Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Pilviškiai“ turinys

Gamta

1. Rimvydas Kunskas. Pilviškių apylinkių kraštovaizdis

2. Daiva Patalauskaitė. Pilviškių apylinkių augmenija. 

3. Lina Vadoklytė. Tradicinė gamtojauta ir gamtotyra. 

Istorija

4. Vygandas Juodagalvis. Pilviškių apylinkių archeologiniai paminklai

5. Stasė Matulaitytė, Vaclovas Strimaitis. Pilviškiai: seniūnija, miestas, valsčius, mokykla, parapija

6. Algimantas Miškinis. Pilviškiai: miesto raida

7. Jonas Navasaitis. Lietuviškos metalurgijos pėdsakai

8. Berl Kagan. Pilviškių žydai

9. Asta Jakaitė. Prisiminimai apie Pilviškių žydų bendruomenę

10. Danutė Ardzijauskaitė. Pilviškiečiai kovoje dėl laisvės

11. Vincas Tumosa. Alytaus ulonas iš Balčiūnų

12. Antanas Žilinskas. Žemės ūkis ir ūkininkai

13. Elena Rupeikienė. Atsiminimai apie rezistenciją ir tremtį

14. Vincas Tumosa. Apie „Žalgirio mūšį“ Opšrūtuose

15. Vytautas Raibikis. Pilviškių mokiniai – laisvės kovų dalyviai

16. Justinas Giraitis. Tremtinio prisiminimai

17. Marija Giraitytė. Tremtinė iš Pančekių kaimo Petronėlė Giraitienė

18. Vincas Tumosa. Kada keliais dardėjo vežimai

19. Albinas Kinka. Atsiminimai apie jaunystę ir Pilviškius

Istorija. Architektūra

20. Marija Rupeikienė. Sakraliniai paminklai

Istorija. Švietimas, kultūrinis gyvenimas

21. Elena Rupeikienė. Knygnešystė Pilviškių apylinkėse

22. Marija Giraitytė. Pilviškių valstybinė progimnazija

23. Marija Giraitytė. Pilviškių mokytojų kursai

24. Marija Giraitytė. Pradžios mokyklos Pilviškių valsčiuje 1919–1939 metais

25. Stanislovas Buchaveckas, Marija Giraitytė. Švietimas pirmosios sovietų ir nacių okupacijos metais (1940–1944)

26. Vincas Tumosa. Opšrūtų pradinėje mokykloje 1945–1949 metais

27. Vincas Tumosa. Į mokyklą per šešis tiltus

28. Vincas Tumosa. Pirmasis Opšrūtų mokytojas

29. Pranas Sasnauskas. Jaunystės miestas ir žmonės

30. Antanas Anskaitis. Neramių pokario laikų mokytojai

31. Pilviškių vidurinės mokyklos istorija

32. Danutė Kriščiukaitienė. Pilviškių bibliotekos istorija

33. Irena Valinskienė. Paežerių bibliotekos istorija

34. Aldona Jasaitienė. Ramoniškių bibliotekos istorija

35. Anelė Jackevičienė. Opšrūtų bibliotekos istorija

36. Aldona Makauskienė. Alksnėnų bibliotekos istorija

Istorija. Kaimų ir šeimų istorijos

37. Antanas Anskaitis. Alksnynų kraštas – mano Alksnėnai

38. Rimvydas Butautas-Kudirka. Pilviškių valsčiaus šiaurinės dalies kaimai

39. Birutė Nenėnienė. Opšrūtų kaimas ir jo žmonės

40. Jonas Brundza. Apie Parausių kaimą ir Brundzus

41. Kęstutis Žemaitis. Oželiai

42. Aidas Rimša. Rimšų sodyba ir žmonės

Etninė kultūra

43. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Tradiciniai malūnai ir jų dabartinė būklė

44. Aušra Mickevičienė. Sodybų želdiniai ir darželiai

45. Aušra Mickevičienė. Kryždirbystė

46. Vingaudas Baltrušaitis. Gyvenamųjų namų interjeras

47. Audronė Burnytė, Rita Židulytė. Žemdirbystės papročiai

48. Rasa Senkutė. Gyvulininkystės papročiai. 

49. Angelė Masalskytė. Tradicinis skalbimas

50. Nijolė Marcinkevičienė. Kulinarinis paveldas

51. Venantas Mačiekus. Papročių teisė

52. Dalia Daleckaitė, Stasė Laučiškytė. Kalendoriniai papročiai

53. Rita Dūdėnaitė. Vestuvės ir jų papročiai

54. Regina Naruševičiūtė. Krikštynų papročiai

55. Stasė Bloznelytė. Vardinių papročiai

56. Jūratė Augutytė. Tradiciniai sportiniai žaidimai

57. Vilija Gladutytė. Liaudies etiketas

58. Ona Misiūnaitė. Liaudies veterinarija

59. Vytautas Navickas. Draudžiamoji tema

60. Rita Balkutė. Liaudies medicina

61. Monika Balikienė. Bloga akis

62. Vincas Tumosa. Nuo Telefunken iki Sony

Kalba

63. Ona Aleknavičienė. Pilviškiečių šnekta

64. Ona Aleknavičienė. Pilviškiečių pravardės

Tautosaka

65. Antanas Anskaitis. Pilviškių literatai

66. Povilas Krikščiūnas. Pilviškiečių tautosakos apžvalga

67. Tautosakos tekstai

Įžymūs pilviškiečiai

68. Irena Pilkauskaitė. Išeiviai iš Pilviškių apylinkių

69. Albinas Kinka. Pilviškių industrijos kūrėjas

70. Antanas Anskaitis. Mano kirpėjas – Gorbačiovo patarėjas

71. Įžymių žmonių biografijos

Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai (jų sąrašas su nuorodomis)

Santrumpos ir sutrumpinimai

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Leidinio rėmėjai

Buvusio Panemunio valsčiaus žemėlapis

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Panemunio valsčiaus teritorijoje

Svarbiausi gamtos, istorijos, kultūros paminklai ir kitos lankytinos vietos Panemunio valsčiaus teritorijoje.

Panemunio seniūnijos žemėlapis

Panemunio seniūnijos kaimų išsidėstymo schema

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Leidėjo žodis

Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

Trumpa knygos anotacija

Spalvotos nuotraukos (atskirame spaudos lanke)

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2014 09 01

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt