Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Egidijus Mažintas
tel. 8684 64377, el. paštas  mazint4@yahoo.com

Sudarytojas

Egidijus Mažintas

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2011 m. gegužės rengia ir 2014 m. numato išleisti monografiją „Raseiniai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, kiekvienai monografiją rašyti sutelkiamas didelis – iki 100 autorių – kolektyvas: žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kiti.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2011 05 17.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2011 10 17.

Paskutinių knygos straipsnių rašymo užbaigimo terminas

Knygos maketo parengimo terminas

Išleidimo terminas – 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

57,92

          2.1. Valerija Bakšytė (Rimkienė) (100 Lt, 2011 08 01 )

28,96

          2.2. Aistė Zigmantaitė (100 Lt, 2014 07 31) 

28,96

   

3. Negautos lėšos*

49 588,08

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Raseiniai“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

46 588,08

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Raseiniai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Raseiniai. Kančios ir viltys : istorijos apmatai, prisiminimai / Titas Globys. - Vilnius [i.e. Garliava (Kauno raj.), 2001. - 297, [1] p. - ISBN 9955-425-60-1

Raseiniai : istorija, kultūra, turizmas, verslas, sportas, žemės ūkis. - Vilnius, [2000]. - [12] p.

Raseinių gimnazija, 1919-1949 / Viktoras Alekna. - [Vilnius, 2009]. - 359, [1] p. - ISBN 978-609-420-017-5

Raseinių kraštas / [Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus bendrija. - Kaunas, 2008. - 597, [3] p. - ISBN 978-9955-03-524-4

Raseinių krašto istorijos muziejus, 1975-2005 / [teksto autorės G. Pečkaitienė, B. Kulpinskaitė]. - Vilnius, [2005]. - [16] p. - ISBN 9955-505-40-0

Raseinių krašto savivalda 1918-2008 m. : straipsnių ir dokumentų rinkinys, skiriamas 90 metų Raseinių krašto savivaldos sukakčiai / Raseinių rajono savivaldybės administracija. - Vilnius, 2008. - 224 p. - ISBN 978-9955-505-73-0

Raseinių krašto senosios sodybos / sudarė Lina Vapsevičienė, Vita Tarvydienė. - Vilnius, 2009. - 160 p. - ISBN 978-609-420-032-8

Raseinių krašto žydai : dokumentų ir straipsnių rinkinys / [sudarytoja Lina Kantautienė]. - Vilnius, [2004]. - 272 p. - ISBN 9955-595-18-3

Raseinių meno mokykla, 2008 / [sudarytoja Jūratė Daugėlienė]. - [Raseiniai, 2008]. - 29, [1] p., įsk. virš. - ISBN 978-609-408-012-8

Raseinių miškų urėdija / [tekstą rengė Irena Šalkauskienė. - [Vilnius], 2003. - [34] p., įsk. virš. - ISBN 9955-505-13-3

Raseinių rajono gamta / [teksto autoriai: Sigitas Obelevičius, Romualdas Barauskas, Liutauras Raudonikis, Vaclovas Stukonis]. - [Kaunas], [1999]. - 48 p.

Raseinių rajono mokyklos : praeitis, dabartis, perspektyvos / [sudarytoja Regina Petreikienė. - Kaunas, 2004. - 438, [1] p., [16] iliustr. lap. - ISBN 9955-411-27-9

Raseinių rajono savivaldybė / [sudarytoja Erika Straigytė]. - Vilnius, 2006. - 63, [1] p. - ISBN 9955-431-29-6

Čia skelbiama informacija, parengta 2011 06 27, pataisyta, patikslinta: 2014 07 31, 2016 11 18, 2017 07 21.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt