lankymasis šioje svetainėje

 


„Versmės“ leidyklos naujienos. Kronika. 2005 metai

2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

2005 12 15

Musninkų mokykloje vyko monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ pristatymas. Dalyvavo „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos vyr. redaktorius sudarytojas Stanislovas Buchaveckas, dailininkas Rimtas Tarabilda, Širvintų r. meras Vytas Šimonėlis, Širvintų r. savivaldybės vyriausioji specialistė informacijai ir turizmui Jadvyga Barbaravičienė, seniūnai ir kt. (žr. puslapį Pristatymai)


2005 11 30

Pateikta leidyklos paraiška LR Kultūros ir sporto rėmimo fondo konkursui kultūros projektams remti 2006 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Pašvitinys“).


2005 11 25

Pateikta leidyklos paraiška LR Kultūros ministerijos konkursui Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektams remti 2006 m. (ekspedicijai į Lukšius (Šakių r.).


2005 11 24

Pateiktos leidyklos paraiškos LR Kultūros ministerijos konkursui leidybos projektams remti 2006 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Juodupė. Onuškis“, „Gruzdžiai“, „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslo darbų rinkiniui „Lietuvos lokaliniai tyrimai 2000–2004. Etnologija. Aukštaitija. Sūduva. Žemaitija“).


2005 11 11

17 val. Vilniaus mokytojų namų svetainėje (Vilniaus g. 39) vyko „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Tauragnai“ pristatymas (žr. puslapį Pristatymai).


2005 11 24

Čiobiškio bibliotekoje pristatyta monografija „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ (žr. puslapį Pristatymai).


2005 10 19

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai: kito redaktorių susirinkimo datos parinkimas (2006 04 20, ketvirtadienis), darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis, jubiliatų pagerbimas. 2. Svarbiausios leidyklos naujienos, serijos dalyvavimas Lietuvos tūkstantmečio programoje – tendencijos, situacija (P. Jonušas). 3. Naujausių leidyklos knygų „Tauragnai“, „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“, „Laukuva“ (I d.) sudarytojų pasisakymai; pristatymų Tauragnuose, Laukuvoje, Vilniuje aptarimas (V. Mačiekus, S. Buchaveckas, V. Jocys). 4. Dėl monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės (A. Andrijonas, vyr. redaktoriai). 5. 2005 m. vasarą įvykusių leidyklos ekspedicijų aptarimas, ekspedicijų vadovų pasisakymai: V. Girininkienė (Žagarė, Rumšiškės, Vilkija), V. Mačiekus (Kamajai), A. Andrijonas (Plokščiai), I. Švarcaitė (Vaiguva), I. R. Merkienė (Valkininkai), K. Kalibatas (Pašvitinys), J. Miglinas (Daugai). 6. Etnologijos skyriaus vadovės prof. I. R. Merkienės pristatymas (Ž. Driskiuvienė). 7. Dėl „Versmės“ leidyklos rengiamo mokslo darbų žurnalo „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (V. Girininkienė). 8. Istorikų kongreso, Tarptautinės konferencijos „Turizmas ir paveldas“ nutarimai (V. Girininkienė). 9. Dėl bendradarbiavimo su institucijomis, su kuriomis sudarytos sutartys, dėl išlaidų architektūriniams straipsniams (V. Jocys).

10. Monografijos „Trakai“ įtraukimas į „Lietuvos valsčių“ seriją ir leidybos planą (V. Girininkienė, T. Baranauskas). 10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai pastabos.

Susirinkime dalyvavo 28 dalyviai: Petras Jonušas, Virginijus Jocys, Povilas Krikščiūnas, Venantas Mačiekus, Henrikas Jasiūnas, Vytautas Indrašius, Vingaudas Baltrušaitis, Jonas Šedys, Ieva Švarcaitė, Irena Regina Merkienė, Zigmas Malinauskas, Jonas LInkevičius, Vitas Girdauskas, Antanas Andrijonas, Aloyzas Bėčius, Juozas Pugačiauskas, Kazys Morkūnas, Stanislovas Buchaveckas, Stanislovas Liučvaitis, Domas Šniukas, Tomas Baranauskas, Albinas Jasiūnas, Vida Girininkienė, Jonas Aleknavičius, Albinas Vaičiūnas, Juozas Miglinas, Živilė Driskiuvienė, Jonas Mikalauskas.

Kitas (pavasario) susirinkimas vyks 2006 04 20, trečiadienį, pradžia 15 val. 


2005 10 15

Leidyklos vyr. redaktorė istorikė Vida Girininkienė dalyvavo konferencijoje Paragiuose (Papilės seniūnija, Akmenės r.) „Paragių dvaro kultūrinis palikimas“. Buvo aptartas Nikodemo Ivanausko dailės palikimas.  Paskaitytas monografijos „Papilė“ II dalies straipsnio autorės Vaidos Ščiglienės pranešimas, aptarti kai kurie knygos baigimo ir finansavimo klausimai.


2005 10 13–14

Leidyklos vyr. redaktorius Jonas Linkevičius, prof. Algirdas Gaigalas ir menotyrininkas Povilas Spurgevičius lankėsi Baisogaloje. Apsilankyta seniūnijoje, mokykloje, rajono Kultūros skyriuje, aptarti kai kurie rašomų monografijos „Baisogala“  straipsnių klausimai, patikslinti jau turimi faktai. Autoriai rinko medžiagą straipsniams.


2005 09 30

Leidyklos vyr. redaktorė istorikė Vida Girininkienė skaitė pranešimą Druskininkų krašto muziejuje vykusioje konferencijoje „Druskininkai tarpukaryje“. Aptarti galimo bendradarbiavimo klausimai. 


2005 09 24

Monografijos „Plungė“ vyr. redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys dalyvavo Plungiškių draugijos renginyje. Buvo aptarti monografijos „Plungė“ rengimo ir išleidimo klausimai. 


2005 09 22

Leidykloje lankėsi Vilkaviškio krašto muziejaus filialo Paežerių dvare vadovas Antanas Žilinskas. Buvo aptartas galimas knygos apie šį kraštą „Lietuvos valsčių“ serijoje projektas.


2005 09 20

Vilniaus mokytojų namuose pristatyta monografijos „Laukuva“ I dalis (žr. puslapį Pristatymai).


2005 09 10

„Versmės“ leidyklos monografijos „Endriejavas“ vyr. redaktorius sudarytojas  Virginijus Jocys lankėsi Endriejavo 225 metų šventėje.  Monografijos rengimo ir išleidimo klausimais bendrauta su Klaipėdos rajono meru Vaclovu Dačkausku, jo pavaduotoja Rūta Cirtautaite, Endriejavo seniūne Laimute Šunokiene,  monografijos autoriais. 


2005 08 16

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Vaiguva“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Vaiguvą ir jos apylinkes (Kelmės r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Vaiguva“ vyriausioji redaktorė sudarytoja dr. Ieva Švarcaitė.  Plačiau apie 2005 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2005 m. ekspedicijos.


2005 07 25

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Rumšiškės“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Rumšiškes ir jų apylinkes (Kaišiadorių r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Rumšiškės“ vyriausioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė.  Plačiau apie 2005 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2005 m. ekspedicijos.


2005 07 25

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Plokščiai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Plokščius ir jų apylinkes (Šakių r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Plokščiai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Antanas Andrijonas.  Plačiau apie 2005 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2005 m. ekspedicijos.


2005 07 18

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Kamajai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Kamajus ir jų apylinkes (Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Kamajai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus.  Plačiau apie 2005 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2005 m. ekspedicijos.


2005 07 15

1000 egz. tiražu išleista 14-oji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Laukuva“ I dalis. Vyriausiasis redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys, 924 p., 48 autoriai, 66 straipsniai, iš jų 10 – mokslinių, aprobuotų serijos Mokslo darbų komisijos. 


2005 07 11

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Žagarė“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Žagarę ir jos apylinkes (Joniškio r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Žagarė“ vyriausioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė.  Plačiau apie 2005 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2005 m. ekspedicijos.


2005 07 08

1000 egz. tiražu išleista 13-oji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“. Vyriausiasis redaktorius sudarytojas Stanislovas Buchaveckas, 1304 p., 114 autorių, 161 straipsnis, iš jų 7 – moksliniai, aprobuoti serijos Mokslo darbų komisijos. 


2005 07 02

Tauragnuose  pristatyta 12-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Tauragnai“ (išleista liepos 1 d.).


2005 07 01

1000 egz. tiražu išleista 12-oji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Tauragnai“. Vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus, 1364 p., 96 autoriai, 131 straipsnis, iš jų 4 – moksliniai, aprobuoti serijos Mokslo darbų komisijos. 


2005 07 01

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Valkininkai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Valkininkus ir jų apylinkes (Varėnos r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Valkininkai“ vyriausioji redaktorė sudarytoja prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė.  Plačiau apie 2005 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2005 m. ekspedicijos.


2005 06 27

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Vilkija“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Vilkiją ir jos apylinkes (Kauno r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Vilkija“ vyriausioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė.  Plačiau apie 2005 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2005 m. ekspedicijos.


2005 06 13

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Pašvitinys“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Pašvitinį ir jo apylinkes (Pakruojo r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Pašvitinys“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Kazimieras Kalibatas.  Plačiau apie 2005 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2005 m. ekspedicijos.


2005 06 13

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno rajono savivaldybės administracija dėl monografijos „Vilkija“ parengimo ir išleidimo 2008 m.


2005 06 08

Vilkijos seniūnijoje įvyko pasitarimas dėl „Versmės“ leidyklos ir Kauno rajono savivaldybės š. m. birželio 17 d. – liepos 6 d. organizuojamos mokslinės ekspedicijos Vilkijoje ir monografijos „Vilkija “ rengimo. Pasitarime dalyvavo „Versmės“ leidyklos vyr. redaktorė Vida Girininkienė, Lietuvos žemės ūkio universiteto doc. dr. Romualdas Povilaitis, Vilkijos seniūnas Jonas Gurskas, Vilkijos apylinkės seniūnas Arūnas Bačiūnas, Kauno rajono mero padėjėja Janina Marcinkevičienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė, Vilkijos Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus direktorius Arūnas Sniečkus, Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotoja Amelija Chomromskienė, Vilkijos vidurinės mokyklos mokytojos Ramutė Sadauskaitė, Elena Ivanauskienė, bibliotekininkė Danutė Narušienė, kraštotyrininkas Antanas Vaičius.


2005 06 06

„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ir  monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ vyr. redaktorius sudarytojas Stanislovas Buchaveckas Širvintų r. savivaldybėje susitiko su rajono meru Vytu Šimonėliu ir  Širvintų r. savivaldybės vyriausiąja specialiste informacijai ir turizmui Jadvyga Barbaravičiene. Aptarti monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ finansavimo ir išleidimo klausimai.


2005 06 06

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Daugai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Daugus ir jų apylinkes (Alytaus r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Daugai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Juozapas Miglinas.  Plačiau apie 2005 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2005 m. ekspedicijos.


2005 05 22

„Versmės“ leidyklos vyr. redaktoriai Vida Girininkienė ir Antanas Andrijonas dalyvavo Sintautuose vykusiame kun. A. Tatarės 200-ųjų gimimo metinių minėjime. V. Girininkienė supažindino su A. Tatarės tardymo byla 1863 m. 


2005 05 09

Leidykloje lankėsi Rokiškio r. savivaldybės meras Egidijus Vilimas. Aptarti monografijų „Juodupė. Onuškis“, „Panemunėlis“, „Pandėlys“ ir „Kamajai“ rengimo, išleidimo ir finansavimo klausimai.


2005 04 21

Leidykloje lankėsi Tauragnų (Utenos r.) seniūnas Alvydas Danauskas. Aptarti monografijos „Tauragnai“ finansavimo, parengimo ir išleidimo klausimai.


2005 04 20

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai: kito redaktorių susirinkimo datos parinkimas (2005 10 19, trečiadienis), darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis. 2. Leidyklos vadovo ataskaita už 2004 m. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 3. Dėl leidyklos parėmimo 2% nuo pajamų mokesčio (Ž. Driskiuvienė). 4. Dėl monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės (A. Andrijonas, vyr. redaktoriai). 5. Dėl leidyklos Redaktorių tarybos įsteigimo ir darbo (P. Jonušas, V. Jocys). 6. Dėl skyrių redaktorių atsakomybės ir jų bendravimo su vyriausiaisiais redaktoriais (V. Girininkenė). 7. Dėl „Versmės“ leidyklos rengiamo mokslo darbų žurnalo „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (V. Girininkenė). 8. Dėl monografijos „Vilkija“ rengimo pradžios (P. Jonušas, V. Girininkienė). 9. ,,Versmės" leidyklos 2005 m. vasaros ekspedicijų aptarimas, dalyvių komplektavimo bei institucijų koordinavimo klausimai (ekspedicijų vadovai J. Miglinas (Daugai), V. Girininkienė (Žagarė, Rumšiškės, Vilkija), V. Mačiekus (Kamajai), A. Andrijonas (Plokščiai), I. Švarcaitė (Vaiguva), J. Aleknavičius (Birštonas), K. Kalibatas (Pašvitinys), I. R. Merkienė (Valkininkai). 10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai pastabos. 11. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 23 dalyviai: Petras Jonušas, Stanislovas Buchaveckas, Romaldas Samavičius, Antanas Andrijonas, Aloyzas Bėčius, Zigmas Malinauskas, Ieva Švarcaitė, Domas Šniukas, Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, Živilė Driskiuvienė, Juozas Pugačiauskas, Albinas Vaičiūnas, Jonas Mikalauskas, Jonas Šedys, Venantas Mačiekus, Henrikas Jasiūnas, Vitas Girdauskas, Albinas Jasiūnas, Kazimieras Kalibatas, Domijonas Šniukas, Vytautas Indrašius, Edita Korzonaitė.

Kitas (rudens) susirinkimas vyks 2005 10 19, trečiadienį, pradžia 15 val. 


2005 04 15–17

„Versmės“ leidykla dalyvavo Vilniaus mokytojų namuose rengtoje knygų mugėje „Knygų pavasaris“.


2005 04 12

Pateikta leidyklos paraiška Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos supaprastintam atviram konkursui Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidiniams  pirkti 2005 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Tauragnai“).

Pastaba: 2005 04 28 raštu Nr. 130-S-106 „Dėl konkurso rezultatų“, „Versmės“ leidykla informuota, kad finansavimas neskirtas.


2005 04 11

Įsteigta leidyklos redaktorių taryba. Tarybos nariai: Antanas Andrijonas, Vida Girininkienė, Virginijus Jocys (pirmininkas), Povilas Krikščiūnas, Petras Venantas Mačiekus, Albinas Masaitis, Romaldas Samavičius.


2005 03 31

Leidykloje lankėsi Širvintų r. savivaldybės meras Vytas Šimonėlis.  Aptarti monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ rengimo, finansavimo ir išleidimo  klausimai. 


2005 03 25

Leidyklos vadovo pavaduotoja Vida Girininkienė lankėsi Žagarės seniūnijoje, kur susitiko su monografijos „Žagarė“ rengimo grupe: seniūne Stase Eidukaitiene, bibliotekos vedėja Aldona Medžiūniene, vidurinės mokyklos mokytoja Alma Kančelskiene. Dalyvavo istorikas archeologas Ernestas Vasiliauskas, Žagarės rajoninio parko darbuotojai. Aptarta būsima ekspedicija į Žagarę, monografijos rengimas.


2005 03 24

Leidyklos vadovo pavaduotoja, monografijos „Žagarė“ vyr. redaktorė Vida Girininkienė lankėsi Šiaulių universitete, kur susitiko su monografijos „Žagarė“ sudarytojais istorike doc. dr. Rita Regina Trimoniene ir kalbininku doc. dr.  Juozu Pabrėža. Susitikime dalyvavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė. Aptartas pasirengimas ekspedicijai į Žagarę, monografijos straipsnių planas.


2005 03 23

Pasikeitė leidyklos įmonės kodas. Naujas VšĮ „Versmės“ leidykla įmonės kodas 122732630.


2005 03 21

Leidyklos vadovui Petrui Jonušui skambino į mob. telefoną LR Seimo Pirmininko A. Paulausko patarėjas, domėjosi, ar leidyklą remia Lietuvos tūkstantmečio direkcija, kitais klausimais.


2005 03 21

Leidykla gavo raštą iš LR Seimo Pirmininko pavaduotojo Česlovo Juršėno, kuriame pritariama „Lietuvos valsčių“ serijos leidimui, „belieka palinkėti Jums sėkmės tik su moralia mano parama“.


2005 03 17

16 val. leidykloje vyko „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslo darbų komisijos posėdis. Dalyvavo akad. prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas, akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, doc. dr. Artūras Judžentis, dr. Gintautas Zabiela ir leidyklos atstovai – leidyklos vadovas Petras Jonušas, redaktoriai Vida Girininkienė ir Virginijus Jocys. Apsvarstytas akad. prof. habil. dr. A. Gaigalo ir V. Girininkienės sudarytas leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ pirmasis numeris „Gamta“. Aptarti tolesni „Lietuvos lokalinių tyrimų“ leidimai. Leidinių (pagal mokslines disciplinas) vyr. redaktoriai bus Mokslo darbų komisijos nariai.


2005 03

Išsiųsti raštai su prašymu pervesti savo pajamų 2% į „Versmės“ leidyklos sąskaitą visiems Seimo ir Vyriausybės nariams, savivaldybių merams, seniūnams, monografijų autoriams.


2005 03 01

Leidyklos vadovas Petras Jonušas lankėsi Kauno rajono savivaldybėje, kur susitiko su Kauno rajono meru Leonardu Gineika, administracijos direktore Pranciška Danute Tamošaitiene, jos pavaduotoja Angele Ščiukauskiene, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariu doc. dr. Romualdu Povilaičiu. Buvo aptartas monografijos „Vilkija“ rengimas, finansavimas ir bendradarbiavimas rengiant „Versmės“ leidyklos ekspediciją į Vilkiją ir jos apylinkes 2005 m. vasarą.


2005 03 01

Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorė Zita Lazdauskienė ir Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Antanas Lingis. Buvo aptarti monografijos „Laukuva“ finansavimo ir išleidimo klausimai.


2005 02 11

8.30 val. per Lietuvos radijo pirmąją programą laidoje „Ryto garsai“ buvo pagarsintas „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos dešimtmetis ir pristatytos naujausios šios serijos monografijos „Kvėdarna“ ir „Papilė“( I d.). 

Knygas pristatė redaktoriai Vida Girininkienė ir Kazys Misius. Laidoje buvo paminėti leidyklos pradininkai redaktorius Venantas Mačiekus ir leidyklos vadovas Petras Jonušas, pabrėžta monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ leidimo idėja, išdėstyta monografijų struktūra.


2005 02 10

Lietuvos parodų centro LITEXPO Konferencijų salėje vyko „Versmės“ leidyklos dešimtmečio minėjimas ir naujausių  monografijų „Kvėdarna“ ir „Papilė“ (I dalies) pristatymas.


2005 01 14

Leidykloje lankėsi Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus vadovas Ernestas Vasiliauskas. Aptarta būsima ekspedicija į Žagarę.


2005 01 13

Leidykloje lankėsi Širvintų r. savivaldybės vyriausioji specialistė informacijai ir turizmui Jadvyga Barbaravičienė. Ji domėjosi monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ maketu. Širvintų viešajai bibliotekai padovanotos 7 „Versmės“ leidyklos monografijos.


2005 01 13

Leidykloje lankėsi Baisogalos (Radviliškio r.) seniūnas Romas Kalvaitis. Aptarti monografijos „Baisogala“ rengimo bei finansavimo klausimai.


2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt