Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Monografijos „Onuškis“ naujienos

2017 06 19

Gauta parama

2017 m. birželio 19 d. leidyklą pasiekė Viliaus Šumino 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „ONUŠKIS“ (vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2017 06 22


2017 06 07

Gauta parama

2017 m. birželio 7 d. leidyklą pasiekė UAB KONVERSITA 6000,00 Eur parama rengiamai monografijai „ONUŠKIS“ (vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2017 06 09


2017 03 30

Gautas finansavimas

2017 m. kovo 30 d. leidyklą pasiekė Lietuvos kultūros tarybos dalinis finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „BABTAI“ (3 000 Eur), „ONUŠKIS “ (3 000 Eur) ir  „VAIGUVA“ (3 000 Eur) leidybai.  ▲2017 04 04


2016 12 23

Gauta parama

2016 m. gruodžio 23 d. leidyklą pasiekė Trakų r. savivaldybės administracijos 1000,00 Eur dalinis finansavimas rengiamai monografijai „ONUŠKIS“ (vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė). Nuoširdžiai dėkojame. Apie visą šiai monografijai gautą finansavimą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2016 12 27


2016 10 28

Gauta parama

2016 m. spalio 28 d. leidyklą pasiekė UAB „Oksata“ 2000,00 Eur parama rengiamai monografijai „ONUŠKIS“ (vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2016 11 02


2016 09 20

Gauta parama

2016 m. rugsėjo 20 d. leidyklą pasiekė Aldonos Žilionytės 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „ONUŠKIS“ (vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2016 09 21


2016 04 15

Gauta parama

2016 m. balandžio 15 d. leidyklą pasiekė Rasos Stravinskaitės 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „ONUŠKIS“, vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2016 04 20


2016 03 29

Gauta parama

2016 m. kovo 29 d. leidyklą pasiekė Rasos Stravinskaitės 200,00 Eur parama rengiamai monografijai „ONUŠKIS“, vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2016 03 30


2015 12 09

Gauta parama

2015 m. gruodžio 9 d. leidyklą pasiekė  UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo (generalinis direktorius p. Valentas Stadalnykas) 1 000,00 Eur parama rengiamai monografijai „ONUŠKIS“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Onuškis. ▲2015 12 10


2014 12 23

Gauta parama

2014 m. gruodžio 23 d. leidyklą pasiekė  UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo 3 000,00 Lt parama rengiamai monografijai „ONUŠKIS“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2014 12 30


2014 12 02

Paduotos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui

2014 m. gruodžio 2 d. leidykla padavė paraiškas Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas „DAUJĖNAI “, „KAMAJAI“, „RAMYGALA“, „ŠEDUVA“, „ONUŠKIS“, knygas Romualdos Vaitkienės „Elegija mano gatvei“ , Vytauto Navaičio „Lietuvos vaikų rekordų knyga“. ▲2014 12 03


2014 05 22

Paduotos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui

2014 m. gegužės 22 d. leidykla padavė 3 paraiškas Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui „Lietuvos valsčių“ serijos leidybos finansavimui monografijas: „DAUJĖNAI “, „ŠEDUVA“, „ONUŠKIS“.  ▲2014 05 26


2013 12 18

Paduotos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos finansavimo konkursui

Leidykla padavė paraiškas Lietuvos kultūros tarybos 2014 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis numatomų finansuoti projektų konkursui 8 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas: „Babtai“, „Daujėnai “, „Kamajai“, „Onuškis“, „Ramygala“, „Saldutiškis“, „Šeduva“, „Užpaliai“. ▲2014 01 08


2013 10 14

Gauta parama

2013 m. spalio 11 d. leidyklą pasiekė A. J. Naudžiūno inžinerinės konsultacinės firmos 1000 Lt parama monografijos „ONUŠKIS“ parengimui ir leidybai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Onuškis. 2013 10 14


2013 06 27

IŠĖJO NAUJAUSIAS ELEKTRONINIO „LIETUVOS LOKALINIŲ TYRIMŲ“ MOKSLO DARBŲ RINKINIO 2013 METŲ TOMO STRAIPSNIS. 2013 m. birželio 27 d. išėjo naujausias elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio  „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2013 metų  tomo straipsnis, paskelbtas interneto  svetainėje www.llt.lt – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas geologo dr. Aleksandro Šliaupos, geologo habil. dr. Valentino Baltrūno ir geologo dr. Bronislavo Karmazos straipsnis „Onuškio apylinkių Žemės gelmių sandara ir raida“ (LLT:2013-8/19-213/GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „ONUŠKIS“ gamtos skyriui. 

Apie buvusio Onuškio valsčiaus ir gretimų apylinkių Žemės gelmių sandarą daug svarbios informacijos gauta 1961–1963 m., atlikus geologinio kartografavimo darbus masteliu 1:200 000 bei netoli Onuškio Taučionių kaime išgręžus gręžinį per visą nuosėdinę dangą iki kristalinio pamato. Apie šių apylinkių nuosėdinės dangos viršutinę dalį daug duomenų gauta 1975–1983 m., atlikus geologinį kartografavimą masteliu 1:50 000. Onuškio apylinkėse mūsų planetos kristalinis pamatas yra 606 m gylyje, sudarytas iš amfibolitų, kilusių iš pirminių bazaltų bei diabazų. Ant jo slūgso tokio pat storio nuosėdinė danga, sudaryta iš vendo, kambro, ordoviko, silūro, devono, permo, triaso, juros, kreidos ir kvartero periodų metu susidariusių sluoksnių. Tai lėmė didelę uolienų įvairovę krašto geologiniame pjūvyje. Nuosėdinės dangos struktūros susiformavimą nulėmė dvi stambios tektoniškai aktyvios Lietuvos Žemės gelmių struktūros – Baltijos sineklizė ir Mozūrijos-Baltarusijos anteklizė, į kurių kontaktinę zoną patenka Onuškio apylinkės. Žemės plutos blokiniai judėjimai tebevyksta ir pastaruoju geologiniu laikotarpiu pagal aktyvius lūžius. Šiuo metu žmogaus praktiniams poreikiams kol kas naudojama tik arčiausiai žemės paviršiaus esanti kvartero sistemos storymė, kurios storis svyruoja nuo 60 iki 207 m. Tarp ledynų suklostytų moreninio priemolio sluoksnių esantys vandeningi smėlio ir žvyro sluoksniai yra geri požeminio vandens rezervuarai ir plačiai naudojami geriamojo požeminio vandens gavybai arteziniais šuliniais. Ledynų tirpsmo vandenų suklostytas smėlis, žvirgždas, žvirgždingas smėlis ir žvyras, esantys nedideliame gylyje, detaliai išžvalgytas trijuose telkiniuose.

Tai jau 213-asis mokslinis straipsnis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ rinkinyje nuo 1-ojo straipsnio paskelbimo 2006 m. lapkričio 21 d., 19-asis iš geologijos dalykinės srities ir 8-asis 2013 metų tomo straipsnis. ▲2013 06 27


2012 09 17

AUTORIUS PAPILDĖ MEDŽIAGOS APIE ONUŠKĮ ARCHYVUS.

Eugenijus Cibarauskas

2012 m. rugsėjo 17 d. leidykloje apsilankė vienas iš monografijos „ONUŠKIS“ (vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė) autorių, 1914 m. birželio 14 d. tremtinys Eugenijus Cibarauskas. Autorius domėjosi monografijos apie savo vaikystės miestelį Onuškį rengimu, atvežė parašytų atsiminimų, pluoštą išsivežtų ir Sibire išsaugotų nuotraukų.

„Gimiau Kelmėje, bet save laikau onuškiečiu. Į Onuškį su tėveliais persikėlėme, kai man buvo dveji metukai. Šiame mažame, širdžiai mielame Lietuvos miestelyje prabėgo mano laimingiausi ir nerūpestingiausi metai. Čia pradėjau lankyti pradžios mokyklą, čia gimė sesuo Ingrida. Čia mūsų darni šeima – tėvelis, mama, sesuo ir aš – drauge praleidome paskutines dienas. Onuškyje 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo naujas, pilnas skausmo, baimės, bado ir nežinios mūsų gyvenimo etapas...“ – taip pradeda savo atsiminimus E. Cibarauskas. ▲2012 09 18


2012 04 17

LEIDYKLOS BIČIULĖ TAPO „KAIMO ŠVIESUOLIU“. 2012 m. balandžio 17 d. leidyklos bičiulė Dusmenų kaimo (Trakų r.) gyventoja Onutė Virginavičienė, jau parašiusi 26 straipsnius leidyklos rengiamai monografijai „ONUŠKIS“, rengianti leidinį „Dusmenų kraštas“ ir rašanti straipsnius rajoniniam laikraščiui, Žemės ūkio ministerijos organizuotame konkurse „Lietuvos kaimo spinduliai“ pelnė nominaciją „Kaimo knygnešys 2011“. Iš 380 šiam konkursui pasiūlytų kandidatų tik 11 tapo „Kaimo šviesuoliais“. Nors gyvenimas moters nelepino, ji – neįgalaus sūnaus motina, sugeba savo pavyzdžiu pakelti kaimo žmonių dvasią, skatina kurti gėrį ir grožį, puoselėti liaudies kultūrą.

Sveikiname Onutę ir linkime jai visapusiškos sėkmės.  ▲2012 04 17


2012 03 29

PATVIRTINTAS ONUŠKIO HERBAS. 2012 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė patvirtino Onuškio seniūnijos herbą. Tai didžiulių Onuškio bendruomenės ir monografijos apie šį miestelį rengėjų pastangų vaisius. Jau pirmajame „Versmės“ leidyklos bendradarbių susitikime su Onuškio bendruomenės atstovais 2009 m. gruodžio mėnesį buvo siūloma patvirtinti heraldikos ženklus. Po Onuškio vidurinėje mokykloje vykusio konkurso atrinkta 10 bendruomenės siūlomų herbo idėjų. Su Heraldikos komisijos nariais nutarta, kad miestelio simboliui tinkamiausia pedagogo dailininko Vydo Kasperavičiaus pasiūlyta iškilni sidabražolė, bylojanti apie gražią, mažai civilizacijos paliestą miestelio gamtą. V. Kasperavičiaus eskizo idėja ir tapo Onuškio seniūnijos herbo, kurį sukūrė dailininkė Laima Ramonienė, pagrindu. ▲2012 04 02


2010 06 07

PRASIDĖJUSI PIRMOJI EKSPEDICIJA - REKORDINĖ. 2010 m. birželio 7 d. prasidėjo pirmoji šiųmetė „Versmės“ leidyklos kompleksinė tiriamoji ekspedicija, truksianti iki 

Ekspedicijos į Onuškį vadovė Živilė Driskiuvienė

birželio 16 d. Šioje monografijos “Onuškis” autorių ekspedicijoje į Onuškį (Trakų r.) ir jo apylinkes, patenkančias į buvusio Onuškio valsčiaus teritoriją, dalyvauja per 40 dalyvių – mokslininkų iš Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos liaudies buities muziejaus, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Geologijos ir geografijos instituto, Lietuvos liaudies kultūros centro, Šiaulių viešosios bibliotekos, Aukštadvario regioninio parko, Onuškio bei Grendavės seniūnijų, „Versmės“ leidyklos ir kitų mokslo bei kultūros įstaigų, kraštotyrininkų, žurnalistų, vietinių šviesuolių, kurie lankysis Onuškio, Grendavės ir Dusmenų apylinkėse, t. y. didelėje Trakų krašto dalyje, į kurią patenka apie pusantro šimto kaimų, ir rinks medžiagą savo straipsniams apie šią vietovę.

Nors ekspedicijos vadovei, ilgametei leidyklos darbuotojai Živilei Driskiuvienei, atsakingai už visų šių metų leidyklos ekspedicijų koordinavimą, tenka vadovauti pirmajai ekspedicijai, ji turi didelę kelių dešimtmečių ekspedicijų patirtį, nes yra dalyvavusi ne vienoje analogiškoje kompleksinėje ekspedicijoje dar nuo Venanto Mačiekaus organizuotų jos studijų laikų Ramuvos klubo ekspedicijų.

Be šios ekspedicijos šią vasarą “Versmės” leidykla numato surengti dar 8 “Lietuvos valsčių” serijos monografijų autorių ekspedicijas į Daujėnus, Užpalius, Viekšnius, Semeliškes, Žemaičių Kalvariją, Aukštadvarį, Jūžintus ir jų apylinkes bei archeologinių kasinėjimų ekspediciją į Jurgionių ir Purvynų kapinynus (daugiau apie ekspedicijas skaitykite leidyklos svetainėje).▲2010 06 07


2010 05 05

viešnagė-susitikimas Trakuose. Lietingą gegužės 5 dieną įvyko versmiečiams itin svarbus ir sėkmingas susitikimas senojoje Lietuvos sostinėje Trakuose. „Versmės“ leidyklos atstovai – vadovas Petras Jonušas, vadybininkė Živilė Driskiuvienė, monografijos „Onuškis“ vyriausioji redaktorė ir sudarytoja, Ona Gaidamavičiūtė, monografijos „Aukštadvaris“ vyriausioji redaktorė ir sudarytoja susitiko su Trakų rajono savivaldybės atstove vicemere Nijole Romaškiene ir LR Seimo nare Dangute Mikutiene. Susitikime dalyvavo ir Onuškio (Juozas Okunevičius) bei Grendavės (Vida Jankauskienė), seniūnai, o su negalėjusia atvykti Aukštadvario seniūne Jadvyga Dzencevičiene jau  buvome susitikę anksčiau.

Trakiškiams buvo įdomu išgirsti apie „Versmės“ leidyklą ir jos „Lietuvos valsčių“ seriją bei lūkestį iki 2018-ųjų – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio – išleisti kuo daugiau – duok Dieve, šimtą – atskiroms Lietuvos vietoms skiriamų monografijų. Kaip minėjo leidyklos vadovas, jau yra išleista 17 serijos monografijų, dabar spaudai rengiama apie 30, iš jų apie 10 beveik parengtos. 

Taip pat per susitikimą prisimintas leidyklos siekis inicijuoti sudėtingos keliatomės monografijos „Trakai“ rengimą. Būtent šią mintį entuziastingai palaikė gerbiama Dangutė Mikutienė. Trakų bendruomenei atstovaujanti Seimo narė taip pat kalbėjo apie praėjusių metų pabaigoje Trakuose vykusius Tūkstantmečio kraštiečio (trakiečio) rinkimus ir galėjusį būti didesnį kraštiečių aktyvumą.

Gerbiamai Seimo narei D. Mikutienei pasiūlėme būti Trakų rajono monografijų globėja. Pati D. Mikutienė yra gimusi Rokiškio rajone, Pilkėnų kaime, jos tėvelis kilęs iš Jūžintų, o motinos gimtinė – Nevierių kaimas Kamajų seniūnijoje, Rokiškio rajone. Labai džiugu, kad pagal leidyklos planus redaktorius Venantas Mačiekus š. m. rugpjūčio 9–14 dienomis organizuos įžanginę žvalgomąją ekspediciją po Jūžintų apylinkes, gimtąsias D. Mikutienės vietas.

Susitikimo metu aptarėme vasarą Trakų rajone vyksiančių leidyklos ekspedicijų detales, įvairius organizacinius klausimus.

D. Mikutienė kvietimą prisidėti prie „Lietuvos valsčiai“ serijos monografijų rengimo ir būti monografijų „Aukštadvaris“, „Onuškis“ ir „Jūžintai“ globėja šiltai priėmė. Į klausimą, ar žmonės, turėdami šias monografijas, „gali būti ramūs, kad širdy turi visą Lietuvą“, leidyklos vadovas atsakė, kad, matyt, taip. Mat šių monografijų sudarytojai, redaktoriai į jų rengimą sudeda visą save, visą savo širdį. Galima sakyti, visos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos gimsta iš meilės ir prieraišumo savam kraštui. 

Reikšdami dėkingumą ir pagarbą Seimo narei D. Mikutienei simboliškai padovanojome baltąją „Onuškio“ knygą, o Trakų vicemerei – 2009 metais išleistą „Gelvonų“ monografiją bei baltąją „Aukštadvario“ knygą.

Tęsdama pokalbį Trakų rajono vicemerė N. Romaškienė pristatė neseniai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų Daivos Vyčinienės ir Marijos A. Armalienės parengtą knygą „Trakų rajono Kalvių ir Lieponių apylinkių tradicinė muzika“. 

Po susitikimo apsilankėme LR Seimo narės Dangutės Mikutienės netoliese esančiame biure. Susipažinome su Seimo narės padėjėja sekretore Gelena Drungiliene, taip pat su interneto puslapio www.trakietis.lt  Trakų krašto naujienų žurnaliste Aušrine Lukošiūte-Aleksandravičiene.

Belieka tikėtis, kad „Versmės“ leidyklos užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su išties veikliomis ir entuziastingomis Trakų krašto atstovėmis – LR Seimo nare Dangute Mikutiene ir Trakų rajono vicemere Nijole Romaškiene – bus itin produktyvūs. 2010 05 06


2010 01 06

GAUTAS 1-ASIS RENGIAMOS „ONUŠKIO“ MONOGRAFIJOS STRAIPSNIS.  2010 m. sausio 6 d. leidykloje gautas 1-ojo rengiamos spaudai  „ONUŠKIO“ monografijos (vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė) straipsnio rankraštis – Jono Laurinavičiaus „Onuškio krašto knygnešiai“. ▲2012 03 26


2009 12 09

LANKĖMĖS ONUŠKYJE. 2009 m. gruodžio 9 d. „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Onuškis“ rengimo iniciatyvinė grupė lankėsi Trakų rajono Onuškio vidurinėje mokykloje, kur aptarė būsimos monografijos apie Onuškio valsčių rengimo etapus. Susitikime dalyvavo monografijos sudarytojai Živilė Driskiuvienė (nuotraukoje su knyga), istorikas Kazys Misius, rašytojas Jonas Laurinavičius, žurnalistas Klaudijus Driskius, Onuškio mokyklos direktorė Rima Bikertienė, pavaduotoja Stasė Masilionienė, Onuškio bendruomenės pirmininkė Liuda Korsanovienė, Onuškio bibliotekininkė Ona Stankevičienė, mokytojai. Rašytojas Jonas Laurinavičius padovanojo mokyklai savo knygų, „Versmės“ leidyklos atstovai įteikė Onuškio bendruomenei Lietuvos Tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą pabaigtuvių dovanas, dovanoto knygų rinkinio papildymą – monografiją „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ bei Baltąją knygą „Onuškis“. Monografijos rengėjai pakvietė onuškiečius aktyviai įsijungti į knygos apie savo kraštą rengimą, padėti suorganizuoti 2010 metų vasarą monografijos autorių ekspediciją į Onuškį. Mokyklos direktorė padėkojo už iniciatyvą rengti monografiją, pažadėjo ieškoti galimybių, organizuojant patogų ekspedicijos dalyvių apgyvendinimą. 2009 12 11


 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt