Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Vidas Sutkus

1939–2011

Vidas Sutkus gimė 1939 m. birželio 9 d. Plokščiuose, to paties pavadinimo Šakių apskrities valsčiuje, darbininkų šeimoje – motina Agota ir tėvas Vincas tuo metu dirbo Plokščių pieno perdirbimo bendrovėje. Nuo 1946 m. mokėsi Plokščių pradinėje, vėliau septynmetėje ir vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1959 m. 1960 m. įstojo į Kauno technologijos technikumą, kurį baigęs 1963 m. su paskyrimu atvažiavo dirbti į Vilnių, į „pašto dėžutę“ Nr. 36 (Lietuvos centrinį kalėjimą) vyriausiuoju mechaniku. Nuo 1965 m. dirbo Statybos ministerijos skyriaus inžinieriumi, o 1966 m. ministro įsakymu paskiriamas Panevėžio medžio apdirbimo kombinato direktoriumi. 1968 m. perkeliamas dirbti į Panevėžio parodomojo statybos tresto Gamybos technologinio komplektavimo valdybą skyriaus viršininku. 1980 m. reorganizavus Panevėžio statybos ir remonto trestą, paskiriamas valdytojo pavaduotoju. 1990–1995 m. dirbo įvairiose statybos firmose Panevėžyje, savo individualioje įmonėje „Vaiguva“. 1996 m. pradėjo dirbti Suomijos kapitalo įmonėje „Rannila Steel Vilnius“ Panevėžio, o vėliau Klaipėdos skyriaus vadovu. Nuo 2004 m. iki mirties dirbo AB „Profileksas“ vadybininku.

Žmona Jadvyga – ekonomistė. Sūnus Mindaugas dirba Klaipėdos ligonių kasoje inžinieriumi. Jaunesnis brolis Algis su šeima gyvena Gelgaudiškyje. Tėvai palaidoti Plokščiuose.

Vido Sutkaus visuomeninė veikla prasidėjo dainavimu mokyklos chore 1954 m.

1960 m. Kauno technologiniame technikume organizavo mišrų chorą, Vilniuje dainavo Pirmojo statybos tresto chore, prisidėjo prie Panevėžio statybos tresto choro organizavimo ir jame dainavo iki jo likvidavimo 1990 m. Tais pačias metais pradėjo dainuoti Panevėžio chore „Senoliai“, o 1997 m. – Klaipėdos chore „Alna“, buvo jo tarybos pirmininkas.

Kaip Plokščių atstovas 1990 m. sausio 20 d. dalyvavo Lietuvos–Suomijos draugijos atkūrimo konferencijoje, nes XIX a. pabaigoje Plokščiuose kelis kartus lankėsi Suomijos rašytoja Maila Talvijo su vyru. Buvo šios organizacijos tarybos nariu, taip pat buvo Vakarų Lietuvos socialdemokratų partijos skyriaus pirmininkas, Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentas, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos viceprezidentas.

Nemažai dėmesio skyrė leidybai – 2003 m. išleido leidinėlį „Ir teka... ir skamba Alna“ („Druka“, 30 psl.), 2006 m. „Mano miestui ir jūrai“ (KU leidykla, 7 sąl. sp. l.), ruošė spaudai „Druka“ almanachą „Saulės pakylėti“ (140 psl.) ir leidinėlį „Alnos“ choro15-mečiui. Daug metų bendradarbiavo su „Versmės“ leidykla, buvo atsidėjęs šios leidyklos rengiamos savo gimtinės monografijos „Plokščiai“ sudarymo darbams, buvo jos vyriausiasis redaktorius.

Yra gavęs Klaipėdos miesto mero R. Taraškevičiaus padėką už Jūros šventės organizavimą, J. L. Vymerio fondo apdovanojimą „Metų savanoris“ (2005), Europos parlamento Liberalų ir demokratų aljanso už Europą diplomą (2006), Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos padėkos raštą (2007).

Netikėtai mirė 2011 m. kovo 24 d., eidamas 72-uosius metus.

Urna su palaikais palaidota Klaipėdos Lėbartų kapinėse.

Liūdime netekę nuoširdaus Plokščių krašto patrioto ir jo atminimo įamžintojo.

2011 04 11

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla