Jūsų lankymasis šioje svetainėje
yra -as 
nuo jos įkūrimo 2001 11 07

 


„Versmės“ leidyklos naujienos. Kronika. 2008 metai

2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

2008 12 29

Gauta 500 Lt finansinė parama iš Vidmanto ir Alinos Adomaičių monografijai „Gruzdžiai“.


2008 12 19

Gauta 200 Lt finansinė parama iš pensininko, profesoriaus Jurgio Žilinsko sūnėno, Antano Žilinsko monografijai „Baisogala“.


2008 12 15

Gauta 100 Lt finansinė parama iš Zitos Inčirauskienės monografijai „Gruzdžiai“.


2008 12 15

Gauta 500 Lt finansinė parama iš Sigitos Petrauskienės monografijai „Panemunėlis“.


2008 12 15

Paduotos paraiškos į Kultūros ministeriją Leidybos projekto dalinio finansavimo LR Valstybės biudžeto lėšomis konkursui devynioms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms: „Baisogala“, „Endriejavas“, „Gelgaudiškis“, „Gelvonai“, „Gruzdžiai“, „Juodupė. Onuškis“, „Kartena“, „Panemunėlis“, „Žeimelis“.
2009 02 26 LR Kultūros ministro įsakymu finansavimas neskirtas.


2008 12 12

Gauta 200 Lt finansinė parama iš Ievos Kaušinienės (Neniškytės) monografijai „Panemunėlis“.


2008 12 08

Paduota paraiška Kultūros ministerijos Regionų kultūros projektų finansavimo konkursui „Versmės“ leidyklos projektui „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą“.
2009 02 20 LR Kultūros ministro įsakymu finansavimas neskirtas.


2008 12 08

Gauta 4000 Lt finansinė parama iš Šarūno Biručio monografijai „Gruzdžiai“.


2008 12 07

 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos naujausios monografijos „Laukuva“ (II d.) pristatymas 
(žr. plačiau).


2008 12 03

Gauta 200 Lt finansinė parama iš Janinos Neniškytės Lyvens monografijai „Panemunėlis“.


2008 12 03

Iš viso 2008 m. lapkričio mėnesį leidykloje gauta 47 nauji straipsniai (413 rankraščio puslapių).


2008 12 01

Vilniaus pedagoginio universiteto rektorato posėdžio metu „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ir Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp VšĮ „Versmės“ leidyklos ir Vilniaus pedagoginio universiteto. Vadovaudamiesi šia sutartimi, Vilniaus pedagoginis universitetas ir „Versmės“ leidykla susitaria dėl ilgalaikio bendradarbiavimo rengiant Lietuvos vietovių tiriamąsias ekspedicijas, mokslines konferencijas, seminarus, leidžiant lokalinės istorijos leidinius, vykdant Universiteto studentų praktikas, keistis informacija apie abiejų institucijų vykdomus arba joms dalyvaujant atliekamus mokslinius tyrimus bei leidybinius projektus. Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekai „Versmės“ leidykla padovanojo visas serijos knygas ir Lietuvos lokalinių tyrimų mokslinių straipsnių rinkinius „Gamta“ ir „Archeologija“.


2008 11 27

Paduota paraiška Kultūros ministerijos skelbtam nevyriausybinių organizacijų konkursui 2009 m. kultūros projektų daliniam finansavimui gauti („Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Gruzdžiai“ I dalis).


2008 11 24

„Versmės“ leidyklos atstovai Mokslo darbų komisijos vadybininkė Gabija Juščiūtė ir redaktorius Virginijus Jocys pasveikino serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos narį prof. habil. dr. Stasį Skrodenį, gavus Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją. Sveikinimo ceremonija vyko Lietuvos nacionaliniame muziejuje.


2008 11 13

Paduota paraiška Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo skelbtam konkursui 2009 m. kultūros ir meno projektams iš dalies remti („Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Panemunėlis“).


2008 11 12

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos nariui prof. habil. dr. Stasiui Skrodeniui, lietuvių tautosakos tyrėjui ir puoselėtojui, skirta Valstybinė Jono Basanavičiaus premija. Jono Basanavičiaus premija kasmet skiriama už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat už kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje. J. Basanavičiaus premija skiriama iki lapkričio 15-osios, o įteikiama per J. Basanavičiaus gimimo dieną - lapkričio 23-iąją.


2008 11 11

Gauta 552 Lt finansinė parama iš Juodupės ir jos apylinkių žmonių***  monografijai „Juodupė. Onuškis“.


2008 11 04

„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas lankėsi Vilniaus pedagoginiame universitete. 
Susitikime dalyvavo universiteto rektorius Algirdas Gaižutis, prof. dr. Aivaras Ragauskas, dr. Robertas Jurgaitis.
Leidyklos vadovas pristatė „Lietuvos valsčių“ seriją, mokslo darbų rinkinius. Aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės tarp universiteto ir leidyklos. Siūlyta, kad studentai magistrantai, suderinus su vadovais, rašytų konkrečius straipsnius leidyklos rengiamoms knygoms. Sutarta dėl leidyklos rengiamos Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtos konferencijos 2009-ųjų metų birželio mėnesį. Prof. A. Ragauskas pasiūlė apibrėžti serijos funkciją: bendruomenė formavimas, edukacinė reikšmė, pilietiškumo ugdymas, lokaliniai tyrimai, vieta visuomenėje.


2008 11 04

Iš viso 2008 m. spalio mėnesį leidykloje gauta 14 naujų straipsnių (130 rankraščio puslapių).


2008 10 20

Gauta 400 Lt finansinė parama iš Vlado Algio Gapšio monografijai „Baisogala“.


2008 10 20

Gautas 4000 Lt išankstinis finansavimas už įsigyjamas knygas iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos monografijai „Gruzdžiai“.


2008 10 21

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbti šie nauji, anksčiau nepublikuoti straipsniai: Mykolas Michelbertas. Vaiguvos apylinkių proistorė, Mindaugas Pocius. Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Valkininkų krašte 1944–1949 metais.  


2008 10 20

„Versmės“ leidykla paskelbė atvirą knygų serijos viršelių ir priešlapių principinio projekto konkursą (žr. kvietimas dalyvauti).


2008 10 15

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Sveikinimai leidyklos darbuotojų asmeninių švenčių proga. 2. Organizaciniai klausimai: kito pusmetinio susirinkimo laiko parinkimas (siūlomas laikas 2009 04 15, trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, kiti organizaciniai klausimai (P. Jonušas). 3. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 4. Leidyklos informacinių straipsnių regioninėje spaudoje apie rengiamas monografijas aptarimas (P. Jonušas, D. Rinkevičius). 5. Naujausios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Laukuva“ II dalies pristatymas (V. Jocys). 6. Apie „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslo darbų rinkinį „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (G. Juščiūtė). 7. Aktualūs monografijų sudarymo ir rengimo klausimai (dalykinių redaktorių parinkimas ir kt.) (V. Girininkienė). 8. Apie 2008 m. vasarą leidyklos rengtas ekspedicijas į aprašomąsias vietas: į Panemunį (V. Mačiekus) ir Balninkus (J. Aukštaitis). 9. Dėl numatomų ,,Versmės“ leidyklos 2009 m. vasaros monografijų autorių ekspedicijų į aprašomas vietas organizavimo, dalyvių komplektavimo bei koordinavimo (P. Jonušas). 10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasisakymai (pasiūlymai, pageidavimai, pastabos).

Susirinkime dalyvavo 28 dalyviai: Petras Jonušas, Domijonas Šniukas, Jonas Linkevičius, Aldutė Jankauskienė, Irena Regina Merkienė, Venantas Mačiekus, Albinas Jasiūnas, Julius Aukštaitis, Henrikas Jasiūnas, Aloyzas Bėčius,  Zigmas Malinauskas, Kazys Misius, Danguolė Tunkevičienė, Rasa Kašėtienė, Albinas Masaitis, Libertas Klimka, Stanislovas Buchaveckas, Juozas Pugačiauskas, Ieva Švarcaitė, Albinas Vaičiūnas, Živilė Driskiuvienė, Tomas Petreikis, Virginijus Jocys, Anelė Vosyliūtė, Aloyzas Petrašiūnas, Gabija Juščiūtė, Giedrė Užumeckaitė, Aušra Jonušienė.

Kitas (pavasario) susirinkimas vyks 2009 04 15, trečiadienį, pradžia 15 val. 


2008 10 13

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbti šie nauji, anksčiau nepublikuoti straipsniai: Kazys Morkūnas. Jiezno šnekta, Marija Razmukaitė. Stakliškių valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba, Marija Razmukaitė. Jiezno valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba, Jurga Motiejūnaitė. Gojaus miško kerpės ir su jomis susiję grybai, Jūratė Šlekonytė. Baisogalos apylinkių pasakojamosios tautosakos bruožai.


2008 10 02

„Versmės“ leidykloje lankėsi Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos bibliotekos direktorė Reda Kiselytė.


2008 10 02

Gauta 1500 Lt finansinė parama iš Lietuvos veterinarijos akademijos gyvulininkystės instituto (direktorė V. Juškienė) monografijai „Baisogala“.


2008 10 01

Iš viso 2008 m. rugsėjo mėnesį leidykloje gauti 42 nauji straipsniai (608 rankraščio puslapiai).


2008 09 26

Gauta 10000 Lt finansinė parama iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ (gen. direktorius S. Dailydka) monografijai „Baisogala“.


2008 09 26

Gauta 3000 Lt finansinė parama iš UAB „Kėdainių automobilių keliai“ (gen. direktorius S. Rulys) monografijai „Baisogala“.


2008 09 24

Gautas 15000 Lt išankstinis finansavimas už įsigyjamas knygas iš Radviliškio r. savivaldybės Baisogalos seniūnijos (seniūnas R. Kalvaitis) monografijai „Baisogala“.


2008 09 22

Gauta 100 Lt finansinė parama iš Jono Algimanto Juozaičio monografijai „Baisogala“.


2008 09 17

Gauta 500 Lt finansinė parama iš Birutės Elenos Butkienės monografijai „Baisogala“.


2008 09 12

Gauta 500 Lt finansinė parama iš Leono Butkaus monografijai „Baisogala“.


2008 09 11

Iš viso 2008 m. rugpjūčio mėnesį leidykloje gauta 14 naujų straipsnių (157 rankraščio puslapių).


2008 09 09

Gauta 150 Lt finansinė parama iš Petronėlės Dalios Petrėtienės monografijai „Baisogala“.


2008 09 02

Gauta 500 Lt finansinė parama iš Mečislovo Butkaus monografijai „Baisogala“.


2008 09 01

Gauta 1000 Lt finansinė parama iš Sauliaus-Bronislovo Rulio monografijai „Baisogala“.


2008 08 22

Gauta 500 Lt finansinė parama iš Vaclovo Putino monografijai „Baisogala“.


2008 08 19

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas anksčiau nepublikuotas autorės Aušros Kaikarytė straipsnis „Kriukų šnekta".

Tai antrasis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ niekur anksčiau nespausdintas mokslinis straipsnis, šiuo metu skelbiamas vien internete.


2008 08 07

Gauta 200 Lt finansinė parama iš Akmenės r. merės Eugenijos Meškienės monografijai „Gruzdžiai“.


2008 08 04

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Panemunis“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Panemunį ir jo apylinkes (Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Panemunis“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus.  Plačiau apie 2008 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2008 m. ekspedicijos.


2008 08 01

Iš viso 2008 m. liepos mėnesį leidykloje gauti 97 nauji straipsniai (830 rankraščio puslapių).


2008 07 31

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas anksčiau nepublikuotas autorės Daivos Patalauskaitės straipsnis „Jiezno apylinkių augmenija".

Tai pirmasis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ niekur anksčiau nespausdintas mokslinis straipsnis, šiuo metu skelbiamas vien internete.


2008 07 23

Gauta 300 Lt finansinė parama iš Antano Dubausko monografijai „Baisogala“.


2008 07 22

Iš viso 2008 m. birželio mėnesį leidykloje gautas 21 naujas straipsnis (243 rankraščio puslapių), parengta 33 nauji straipsnių maketai (400 knygų puslapių).


2008 07 21

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Balninkai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Balninkus ir jų apylinkes (Molėtų r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Balninkai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Julius Aukštaitis.  Plačiau apie 2008 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2008 m. ekspedicijos.


2008 07 19

Išleista 14-osios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Laukuva“ II dalis (I dalis išleista 2005 m.). Pirmąją leidinio platinimo dieną knygų buvo galima įsigyti Laukuvoje, miestelio šventės metu, liepos 20 d., sekmadienį.


2008 07 15

2008 m. liepos 15 d. 75 metai sukako kultūros istorikui Albinui Vaičiūnui - ilgamečiam „Versmės“ leidyklos bendradarbiui, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kriūkai“ vyriausiajam redaktoriui ir sudarytojui, Vilniaus Zanavykų bendrijos pirmininkui, Stasio Šilingo draugijos vicepirmininkui, Lietuvai pagražinti draugijos nariui – ekspertui. Ta proga Vilniaus karininkų ramovėje įvyko iškilmingas jubiliejaus paminėjimo renginys.


2008 07 15

Gauta 500 Lt finansinė parama iš Jono Rimeikio monografijai „Vaiguva“.


2008 06 28

Gauta 60 Lt finansinė parama iš Šilalės kraštiečių draugijos (A. Lingis (20 Lt), S. Purlienė (20 Lt), E. Vidmantas (20 Lt) monografijai „Laukuva“ II dalis.


2008 06 26

Iš viso 2008 m. gegužės mėnesį leidykloje gauti  23 nauji straipsniai (391 rankraščio puslapis), parengta 19 naujų straipsnių maketų (240 knygų puslapių).


2008 06 18

Gauta 900 Lt finansinė parama iš Mečislovo Šniuko (500 Lt), Liucijos Šniukienės (200 Lt), Angelės ir Vaclovo Poškų (100 Lt) ir Audriaus Šniuko (100 Lt) monografijai „Gruzdžiai“.


2008 06 14

Žemaičių festivalio metu „Versmės“ leidyklos vyr. redaktoriui sudarytojui Virginijui Jociui įteikta Žemaičių šlovės žvaigždė. 


2008 06 09

Iš viso 2008 m. balandžio mėnesį leidykloje gauti  44 nauji straipsniai (592 rankraščio puslapiai), parengti 23 nauji straipsnių maketai (297 knygų puslapiai).


2008 05 30

Mokslinių straipsnių rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ įtrauktas į Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą.


2008 05 23–25

„Versmės“ leidykla darbuotojams ir jų šeimos nariams organizavo pažintinę ekskursiją po Šiaurės Lenkiją


2008 05 14

„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ir monografijos „Gelvonai“ vyr. redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė lankėsi Širvintų rajono savivaldybėje. Susitikime dalyvavo Širvintų rajono meras Kęstutis Pakalnis, mero patarėja Jadvyga Barbaravičienė, administracijos direktorius Pranas Kamienas. Aptarti monografijos „Gelvonai“ parengimo, išleidimo ir finansavimo klausimai. Knygą numatoma išleisti 2008 m. gruodį.


2008 05 13

Gauta 500 Lt finansinė parama iš Seimo narės Rimos Baškienės monografijai „Gruzdžiai“.


2008 05 13

Gauta 50 Lt finansinė parama iš Algirdo Šiupšinsko monografijai „Jieznas. Stakliškės“.


2008 04 23

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai: kito visuotinio susirinkimo laiko parinkimas (siūlomas laikas 2008 10 15, trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, kiti organizaciniai klausimai (P. Jonušas). 2. Ilgametį leidyklos bendradarbį kalbininką Kazį Morkūną prisimenant (V. Girininkienė). 3. Leidyklos vadovo ataskaita už 2007 m. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 4. Atliktų darbų ir pasikeitimų, vykusių po leidyklos vadovo P. Jonušo susitikimų su monografijų vyriausiaisiais redaktoriais sudarytojais ir nuolatiniais autoriais, aptarimas (P. Jonušas). 5. Monografijos „Pašvitinys“ tolimesnio rengimo aptarimas. 6. Leidyklos skelbtų informacinių straipsnių regioninėje spaudoje apie rengiamas monografijas aptarimas (P. Jonušas, D. Rinkevičius). 7. Mokslo darbų rinkinio vadybininkės ataskaita (G. Juščiūtė). 8. Dėl numatomų ,,Versmės“ leidyklos 2008 m. vasaros monografijų autorių ekspedicijų į aprašomas vietas organizavimo, dalyvių komplektavimo bei koordinavimo (V. Mačiekus). 9. Dėl monografijos ,,Balninkai“ (Molėtų r.) įtraukimo į ,,Lietuvos valsčių“ seriją ir leidybos planą (P. Jonušas). 10. Numatomos „Versmės“ leidyklos pažintinės kelionės į Šiaurės Lenkiją (2008 05 23–2008 05 25) aptarimas (D. Šniukas). 11. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasisakymai (pasiūlymai, pageidavimai, pastabos). 12. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 20 dalyvių: Petras Jonušas, Domijonas Šniukas, Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, Albinas Vaičiūnas, Antanas Andrijonas, Vidas Sutkus, Vingaudas Baltrušaitis, Venantas Mačiekus,  Henrikas Jasiūnas, Julius Aukštaitis, Jonas Šedys, Aloyzas Bėčius,  Vitas Girdauskas, Juozas Pugačiauskas, Ieva Švarcaitė, Zigmas Malinauskas, Aušra Jonušienė, Donatas Rinkevičius, Gabija Juščiūtė.

Kitas (rudens) susirinkimas vyks 2008 10 15, trečiadienį, pradžia 15 val. 


2008 04 22

Leidyklos vadovas Petras Jonušas ir monografijos „Endriejavas“ redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys lankėsi Klaipėdos rajono savivaldybėje Gargžduose. Susitikime dalyvavo  Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė, kiti tarybos nariai. Aptarti monografijos „Endriejavo“ parengimo, išleidimo ir finansavimo klausimai. Susitikimo metu „Versmės“ leidykla padovanojo 12 išleistų serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijų Klaipėdos rajono R. Lankučio vardo bibliotekai.


2008 04 17

Iš viso 2008 m. kovo mėnesį leidykloje gauta 38 naujų straipsnių (384 rankraščio puslapiai), parengti 34 nauji straipsnių maketai (425 knygų puslapiai).


2008 04 10

Gauta 100 Lt finansinė parama iš Elenos Blažienės monografijai „Juodupė. Onuškis“.


2008 03 29

7 val. mirė dr. Kazys Morkūnas, ilgametis „Versmės“ leidyklos bendradarbis, „Lietuvos valsčių“ serijos kalbos redaktorius, bendramintis, nenuilstantis talkininkas. 
Urna su velionio palaikais pašarvota šv. Jonų bažnyčioje 2008 m. balandžio 1 d. 18 val., laidoti išnešama 2008 m. balandžio 2 d. 13 val., laidotuvės Kairėnų kapinėse.


2008 03 27

Gauta 200 Lt finansinė parama iš Antano Žaliausko monografijai „Baisogala“.


2008 03 26

Kultūros rėmimo fondas interneto svetainėje www.ksrf.lt paskelbė 2008 m. I etapo iš dalies finansuojamus šokio, dailės, kino, teatro, literatūros, kultūros paveldo, muzikos ir muziejų projektus. „Versmės“ leidyklos teiktam projektui – iliustruotam tęstiniam neperiodiniam leidiniui – monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkiniui „Lietuvos lokaliniai tyrimai. Etnologija. 2000–2001. I tomas“ – finansavimas neskirtas.


2008 03 21

Gauta 100 Lt finansinė parama iš Violetos Šiurkienės monografijai „Gelgaudiškis“.


2008 03 21

Gauta 200 Lt finansinė parama iš Vytauto Žaliausko monografijai „Baisogala“.


2008 03 20

Gauta 200 Lt finansinė parama iš Mykolo Žaliausko monografijai „Baisogala“.


2008 03 20

Gauta 300 Lt finansinė parama iš Algimanto Žaliausko monografijai „Baisogala“.


2008 03 13

Gauta 1000 Lt finansinė parama iš Roko Šniuko monografijai „Gruzdžiai“.


2008 03 06

Iš viso 2008 m. vasario mėnesį leidykloje gauta 40 naujų straipsnių (833 rankraščio puslapiai), parengti 15 naujų straipsnių maketai (387 knygos puslapiai).


2008 03 05

Gauta 100 Lt finansinė parama iš Stanislovo Krikštano monografijai „Gruzdžiai“.


2008 02 11

Iš viso 2008 m. sausio mėnesį leidykloje gautas 41 naujas straipsnis (788 rankraščio puslapiai), parengti 18 naujų straipsnių maketai (323 knygos puslapiai).


2008 02 19

Gauta 100 Lt finansinė parama iš B. ir K. Zakarevičių monografijai „Gelgaudiškis“.


2008 02 14

Gauta 10 000 Lt finansinė parama iš UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“  monografijai „Baisogala“.


2008 02 08

Gauta 1000 Lt finansinė parama iš monografijos „Juodupė. Onuškis“ vyriausiojo redaktoriaus sudarytojo  Jono Šedžio monografijai „Juodupė. Onuškis“.


2008 02 01

Gauta 500 Lt finansinė parama iš Broniaus Puzinavičiaus monografijai „Vepriai“.


2008 01 31

Gautas raštas iš Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Dėl supaprastinto atviro konkurso „Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidinių išleidimas“ (pirkimo numeris 59306). (plačiau žr. Teisiniai ginčai).


2008 01 30

Gauta 1000 Lt finansinė parama iš monografijos „Kazlų Rūda“ vyriausiosios redaktorės sudarytojos  Anelės Vosyliūtės monografijai „Kazlų Rūda“.


2008 01 21

Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.


2008 01 21

Iš viso 2007 m. gruodžio mėnesį leidykloje gauta 19 naujų straipsnių (281 rankraščio puslapis), parengti 25 nauji straipsnių maketai (404 knygos puslapiai).


2008 01 18

Gauta 300 Lt finansinė parama iš Kauno miesto savivaldybės tarybos Krikščionių demokratų frakcijos nario, vicemero Kazimiero Kuzminsko monografijai „Baisogala“.


2008 01 15

„Versmės“ leidykla Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį „Dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų“ (Priedai: 2008 01 08 dienos pretenzija „Dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų“ , 2008 01 15 prašymas "Dėl viešojo pirkimo sustabdymo bei informacijos pateikimo“, 2008 01 15 Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atsakymas į pretenziją ir prašymą). 


2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt