Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07


Pristatymai

VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ-2011

Kaip ir kasmet, 2011 m. vasario 17-20 dienomis dalyvavome 12-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje-2011. „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos ir jos 400 tomų Baltosios serijos stendas buvo įsikūręs lankytojams įprastoje tradicinėje vietoje – Litexpo parodų ir kongresų centro 3 salėje prie Forumo renginių vietos, todėl ir patys galėjome nesitraukdami nuo stendo dalyvauti visuose Forumo renginiuose, ir tų renginių dalyviai prieš ir po renginių galėjo nesugaišdami papildomo laiko aplankyti mūsų stendą.

Prie „Versmės“ stendo šliejosi „Lietuvos valsčių“ serijos mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ ir naujos „Knygų kelio“ leidyklos stendukas, kuriame puikavosi sausio 12 d. išleista pirmoji šios leidyklos knyga-albumas Juozo Girdvainio „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“, skirta šiemet sukankančiam 1991 m. sausio 13-osios 20-mečiui, bei antrasis leidinys – dar spaustuvės dažais kvepianti prof. Romualdo Grigo atsiminimų knyga „Dienoraščio langą pravėrus“, taip pat 2009-aisiais dar be leidyklos logotipo išleista šios leidyklos įžanginė knyga – Kovo 11-osios Akto signataro dr. Vlado Terlecko Lietuvos istorijos perrašinėtojus demaskuojantis straipsnių rinkinys „Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai“.

Džiaugiamės visais mūsų stendus aplankiusiais lankytojais ir tariame jiems nuoširdų ačiū. Savo apsilankymu mus pagerbė gražus būrys įžymių Valstybės, visuomenės veikėjų, visuomenininkų, politikų, mokslininkų, rašytojų, leidyklos bičiulių:

Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su lydinčiais asmenimis, patarėjais, leidyklos proginiu Prezidentės vardiniu spaudu pati paženklinusi leidyklos Prezidentei dovanojamą „Veprių“ monografiją su Prezidentės pernykščio lankymosi prie „Versmės“ stendo nuotraukomis, Prezidentę atlydėjęs Knygų mugės šeimininkas, Litexpo parodų ir kongresų centro generalinis direktorius Aloyzas Tarvydas, kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius su žmona Rasa, domėjęsis dar nepradėta šviesaus atminimo savo tėvelio prof. Vytauto Kubiliaus gimtinės ir savo paties vaikystės vasarų „Kvetkų“ monografija, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė etnologė Veronika Povilionienė, jos vyras Kovo 11-osios Akto signataras, diplomatas, ambasadorius Vidmantas Povilionis, iš Nedzingės kilęs ir šio valsčiaus knyga domėjęsis Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas Petras Zurlys su žmona, kilusia iš Joniškėlio, žurnalistas, laidų vedėjas, skaitovas ir „Lietuvos valsčių“ serijos „Kvėdarnos” monografijos vienas autorių Juozas Šalkauskas, Elektrėnų viešosios bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė, kultūros ministras Arūnas Gelūnas, kilęs iš Pakuonio valsčiaus, taip pat domėjęsis dar nepradėtos „Varėnos“ monografijos rengimo perspektyvomis, bibliofilas, įžymus knygotyrininks akademikas prof. Domas Kaunas, domėjęsis „Veprių“ monografija, Klaipėdos universiteto leidžiamo socialinių mokslų žurnalo „Tiltai” vyr. redaktorius prof. Stasys Vaitiekūnas, domėjęsis galimybe pradėti rengti „Skaistgirio” monografiją, dr. Kęstutis Ralys, kultūros istorijos tyrinėtojas, visuomenės veikėjas, laidų vedėjas, „Piliečių santalkos“ vienas steigėjų, Pilietinės visuomenės instituto direktorius dr. Darius Kuolys, įsigijęs savo mamos gimtinės „Veprių“ monografiją, Vilniaus Pedagoginio Universiteto leidyklos direktorius Jonas Balčiūnas, besirūpinantis savo gimtojo „Salako” įamžinimu, to paties universiteto Senato Pirmininkas prof. Gediminas Gaigalas, prorektorius prof. Aivas Ragauskas, Lietuvos istorijos katedros vedėjas dr. Robertas Jurgaitis, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys archeologas dr. Gintautas Zabiela, Seimo nariai Emanuelis Zingeris, Egidijus Vareikis, Juozas Olekas, Mantas Adomėnas, kunigas Julius Sasnauskas, Kovo 11-osios Akto signatarai Mečys Laurinkus, europarlamentaras Algirdas Saudargas, etnologė Gražina Kadžytė, kultūros veikėja Karolina Masiulytė, Atkurtos nepriklausomos Lietuvos 1-osios vyriausybės energetikos ministras dr. Leonas Ašmontas, prof. Steponas Ašmontas, žurnalistas, kolekcininkas Vilius Kavaliauskas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas, verslininkas, politikas, buvęs Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, politikas, dabartinis Vilniaus miesto meras Raimundas Alekna, Vilniaus Rotušės ceremonimeistras Saulius Pilinkus, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius Arvydas Pacevičius, LR vyriausybės kanceliarijos Žinių visuomenės departamento švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus vedėjas dr. Linas Vingelis, kiti svečiai.

 

 

 

Mugėje vyko du mūsų viešieji renginiai. Vasario 18 d., penktadienį, 12–14 val., 500 vietų konferencijų sakėje vyko „Versmės“ leidyklos renginys „Šimtatomė „Lietuvos valsčių“ serija – Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui (2018)“ bei naujausių, 2010-aisiais metais išleistų serijos monografijų „Endriejavas“, „Gruzdžiai“, „Vepriai“, „Žeimelis“ pristatymas.

Renginyje dalyvavo apie 300 žmonių. Atvyko gausios naujausių monografijų kraštiečių delegacijos iš Klaipėdos rajono, Endriejavo seniūnijos, Ukmergės, Veprių seniūnijos. Renginį vedė ir įžanginį žodį tarė leidyklos vadovas Petras Jonušas. Renginyje kalbėjo pristatomų monografijų vyriausieji redaktoriai sudarytojai Virginijus Jocys, Damijonas Šniukas, Venantas Mačiekus, Aloyzas Bėčius, Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė, Endriejavo bendruomenės pirmininkė Eugenija Selskienė, Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Gintautas Bareikis, „Endriejavo“ monografijos vienas sudarytojų Antanas Žemgulis, Veprių seniūnė Dalė Urbonienė, „Veprių“ monografijos vienas sudarytojų Jonas Žentelis, Gruzdžių seniūnės pavaduotoja Gražina Slavikienė, sociologas, tautotyros Lietuvoje vienas pradininkų prof. Romualdas Grigas. Kalbėjusieji pasidžiaugė naujomis, ilgai lauktomis „Lietuvos valsčių“ serijos monografijomis, dėkojo monografijų sudarytojams, leidyklai. Endriejaviškiai kaip padėkos ženklą įteikė „Endriejavo“ monografijai suteikto Klaipėdos rajono 2010-ųjų metų įvykio pažymėjimą, o jos sudarytojui Virginijui Jociui – naminės duonos kepalą ir sūrį.

Susirinkusiems grojo ir dainavo folkloro ansamblis „Visi“, vadovaujamas Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureato Evaldo Vyčino.

 

 

 

Šeštadienį, vasario 19-ąją, 18–19 val. Forumo renginių vietoje, visai greta leidyklos stendo, vyko naujosios „Knygų kelio“ leidyklos pirmosios knygos „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ pristatymas, skirtas šiemet sukakusiam 1991 m. sausio 13-osios tautos žygdarbio 20-mečiui. Renginyje dalyvavo apie 100 žmonių. Renginį vedė leidyklos vadovas Petras Jonušas. Dalyvavo autorius Juozas Girdvainis, knygos herojai, žuvusiųjų sausio 13-ąją artimieji. Visus žuvusiuosius bei šiandienos nesulaukusius laisvės gynėjus, taip pat pristatymo dieną Antakalnio kapinėse amžinojo poilsio šalia sausio 13-osios aukų atgulusio, vasario 16-ąją užgesusio tautos Poeto Justino Marcinkevičiaus, dar praėjusių metų gruodį autoriui žadėjusio dalyvauti knygos pristatyme, ir kurio eilėraštis, skirtas Sausio 13-ajai, spausdinamas pristatomoje knygoje, renginio dalyviai pagerbė tylos minute. Knygos autorius žurnalistas, istorikas J. Girdvainis papasakojo knygos atsiradimo istoriją, apie sunkumus, su kuriais susidūrė rašydamas ir leisdamas savo knygą. Renginy dalyvavę knygos liudijimų autoriai – tuometis Vilniaus miesto Nepriklausomybės gynybos štabo viršininko pavaduotojas, nukentėjusiųjų nuo okupantų agresijos komisijos pirmininkas Eugenijus Čerškus, iš po tanko vikšrų išplėšta nukentėjusioji Loreta Tručiliauskaitė-Šlekienė, žuvusiojo Apolinaro Povilaičio žmona Ona Povilaitienė, tuometis Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Vytautas Martinkus, sausio 13-osios naktį nutilus užgrobtoms Lietuvos radijo ir televizijos Vilniaus studijoms, pradėjęs radijo transliacijas iš Kauno Algirdas Vydmontas, pirmasis Vilniaus miesto meras po Nepriklausomybės atkūrimo Vytautas Bernatonis, Seimo narė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, žuvusiojo Virginijaus Druskio žmona Asta pasidalino ir skaudžiais išgyvenimais, patirtais prieš dvidešimt metų, kai sovietų okupantų kariuomenė puolė beginklius Lietuvos laisvės gynėjus, ir pasididžiavimą keliančiais pasiaukojimo, didvyriškumo ir tautos vienybės prisiminimais, skaitė eiles, dėkojo knygos autoriui, rengėjams. Knygos rengėjų vardu žodį tarė viena knygos kalbos redaktorių mokytoja Svajonė Kazakevičienė, o jos mokinys vienuoliktokas Kazimieras skaitė knygoje skelbiamus Klaipėdos moksleivių 1991 metų sausį rašytus eilėraščius. Baigiamąjį žodį tarė rašytojas, vertėjas Arvydas Valionis.

Po šilto ir gražaus renginio buvo dovanojamos knygos autoriams, žuvusiųjų artimiesiems, autorius dalijo autografus. Renginio dalyviai dar ilgai nesiskirstė – dalijosi atgimusiais prisiminimais, vėl išgyveno tų tragiškų ir didvyriškų dienų įvykius, vertino, diskutavo. O skirstėsi su pažadu vėl greitai susitikti…

 

 

 

 

Mugėje daugiausia dėmesio skyrėme informacijai apie „Lietuvos valsčių“ seriją ir jos sklaidai – daug pasakojome stendo svečiams, atsakinėjome į pačius įvairiausius jų klausimus, o per 4 mugės dienas lankytojams iš viso išdalinome per 30 tūkst. informacinių knygų puslapių skirtukų.

Tikimės, kad nurimus mugės šurmuliui, joje užsimezgę dalykiniai pokalbiai ir planai virs konkrečiais darbais, o pastarieji – naujomis „Lietuvos valsčių” serijos monografijomis.

Filmuotą medžiagą apie Prezidentės apsilankymą mugėje ir mūsų stende, galite pasižiūrėti čia.

Nuotraukos Jono Kliučiaus.

2011 03 03

 

 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt