lankymasis šioje svetainėje

 


„Versmės“ leidyklos naujienos. Kronika. 2004 metai

2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

2004 12 21

Pradėta rengti monografija „Birštonas“ (Prienų r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas – Jonas Aleknavičius. Knygos parengimo terminas 2008 m. 2005 m. planuojama ekspedicija į buvusį Birštono valsčių.


2004 12 09

Pateiktos leidyklos paraiškos Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos supaprastintam atviram konkursui Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidiniams  pirkti 2005 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Laukuva“, „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“, „Papilė“ (I d.), „Papilė“ (II d.), „Tauragnai“).

Pastaba: 2004 12 22 raštu Nr. 130-S-316 „Dėl konkurso rezultatų“, „Versmės“ leidykla informuota, kad finansavimas neskirtas.


2004 12 09

Kaišiadorių r. savivaldybėje įvyko rajono mero R. Urmilevičiaus, savivaldybės administratoriaus A. Lukoševičiaus, Rumšiškių seniūnės E. Genevičienės bei Rumšiškių J. Aisčio muziejaus direktorės G. Meilutienės susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – leidyklos vadovu Petru Jonušu ir  redaktore Vida Girininkiene. Aptarti monografijos „Rumšiškės“ rengimo bei finansavimo klausimai.


2004 11 30

Pateiktos leidyklos paraiškos LR Kultūros ministerijos konkursui leidybos projektams remti 2005 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Papilė“ II dalis, „Žeimelis“, „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“).


2004 11 25

Leidykloje lankėsi Palangos viešosios bibliotekos bibliotekininkė Zita Baniulaitytė. Buvo svarstytas monografijos „Palanga“  leidimas. 


2004 11 22

Leidykloje lankėsi Širvintų r. savivaldybės meras Vytas Šimonėlis,  savivaldybės vyriausioji specialistė informacijai ir turizmui Jadvyga Barbaravičienė, spaustuvės „Garsų pasaulis“ technikos direktorius Linas Šutas, spaustuvės atstovas. Aptarti monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ finansavimo ir spausdinimo klausimai. 


2004 11 22

Pateikta leidyklos paraiška LR Kultūros ministerijos Etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo fondui monografijos „Papilė“ II dalies finansavimui.

Pastaba: 2005 02 02 raštu Nr. S2-259 „Dėl etninės kultūros 2005 m. projektų finansavimo“, „Versmės“ leidykla informuota, kad projektas finansinės paramos negavo.


2004 11 12

Pateiktos leidyklos paraiškos LR Kultūros ir sporto rėmimo fondo konkursui kultūros projektams remti 2005 m. ( tiriamosioms ekspedicijoms į aprašomąsias vietas, siekiant surinkti papildomos informacijos monografijoms „Kamajai“, „Plokščiai“, „Vaiguva“, „Valkininkai“).


2004 11 04

Prienų r. savivaldybėje įvyko rajono mero Antano Gustaičio bei mero pavaduotojo Algirdo Kederio susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – leidyklos vadovu Petru Jonušu ir  redaktoriumi Juozu Pugačiausku. Aptarti monografijų „Jieznas“ ir „Stakliškės“ rengimo bei finansavimo klausimai.


2004 10 30

Lietuvos radijo pirmosios programos Kalbos viktorinoje „O tai tau“  laidos vedėja Gražina Kadžytė pristatė dešimtmetį švenčiančią „Versmės“ leidyklą, jos veiklą ir naujausias monografijas „Kvėdarna“ bei „Papilė“(I d.).


2004 10 29

Pateikta paraiška  į Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centrą gauti  finansavimą monografijai „Žeimelis“.

Pastaba: 2004 12 07 leidykla informuota, kad finansavimas neskirtas dėl lėšų stokos .


2004 10 28

Leidykloje lankėsi Širvintų r. savivaldybės meras Vytas Šimonėlis ir savivaldybės vyriausioji specialistė informacijai ir turizmui Jadvyga Barbaravičienė. Aptarti monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ parengimo, finansavimo ir išleidimo klausimai. 


2004 10 23

Kvėdarnos (Šilalės r.) Kultūros namuose pristatyta monografija „Kvėdarna“. Dalyvavo: Šilalės savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorė Zita Lazdauskienė, Kvėdarnos seniūnas Rolandas Toleikis, buvęs Šilalės savivaldybės meras Steponas Norbutas, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Antanas Lingis, Šilalės kraštiečių draugijos tarybos nariai, monografijos „Kvėdarna" vyriausiasis redaktorius sudarytojas Kazys Misius, monografijos kalbos redaktorius Albinas Masaitis, Vilniaus žemaičiai, dailininkas Liudas Pocius, keramikas Gvidas Raudonius, autorius Aloyzas Stasytis, kvėdarniškiai, Kvėdarnos kultūros namų kolektyviai, ir kt. Iš viso apie 200 žmonių. Pristatyme kalbėjo: Šilalės savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius, administracijos direktorė Zita Lazdauskienė, Kvėdarnos seniūnas Rolandas Toleikis, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Antanas Lingis, „Versmės" leidyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos „Kvėdarna" vyriausiasis redaktorius sudarytojas Kazys Misius, monografijos kalbos redaktorius Albinas Masaitis.Šilalės savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius pasidžiaugė knyga ir įteikė padėkos raštus knygos leidėjams, rengėjams.


2004 10 21

Varėnos r. savivaldybėje įvyko rajono mero Vido Mikalausko bei mero pavaduotojo Alvydo Valeišos susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – leidyklos vadovu Petru Jonušu, redaktoriais prof. Irena Regina Merkiene ir Juozapu Miglinu. Aptarti monografijų „Valkininkai“ ir „Merkinė“ rengimo bei finansavimo klausimai.


2004 10 20

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai: kito redaktorių susirinkimo datos parinkimas (2005 04 20, 15 val.), darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis. 2. Praėjusio visuotinio pusmetinio pavasario susirinkimo (2004 04 21) turinio santrauka, išdavos, nuveikti darbai, svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas, kt.). 3. Naujausių 2004 m. išleistų „Versmės“ leidyklos monografijų „Papilė“ ir „Kvėdarna“ pristatymas ir aptarimas (vyr. redaktoriai sudarytojai V. Girininkienė, K. Misius). 4. Dėl monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės (A. Andrijonas, vyr. redaktoriai). 5. ,,Versmės" leidyklos 2004 m. vasaros ekspedicijų aptarimas, dalyvių komplektavimo bei institucijų koordinavimo klausimai (V. Mačiekus, ekspedicijų vadovai J. Linkevičius (Baisogala), J. Pugačiauskas (Stakliškės), E. Petrovas (Joniškėlis), I. Šmidtas (Skaudvilė), V. Mačiekus (Taujėnai; Juodupė, Onuškis, Pandėlys), I. R. Merkienė (Valkininkai), D. Šniukas (Gruzdžiai), H. Jasiūnas (Antalieptė), V. Jocys (Endriejavas), J. Žitkauskas (Kapčiamiestis), Z. Malinauskas (Žemaičių Naumiestis), J. Miglinas (Merkinė). 6. Dėl monografijos ,,Kamajai" (Rokiškio r.) ir „Vaiguva“ (Kelmės r.), „Linkuva“ (Pakruojo r.) įtraukimo į ,,Lietuvos valsčių" seriją ir leidybos planą (P. Jonušas, V. Mačiekus, I. Švarcaitė, V. Didžpetris). 7. Dėl „Versmės“ leidyklos darbo tvarkos, planuojamos 2005 m. ekspedicijos, organizaciniai klausimai (Ž. Driskiuvienė). 8.Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai pastabos.

Susirinkime dalyvavo 27 dalyviai: Petras Jonušas, Stanislovas Buchaveckas, Romaldas Samavičius, Antanas Andrijonas, Aloyzas Bėčius, Kazys Misius, Edvardas Vidmantas, Zigmas Malinauskas, Bronislovas Kiela, Vacys Milius, Vingaudas Baltrušaitis, Ieva Švarcaitė, Irena Regina Merkienė, Domas Šniukas, Virginijus Jocys, Albinas Masaitis, Vida Girininkienė, Anelė Vosyliūtė, Živilė Driskiuvienė, Juozas Pugačiauskas, Albinas Vaičiūnas, Stanislovas Liučvaitis, Jonas Mikalauskas, Jonas Šedys, Juozapas Miglinas, Rasa Kašėtienė, Venantas Mačiekus.

Kitas (pavasario) susirinkimas vyks 2005 04 20, trečiadienį, pradžia 15 val. 


2004 10 19

Vilniaus mokytojų namų  Svetainėje pristatyta monografija „Kvėdarna“. Organizatoriai Vilniaus žemaičiai ir Vilniaus šilališkių bendrija. Dalyvavo: Šilalės savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Antanas Lingis, Šilalės kraštiečių draugijos tarybos nariai, svarbiausias monografijos finansavimo organizatorius Jonas Biržiškis, „Versmės" leidyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos „Kvėdarna" vyriausiasis redaktorius sudarytojas Kazys Misius, kalbos redaktorius Albinas Masaitis, skyrių redaktoriai prof. Vacys Milius, Povilas Krikščiūnas leidyklos darbuotojai, Vilniaus žemaičiai, kt. Iš viso apie 200 žmonių. Pristatyme kalbėjo: Šilalės savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Antanas Lingis, Jonas Biržiškis, „Versmės" leidyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos „Kvėdarna" vyriausiasis redaktorius sudarytojas Kazys Misius, redaktorius prof. Vacys Milius, dailininkas Liudas Pocius, autorė Angelina Narušienė, 1976 m. ekspedicijos Kvėdarnoje vadovas Venantas Mačiekus. Už knygos rėmimą Šilalės kraštiečių draugija įteikė Padėkos raštus rėmėjui Jonui Biržiškiui ir „Versmės" leidyklos vadovui Petrui Jonušui.


2004 10 18

Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius.  Aptarti monografijos „Laukuva“ finansavimo, parengimo ir išleidimo klausimai.


2004 10 12

Pradėta rengti monografija „Vaiguva“ (Kelmės r.). Vyriausioji redaktorė sudarytoja – Ieva Švarcaitė. Knygos parengimo terminas 2008 m. 2005 m. planuojama ekspedicija į buvusį Vaiguvos valsčių.


2004 09 22

1000 egz. tiražu išleista 10-oji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Kvėdarna“. Vyriausiasis redaktorius sudarytojas Kazys Misius, 1160 p., 62 autoriai, 105 straipsniai, iš jų 6 – moksliniai, aprobuoti serijos Mokslo darbų komisijos. 


2004 09 21

Leidykloje lankėsi JAV lietuvis, monografijos „Pašvitinys“ rėmėjas Vytautas Ignas Užgiris. Leidyklos vardu padėkota už paramą, aptarti monografijos „Pašvitinys“ rengimo ir rėmimo klausimai.


2004 09 11

Papilės kultūros rūmuose pristatyta 11-osios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Papilė“ pirmoji dalis (išleista rugsėjo 10 d.). Pristatyme dalyvavo Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, Akmenės r. meras Anicetas Lupeika, Papilės seniūnas Antanas Vaičius, kitų rajono seniūnijų vadovai, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, knygos sudarytojai Vida Girininkienė, Rita Regina Trimonienė, Leopoldas Rozga, autoriai, apie 500 papilėniškių. Visi kalbėjusieji džiaugėsi pirmąja tokios plačios apimties šiaurės Lietuvos lokaline monografija, kėlė aktualias Lietuvos kultūrai problemas. (žr. psl. Pristatymai)


2004 09 10

900 egz. tiražu išleista 11-osios „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Papilė“ I dalis. Vyriausioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė, 1082 p., 60 autorių, 82 straipsniai, iš jų 11 – mokslinių, aprobuotų serijos Mokslo darbų komisijos. 


2004 09 08

Gautas Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos 2004 09 08 raštas Nr. 130-S-180 „Dėl konkurso rezultatų“, kuriuo atsisakoma suteikti finansavimą.


2004 09 01

Pateiktos leidyklos paraiškos Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos supaprastintam atviram konkursui Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidiniams  pirkti 2004 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms  „Kvėdarna“, „Papilė“, „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“).


2004 08 30

Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius.  Aptarti monografijos „Laukuva“ finansavimo, parengimo ir išleidimo klausimai.


2004 08 16

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Juodupė. Onuškis“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Juodupę, Onuškį ir jų apylinkes (Rokiškio  r.). Ekspedicijos vadovas Venantas Mačiekus. Ekspedicijos pabaiga rugpjūčio 25 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 08 09

Prasidėjo  pakartotina „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Žemaičių Naumiestis“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Žemaičių Naumiestį ir jo apylinkes (Šilutės r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Zigmas Malinauskas. Ekspedicijos pabaiga rugpjūčio 18 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 08 09

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Merkinė“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Merkinę ir jos apylinkes (Varėnos r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Merkinė“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Juozapas Miglinas. Ekspedicijos pabaiga rugpjūčio 18 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 08 02

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Kapčiamiestis“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Kapčiamiestį ir jo apylinkes (Lazdijų r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Kapčiamiestis“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Juozas Žitkauskas. Ekspedicijos pabaiga rugpjūčio 11 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 08 02

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Endriejavas“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Endriejavą ir jo apylinkes (Klaipėdos r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Endriejavas“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys. Ekspedicijos pabaiga rugpjūčio 11 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 07 26

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Antalieptė“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Antalieptę ir jos apylinkes (Zarasų r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Antalieptė“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Henrikas Jasiūnas. Ekspedicijos pabaiga rugpjūčio 4 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 07 19

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Gruzdžiai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Gruzdžius ir jų apylinkes (Šiaulių r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Gruzdžiai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Domijonas Šniukas. Ekspedicijos pabaiga liepos 28 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 07 19

Prasidėjo  pakartotina „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Pandėlys“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Pandėlį ir jo apylinkes (Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Pandėlys“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Albinas Jasiūnas. Ekspedicijos pabaiga liepos 25 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 07 14

Monografijos „Raguva“ vyr. redaktorius sudarytojas Romaldas Samavičius įteikė monografijos „Raguva“ egzempliorių Prancūzijos (Paryžiaus) Mokslinių tyrimų centro (Le Centre national de recherche scientifique) bibliotekai.


2004 07 12

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Taujėnai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Taujėnus ir jų apylinkes (Ukmergės r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Taujėnai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus. Ekspedicijos pabaiga liepos 21 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 07 05

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Skaudvilė“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Skaudvilę ir jos apylinkes (Tauragės r.). Ekspedicijos vadovė Nijolė Meilutienė. Ekspedicijos pabaiga liepos 14 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 07 05

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Joniškėlis“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Joniškėlį ir jo apylinkes (Pasvalio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Joniškėlis“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Eugenijus Petrovas. Ekspedicijos pabaiga liepos 14 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 07 01

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Valkininkai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Valkininkus ir jų apylinkes (Varėnos r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Valkininkai“ vyriausioji redaktorė sudarytoja Irena Regina Merkienė. Ekspedicijos pabaiga rugpjūčio 31 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 06 28

Prasidėjo  „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Stakliškės“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Stakliškes  ir jų apylinkes (Prienų r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Stakliškės“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Juozas Pugačiauskas. Ekspedicijos pabaiga liepos 7 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 06 17

Kamajų seniūnijoje (Rokiškio r.) įvyko seniūno Vytauto Vilio bei Kamajų kultūros namų administratoriaus Vilmanto Venslovo susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – redaktoriumi Venantu Mačiekumi ir viešųjų ryšių vadybininku Jonu Mikalausku. Aptartos monografijos „Kamajai“ rengimo sąlygos.


2004 06 07

Prasidėjo pirmoji 2004 metų „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Baisogala“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Baisogalą ir jos apylinkes (Radviliškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Baisogala“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Jonas Linkevičius. Ekspedicijos pabaiga birželio 16 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 06 07

Leidykloje lankėsi Lietuvos žemės ūkio universiteto Kaimo kultūros instituto Kultūrologijos ir filosofijos katedros vedėjas, docentas, mokslų daktaras Romualdas Povilaitis. Buvo aptartos Lietuvos žemės ūkio universiteto dėstytojų bei studentų galimybės dalyvauti „Versmės“ leidyklos rengiamose ekspedicijose.


2004 06 02

Leidykloje lankėsi Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, savivaldybės Kultūros sk. vedėjas Augenijus Jurgauskas, savivaldybės bibliotekos direktorė, monografijos „Baisogala“ iniciatyvinės grupės narė Aldona Januševičienė. Susitikime dalyvavo leidyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos „Baisogala“ vyriausias redaktorius sudarytojas Jonas Linkevičius. Aptarti monografijos „Baisogala“  parengimo, finansavimo ir išleidimo klausimai.


2004 05 27

Pradėta rengti monografija „Kamajai“ (Rokiškio r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas – Venantas Mačiekus (n. tel. 8 5 2732306). Knygos parengimo terminas 2009 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2007 12 01.


2004 04 21

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai. 2. Praėjusio visuotinio pusmetinio rudens susirinkimo (2003 10 22) turinio santrauka, išvados, nuveikti darbai, svarbiausios leidyklos naujienos. Leidyklos vadovo ataskaita apie „Versmės“ leidyklos veiklą 2003 metais. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.3. Dėl monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės. 4. Dėl būsimų „Versmės“ leidyklos 2004 m. vasaros ekspedicijų organizavimo, dalyvių komplektavimo bei institucijų koordinavimo. 5. Pasirengimo atskiroms ekspedicijoms apžvalga. 6. Dėl monografijos „Merkinė“ išbraukimo iš „Versmės“ leidyklos rengiamų monografijų sąrašo ir Merkinės ekspedicijos pakeitimo į Daugų ekspediciją. 7. Dėl ekspedicijos į Joniškį ir Gasčiūnus atšaukimo. 8. Dėl monografijų finansavimo šaltinių ir rėmėjų paieškos, rengiamų leidinių finansavimo būklės. 9. Dėl monografijos „Balninkai“ (Molėtų r.), įtraukimo į „Lietuvos valsčių“ seriją ir leidybos planą. 10. Dėl autorių duomenų bazės kūrimo ir leidinių apie lokalias vietoves bibliografinio sąrašo sudarymo. 11. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pastabos, pasiūlymai, pageidavimai. 12. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 31 dalyvis: Petras Jonušas, Aloyzas Bėčius, Jonas Šedys, Vacys Milius, Henrikas Jasiūnas, Vytautas Indrašius, Vingaudas Baltrušaitis, Irena Regina Merkienė, Povilas Krikščiūnas, Edita Korzonaitė, Albinas Vaičiūnas, Albinas Masaitis, Vida Girininkienė, Evaristas Algirdas Totoraitis, Algis Marcinkevičius, Juozas Pugačiauskas, Bronius Svalinskas, Jonas Linkevičius, Domas Šniukas, Kazys Morkūnas, Edvardas Vidmantas, Eugenijus Petrovas, Kazys Misius, Juozapas Miglinas, Stanislovas Liučvaitis, Albinas Jasiūnas, Zigmas Malinauskas, Romaldas Samavičius, Živilė Driskiuvienė, Antanas Andrijonas, Jonas Mikalauskas.

Kitas (rudens) susirinkimas vyks 2004 10 20, trečiadienį, pradžia 15 val.


2004 04 06

Ukmergės r. savivaldybėje įvyko rajono merės Janinos Akstinavičienės susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – leidyklos vadovu Petru Jonušu, redaktoriumi Venantu Mačiekumi. Pasirašyta leidybos sutartis dėl monografijos „Vepriai“ parengimo ir išleidimo 2007–2008 m.


2004 04 01

Prasidėjo  papildoma „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Žemaičių Naumiestis“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Žemaičių Naumiestį ir jo apylinkes (Šilutės r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Zigmas Malinauskas. Ekspedicijos pabaiga balandžio 2 d. Plačiau apie 2004 m. leidyklos ekspedicijas žr. psl. 2004 m. ekspedicijos.


2004 03 30

Monografijos „Baisogala“ vyr. redaktorių sudarytoją Joną Linkevičių su Baisogalos seniūnu Romu Kalvaičiu priėmė Radviliškio r. meras Antanas Čepononis, dalyvavo savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Augenijus Jurgauskas. Meras buvo informuotas apie atliktus ir numatomus knygos rengimo darbus, aptarti knygos finansavimo klausimai.


2004 03 29

Pradėta rengti monografija „Balninkai“ (Molėtų r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas – Julius Aukštaitis  (tel. 8 5 2419469, mob. tel. 8 610 85510). Knygos parengimo terminas 2007–2008 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2006 07 01.


2004 03 29

Pasirašyta Lietuvos žemės ūkio universiteto ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį universiteto vardu pasirašė Lietuvos žemės ūkio universiteto rektorius prof. habil.dr. Albinas Kusta.


2004 03 18

LR Kultūros ir sporto rėmimo fondo interneto svetainėje www.ksrf.lt paskelbta, kad ekspertų komisijai rekomendavus,  2004 m. LR Kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis iš dalies (iš viso 4 tūkst. Lt) bus finansuojamos keturios „Versmės“ leidyklos  rengiamos tiriamosios ekspedicijos į aprašomąsias vietas, siekiant surinkti papildomos informacijos monografijoms „Stakliškės“, „Valkininkai“, „Gruzdžiai“ ir „Antalieptė“. Pastaba: Iš viso konkursui buvo skirta 6 mln. 125 tūkst. Lt. 2003 11 26 leidykla konkursui pateikė paraiškas  monografijai „Papilė“ bei 8 tiriamosioms ekspedicijoms į aprašomąsias vietas, be minėtų monografijų ir  monografijoms „Merkinė“, „Kapčiamiestis“, „Joniškėlis“, „Baisogala“  iš dalies finansuoti – po 4398,23 Lt kiekvienai ekspedicijai (iš viso 35185,84 Lt) . 


2004 03 02

Tauragės r. savivaldybėje įvyko rajono mero Prano Petrošiaus susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – leidyklos vadovu Petru Jonušu, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Skaudvilė“ (Tauragės r.) vyr. redaktoriumi sudarytoju Irenijumi Šmidtu. Aptarti „Versmės“ leidyklos rengiamos monografijos „Skaudvilė“ išleidimo ir finansavimo klausimai, šios knygos medžiagai surinkti rengiamų archeologinės ir mokslinės tiriamosios ekspedicijų Skaudvilėje organizaciniai klausimai.


2004 02 20

16 val. 30 min. Žinijos draugijos patalpose įvyko Šilalės kraštiečių draugijos Vilniaus miesto skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Draugijos pirmininkas Antanas Lingis pristatė praeitų metų nuveiktus darbus, informavo susirinkimo dalyvius apie lėšų kaupimą ir paramą, skirtą „Versmės“ leidyklos rengiamoms Šilalės krašto monografijoms „Laukuva“ ir „Kvėdarna“. Apie monografijų „Kvėdarna“, „Laukuva“, „Šilalė“ parengimo būklę kalbėjo šių monografijų vyr. redaktoriai sudarytojai Kazys Misius, Virginijus Jocys, Edvardas Vidmantas.


2004 02 19

Lietuvos parodų centro Litexpo Konferencijų salėje buvo pristatyta „Versmės“ leidyklos serijos „Lietuvos valsčiai“ monografija „Seredžius“. Renginyje dalyvavo apie 150 žmonių. Kalbėjo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos direktorius, Lietuvos vardo tūkstantmečio valstybinės komisijos sekretorius, programų koordinatorius Gediminas Ilgūnas, „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslo darbų komisijos nariai prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas, „Lietuvos valsčių“ serijos mokslinių straipsnių rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ vyr. mokslinis redaktorius, Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas doc. dr. Aivas Ragauskas, „Versmės“ leidyklos redaktorius sudarytojas, J. Basanavičiaus premijos laureatas, etnologas Venantas Mačiekus, Jurbarko r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Arūnas Stasiūnas, Seredžiaus seniūnas Jonas Pikoraitis, viena iš monografijos „Seredžius“ sudarytojų, Seredžiaus pagrindinės mokyklos mokytoja Margarita Baršauskienė. Grojo Klausučių kultūros centro liaudies kapela „Ulytėlė“. Renginį vedė monografijos „Seredžius“ vyr. redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė.


2004 02 12

Leidykloje lankėsi Širvintų rajono savivaldybės meras Vytas Šimonėlis. Susitikime dalyvavo leidyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ vyriausias redaktorius sudarytojas Stanislovas Buchaveckas. Aptarti monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“  parengimo, finansavimo ir išleidimo klausimai.


2004 02 09

Paskelbtas oficialus leidyklos kvietimas knygų dailininkams dalyvauti atvirame „Lietuvos valsčių“ knygų serijos viršelių ir priešlapių principinių projektų konkurse.


2004 02 06

Leidykloje lankėsi Tauragnų (Utenos r.) seniūnas Alvydas Danauskas. Aptarti monografijos „Tauragnai“ finansavimo, parengimo ir išleidimo klausimai.


2004 02 05

„Versmės“ leidykloje vyko monografijos „Trakai“ organizacinės grupės susirinkimas. Susirinkime dalyvavo: KTU prof. Jurgis Bučas, Trakų istorinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas Vydas Narvidas, Trakų nacionalinio parko direktorius Gintaras Abaravičius, istorikas dr. Algirdas Baliulis, archeologas VU doc. Albinas Kuncevičius, „Versmės“ leidyklos redaktoriai Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, Juozapas Miglinas, leidyklos vadybininkai Živilė Driskiuvienė ir Jonas Mikalauskas. Susirinkime buvo aptarta būsimos monografijos „Trakai“ koncepcija, pasidalinta turima patirtimi, išdėstyti požiūriai į atskiras temas, problemas. Nutarta: sukurti tikslesnę knygos koncepciją, struktūrą, monografiją „Trakai“ parengti iki 2008 m. ir Lietuvos tūkstantmečiui (2009 m.) išleisti; 2005 m. organizuoti „Versmės“ leidyklos ekspediciją į Trakus ir jų apylinkes. 


2004 02 02

LR Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.muza.lt paskelbta, kad 2004 m. LR Kultūros ministerijos leidybos projektų konkurso Literatūros ir leidybos ekspertų komisijai rekomendavus, valstybės biudžeto lėšomis iš dalies (po 10 tūkst. Lt) bus finansuojamos „Versmės“ leidyklos monografijos „Laukuva“ ir „Papilė“. Pastaba: 2003 11 24 konkursui buvo pateiktos leidyklos paraiškos  monografijoms „Laukuva“, „Kvėdarna“, „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“, „Papilė“, „Kartena“ iš dalies - po 20 tūkst. Lt - finansuoti. Iš viso konkursui buvo skirta 1 mln. 465,5 tūkst. Lt.


2004 01 23

Vilniaus mokytojų namų didžiojoje salėje įvyko Vilniaus zanavykų (šakiškių) bendrijos 15-os veiklos metų sukaktuvių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo apie 300 šakiškių iš Vilniaus, kitų miestų ir pačių Šakių. Kraštiečių sueigos neaplenkė šakiškis nuo Valenčiūnų Seimo narys A. Vidžiūnas, kraštiečiai signataras A. Endriukaitis, l. e. Seimo kanclerio pareigas A. Kregždė, akademikas B. Grigelionis, prof. A. Vyšniauskaitė, istorikas doc. R. Batūra. Susirinkusius sveikino Šakių savivaldybės meras J. Bertašius, rajono Kultūros skyriaus vedėja A. Kasparevičienė. „Versmės“ leidyklos redaktorius koordinatorius A. Andrijonas pristatė 5 leidyklos rengiamas Šakių krašto monografijas: „Griškabūdis“, „Sintautai“, „Gelgaudiškis“, „Plokščiai“, „Kriūkai“, paragino kraštiečius aktyviau prisidėti prie šio darbo, atkreipė dėmesį į iškylančias knygų rengimo ir finansavimo problemas. Susirinkimo dalyviams išdalinti rengiamų monografijų lankstinukai.


2004 01 15

Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius ir savivaldybės tarybos finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Antanas Damulis. Aptarti monografijos „Laukuva“ finansavimo, parengimo ir išleidimo klausimai.


2004 01 15

Pateiktos leidyklos paraiškos Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos supaprastintam atviram konkursui Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidiniams  pirkti 2004 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“, „Seredžius“, „Tauragnai“, „Papilė“, „Laukuva“, „Kvėdarna“).


2004 01 14

Pasirinktas Žemaičių Naumiesčio pakartotinos ekspedicijos laikas: ekspedicija vyks 2004 m. rugpjūčio 16–25 d.

2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt