sav. 1919 07 01. Apyraše nurodyta jo asmens byla 930.3.1721, bet jos nerado. 1931 01 20 komisijos pripažintas savanoriu, prot. Nr. 146. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6291, išduotas 1931 02 25.

Kondratavičius-Brazauskas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1895 12 10 Bernotiškio k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 25–1921 10 28. 1933 m. gyv. Linkmenų vls. Vilkakalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9183, išduotas 1933 05 31.

Kondratavičius-Kondrašas

Antanas, Martyno sūnus

Gimė 1899. Įst. sav. 1919 04 02. Sav. LKKSK 1932 05 31 prot. Nr. 204. Apyraše nurodyta jo asmens byla 930.3.1722, bet jos nerado. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8608, išduotas 1932 06 16.

Kondzerskas

Povilas, Alekso sūnus

Gimė 1900. Įst. sav. 1919 06 01. Apyraše nurodyta jo asmens byla – 930.3.1734, bet jos nerado. Apdovanojimo liudijimas Nr. 971, išduotas 1928 09 29.

Konstantinavičius

Adomas, Prano sūnus

Gimė 1896 12 25 Kaune. Mirė 1920 12 23 Kaune. Įst. sav. 1919 04 28. 1920 12 21 išsiųstas į karo ligoninę, bet jis nenuvyko, o grįžo į namus ir mirė. Sav. LKKSK 1936 09 23 prot. Nr. 348. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9853, išduotas 1936 10 17.

Kontautas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1897 Urbonaičių k. Papilės vls. (Akmenės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1919 07 01 į 3 p.p. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5582, išduotas 1930 09 25.

Kontautas

Domas, Veronikos sūnus

Gimė 1902 05 30 Žarėnų mstl. Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1920 11 21–1922 10 26. 1928 m. gyv. Tverų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1156, išduotas 1928 10 31.

Kontautas

Silvestras, Prano sūnus

Gimė 1902 02 12 Kretingos mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1920 10 15–1921 11 16. 1928 m. gy,v. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 220, išduotas 1928 06 14.

Kontradručkis-
Bliūdžius

Petras, Mato sūnus

Gimė 1888 06 01 Tumasonių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Apdov. sav. medaliužmonai Domicelei ( Rokiškio vls. Lukštų dv.) Apdov. Vyčio Kryžiumi 3 laipsnio ir prancūzų medaliu „Pour le France“. Tarnavo sav. 1919 07 12–1920 05 21, paleistas dėl ligos. Sužeistas, neteko kojos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6949, išduotas 1931 06 25.

Kontrymas

Česlovas, Boleslovo sūnus

Gimė 1902 Dapšių k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1920 08 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 492, išduotas 1928 08 14.

Kontvainis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 14 Pavirvyčio k. Tryškių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 06 06–1921 10 31. 1929 m. gyv. Tryškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4533, išduotas 1930 02 15.

Kontvainis-Mikšys

Stasys, Karolio sūnus

Gimė 1899 05 12 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 01–1923 01 01. Gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3002, išduotas 1929 06 26.

Kopūstas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1902 Ažušilių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 06 16–1922 04 01. 1928 m. tarnavo virštarnybiniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 992, išduotas 1928 09 30.

Kopūstas

Domas, Domo sūnus

Gimė 1902 09 20 Pamarnakių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 06 19. Sav. LKKSK 1932 12 06, prot. Nr. 221. 1932 m. gyv. Panevėžio vls. Korsakiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8922, išduotas 1932 12 28.

Korla

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 09 13 Didžiasalio k. Dūkšto vls. (Ignalinos r.). Mirė Rusijoje, Altajaus kr. Kapitonas. Įst. sav. 1919 08 10 į Utenos karo komendantūrą. Apskundus J. Korlos byla peržiūrėta ir 1936 m. pripažinta, kad apdov. teisėtai. Mirė tremtyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 870, išduotas 1928 08 04.

Korsakas

Mečys, Juozo sūnus

Gimė 1900 08 29 Baltarusijoje, Ašmenos aps. Smorgonių vls. I Osinovčiznos vns. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 23–1923 02 21. 1929 m. gyv. Giedraičių vls. Ruodžionių k. Nuo 1924 m. tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4735, išduotas 1930 02 15.

Korsakas

Edvardas, Tomo sūnus

Gimė 1901. Įst. sav. 1919 04 30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4204, išduotas 1929 11 21.

Korvinas-Petrauskas

Aleksas, Eleonoros sūnus

Gimė 1899 04 16 Vilniuje. Gimė Vilniaus aps. Kalvarijos parapijos Fabijoniškių k. Tarnavo sav. 1919 08 08–1922 01 11. 1931 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Eustakavo dv., vėliau – Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8724, išduotas 1932 09 30.

Korženiauskas

Edvardas, Prano sūnus

Gimė 1901 03 07 Raseinių mst. (Raseinių r.). Mirė 1920 03 30. Įst. sav. 1919 03 24. Mirė II R Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4034, išduotas 1929 11 21.

Korženiauskas

Silvestras

Gimė Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Mirė 1919 04 11. Įst. sav. 1919 03. Gurguolininkas. Buvo pervažiuotas. Apdov. prašė sūnus Jokūbas, g. 1894 m., gyv. Kėdainių apskr. Ariogalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6472, išduotas 1931 02 28.

Koscianas

Mykolas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 09 24 Pašventupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 11 01. 1930 m. gyv. Jonavos vls. Daigučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6819, išduotas 1931 06 17.

Kosminas

Vaclovas, Kosto sūnus

Gimė 1903 01 19 Kaune. Tarnavo sav. 1919 09 01–1920 01 19, paleistas kaip nepilnametis; antrą kartą sav. 1922 04 20–1923 04 28. 1926–1928 m. tarnavo samdomu muzikantu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1687, išduotas 1929 02 19.

Kostka

Juozas, Konstancijos sūnus

Gimė 1897 07 06 Sirutiškių k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 09 17, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Kėdainių vls. Paobelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6294, išduotas 1931 02 25.

Košys

Stepas, Domo sūnus

Gimė 1896 08 03 Kasčiukų k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 10 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4035, išduotas 1929 11 21.

Kotkevičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 04 03 Pagirių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 11–1920 04 03. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5482, išduotas 1930 08 11.

Kovaliūnas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 01 Andrioniškio mstl. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 10 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3630, išduotas 1929 08 31.

Koveckis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1898 08 08 Antininkų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Mirė 1919 08 02 Kaune. Apdov. išd. motinai Marijonai, gyv. Kražių vls. Pakuprių k. Įst. sav. 1919 02 09. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5809, išduotas 1930 10 31.

Koviera

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1892 10 26 Skačių k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 04 22–1920 03 01, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Kuršėnuose. Sužeistas, nutraukta koja. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6948, išduotas 1931 06 25.

Kozlovas

Vitalius, Andriaus sūnus

Gimė 1896 06 16 Baltarusijoje, Vitebsko sr. Nevelio mst. Kapitonas (1919 m.). Įst. sav. 1919 01 13 į Baltgudžių batalioną. 1939 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 191, išduotas 1928 06 14.

Krajauskas

Aleksas, Karolio sūnus

Gimė 1893 Einorių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 30–1920 01 23 1 p.p. Gavo žemės Piliakalnio k., dalinant Makniūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 532, išduotas 1928 08 14.

Krajauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1899 06 17 Einorių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sv. 1919 07 14–1920 06 18. Žemės gavo 7 ha Simno vls. Metelicos dv. Teismui konstatavus, kad jis buvo pabėgęs iš kariuom. ir bausmę dovanojus, apdov. buvo anuliuotas. I k. įst. 1918 12 30, pabėgo 1919 02 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1985, išduotas 1929 03 26.

Krakauskas

Aleksas, Adomo sūnus

Gimė 1901 02 26 Alsėdžių mstl. Alsėdžių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1920 06 29, pašauktu – 1921 10 12–1923 05 31. 1928 m. gyv. Alsėdžių vls. Ž. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 401, išduotas 1928 06 09.

Krakauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1901 Burbiškių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 02. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Budzilavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 541, išduotas 1928 08 14.

Krakauskas

Pijus, Andriaus sūnus

Gimė 1895 07 13 Sausbalių Senųjų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1922 10 14. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3311, išduotas 1929 07 31.

Kralys-Kieliškaitis

Simas, Miko sūnus

Gimė 1897 08 20 Dvareliškių dv. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Įst. sav. 1919 02 18. Sav. LKKSK 1932 05 31, prot. Nr. 204. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8607, išduotas 1932 06 16.

Kramilius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 01 18 Veršių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 294). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 12 01. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3165, išduotas 1929 07 30.

Kranauskas

Kostas, Saliamono sūnus

Gimė 1897 09 05 Vypalų k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 31. Gyv. Surviliškio vls. Vitenių k., 1930 m. – Kalanberžės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5691, išduotas 1930 10 31.

Kranauskas

Petras, Saliamono sūnus

Gimė 1901 07 01 Užupės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 04 02, 1921 10 30–1922 12 18. Sav. LKKSK 1932 09 22 prot. Nr. 210. 1932 m. gyv. Žagarėje, tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8771, išduotas 1932 10 01.

Krapauskas

Alfonsas, Konstantino sūnus

Gimė 1900 07 22 Kaune. Tarnavo sav. 1919 06 16–1920 07 28. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 216. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8864, išduotas 1932 11 30.

Krapauskas

Andrius, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 08 Vadagių (Letukių) k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 05 09–1920 11 22, paleistas sveikatos tikrinimo komisijos. Sav. LKKSK 1932 05 17, prot. Nr. 202. 1931 m. gyv. Židikų vls. Skierių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8510, išduotas 1932 05 31.

Krapavickas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1893 03 14 Valenčiūnų vns. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 03 20. 1931 m. gyv. Gelgaudiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7460, išduotas 1931 10 28.

Krasauskas

Jonas, Valerijono sūnus

Gimė 1893 12 08 Latvijoje, Subatos mst. Tarnavo sav. 1919 08 24–1920 09 17. 1933 m. gyv. Latvijoje, Subatos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9428, išduotas 1934 02 22.

Krasauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 27 Latvijoje, Ilukštos aps. Subatos mst. Tėvai iš Obelių vls. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 27–1921 02 18.1930 m. gyv. Rokiškio apskr. Obelių vls. Dundiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6462, išduotas 1931 02 28.

Krasauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 09 20 Baršėnų k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 25–1920 07 06 atsargos batalione ir 7 p.p., antrą kartą – 1922 04 13–1923 04 16. 1931 m. gyv. Obelių vls. Dundiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7964, išduotas 1932 02 29.

Krasauskas

Feliksas, Kazimiero sūnus

Gimė 1896 01 27 Biliūnų k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 17–1921 10 29. 1929 m. gyv. Baisogalos vls. Goštautų k. (buv. Čelkių k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 5397, išduotas 1930 07 31.

Krasauskas

Kazys, Alekso sūnus

Gimė 1902 01 03 Liberiškio k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 05 25–1920 05 26. 1929 m. gyv. Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3026, išduotas 1929 06 25.

Krasauskas

Mikas, Vlado sūnus

Gimė 1899 12 09 Kazimieravos dv. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1921 11 16. 1928 m. gyv. Kėdainių apskr. Surviliškio vls. Petrovkos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2795, išduotas 1929 06 26.

Krasauskas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1901 08 22 Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 12–1920 04 14. 1933 m. gyv. kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9400, išduotas 1933 12 30.

Krasauskas

Petras, Benedikto sūnus

Gimė 1896 01 18 Sriubiškių I k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 09–1922 04 10. 1930 m. gyv. Jūžintų vls. Tumakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5942, išduotas 1930 11 17.

Krasauskas

Bronius Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 01 31 Kubilėlių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 01 15. 1928 m. gyv. Būblelių vls. Miknaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2374, išduotas 1929 04 29.

Krasauskas

Andrius, Jono sūnus

Gimė 1901 Vilniuje. Tarnavo sav. 1920 12 22–1922 10 15, prieš tai buvo šaulys. 1930 m. gyv. Trakų apskr. Onuškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5330, išduotas 1930 06 25.

Krasauskas

Aleksandras, Petro sūnus

Gimė 1895 08 06 Baltarusijoje, Minsko gub. Borisovo mst. Tėvai iš Obelių vls. Navikų k. Tarnavo sav. 1919 06 28–1920 07 01 2 p.p. 1929 m. gyv. Rokiškio apskr. Obelių vls. Obelių dv. 1938 m. gyv. Antazavės vls. Vaidminių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6608, išduotas 1931 03 31.

Krasauskas

Adolfas, Antano sūnus

Gimė 1899 04 25 Latvijoje, Subatės mst. (Subatte). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 05–1922 04 14 Rokiškio komendantūroje. 1932 gyv. Rokiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9013, išduotas 1933 01 31.

Krasauskas

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 Didžiasalio k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Zarasų mst. (Zarasų r.). Palaidotas(-a): Zarasų mst. (Zarasų r.). Apdov. išd. dublikatas – 1938 11 29. Įst. sav. 1919 06 17 į 1 p.p. Žuvo prie Zarasų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10108, išduotas 1938 07 04.

Krasauskas

Vaclovas, Prano sūnus

Gimė 1901 08 01 Vanagiškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 10 04–1922 04 15. 1930 m. tarnavo pasienio policijoje Trakų bare 5 rajone, gyv. Žiežmarių vls. Budiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5485, išduotas 1930 08 11.

Krasauskis

Petras, Mykolo sūnus

Gimė 1894 11 16 Varnaičių k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 05 01. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Paberžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6822, išduotas 1931 06 17.

Krasnadamskis

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1896 08 17 Šlapučių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Apdov. Nr. 7854, išd. Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 12 05. 1931 m. gyv. Čekiškės vls. Gegužėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7854, išduotas 1932 01 31.

Krasnauskas

Mikas, Vinco sūnus

Gimė 1894 11 28 Druckūnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 04 21–1920 06 20. 1930 m. gyv. Druckūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5428, išduotas 1930 07 31.

Krasnickas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1897 10 23 Angininkų k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 02 24–1921 10 13. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Ūdrijos vls. Peršekės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4327, išduotas 1929 12 21.

Krasuckas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1891 07 06 Juškėnų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 06 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3980, išduotas 1929 11 13.

Krašauskas

Jonas, Alijošiaus sūnus

Gimė 1902 02 10 Būdviečių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 11 07–1921 11 12, 1924 01 12–1925 12 14. 1931 m. gyv. gimtinėje, 1932 m. – Latvijoje, Jelgavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7852, išduotas 1932 01 31.

Krašauskas

Albinas, Kazio sūnus

Gimė 1901 06 01 Vembrių dv. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 07 15. Kilęs iš Alvito vls. Bučinavo k. Įst. sav. 1920 04 01. Nukautas mūšyje prie Bielolesės tarnaujant Vilniaus komendantūroje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3576, išduotas 1929 08 21.

Kraujalis

Juozas, Silvestro sūnus

Gimė 1902 06 28 Gimžiškių k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 11 15–1922 01 21. 1930 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5441, išduotas 1930 07 31.

Kraujelis

Adomas, Tomo sūnus

Gimė 1892 03 14 Aidiečių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 07 19–1920 08 10. 1929 m. gyv. Kuktiškių vls. Laukagalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3070, išduotas 1929 06 25.

Kraujutaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 12 17 Kamionkos k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 10 16. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Ramovietės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4661, išduotas 1930 02 15.

Krauleidis

Petras, Valerijos sūnus

Gimė 1899 06 29 Šilininkų k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1919 10 01, pašauktu iki 1921 11 24. 1929 m. gyv. Švėkšnos vls. Stirpeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7051, išduotas 1931 06 25.

Krauleidys

Teodoras Albertas, Ferdinando sūnus

Gimė 1900 02 19 Pauparių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1921 11 11. 1930 m. gyv. Tauragės apskr. ir vls. Meldikviršių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6432, išduotas 1931 02 28.

Kraunaitis

Izidorius Eduardas

Gimė 1899 09 25 Novosiolkų k. Širvintų vls. (Širvintų r.). Mirė 1964 06 30 JAV, Niujorko vls. Andes mst. Kapitonas (1927 m.). Įst. sav. 1919 18 į 2-ąjį raitelių eskadroną. Gen. štabo plk. Tarnavo iki 1940 m. LLA Vilniaus apygardos narys (slap. Mongirdas). Apdov. 1 laipsnio kryžiumi „Už tėvynę“. Apdovanojimo liudijimas Nr. 57, išduotas 1928 04 23.

Kraunevičius

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1888 06 06 Karmėlavos mstl. Karmėlavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1920 02 17. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1657, išduotas 1929 02 19.

Krauzė

Adolfas Julius, Gustavo sūnus

Gimė 1901 09 28 Kaune. Gimė Fredoje (Kaune). Tarnavo sav. 1919 10 08–1922 10 15. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7967, išduotas 1932 02 29.

Kraveckis

Morduchas, Maušo sūnus

Gimė 1900 01 05 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 06 29–1921 12 24. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9359, išduotas 1933 11 30.

Kravicas

Chaimas, Benjamino sūnus

Gimė 1901 Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 09 15–1922 03 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7412, išduotas 1931 10 10.

Kregždė

Kostas, Jono sūnus

Gimė 1891 10 03 Podžiūmiškio k. Biržų vls. (Biržų r.). Ats. karo valdininkas. Tarnavo sav. 1919 01 01–1922 11 01. Pristatytas apdov. Vyčio Kryžiumi. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1426, išduotas 1928 12 07.

Kregždys

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 07 09 Jurginiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1919 08 24. Kilęs iš Veiverių mst. Apdov. išd. tėvui, gyv. Šilavoto vls. Stuomenų k. Įst. sav. 1919 01 15. Žuvo mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9437, išduotas 1934 02 12.

Kreickamas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 05 26 Būdviečių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 03 19, pašauktu – 1921 10 30–1923 02 16. 1929 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4770, išduotas 1930 04 15.

Kreipavičius

Petras, Povilo sūnus

Gimė 1896 Trakėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1919 10 01, pašauktu iki 1921 12 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6434, išduotas 1931 02 28.

Kreivaitis

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 26 Žečkalnių k. Barzdų vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 11 08. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2037, išduotas 1929 03 26.

Kreivis

Povilas, Jokūbo sūnus

Gimė 1898 03 13 Griniškių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1922 07 10. 1930 m. gyv. Pagirių vls. Griniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6817, išduotas 1931 06 17.

Kreivys

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1892 05 18 Mėžionių k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1920 09 13–1921 10 10 2 p.p. Vėliau gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5965, išduotas 1930 12 04.

Kremelaitis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1897 01 09 Starkų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1921 07 22. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Būblelių vls. Tarpučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8379, išduotas 1932 05 14.

Kriaučeliūnas

Zigmas, Antano sūnus

Gimė 1899 04 14 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1920 09 22. Įst. sav. 1919 03 29. Dingo be žinios operacijų su lenkais laiku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 786, išduotas 1928 08 29.

Kriaučiūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1893 03 28 Liepalotų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1920 10 13, paleistas sveikatos pataisymui. 1930 m. gyv. Barzdų vls. Miknaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7347, išduotas 1931 09 25.

Kriaučiūnas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 11 13 Spruktų k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 05 27. 1928 m. gyv. Būblelių vls. Meištų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3060, išduotas 1929 06 25.

Kriaučiūnas

Jonas Aleksandras, Stasio sūnus

Gimė 1898 04 14 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 10 12. 1930 m. gyv. Lapių vls. Pakalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5776, išduotas 1930 10 31.

Kriaučiūnas

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 10 23 Pakalnių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Liudynės dv. Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 03 05. 1928 m. gyv. Liudynės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1986, išduotas 1929 03 26.

Kriaunevičius

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1900 11 16 Kaune. Apdov. išd. žmonai, gyv. Pažaislio vls. A. Petrašiūnų k. Tarnavo sav. 1919 12 28–1922 11 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10046, išduotas 1937 10 28.

Kriceris

Chonelis

Gimė 1899 09 14 Kaune. Mirė 1919 07 10. 1907–1917 mokėsi žydų našlaičių namuose. Įst. sav. 1919 06 04. Nukautas mūšyje su bolševikais ties Rautenzės dvaru. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5060, išduotas 1930 05 30.

Krygeris

Jonas, Karolio sūnus

Gimė 1897 11 27 Mozūriškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Įst. sav. 1919 02 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1654, išduotas 1929 02 19.

Krikščiūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 06 09 Obšrūtėlių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 11 20 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Įst. sav. 1919 02 15–1920 10 21. Mirė nuo sužeidimo Ukmergės ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8571, išduotas 1932 06 16.

Krikščiūnas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1896 06 14 Mergatrakių k. Punsko vls. Apdov. Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 08 22. 1929 m. gyv. Punsko vls. Žagariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5143, išduotas 1930 06 25.

Krikščiūnas

Julius, Jono sūnus

Gimė 1900 11 01 Pažagienių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 11 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3858, išduotas 1929 11 11.

Krikščiūnas

Kasperas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 03 05 Miciūnų k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 18. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Gringalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4201, išduotas 1929 11 21.

Krikščiūnas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1900 08 26 Miciūnų k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1921 10 16. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2041, išduotas 1929 03 26.

Krikščiūnas

Kostas, Vinco sūnus

Gimė 1897 Strumbagalvės k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 05 21. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Kasteliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1198, išduotas 1928 10 31.

Krikščiūnas

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1903 08 01 Bagrėno k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 26–1920 03 31, pašauktu – 1924 11 01–1925 10 01. 1928 m. gyv. Balbieriškio vls. Naravų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2565, išduotas 1929 05 31.

Krikščiūnas

Kazys, Mykolo sūnus

Gimė 1896 10 05 Dvylikių k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 10 07. 18931 m. gyv. Marijampolės apskr. Šilavoto vls. Juodaraiš

čio k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7707, išduotas 1931 12 23.

Krikščiūnas

Kazys, Benedikto sūnus

Gimė 1897 10 15 Namišių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Pats rašo, kad 1919 02 01–1919 05 20 buvo partizanas. Tarnavo sav. 1919 05 21–1922 03 01. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9159, išduotas 1933 04 30.

Krikščiūnas

Aleksas, Luko sūnus

Gimė 1894 07 22 Paltinų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Kilęs iš Šiaulių apskr. Radviliškio mst. Tarnavo sav. 1919 04 04–1922 09 16. 1933 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9410, išduotas 1934 01 31.

Krikštapaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1890 09 01 Alunčio k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Alunčio k. Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 03 14. 1929 gyv. Amerikoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4396, išduotas 1930 01 31.

Krikštolaitis

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 08 24 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 11 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2074, išduotas 1929 04 17.

Krikštolaitis

Alfonsas Jurgis, Prano sūnus

Gimė 1900 04 22 Išdagų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1920 11 13–1921 11 25. 1931 m. gyv. Šakių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8505, išduotas 1932 05 31.

Krikštonaitis

Silvestras, Justino sūnus

Gimė 1896 12 31 Preibių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Krikščiūnas. Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 10 13. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6191, išduotas 1931 01 22.

Krikva

Vincas, Mato sūnus

Gimė 1897 Trakėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 03 05–1921 12 01. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5968, išduotas 1930 12 04.

Kriovė

Leonas, Apolinaro sūnus

Gimė 1898 09 29 Ilgalaukių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 07 02. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8380, išduotas 1932 05 14.

Krisiukas

Matas, Felikso sūnus

Gimė 1902 09 21 Panemunėlio dv. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1920 10 24–1921 11 23. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6297, išduotas 1931 02 25.

Krisiūnas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1902 09 04 Mitošiūnų k. Surdegio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 25–1921 07 25. 1929 m. gyv. Subačiaus vls. Petkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2038, išduotas 1929 03 26.

Krisiūnas

Benediktas, Antano sūnus

Gimė 1901 01 02 Pelekiškio vns. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 08 08. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Vilkapievių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 939, išduotas 1928 09 29.

Kriščiukaitis

Ipolitas, Liudo sūnus

Gimė 1899 01 06 Tarnagalos k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. dublikatas – 1930 11 04. Tarnavo sav. 1919 06 23–1921 12 01. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Užliausių k. 1929 m. buvo pavogti jo dokumentai. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2415, išduotas 1929 05 31.

Kriščiūnas

Vytautas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 07 19 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 09–1920 03 05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5141, išduotas 1930 06 25.

Kriščiūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 29 Skučiškės k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1976 11 19 Vokietijoje, Mainz. Majoras. LKKSA – (Krikščiūnas) apdov. svanorio medaliu Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 02 19 į 6 p.p. 1931 m. pakeltas į kpt. 1934 m. atleistas. 1934–1936 m. Kazlų Rūdos viršaitis. Apdov. 1939 m. vėl grąžintas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 273, išduotas 1928 06 09.

Kriščiūnas

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1890 08 31 Puskelnių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 05 21, mobilizuotu – 1920 11 16–1921 03 13. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 957, išduotas 1928 09 29.

Kriščiūnas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1894 11 17 Taukuočių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Ats. vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 07–1920 05 31. 1929 m. gyv. Smilgių vls. Daukantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4763, išduotas 1930 04 15.

Kriščiūnas

Povilas, Petro sūnus

Gimė 1898 04 26 Romanuvkos II vns. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Leitenantas. Tarnavo sav. 1919 04 11–1923 12 31 artilerijos pulke. Nuo 1924 m. dirbo policijoje pasienyje, nuo 1926 m. – Finansų ministerijoje mokesčių inspektoriumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2650, išduotas 1929 05 31.

Kriščiūnas

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1899 11 30 Puskelnių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 15, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 28. 1927 m. pradžioje jis išvyko į Argentiną. Pagal įgaliojimą apdovanojimą gavo giminaitis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7290, išduotas 1931 08 31.

Kriščiūnas

Kostas, Jono sūnus

Gimė 1900 03 24 Obšrūtėlių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 13, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 23. 1929 m. gyv. Šunskų vls. Dielinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3965, išduotas 1929 11 13.

Kriščiūnas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1899 08 01 Vokietijoje. Į kariuomenę stojo iš Pajevonių vls. Stolaukių k. Apdov. išd. žmonai Teofilei, gyv. Pajevonių vls. Karal–Krėslio k. Tarnavo sav. 1919 01 07–1922 04 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6832, išduotas 1931 06 17.

Kriščiūnas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 05 Taukuočių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. broliui Povilui. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 11 18. 1929 m. gyv. Argentinoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6824, išduotas 1931 06 17.

Kriščiūnas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 Obšrūtėlių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 11 05. 1930 m. gyv. Šumskų vls. Mikalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4836, išduotas 1930 04 28.

Kriščiūnas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1893 05 09 Puskelnių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 02 11. 1929 m. gyv. Padovinio vls. Naujakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1689, išduotas 1929 02 19.

Kriščiūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 07 07 Ruškelių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1928 02 02 Šiauliuose. Apdov. išd. tėvui, gyv. Biržų apskr. Joniškėlio vls. Švobiškių plv. Vyr. sanit. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 06–1921 10 29 partizanu, felčeriu. Buvo nužudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9456, išduotas 1934 03 29.

Kriščiūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 25 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 29–1920 03 27. 1929 m. gyv. Šakių vls. Batiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4059, išduotas 1929 11 21.

Kriščiūnas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 10 05 Paviemonių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1920 05 01. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Ūdrijos vls. Šnekučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1653, išduotas 1929 02 19.

Krištanavičius

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1889 09 24 Orelių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 04 24. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Viktariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3517, išduotas 1929 08 21.

Krištaponis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1892 11 22 Siesikų mstl. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Metrikuose – Krikštaponis. Tarnavo sav. 1919 04 03–1919 12 28, paleistas dėl šeimos padėties. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Siesikų vls. Laužupių plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5537, išduotas 1930 08 11.

Krištonaitis

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 02 20 Dvariškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1920 06 07, mobilizuotu – 1920 11 28–1921 03 13. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Truskavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1469, išduotas 1929 02 04.

Kriugla

Kazys, Martyno sūnus

Gimė 1897 06 05 Armališkių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 11 21, buvo lenkų nelaisvėje. 1928 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3293, išduotas 1929 07 30.

Kriugžda

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1900 12 03 Grabaučiznos k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 03 23–1921 10 07. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Žikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3044, išduotas 1929 06 25.

Kriukelis

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1903 03 02 Didėjos k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1920 07 09. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8515, išduotas 1932 05 31.

Krivickas

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1901 05 19 Talačkonių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 10 10–1922 04 13. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4664, išduotas 1930 02 15.

Krivickas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 08 27 Pagerniavės k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 02–1920 04 20. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5084, išduotas 1930 05 30.

Krivickas

Juozas, Edvardo sūnus

Gimė 1901 03 18 Vismuntų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 04 17. 1930 m. gyv. Vismontų II k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7752, išduotas 1931 12 31.

Krivickas

Juozas, Barboros sūnus

Gimė 1898 03 05 Rūdos k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 10 08. 1929 m. gyv. Alvito vls. Lygumų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4196, išduotas 1929 11 21.

Krivinštinas

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1899 02 21 Kaune. Gimė Šančiuose (Kaune). Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 10 06. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Rakaučiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3558, išduotas 1929 08 21.

Krivka

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 18 Papiernios k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 04 17. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Kietaviškio vls. Žebartonių k. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9332, išduotas 1933 10 31.

Krivonis

Tamošius, Anelės sūnus

Gimė 1902 05 27 Ponkiškių k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 10 22–1922 08 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9026, išduotas 1933 02 28.

Križanauskas

Aleksas, Domo sūnus

Gimė 1903 05 24 Gurskų k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1920 02 20–1922 04 03. 1929 m. gyv. Troškūnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2568, išduotas 1929 05 31.

Kryžanauskas

Liuzijonas, Jono sūnus

Gimė 1904 01 12 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1920 12 05–1922 01 07. 1922 m. gyv. Nausėdžių k. 1922 m. rudenį išėjo iš namų ir dingo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9478, išduotas 1934 04 30.

Kryževičius

Julijonas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 02 01 Baisogalos mstl. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 12 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5488, išduotas 1930 08 11.

Križinauskas

Antanas, Igno sūnus

Gimė 1896 08 25 Padustėlio k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 24–1921 11 12 1-ajame husarų pulke. Vėliau gyveno gimtinėje, tarnavo Zarasų apskr. viešojoje policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1591, išduotas 1929 02 21.

Kryžiokas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 21 Paveisininkų k. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 27–1922 01 06. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5133, išduotas 1930 06 25.

Kryžiokas

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1901 01 24 Paveisininkų k. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 27–1922 01 06. 1930 m. gyv. Kučiūnų vls. Paveisėjų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5087, išduotas 1930 05 30.

Kryžius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 03 Sauginių k. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Mirė 1926 09 14 Vigonių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 04 22. Pasikorė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7960, išduotas 1932 02 29.

Krogertas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1900 01 11 Lyduokių mstl. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). (Krageras). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 10 16. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5481, išduotas 1930 08 11.

Kromas

Šmuelis Šajus, Orelio sūnus

Gimė 1894 03 Trakinių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 12 04–1921 05 25. 1930 m. gyv. Šimkaičių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7713, išduotas 1931 12 23.

Kronas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1903 09 29 Simanėliškių dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 01 12–1921 01 19. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4538, išduotas 1930 02 15.

Kronkaitis

Viktoras Juozas, Mato sūnus

Gimė 1899 03 18 Žaliosios k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). (Krunkaitis). Tarnavo sav. 1919 03 13–1921 11 17. 1929 m. gyv. Šakių apskr. Naumiesčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4540, išduotas 1930 02 15.

Krugelis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1893 12 24 Jonikaičių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 11 07–1920 11 20. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7712, išduotas 1931 12 23.

Krukas

Voldemaras, Viliaus sūnus

Gimė 1901 08 02 Kaune. Tarnavo sav. 1920 08 14–1922 10 25. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9083, išduotas 1933 03 31.

Krumskas

Martynas, Martyno sūnus

Gimė 1888 08 17 Gurklių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 10–1920 05 16. 1930 m. gyv. Žiežmarių vls. Astrauciškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5692, išduotas 1930 10 31.

Krunkauskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1898 09 Vaičlaukio k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 12 01. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Peletriunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3518, išduotas 1929 08 21.

Krunskas

Bolius, Martyno sūnus

Gimė 1900 03 29 Kruonio mstl. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 10–1921 10 20. 1929 m. gyv. Žiežmarių vls. Buividonių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4663, išduotas 1930 02 15.

Krupavičius

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1901 09 17 Mokolų k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1920 04 29. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Beržinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4200, išduotas 1929 11 21.

Krupelis

Vincas, Karolinos sūnus

Gimė 1897 02 10 Pumpučių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 10 16. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5774, išduotas 1930 10 31.

Kruša

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1886 11 25 Vainuto mstl. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 03 20. 1929 m. gyv. Naumiesčio vls. Adomavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5427, išduotas 1930 07 31.

Krušauskas

Augustas, Antano sūnus

Gimė 1899 02 27 Ročkių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 06 07–1922 01 22. 1930 m. gyv. Seirijų mst., 1937 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5434, išduotas 1932 09 30.

Krušinskas

Antanas, Simono sūnus

Gimė 1897 11 24 Girininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Karo valdininkas. Tarnavo sav. 1919 01 01–1922 11 31. 1937 m. gyv. Kaune, dirbo miškų departamente. 1937 m. pakeltas jaun. ltn. Apdovanojimo liudijimas Nr. 899, išduotas 1928 08 31.

Krušinskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 06 08 Girininkų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 11 16. Buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Ražiškių k., vėliau – Pakuonės vls. Laukiškių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5336, išduotas 1930 07 31.

Krušnauskas

Kostas, Antano sūnus

Gimė 1901 03 11 Liciškėnų k. Jiezno vls. (Prienų r.). Mirė 1920 12 16. Apdov. išd. motinai Ievai, gyv. Jiezno dv. Įst. sav. 1919 08 15. Sav. LKKSK 1932 01 07, prot. Nr. 184. Mirė nuo raupų tarnaudamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7790, išduotas 1932 01 15.

Krutulis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 23 Veiverių mstl. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 05 02, pašauktu – 1920 08 18–1921 11 30. 1932 m. gyv. Veiverių vls. Čiurlių k., tarnavo raštininku savivaldybėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8914, išduotas 1932 12 28.

Krutulis

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1895 11 11 Mackių k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 04 07. 1928 m. gyv. Jonavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10172, išduotas 1939 04 15.

Kružikas

Viktoras, Leono sūnus

Gimė 1895 01 08 Brazavo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 05 22, pašauktu – 1920 08 18–1921 05 11. 1930 m. gyv. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7286, išduotas 1931 08 31.

Kružintaitis

Viktoras, Kazio sūnus

Gimė 1894 06 05 Vaileškų dv. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 29–1920 05 20. Sav. LKKSK 1939 08 04, prot. Nr. 444. 1936 m. gyv. Garliavos vls. Yliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10197, išduotas 1939 08 09.

Kščenavičius

Juozas, Alekso Vinco sūnus

Gimė 1896 12 22 Petkuškio I vns. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 14–1921 03 04. 1928 m. gyv. Imbrado vls. Maironių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2166, išduotas 1929 04 17.

Kščenavičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 08 03 Utenos mst. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 10 24. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Utenos apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1868, išduotas 1929 03 23.

Kšivickas

Kazys, Apolonijos sūnus

Gimė 1900 01 18 Čiukiškių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 08 13, paleistas dėl šeimyninės padėties. 1928 m. gyv. prie Kėdainių mst. Tubių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2277, išduotas 1929 04 24.

Kubelskis

Oskaras, Augusto sūnus

Gimė 1888 11 28 Kaune. Adm. leitenantas (1928 m.). Įst. sav. 1919 01 06 į 2 p.p. 1937 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 147, išduotas 1928 05 30.

Kubickas

Vincas, Vlado sūnus

Gimė 1902 11 25 Rusijoje, Petrogradas. Kilęs iš Kėdainių apskr. Ariogalos vls. Poliepių k. Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1920 02 06. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 751, išduotas 1928 08 29.

Kubilevičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 09 23 Alešiškių vns. Pivašiūnų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 10 30–1922 04 15. 1930 m. gyv. Jiezno vls. Liciškėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9713, išduotas 1936 02 29.

Kubilius

Jurgis, Martyno sūnus

Gimė 1896 05 02 Kalvių k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1919 09 21 Latvijoje, Daugpilis. Tarnavo sav. 1919 03 13. Nukautas mūšyje prieš bolševikus ties Daugpiliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9119, išduotas 1933 03 31.

Kubilius

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1899 07 06 Pagirių mstl. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 17. 1930 m. gyv. Panevėžio apskr. ir vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8064, išduotas 1932 03 09.

Kubilius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1900 03 27 Lepšių k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 21. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Žygėnų–Dambravos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3958, išduotas 1929 11 13.

Kubilius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1897 06 21 Ochotnos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 16–1921 10 20. 1928 m. gyv. Balsupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 697, išduotas 1928 08 29.

Kubilius

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1902 07 11 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 24–1920 08 06, pašauktu – 1923 03 01–1924 03 01. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Ramygalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1076, išduotas 1928 10 20.

Kubilius

Leopoldas, Leono sūnus

Gimė 1896 03 10 Kretingos mst. (Kretingos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 11 14. 1928 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 867, išduotas 1928 08 31.

Kubilius

Stasys, Mato sūnus

Gimė 1899 10 14 Virbališkių k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Mirė 1920 09 29. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1919 03 20. Pateko į lenkų nelaisvę prie Beržininkų ir mirė nelaisvėje nuo žaizdų. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6440, išduotas 1931 02 28.

Kubilius

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1899 02 13 Topeliškių (Lašinbūdės) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 05 14, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1157, išduotas 1928 10 31.

Kubilius

Vincas, Liudviko sūnus

Gimė 1899 8 09 Zovodos k. Punsko vls. Mirė 1925 03 28 Gabriliaučiznos k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 11 05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9976, išduotas 1937 04 19.

Kubilius

Jurgis, Liudviko sūnus

Gimė 1875 03 28 Armoniškių k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Ats. generolas. Įst. sav. 1918 11 23. Apsaugos ministerijos štabo viršininkas. 1926 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8, išduotas 1928 04 23.

Kubilius

Jurdonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 14 Molupio k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 08, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 21. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. ir vls. Antanavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7576, išduotas 1931 11 28.

Kubilius

Adolfas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 Buniškių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 07. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Padumblių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 537, išduotas 1928 08 14.

Kubilius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 Petraučiznos k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. nuo 1919 01 09, pašauktu – 1919 08 18–1921 03 17. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4788, išduotas 1930 04 15.

Kubilius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1897 04 19 Pagirių mstl. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1939 03 07. Vyčio Kr. kavalierius (I laipsnio). Karo valdininkas. Įst.sav. 1919 01 07. Dalyv. mūšiuose 1919–1920 m. 1922 m. paleistas kaip reikalingas URM. 1937 m. suteiktas adm. ats. j.ltn. laipsnis. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2651, išduotas 1929 05 31.

Kublickas

Zacharas, Klemenso sūnus

Gimė 1860 09 05 Baltarusijoje, Vitebsko apskr. Suražo mst. Karo valdininkas. Tarnavo sav. 1919 05 14–1921 11 01, po to perėjo į VRM. 1929 m. gyv. Šiaulių apskr. Pakruojo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4367, išduotas 1930 01 31.

Kublickas

Lionginas, Jeronimo sūnus

Gimė 1896 09 17 Budrėnų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Mirė 1921 09 14. Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1919 08 09 į Panevėžio apskr. karo komendantūrą. Mirė tarnaudamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8714, išduotas 1932 09 30.

Kublickas

Ignas, Mortos sūnus

Gimė 1896 11 20 Dusetų mst. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 24–1921 04 05. 1931 m. gyv. Rokiškio apskr. Kriaunų vls. Pakriaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6747, išduotas 1931 04 30.

Kublickas

Grigorijus, Kuzmos sūnus

Gimė 1888 Zabelynės k. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 22–1920 07 28. 1938 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10100, išduotas 1938 07 18.

Kucinas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 16 Stulgių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Mirė 1921 06 01. Apdov. išd. seseriai. Įst. sav. 1919 04 27. Paskendo Nemune besimaudydamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9275, išduotas 1933 09 30.

Kuckailis

Bolius (Bolesius), Petro sūnus

Gimė 1901 08 14 Mikalinos k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 07 20 Alytaus karo komendantūroje, 9 p.p.; būtinoji tarnyba – 1921 11 01–1923 03 01. Priklausė LKKSS Seinų skyriui, paskui Leipalingio sk. Gyv. Tautėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5775, išduotas 1930 10 31.

Kuckailis

Juozas, Bonifaco sūnus

Gimė 1901 03 30 Vilkininkų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 10 16, būtinojoje tarnyboje – iki 1922 04 10. Gyv. naujakurių Taikūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1011, išduotas 1928 10 20.

Kuckailis

Viktoras, Felikso sūnus

Gimė 1895 11 19 Mikalinos k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1923 03 22 Sventojansko k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Apdov. išd. motinai Kuckailienei Marcelei. Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 10 25. Žuvo kartu su tėvu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6436, išduotas 1931 02 28.

Kučas

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1902 12 20 Molainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – gimė Panevėžio vls. Melūnų k. Vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 02 07–1923 07 10. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9529, išduotas 1934 11 10.

Kučas

Mikas, Adomo sūnus

Gimė 1896 09 14 Staroliškių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 18–1921 02 23, atleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Smilgių vls. Rukonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2705, išduotas 1929 05 31.

Kučas

Povilas, Adomo sūnus

Gimė 1899 10 11 Molainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 26. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2194, išduotas 1929 04 17.

Kučiauskas

Balys, Alekso sūnus

Gimė 1901 12 22 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1922 04 08. 1928 m. tarnavo pasienyje Utenos apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 746, išduotas 1928 08 29.

Kučinskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 04 Geidžiūnų k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 06 08–1920 05 26. 1928 m. gyv. Biržų apskr. ir vls. Geidžiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2410, išduotas 1929 05 31.

Kučinskas

Stasys, Jokimo sūnus

Gimė 1898 09 21 Čekiškės mstl. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1920 01 30, paleistas dėl silpnos sveikatos. 1931 m. gyv. Čekiškės vls. Gegužėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7841, išduotas 1932 01 31.

Kučinskas

Kostas, Jono sūnus

Gimė 1899 10 31 Mokolų-Naujienos k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Mirė 1925 03 01 Mokolų-Naujienos k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Viršila. Tarnavo sav. nuo 1918 11 16, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 07. 1930 05 07 komisija pripažino savanoriu kūrėju. Apdov. prašė brolis Juozas, gyv. Mikalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5088, išduotas 1930 05 30.

Kučinskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1902 10 10 Velbiškių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 09 02–1921 03 13. 1929 m. gyv. Utenos vls. Degulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3179, išduotas 1929 07 30.

Kučinskas

Viktoras, Jokūbo sūnus

Gimė 1893 12 30 Vembrių dv. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 03 18. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos mst. Buvo gavęs sklypą kaip savanoris. 1931 10 13 komisija pripažino savanoriu kūrėju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7443, išduotas 1931 10 28.

Kučinskas

Izidorius, Kazio sūnus

Gimė 1902 02 15 Viduklės mstl. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 08. 1927 m. gyv. Nemakščiuose. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 677, išduotas 1928 08 29.

Kučinskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1892 01 13 Mokolų-Naujienos k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 03 29. 1929 m. gyv. Kaune. Pripažintas kūrėju savanoriu komisijos 1929 04 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2898, išduotas 1929 06 26.

Kučinskas

Vytautas, Juozapo sūnus

Gimė 1904 04 17 Plungės mst. (Plungės r.). Mirė 1926 05 22 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 28–1920 04 05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9975, išduotas 1937 04 19.

Kučys

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 11 01 Kučių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1920 06 20. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4978, išduotas 1930 04 30.

Kudakas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1897 06 15 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 12 05. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Linksmadvario dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6744, išduotas 1931 04 30.

Kudarauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 Nemunaičio mstl. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 05 27. Dalyvavo mūšiuose su bolševikais ir bermontininkais. 1928 m. gyv. Nemunaityje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1251, išduotas 1928 10 31.

Kudarauskas

Zigmas, Simo sūnus

Gimė 1892 05 02 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1921 02 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1471, išduotas 1929 02 04.

Kudirka

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1894 12 25 Murinų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 03 20. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4197, išduotas 1929 11 21.

Kudirka

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 12 07 Kirsnakaviznos k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1919 10 19, negrįžo iš fronto po mūšio su lenkais. Dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9260, išduotas 1933 08 09.

Kudirka

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 05 Kaune. Tarnavo sav. 1919 06 26–1921 10 17. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9913, išduotas 1937 02 08.

Kudirka

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1890 06 09 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 03–1920 02 19. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5417, išduotas 1930 07 31.

Kudirka

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1901 03 05 Žvirgždaičių mstl. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 03 29. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1554, išduotas 1929 02 19.

Kudirka

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1902 Masiauskų k. Barzdų vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 04 03, pašauktu – 1924 01 12–1924 10 12. 1929 m. gyv. Kauno kunigų seminarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4764, išduotas 1930 04 15.

Kudirka

Vincas, Baltraus sūnus

Gimė 1894 02 01 Miknaičių k. Barzdų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 24–1920 03 03. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4780, išduotas 1930 04 15.

Kudrevcevas

Mikas, Feodoro sūnus

Gimė 1898 01 11 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 02 28. 1928 m. tarnavo 9 p.p. virštarnybiniu viršila. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3058, išduotas 1929 06 25.

Kudukis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 06 Kvetkų k. Panemunio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 09 23–1922 01 16. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8514, išduotas 1932 05 31.

Kudžys

Adolfas, Antano sūnus

Gimė 1903 06 21 Paliepio k. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1920 08 31–1921 10 10 9 p.p. Gyv. Telšių mst., narių knygoje Kudzis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9313, išduotas 1933 10 31.

Kudžma

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1886 08 19 Kalesninkų k. Kalesninkų vls. (Šalčininkų r.). Gimė Lydos apskr. Eišiškių vls. Kalesninkų k. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1920 02 19. 1940 m. paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 28, išduotas 1928 04 23.

Kudžma

Feliksas, Vinco sūnus

Gimė 1894 12 03 Kampinių k. Jankų vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 03 20. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Kybeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6840, išduotas 1931 06 17.

Kugelevičius

Bernardas, Jono sūnus

Gimė 1897 08 20 Virpylų k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). San. puskarininkis. Tarnavo 1920 11 01–1923 11 10. Nrpripažintas savanoriu kūrėju 1932 06 08. Išbrauktas iš protokolo Nr. 205, 1932 06 08. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Trakogalio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8639, išduotas 1932 06 22.

Kugelevičius

Leonas, Antano sūnus

Gimė 1899 08 04 Didžiasalio k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Gimė buv. Holovskų dv. Tarnavo sav. 1919 07 10–1922 01 10. 1929 m. gyv. Utenos apskr. Vyžuonų vls. ir dv. Jo brolis nepripažintas, nors įstojo kartu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4061, išduotas 1929 11 28.

Kugis

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1900 Aukštakalnių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 23. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Būdviečio vls. Strumbagalvės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1691, išduotas 1929 02 19.

Kukaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 12 06 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 02 16. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9230, išduotas 1933 06 30.

Kukaitis

Bronius Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 04 30 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1920 08 15, 1922 12 14–1924 08 16. 1930 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5584, išduotas 1930 09 25.

Kukaitis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1890 03 08 Raugalų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 01 30. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6830, išduotas 1931 06 17.

Kukaitis

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 07 19 Anglijoje, Mančesterio mst. Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 11 22. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Gražiškių vls. Karpiejų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4659, išduotas 1930 02 15.

Kukanauskas

Bronius, Simo sūnus

Gimė 1893 10 04 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1918 12 08–1920 02 25, 1920 11 14–1921 02 04. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3793, išduotas 1929 10 21.

Kukenis

Jurgis, Alekso sūnus

Gimė 1896 04 23 Rakučių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 10 07. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1741, išduotas 1929 03 16.

Kukoris

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 11 28 Girsūdų k. Daujėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 05 15–1920 12 01. 1929 m. gyv. Daujėnų vls. Naujasodžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5168, išduotas 1930 06 25.

Kukta

Petras, Tomo Stanislovo sūnus

Gimė 1902 Rakštelių k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 06 09–1924 05 09 1 p.p., vėliau tarnavo Ukmergės viešojoje policijoje, Zarasų pasienio policijoje. Gyv. Paupinės vls. Smėlynės bžnk. 1927 m. įstojo į LKKSS. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7703, išduotas 1931 12 23.

Kukuraitis

Juozas, Dovydo sūnus

Gimė 1901 05 23 Molainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 12–1922 01 01, liktiniu – 1922 01 01–1925 02 11 4 p.p. Gyv. Tryškių gelež. st. Narių knygoje – Kukoraitis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2419, išduotas 1929 05 31.

Kukuraitis

Mikas, Dovydo sūnus

Gimė 1898 10 09 Molainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 27. 1929 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2423, išduotas 1929 05 31.

Kukuris

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1890 10 28 Vaškų mstl. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 09 17–1921 09 22. 1930 m. gyv. Vaškų vls. Gojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7236, išduotas 1931 08 31.

Kukutis

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 08 Vaitkuškio k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). (Kivlevičius). Kapitonas. Įst. sav. 1919 02 11. 1919 07 16 baigė Karo m-klą. 1935 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 132, išduotas 1928 05 30.

Kulbė

Feliksas, Jono sūnus

Gimė 1897 12 21 Bajoriškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 17–1920 05 11. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8569, išduotas 1932 06 16.

Kulbis

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1896 11 22 Nainiškių k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 03 24. 1928 m. gyv. Miežiškių vls. Kuzmiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1854, išduotas 1929 03 23.

Kulbys

Augustas, Mato sūnus

Gimė 1899 08 28 Nainiškių k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1921 10 23. 1928 m. gyv. Miežiškių vls. Kuzmiškio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2121, išduotas 1929 04 17.

Kulėša

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 05 23 Meškasalio k. Alovės vls. (Alytaus r.). Mirė 1919 09 22. Apdov. išd. pamotei Kuliešienei-Sakalauskaitei Viktei, gyv. Alovės vls. Obelaičių k. Įst. sav. 1919 03 19. Mirė sužeistas mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5135, išduotas 1930 06 25.

Kulevičius

Tomas, Aleksandro sūnus

Gimė 1874 10 06 Baliulių k. Pabradės vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 08 04–1921 03 23 1 p.p. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Veprių vls. Kultuvėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6264, išduotas 1931 01 26.

Kulevičius

Juozas, Adomo sūnus

Grandinis. Įst. sav. 1919 01 13. Komisija 1929 03 02, prot. Nr. 66, pripažintas savanoriu. Nuo 1931 m. – Ąžuolaitis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2420, išduotas 1932 01 31.

Kulevinskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 Mikalajūnų k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1921 11 02. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Gudelių I vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6663, išduotas 1931 04 21.

Kuliavas

Pranas, Mykolo sūnus

Gimė 1898 12 20 Gružų (Mundučių) vns. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 27–1920 05 09, paleistas dėl ligos. 1933 m. gyv. Siesikų vls. Briedžiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9383, išduotas 1933 12 30.

Kuliavas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1889 03 01 Taujėnų mstl. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1922 08 19. 1932 m. gyv. Kėdainių apskr. Dotnuvos vls. Dubių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8681, išduotas 1932 07 02.

Kuliešius

Mykolas, Domininko sūnus

Gimė 1895 01 01 Bumbėniškių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1920 02 07–1921 11 24. 1930 m. gyv. Molėtų vls. Bijutiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10131, išduotas 1938 11 29.

Kuliešius

Pranas, Juozapotos sūnus

Gimė 1895 01 01 Kaune. Mirė 1919 06 30. Apdov. išd. žmonai Juzei, gyv. Kaune. Įst. sav. 1919 06 04. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5119, išduotas 1930 05 30.

Kuliešius

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1900 06 16 Naujųjų Kietaviškių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1920 03 25, 1920 09 10–1922 01 01. 1928 m. gyv. Semeliškių vls. Prusiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2196, išduotas 1929 04 17.

Kulikauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1894 08 05 Gustainiškių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 08 01–1920 08 20, 1920 11 24–1921 03 23. 1933 m. gyv. Šakių apskr. Bublelių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9451, išduotas 1934 03 12.

Kulikauskas

Ignas, Juliaus sūnus

Gimė 1883 08 04 Jokūbavos k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 01 24. 1929 m. gyv. Taujėnų vls. Balalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4049, išduotas 1929 11 21.

Kulikauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1899 09 24 Kaune. Mirė 1920 02 16. Gimė Šančiuose. Apdov. išd. motinai Katrinai, gyv. Kaune. Įst. sav. 1919 03 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8246, išduotas 1932 04 16.

Kulikauskas

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 01 29 Daugelaičių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 11 30. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4660, išduotas 1930 02 15.

Kulikauskas

Pijus, Stasio sūnus

Gimė 1895 Viščiakaimio k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 06 01. 1928 m. dirbo Marijampolės apyg. teismo sekretoriumi. Per klaidą buvo išrašytas dar vienas liudijimas Nr. 2670, 1929 05 31. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1355, išduotas 1928 11 23.

Kulikauskas

Juozas

Gimė 1901 03 18 Rusijoje, Sankt Peterburge. Mirė 1972 07 30 JAV, Čikaga. Vyr. leitenantas. 1918 m. su tėvais gyv. Utenos apskr. Degsnelės k. Įst. sav. 1919 09 11 į Ukmergės komendantūrą, 1921 m. baigė Karo m-klą. Kpt. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 880, išduotas 1928 08 31.

Kulikauskas

Juozas, Adolfo sūnus

Gimė 1901 10 29 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 04 25–1920 08 10, 1920 11 22–1923 06 16. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Lapių vls. Sargėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6375, išduotas 1931 02 25.

Kulinskas

Pranas, Tomo sūnus

Gimė 1902 08 05 Padrečių (Liudvipolio) plv. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1922 04 10. 1930 m. gyv. Veiverių vls. Padrėčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7293, išduotas 1931 08 31.

Kulys

Balys, Antano sūnus

Gimė 1901 12 14 Zarinkiškio k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 03–1920 08 27, pašauktu – 1921 10 30–1923 06 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3251, išduotas 1929 07 30.

Kulpis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1902 06 20 Viktorinės dv. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1920 06 18. 1931 m. gyv. Tauragės apskr. Kvėdarnos vls. Budrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7842, išduotas 1932 01 31.

Kulvietis

Mykolas, Kosto sūnus

Gimė 1899 09 23 Babėnų priem. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 16–1920 05 16. 1930 m. gyv. Dotnuvos vls. Sirutiškių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10113, išduotas 1938 09 27.

Kulvinskas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1896 01 26 Serdokų k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1929 07 17 Lygumų k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. išd. žmonai Magdei, gyv. Alvito vls. Lygumų k. Tarnavo sav. 1919 03 09–1921 10 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5139, išduotas 1930 06 25.

Kulvinskas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1898 08 18 Rūdos k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 06 09. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2878, išduotas 1929 06 26.

Kumfertas

Gustavas Karolis, Adolfo sūnus

Gimė 1896 09 20 Roželių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1920 01 26. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5656, išduotas 1930 10 10.

Kumietis

Justinas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 23 Veliuonos mst. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 10 29–1921 04 24. 1931 m. gyv. Telšių mst., 1930 m. – Tauragės mst., 1933 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7888, išduotas 1932 02 15.

Kumietis

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1901 03 30 Kaune. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 21–1920 06 17, 1924 01 13–1925 01 01. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8015, išduotas 1932 02 20.

Kumpaitis

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1902 04 22 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 01. Sužeistas. 1929 m. gyv. Paryžiuje, 1933 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4885, išduotas 1930 04 30.

Kumpikevičius

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1900 01 27 Pakražantės k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Mirė 1922 10 05. Tarnavo sav. 1919 04 07–1919 11 05, atleistas dėl šeimos lengvatos. 1922 m. gyv. Mažeikių apskr. Tirkšlių vls. Daubarių dv. Nusižudė tarp Mažeikių ir Viekšnių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9776, išduotas 1936 06 12.

Kumpis

Juozas, Alekso sūnus

Gimė 1901 02 16 Šiauliuose. Mirė 1920 10 10 Varėnos mst. (Varėnos r.). Palaidotas(-a): Šiauliuose. Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Palaidotas Šiaulių kapinėse Ežero gatvėje.) ėvui, gyv. Kaune. Ltn. I oro eks. Įst. sav. 1919 01 29. Nukritus lėktuvui sunkiai sužeistas. Mirė ligoninėje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5723, išduotas 1930 10 31.

Kunca

Alfonsas, Benjamino sūnus

Gimė 1902 08 05 Krekštėnų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1920 11 06–1921 11 13, pašauktu – 1924 01 14–1924 12 20. 1928 m. gyv. Krokialaukio bžnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1087, išduotas 1928 10 20.

Kuncaitis

Jurgis, Prano sūnus

Gimė 1899 11 08 Panovių (Oškinės) k. Slavikų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 21–1922 05 04. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Žygėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3859, išduotas 1929 11 11.

Kuncaitis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1901 09 14 Burbiškių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 06 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimas išduotas po mirties. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6662, išduotas 1931 04 21.

Kuncaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 09 02 Urbantų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 03 20. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2851, išduotas 1929 06 26.

Kuncaitis

Justinas, Jono sūnus

Gimė 1900 01 15 Žaltynų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Kapitonas. Įst. sav. 1919 01 17 į 2 p.p. Baigė Karo m-klą (I laidą). 1939 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 997, išduotas 1928 09 30.

Kuncė

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1895 05 02 Naujamiesčio mst. t. gyv. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 18. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Sargėnų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4973, išduotas 1930 04 30.

Kuncevičius

Jurgis, Liongino sūnus

Gimė 1897 04 27 Molainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 12–1921 10 16. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2550, išduotas 1929 05 31.

Kundreckas

Jurgis, Martyno sūnus

Gimė 1898 08 26 Plutiškių k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 11 15. 1931 m. gyv. Šilavoto vls. Stomenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9215, išduotas 1933 06 30.

Kundrotas

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1899 01 26 Piktaičių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1921 10 29. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6112, išduotas 1930 12 15.

Kundrotas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1892 03 17 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Pulk. leitenantas (1925 m.). Įst.s av. 1919 04 01. 1933 m. paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1004, išduotas 1928 10 20.

Kundrotas

Adolfas Vaclovas, Juozo sūnus

Gimė 1897 08 11 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Karo valdininkas. Įst. sav. 1919 01 25 į karo aviacijos m-klą. 1926 m. paleistas i adm. karininkų atsargą. Tarnavo 16-ojoje divizijoje. 1945–1948 m. LSSR soc. aprūpinimo ministro pavaduotojas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2076, išduotas 1929 04 17.

Kundrotas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1898 04 17 Linkaičių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1920 11 03 (kitur 12 24)–1923 04 01. 1937 m. gyv. Šeduvos vls. Pakalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10099, išduotas 1938 07 18.

Kunevičius

Mikalojus, Mikalojaus sūnus

Gimė 1897 07 17 Žostautų k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 01 30–1921 11 12. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6816, išduotas 1931 06 17.

Kunickas

Bronius, Viktoro sūnus

Gimė 1902 11 23 Mučiūnų I k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 09 14. 1929 m. gyv. Krivulės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2834, išduotas 1929 06 26.

Kunickas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 11 Mažųjų Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 14, pašauktu – 1921 11 01–1922 10 15. 1929 m. gyv. Alvito vls. Biliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3993, išduotas 1929 11 13.

Kunigėlis

Antanas, Domo sūnus

Gimė 1902 06 23 Jauniškių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 10 23–1921 10 31. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3907, išduotas 1929 11 13.

Kunskas

Jonas, Justo sūnus

Gimė 1896 10 24 Padvarninkų k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 06–1921 10 13. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Krivulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2118, išduotas 1929 04 17.

Kunskas

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1899 03 04 Naurašilių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 11 24. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2636, išduotas 1929 05 31.

Kunskas

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1898 06 03 Ėriškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 04–1921 10 17. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8014, išduotas 1932 02 29.

Kunstas

Samuelis, Niseno sūnus

Gimė 1902 10 05 Baltarusijoje, Gardino apskr. Liunų mst. Tarnavo sav. 1920 10 10–1921 12 01. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7386, išduotas 1931 09 30.

Kuodis

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1894 02 13 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 01 20. 1928 m. gyv. Ramygaloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 956, išduotas 1928 09 29.

Kuodis

Adomas, Petro sūnus

Gimė 1895 09 01 Užkalnių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1953? Rusijoje, Sibiras. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 03 15. 1930 m. gyv. gimtinėje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6834, išduotas 1931 06 17.

Kuodis

Viktoras, Stasio sūnus

Gimė 1894 07 19 Užkalnių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 01 21. 1931 m. gyv. Naujamiesčio vls. Ragainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8132, išduotas 1932 03 29.

Kuodis

Povilas, Igno sūnus

Gimė 1899 05 07 Vidugirių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1922 07 13. Apdov. Vyčio Kryžiumi (1 rūšis, 1 laipsnis, Nr. 44). 1931 m. gyv. Siesikų vls. Keručių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7710, išduotas 1931 12 23.

Kuodis

Antanas, Dovydo sūnus

Gimė 1900 04 01 Užkalnių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1921 10 12. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3178, išduotas 1929 07 30.

Kuodis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 02 14 Kuodžių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 06 27. Apdov. išd. tėvui, gyv. Kuodžių k. Įst. sav. 1919 05 25. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 910, išduotas 1928 09 29.

Kuodys

Izidorius, Stasio sūnus

Gimė 1892 05 21 Užkalnių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 20–1920 05 06. 1929 m. gyv. Panevėžio vls. Maženių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2416, išduotas 1929 05 31.

Kuodys

Pranas, Tado sūnus

Gimė 1901 03 12 Užpelkių k. Papilės vls. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1923 12 13. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5273, išduotas 1930 06 25.

Kuodzevičius

Bernardas, Juozo sūnus

Gimė 1895 01 14 Burbonių k. Onuškio vls. (Trakų r.). Įst. sav. 1919 01 15. 1928 m. gyv. Onuškio vls. Žilinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2797, išduotas 1929 06 26.

Kuolys

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 10 02 Bajoriškių dv. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 10 05–1921 11 22. 1929 m. gyv. Rokiškio apskr. Obelių vls. Aleksandravėlės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5327, išduotas 1930 06 25.

Kuosa

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1899 02 11 Vidugirių k. Punsko vls. Tarnavo sav. 1919 02 18–1921 10 28. Sav. LKKSK 1932 05 17, prot. Nr. 202. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8516, išduotas 1932 05 31.

Kupčinskas

Juozas, Broniaus sūnus

Gimė 1892 01 19 Ramygalkos k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 02 26 Truskavos mstl. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Apdov. išd. motinai Aleksandrai, gyv. Ramygalkos k. Įst. sav. 1919 02 18 į 4 p.p. Nukautas mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2407, išduotas 1929 05 31.

Kupčiūnas

Jonas, Elijo sūnus

Gimė 1899 06 06 Navininkų k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 10 13. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7962, išduotas 1932 02 29.

Kuperis

Jankelis, Motelio sūnus

Gimė 1900 06 27 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 09 18–1922 01 26. 1936 m. gyv. Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9885, išduotas 1936 11 31.

Kupliauskas

Karolis, Kosto sūnus

Gimė 1902 04 12 Rimgailų k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 09 08–1921 12 15. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Krakių vls. Ambrožukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4054, išduotas 1929 11 21.

Kuprys

Jurgis, Miko sūnus

Gimė 1882 04 27 Mončių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 03 08. 1930 m. gyv. Kartenos vls. Sauserio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5089, išduotas 1930 05 30.

Kuprys

Tadas, Antano sūnus

Gimė 1895 02 26 Kupsčių k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 09 21. Sav. LKKSK 1940 01 24, prot. Nr. 453. 1936 m. gyv. Pernaravos vls. Nausėdžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10223, išduotas 1940 02 03.

Kupstaitis

Baltrus, Izidoriaus sūnus

Gimė 1896 12 26 Judrarūdės k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 04–1921 10 16. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Žygėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5144, išduotas 1930 06 25.

Kupstas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1897 Gudupių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1921 10 15. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Naujenos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6435, išduotas 1931 02 28.

Kupstas

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1890 04 03 Pajevonių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 02 06. Tarnavo sav. 1919 03 04¢1920 02 06. Mūšiuose nedalyvavo. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9951, išduotas 1937 04 19.

Kupstas

Jurgis, Simo sūnus

Gimė 1895 07 06 Oškinių k. Punsko vls. Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 03 20. 1930 m. gyv. Būdviečio vls. Mockavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6841, išduotas 1931 06 17.

Kurapkevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 04 04 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. išd. žmonai Petronėlei, gyv. Vilkaviškio mst. Tarnavo sav. 1919 01 06–1922 07 19. 1929 m. išvyko į Braziliją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7850, išduotas 1932 01 31.

Kurauskas

Vladas, Stasio sūnus

Gimė 1891 Vilniuje. Kilęs iš Ukmergės apskr. Maišiagalos mst. Grandinis. Įst. sav. 1919 01 07. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Kaimynėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3737, išduotas 1929 10 21.

Kurauskas

Motiejus, Kazio sūnus

Gimė 1894 11 17 Pajiesio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 02 08. 1930 m. gyv. Pajiesio II k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6820, išduotas 1931 06 17.

Kurceras

Calelis, Leibo sūnus

Gimė 1901 Debeikių mstl. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 11 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1851, išduotas 1929 03 23.

Kurcevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 30 Jurdonių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 10 16–1922 01 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2796, išduotas 1929 06 26.

Kurcevičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 03 08 Gasparavos plv. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 10 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4048, išduotas 1929 11 21.

Kurganas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 02 09 Novoziorkos k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). (Kurgonas). Tarnavo sav. 1919 02 09–1920 03 24. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Norvidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6843, išduotas 1931 06 17.

Kurgonas

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1902 01 22 Žaslių mstl. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 10 01, 1924 01 13–1925 02 15. 1934 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9463, išduotas 1934 03 29.

Kurilavičius

Baltrus, Juozo sūnus

Gimė 1887 08 13 Išlaužo k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1920 02 07. 1930 m. gyv. Ašmintos vls. Rūdupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5435, išduotas 1930 07 31.

Kurkauskas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1902 05 30 Rutkiškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 10 18–1920 06 30, 1920 10 14–1922 10 12. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8353, išduotas 1932 04 30.

Kurkienas

Edvardas, Miko sūnus

Gimė 1897 04 16 Latvijoje. Gimė Zarasų apskr. Vidzų vls. Griškovčiznos vns. Tarnavo sav. 1919 05 07–1920 05 09. 1933 m. gyv. Ukmergės apskr. Žemaitkiemio vls. Medinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9436, išduotas 1934 02 12.

Kurlianskas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1904 09 19 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 03–1920 05 18. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2073, išduotas 1929 04 17.

Kurlianskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1901 06 10 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 25–1920 05 25. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 758, išduotas 1928 08 29.

Kurlinskas

Juozas, Viktoro sūnus

Gimė 1873 12 13 Labonėlių k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1919 07 01 Biržų partizanų būryje. 1932 m. gyv. Biržuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8944, išduotas 1932 12 28.

Kurlinskas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1896 07 18 Jučisrios vns. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 06. 1929 m. gyv. Rozalimo vls. Mediniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2385, išduotas 1929 05 31.

Kurmauskas

Antanas Motiejus, Andriaus sūnus

Gimė 1899 04 15 Kudonių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 12 07. komisija pripažino savanoriu. 1940 m. gyv. gimtinėje. Byloje liudijimo 2 egz. nėra. Apd. išduotas pasirašytu įgaliojimu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10289, išduotas 1940 06 21.

Kurmis

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1893 12 24 Kvietinių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 05 10–1920 05 20. 1929 m. gyv. Gargždų vls. Anelyno dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2072, išduotas 1929 04 17.

Kurmis

Adolfas, Justo sūnus

Gimė 1900 06 26 Kalvių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 07–1922 01 14. 1928 m. gyv. Daugailių vls. Juknėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3203, išduotas 1929 07 30.

Kursonis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1901 05 08 Kaune. Mirė 1920 01 12. Įst. sav. 1919 11 06. Mirė 2 evakuacijos punkte dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9694, išduotas 1936 01 31.

Kurševičius

Vaclovas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 13 Cigoniškių k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 04 19. 1928 m. gyv. Obelninkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1205, išduotas 1928 10 31.

Kuršys

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 03 30 Palangos mst. (Kretingos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 08 09–1922 04 12. 1929 m. gyv. Palangos vls. Vanagupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1804, išduotas 1929 03 20.

Kurtinaitis

Andrius, Liudo sūnus

Gimė 1895 01 28 Zariečkos k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 05 27, pašauktu 1920 08 18–1920 12 01. 1932 m. gyv. Marijampolės vls. Užupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8177, išduotas 1932 03 31.

Kurtinaitis

Vincas, Miko sūnus

Gimė 1890 06 30 Nartelio k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1923 01 11. Buvo bolševikų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Kvietiškio vls. Liepyno k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2432, išduotas 1929 05 31.

Kurtinaitis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1898 12 24 Meškučių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (I rūšies, III laipsnio). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 01 24. 1928 m. gyv. Marijampolėje, tarnautojas, priklausė savanorių sąjungos skyriui. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 54, išduotas 1928 04 23.

Kuskevičius

Jonas, Onos sūnus

Gimė 1895 11 24 Galkantų k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). (Kutkevičius). Tarnavo sav. 1919 03 09–1920 03 11. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7961, išduotas 1932 02 29.

Kušeliauskas

Petras, Blažio sūnus

Gimė 1901 01 03 Pivašiūnų k. Pivašiūnų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 11 23. 1929 m. gyv. Širvintų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2411, išduotas 1929 05 31.

Kušleika

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 05 08 Palivarko k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Vet. puskarininkis. Įst. sav. 1919 05 26. 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9278, išduotas 1933 09 30.

Kušleika

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1901 10 04 Jucaičių k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 02 03–1921 08 21. 1931 m. gyv. Laukuvos vls. Pikaičių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8176, išduotas 1932 03 31.

Kušlys

Albinas, Jono sūnus

Gimė 1898 01 17 Bartninkų mstl. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 22–1921 10 16. 1929 m. gyv. Bartninkų vls. Dalgėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4040, išduotas 1929 11 21.

Kušlys

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 08 06 Navininkų k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1920 03 19. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4665, išduotas 1930 02 15.

Kutas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 05 06 Nosiedų k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 19–1922 11 01. 1929 m. gyv. Lekėčių vls. Kretkalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4013, išduotas 1929 11 13.

Kutka

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1898 06 01 Stirninės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 01 20. Metrikuose – Kutkevičius. Apdov. išd. tėvui, gyv. Krekenavos mst. Įst. sav. 1919 03 18. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1035, išduotas 1931 12 23.

Kutkaitis

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1858 02 07 Pakardokio k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 02 07. 1930 m. gyv. Jankų vls. Uzarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4806, išduotas 1930 04 15.

Kutra

Jokūbas, Mykolo sūnus

Gimė 1889 09 26 Dirvonakių k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 10 21–1920 12 03. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3656, išduotas 1929 08 21.

Kuzma

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1897 01 03 Stetiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1923 02 20. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 820, išduotas 1928 08 29.

Kuzma

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1889 11 21 Bileišių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 18–1921 03 17 2 p.p. Gyv. Dusetų vls. Jameikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9736, išduotas 1936 03 07.

Kuzma

Antanas, Marcelino sūnus

Gimė 1897 10 04 Abrieskų k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1921 11 14, 1922 05 19–1923 06 08. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3224, išduotas 1929 07 30.

Kuzma

Balys, Igno sūnus

Gimė 1893 01 31 Butkelių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 24–1920 07 01 autokuopoje vairuotoju. Gyv. Butkelių k., vėliau – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8517, išduotas 1932 05 31.

Kuzmickas

Klemas

Gimė 1897 11 23 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Vyr. leitenantas (1928 m.). Įst. sav. 1919 03 03. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 446, išduotas 1928 07 26.

Kuzmickas

Stasys, Mykolo sūnus

Gimė 1902 10 12 Valmantiškių k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 02–1924 12 23. 1928 m. gyv. gimtinėje. 1930 m. norėjo dirbti emigrantų palydovu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2123, išduotas 1929 04 17.

Kuzminskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 08 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1920 06 10–1921 10 14. 1937 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10287, išduotas 1940 06 30.

Kvainauskas

Andrius, Stasio sūnus

Gimė 1890 11 16 Dumiškių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 11 04–1921 11 25. Sav. LKKSK 1939 06 03, prot. Nr. 438. 1900–1920 m. gyv. Amerikoje. 1935 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10180, išduotas 1939 06 30.

Kvainauskas

Antanas, Baltraus sūnus

Gimė 1898 05 14 Naravų k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1921 10 29. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3552, išduotas 1929 08 21.

Kvainskas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1896 04 05 Lasevičių dv. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 11 17. 1929 m. gyv. Tauragės apskr. Skaudvilės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4888, išduotas 1930 04 30.

Kvalkauskas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1900 Pagrūdų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 10. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Resurso k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 540, išduotas 1928 08 14.

Kvaselis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 10 Pakalnių k. Pakalnių vls. (Utenos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 03 01–1922 11 01. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5777, išduotas 1930 10 31.

Kvašinskas

Vincas Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 07 20 Oškabalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 11 28. 1930 m. gyv. Bartininkų vls. Arnodiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5396, išduotas 1930 07 31.

Kvecevičius

Bronius, Prano sūnus

Gimė 1897 09 20 Nevarėnų mstl. Nevarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 05 25. 1928 m. gyv. Sedos vls. Plinkšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3801, išduotas 1929 10 21.

Kvedaras

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 03 20 Vildūnų k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1919 05 10. Įst.s av. 1919 01 11. Kautynės prie Maldočionių k. (Pušaloto vls.) buvo sunkiai sužeistas. Mirė nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6290, išduotas 1931 02 25.

Kvedaras

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1896 10 08 Rimšionių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 27–1921 10 11. 1929 m. gyv. Svėdasų vls. Trumpučių k., kur buv. Samosiškių dvare buvo gavęs žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2914, išduotas 1929 06 26.

Kvedaras

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1901 08 22 Patiltės k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 09–1921 11 24. 1930 m. gyv. Kamajų vls. Duokiškio bžnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10129, išduotas 1938 11 29.

Kvedaras

Mamertas, Kazio sūnus

Gimė 1899 11 21 Pakalniškių k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1921 12 01. 1929 m. gyv. Klovainių vls. Laimučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4238, išduotas 1929 11 21.

Kvedaras

Jurgis, Mato sūnus

Gimė 1899 06 09 Kremešiškių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Mirė 1920 09 22. Įst. sav. 1919 09 08. Žuvo mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9528, išduotas 1934 11 10.

Kvedaras

Vladas, Leono sūnus

Gimė 1896 11 08 Kabališkių k. Lygumų vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 11 30. 1928 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2278, išduotas 1929 04 24.

Kvedaras

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1890 10 12 Ilgižių I k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Mirė 1931 06 03 Ariogalos mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 27–1920 05 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8511, išduotas 1932 05 31.

Kvedaras

Aleksas, Jokūbo sūnus

Gimė 1896 06 04 Šalinėnų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 05–1920 05 24, paleistas dėl sveikatos. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 985, išduotas 1928 09 30.

Kvėdarauskas

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1896 03 08 Putiliškių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 10 15. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1540, išduotas 1929 02 19.

Kvedaravičius

Petras, Jono sūnus

Gimė 1899 04 30 Storiukų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1921 11 13. 1929 m. gyv. Kauno apskr. Zapyškio vls. Mitkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4531, išduotas 1930 02 15.

Kvedaravičius

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 06 11 Venciūnų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Mirė 1920 02 23. Apdov. išd. tėvui, gyv. Venciūnų k. Įst. sav. 1919 04 24. Mirė tarnaudamas nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6836, išduotas 1931 06 17.

Kvedaravičius

Kazys, Zigmo sūnus

Gimė 1900 02 24 Venciūnų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 04 25¢1920 05 12. 1928 m. gyv. Alovės vls. Muizelėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3663, išduotas 1929 08 21.

Kvedaravičius

Pranas, Igno sūnus

Gimė 1896 08 06 Ponkiškių k. Simno vls. (Alytaus r.). (Kvederavičius). Vyr. leitenantas (1927 m.). Įst. sav. 1918 11 16. paleistas į atsargą 1923 m., paskui vėl grįžo ir tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 201, išduotas 1928 06 14.

Kveraga

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1896 05 09 Lelių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1920 03 09–1921 10 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3041, išduotas 1929 06 25.

Kviecinskas

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1900 07 19 Mosėdžio mstl. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav., 1921 12 18 baigė Karo m-klą. 1934 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 859, išduotas 1928 08 31.

Kviečiūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 03 25 Paluobių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 03 19, 1920 11 06–1922 01 21. 1931 m. gyv. Kidulių vls. Kriaušaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7853, išduotas 1932 01 31.

Kvietinskas

Edvardas, Leono sūnus

Gimė 1897 10 07 Alvito dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 07–1920 04 29, 1920 11 22–1921 11 11. 1929 m. gyv. Alvito vls. Maldėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6190, išduotas 1931 01 22.

Kvietka

Simas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1887 Musninkų mstl. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1920 05 08–1921 06 11. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 341, išduotas 1928 06 09.

Kvietkauskas

Juozas, Konstancijos sūnus

Gimė 1903 12 19 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 7 27. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2793, išduotas 1929 06 21.

Kvietkauskas

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1894 05 10 Gatelių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 07 27. 1929 m. gyv. Kauno apskr. Pažaislio vls. Neveronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3952, išduotas 1929 11 13.

Kvietkauskas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1896 06 21 Jovaišių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1918 11 23–1921 01 10. Jis pats rašė, kad buvo pirmas savanoris 1 p.p. – 1918 11 16. Dalyvavo Klaipėdos sukilime. Komisijos posėdyje 1928 09 26 pripažintas sav. Gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1204, išduotas 1928 10 31.

Kvietkauskas

Kazys, Mato sūnus

Gimė 1902 03 03 Babrų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 27–1923 02 01, vėliau liktiniu iki 1926 02 01. 1931 m. gyv. Ukmergės apskr. Pabaisko vls. Kačergiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8016, išduotas 1932 02 29.

Kvietkauskas

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1893 12 03 Jovaišių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 05 18–1920 03 01 Kauno etapo komendantūroje. Gyv. Kaune. Literatas. Komisijos nutarimu 1930 07 21 pripažintas savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5536, išduotas 1930 08 11.

Kvietkauskas

Viktoras, Vinco sūnus

Gimė 1902 10 18 Jovaišių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 06–1922 04 20. 1928 m. gyv. Leipalingio vls. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2035, išduotas 1929 03 26.

Kvietkauskas

Alfonsas, Igno sūnus

Gimė 1898 Žvilbučių k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Mirė 1969. Tarnavo sav. 1919 06 28–1921 10 15 1 p.p. Gyv. Antalieptės vls. Svygarų k. (Kaniukų dvare). Apdovanojimo liudijimas Nr. 4043, išduotas 1929 11 21.

Kvietkauskas

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1895 Brazavo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 456). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 05 19, 1920 11 15–1921 03 15. 1929 m. gyv. gimtinėje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4208, išduotas 1929 11 21.

Kvietkus

Leonas, Antano sūnus

Gimė 1900 01 29 Šauklių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 07 29–1921 11 15. 1924–1927 m. tarnavo policijoje Biržų apskr., vėliau 1929 m. – Saločių vls. Globinų k. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5489, išduotas 1930 08 11.

Kvietkus

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1893 01 21 Ruibiškės k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 03 19. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Labardžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4318, išduotas 1929 11 21.

Kviklys

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1899 08 01 Kvyklių k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 04–1922 01 15. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8640, išduotas 1932 06 22.

Kviklys

Povilas, Augusto sūnus

Gimė 1900 02 26 Spitrėnų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 21. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 714, išduotas 1928 08 29.

Kviliūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1890 10 11 Rokiškio dv. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Mirė 1920 09 19. Apdov. išd. tėvui, gyv. Juodupės vls. Skridulių k. Įst. sav. 1919 09 23. Staiga mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6609, išduotas 1931 03 31.

Kvinta

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1886 09 17 Punžionių dv. Pabradės vls. (Švenčionių r.). Mirė 1931 Šlapaberžės k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. kapitonas. Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 04 1 p.p., atleistas dėl sveikatos. 1927 m. gyv. Kėdainių aps. Dotnuvos vls. Šlapaberžės dv. LKKSK v-bos narys. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 27, išduotas 1928 04 23.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt