lankymasis šioje svetainėje

 


„Versmės“ leidyklos naujienos. Kronika. 2001–2003 metai

2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

2003 12 23

2003 12 23 „Versmės“ leidykla iš uždarosios akcinės bendrovės pertvarkyta į viešąją įstaigą „Versmės“ leidykla. Tokio turinio informacinis skelbimas 2003 12 19 išspausdintas dienraštyje „Respublika“ .


2003 12 02

Leidykloje lankėsi Joniškio rajono meras Edmundas Grigaliūnas ir Joniškio savivaldybės administracijos direktorius Kostas Vozbutas. Pristatytas „Lietuvos valsčių“ serijos leidybos projektas, aptartos Joniškio r. monografijos „Kriukai“ parengimo ir finansavimo sąlygos.


2003 11 28

Parengta ir paskelbta (žr. psl. Kainos) nauja (patikslinta) tipinė „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos sąmata. 1000 psl. monografijos, išleistos 1000 egz. tiražu, savikaina yra 141631 Lt, vieno egz. savikaina 141,63 Lt. Sąmata parengta pagal paskutinės 2003 07 04 išleistos monografijos „Seredžius“ faktinius įkainius ir darbų apimtis.


2003 11 26

Pateiktos leidyklos paraiškos LR Kultūros ir sporto rėmimo fondo konkursui kultūros projektams (prioritetas Lietuvos kultūros plėtrai ir propagavimui) remti 2004 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Papilė“, tiriamosioms ekspedicijoms į aprašomąsias vietas, siekiant surinkti papildomos informacijos monografijoms „Merkinė“, „Kapčiamiestis“, „Joniškėlis“, „Stakliškės“, „Valkininkai“, „Baisogala“, „Gruzdžiai“, „Antalieptė“).

Pastaba: 2004 03 18 paskelbta, kad iš dalies (iš viso 4 tūkst.) bus finansuojamos leidyklos ekspedicijos į Stakliškes, Valkininkus, Gruzdžius, Antalieptę.


2003 11 24

Ukmergės r. savivaldybėje įvyko rajono merės Janinos Akstinavičienės, savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Masiulionio susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – leidyklos vadovu Petru Jonušu, redaktoriumi Venantu Mačiekumi. Aptarti Ukmergės r. monografijos „Vepriai“ leidybos sutarties pasirašymo, rengimo bei finansavimo klausimai.


2003 11 24

Pateiktos leidyklos paraiškos LR Kultūros ministerijos konkursui leidybos projektams remti 2004 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Laukuva“, „Kvėdarna“, „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“, „Papilė“, „Kartena“).

Pastaba: 2004 02 02 paskelbta, kad iš dalies (po 10 tūkst.) valstybės biudžeto lėšomis bus finansuojamos monografijos „Laukuva“ ir „Papilė“.


2003 11 19

Parengtas ir paskelbtas 2004 m. „Versmės“ leidyklos ekspedicijų į aprašomas vietoves sąrašas. 2004 m. numatoma surengti 15 (2 iš jų - pakartotinos) ekspedicijų į  Baisogalą, Joniškį, Gasčiūnus, Stakliškes, Joniškėlį, Skaudvilę, Taujėnus, Valkininkus, Gruzdžius, Antalieptę, Endriejavą, Kapčiamiestį, Merkinę, Juodupę, Onuškį, Pandėlį, Žemaičių Naumiestį (žr. psl. Ekspedicijos: 2004 metų).


2003 11 12

Pasirašyta Lietuvos liaudies buities muziejaus ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį muziejaus vardu pasirašė Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius Stasys Gutautas.


2003 11 11

Pateiktos leidyklos paraiškos LR Kultūros ministerijos konkursui etninės kultūros ir regionų kultūros projektams remti 2004 m. („Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Kartena“, „Laukuva“, „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“, „Žeimelis“). 

Pastaba: 2004 01 16 raštu „Versmės“ leidykla informuota, kad parama neskirta.


2003 11 10-11

„Versmės“ leidyklos redaktorius Virginijus Jocys lankėsi  Endriejave ir  Veiviržėnuose. Vykta su autoriumi Antanu Ruškiu (2002 m. išleido knygą „Endriejavo žemė“). Susitikime Endriejavo kultūros namuose dalyvavo  Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokiene, Klaipėdos rajono kultūros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Polekauskienė, Endriejavo bendruomenės pirmininkė Eugenija Selskienė,  bibliotekininkė Zita Mačiulienė, Endriejavo kultūros namų direktorė Dalia Radžienė, Endriejavo seniūnijos buhalterė Rita Žadeikyte ir kiti. Kalbėta apie „Versmės“ leidyklos numatomos leisti monografijos „Endriejavas“ parengimo ir finansavimo etapus,  apie knygos autorių ekspedicijos į Endriejavą ir jo apylinkes organizavimą 2004 m. rugpjūtį. 


2003 10 30

Pasirašyta Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto  ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį fakulteto vardu pasirašė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.


2003 10 27

Vilniaus mokytojų namuose monografijos „Kapčiamiestis“ vyr. redaktorius sudarytojas Juozas Žitkauskas sukvietė kraštiečių iniciatyvinę grupę knygos straipsnių planui apsvarstyti, galimiems straipsnių autoriams numatyti. Susirinkime dalyvavo dainininkė ir dzūkų folkloro žinovė Veronika Povilionienė, žurnalistas, kelių knygų autorius Juozas Kuckailis, etnologas doc. dr. Jonas Mardosa, tradicinės kultūros propaguotoja Gražina Kadžytė, „Versmės“ leidyklos redaktorius Venantas Mačiekus.


2003 10 22

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai. 2. Praėjusio visuotinio pusmetinio pavasario  susirinkimo (2003 04 23) turinio santrauka, išvados, nuveikti darbai, svarbiausios leidyklos naujienos. 3. Monografija „Seredžius“ – naujausia 2003 m. „Versmės“ išleista knyga. 4. Dėl mokslinių konferencijų organizavimo tiriamosiose aprašomose vietovėse. 5. Vyriausiųjų redaktorių sudarytojų prisistatymas. 6. Dėl būsimų ekspedicijų organizavimo, dalyvių komplektavimo bei institucijų koordinavimo. 7. Dėl leidyklos informacinės metodinės bazės kūrimo. 8. „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslo darbų komisijos veikla, reikalavimai moksliniams straipsniams. Apie periodinio „Lietuvos valsčių“ serijos mokslinių straipsnių rinkinio pirmojo numerio (2003 m.) rengimą ir leidimą. 9. 2003 m. vykusių leidyklos autorių 12-os ekspedicijų apžvalga. 10. Dėl pasirašytų ir numatomų pasirašyti leidyklos bendradarbiavimo sutarčių su universitetais, institutais, muziejais, bibliotekomis, kt. institucijomis. 11. Dėl 2004 m. leidyklos ekspedicijų. 12. Dėl rengiamų monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės. 13. Dėl redaktorių sudarytojų darbo tvarkos. 14. Dėl monografijų finansavimo šaltinių ir rėmėjų paieškos, rengiamų leidinių finansavimo būklės. 15. Dėl monografijų „Antalieptė“, „Valkininkai“ įtraukimo į „Lietuvos valsčių“ seriją ir leidyklos kalendorinį darbo planą. 16. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pastabos, pasiūlymai, pageidavimai.

Susirinkime dalyvavo 35 dalyviai: Petras Jonušas, Irena Regina Merkienė, Juozas Pugačiauskas, Albinas Jasiūnas, Stanislovas Buchaveckas, Kazys Misius, Antanas Andrijonas, Irenijus Šmidtas, Kazimieras Kalibatas, Eugenijus Petrovas, Vingaudas Baltrušaitis, Albinas Vaičiūnas, Stanislovas Liučvaitis, Albinas Navickas, Venantas Mačiekus, Domijonas Šniukas, Jonas Linkevičius, Kazys Morkūnas, Algirdas Jokūbaitis, Aloyzas Bėčius, Vilius Matulis, Vytautas Indrašius, Vida Girininkienė, Jonas Šedys, Vitas Girdauskas, Edvardas Vidmantas, Juozapas Miglinas, Zigmas Malinauskas, Henrikas Jasiūnas, Anelė Vosyliūtė, Živilė Driskiuvienė, Jonas Mikalauskas, Virginijus Jocys, Vacys Milius, Albinas Masaitis.

Kitas (pavasario) susirinkimas 2004 04 21, trečiadienį, 15 val.


2003 10 10

Utenos rajono savivaldybėje vyko savivaldybės ir „Versmės“ leidyklos atstovų susitikimas. Dalyvavo rajono meras Alvydas Katinas, mero patarėjas, tarybos narys Petras Panavas, monografijos „Tauragnai“ vyr. redaktorius sudarytojas, J. Basanavičiaus premijos laureatas Venantas Mačiekus, leidyklos vadovas Petras Jonušas. Aptarti monografijos „Tauragnai“ parengimo terminai, finansavimo poreikis ir galimybės.


2003 09 30

Leidykloje lankėsi Šilalės r. meras Valdemaras Jasevičius. Buvo aptarti monografijų „Laukuva“ ir „Kvėdarna“ rengimo bei finansavimo reikalai.


2003 09 29

Pasirašyta Kultūros, filosofijos ir meno instituto ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį instituto vardu pasirašė instituto direktorius dr. Vaclovas Bagdonavičius.


2003 09 27

Plungėje vykusiame Plungiškių draugijos (prezidentas dr. Bronislovas Lubys) susirinkime „Versmės“ leidyklos atstovai P. Jonušas ir V. Jocys pristatė nuo 2002 m. leidyklos rengiamą monografiją „Plungė“, kvietė aktyviau dalyvauti monografijos medžiagos pateikimo, straipsnių rašymo ir rėmimo darbuose.


2003 09 25

Pradėta rengti monografija „Valkininkai“ (Varėnos r.). Vyriausioji redaktorė sudarytoja – prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (tel. 8 5 2445124). Knygos parengimo terminas 2007–2008 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2006 09 25.


2003 09 12

Pradėta rengti monografija „Antalieptė“ (Zarasų r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas – doc. dr. Henrikas Jasiūnas (tel. 8 5 2611438). Knygos parengimo terminas 2007 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2006 02 01.


2003 09 08

„Versmės“ leidykloje vyko monografijos „Taujėnai“ (Ukmergės r.) rengimo iniciatyvinės grupės ir leidyklos atstovų susirinkimas. Monografijos iniciatyvinė grupė: Elvyra Tulušienė (seniūnė, tel. 8 340 45293, mob. tel. 8 682 30123), bibliotekininkė Gražina Žukauskienė, „Versmės“ leidyklos monografijų redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus (n. tel. 8 5 2732306). Knygos parengimo terminas 2007–2008 m.


2003 09 06

Papilės (Akmenės r.) kultūros namuose vyko „Versmės“ leidyklos surengta mokslinė konferencija, skirta miestelio šventei ir leidyklos rengiamai monografijai „Papilė“. Pranešimus skaitė Šiaulių universiteto doc. dr. Rita Regina Trimonienė, dėstytoja Birutė Salatkienė, Vilniaus pedagoginio universiteto istorijos katedros vedėjas doc. dr. Aivas Ragauskas,  prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas. Kalbėjo Švietimo ir mokslo ministras dr. Algirdas Monkevičius, Akmenės rajono meras Anicetas Lupeika, Papilės seniūnas Antanas Vaičius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos „Papilė“ vyr. redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė, „Vienybės“ laikraščio vyr. redaktorius Leopoldas Rozga. Į konferenciją gausiai susirinko Papilės miestelio gyventojai ir svečiai iš įvairių Lietuvos vietų.  


2003 07 30

Priimtas sprendimas periodiškai leisti serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslinių straipsnių rinkinius. Rinkinys išeis vieną kartą per metus. Jame bus publikuojami moksliniai straipsniai, įteikti leidyklai iki tų pačių metų rugsėjo 1 d. Vyriausiasis mokslinis redaktorius istorikas, VPU doc. dr. Aivas Ragauskas (mob. tel. 8 682 37591).


2003 07 18

Laukuvos (Šilalės r.) kultūros namuose, renginių, skirtų Laukuvos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 750 metinėms, metu  vyko „Lietuvos valsčių“ serijos knygos „Laukuva“ pristatymas visuomenei. Kalbėjo knygos vyr. redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys, straipsnių apie Laukuvos mokyklas autorius Zigmas Juškevičius, teatrologas, Klaipėdos universiteto doc. Petras Bielskis, tautosakos rinkėja Regina Bliūdžiuvienė (Šliogerytė), Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokytoja Dalia Danilienė, Šilalės rajono savivaldybės administratorė Zita Lazdauskienė.


2003 07 11

Kartenos (Kretingos r.) vidurinėje mokykloje, renginių, skirtų Kartenos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 750 metinėms, metu  vyko būsimos „Lietuvos valsčių“ serijos knygos „Kartena“ pristatymas-seminaras. Kalbėjo vienas iš knygos sudarytojų ir autorių istorikas Julius Kanarskas, prof. Alfonsas Motuza, doktorantė Virginija Kvasaitė, mokytoja Bronė Butkuvienė, gamtos skyriaus redaktorė doc. dr. Filomena Kavoliutė, Kartenos vidurinės mokyklos direktorė Jūratė Račkauskaitė, Kartenos seniūnė Zita Rapalienė, monografijos vyriausiasis redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys, kraštiečių vardu – prof. habil. dr. Vladislovas Domarkas, Algimantas Jablonskas. 


2003 07 04

1000 egz. tiražu išleista devintoji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Seredžius“. Vyriausioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė, 1238 p., 81 autorius, 100 straipsnių, iš jų 15 – mokslinių, aprobuotų serijos Mokslo darbų komisijos. 


2003 07 04

Lietuvos Respublikos Prezidentūros Baltojoje salėje 14 val. vyko „Versmės“ leidyklos  monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui, Lietuvos valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui, pristatymas, serijos rengėjų ir leidėjų pagerbimas. 


2003 06 21

Seredžiaus (Jurbarko r.) pagrindinės mokyklos salėje vyko naujausios „Versmės“ leidyklos monografijos „Seredžius", skirtos Seredžiaus (Pieštvės) pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 710 metinėms, pristatymas visuomenei. Dalyvavo Jurbarko rajono meras Aloyzas Zairys su žmona Birute, Seredžiaus seniūnas Jonas Pikoraitis su žmona Leonora, Seredžiaus parapijos klebonas kun. Virginijus Lenktaitis, Veliuonos seniūnas Mindaugas Šlepševičius, rajono, seniūnijos gyventojai, kraštiečiai (iš viso pristatyme dalyvavo apie 150 žmonių). Kalbėjo viena iš knygos sudarytojų Margarita Baršauskienė, leidyklos atstovai Petras Jonušas, dr. Romas Batūra, Albinas Vaičiūnas, Povilas Spurgevičius, Seredžiaus seniūnas Jonas Pikoraitis, Vilniaus Jurbarkiečių klubo prezidentas Romualdas Dainius.


2003 06 17

Pasirašyta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį instituto vardu pasirašė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja doc. dr. Bronė Stundžienė. Pasirašant sutartį dalyvavo instituto direktorius prof. habil. dr. Algis Kalėda, instituto tarybos pirmininkas akad. Leonardas Sauka.


2003 05 27

Pasirašyta Klaipėdos universiteto ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį universiteto vardu pasirašė Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Vladas Žulkus.


2003 05 09

Pasirašyta Šiaulių universiteto ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį universiteto vardu pasirašė Šiaulių universiteto rektorius prof. Vincas Laurutis.


2003 04 23

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Svarbiausių leidyklos naujienų aptarimas.

2. Leidyklos vadovo ataskaita apie „Versmės“ leidyklos veiklą 2002 metais. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.

3. Dėl pasirengimo būsimoms 2003 m. leidyklos rengiamoms monografijų autorių ekspedicijoms į aprašomąsias vietas.

4. Apie „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų Mokslo darbų komisijos susikūrimą.

5. Dėl leidyklos darbo tvarkos.

6. Dėl leidyklos viešųjų ryšių.

7. Dėl monografijų finansavimo šaltinių ir rėmėjų paieškos, rengiamų leidinių finansavimo būklės.

8. Aktualūs leidyklos rengiamų monografijų klausimai, jų faktinė parengimo būklė.

9. Dėl naujų monografijų „Vepriai“, „Obeliai. Kriaunos“, „Plateliai“, „Žagarė“, „Joniškėlis“, „Baisogala“, „Juodupė. Onuškis“, „Kapčiamiestis“, „Gruzdžiai“, „Daugai“, „Merkinė“, „Skaudvilė“ įrašymo į „Lietuvos valsčių“ seriją ir leidyklos leidybos planus.

10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pastabos, pasiūlymai, pageidavimai.

11. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo: Petras Jonušas, Vacys Milius, Vingaudas Baltrušaitis, Antanas Andrijonas, Albinas Vaičiūnas, Evaristas Algirdas Totoraitis, Eugenijus Petrovas, Juozas Miglinas, Albinas Jasiūnas, Virginijus Jocys, Irena Regina Merkienė, Vidmantas Puplauskis, Vitas Girdauskas, Domijonas Šniukas, Vladas Braziūnas, Jonas Šedys, Edvardas Vidmantas, Kazys Misius, Zigmas Malinauskas, Juozas Pugačiauskas, Bronius Slavinskas, Aloyzas Bėčius, Algirdas Jokūbaitis, Stanislovas Liučvaitis, Kazys Morkūnas, Gražina Meilutienė, Jonas Linkevičius, Venantas Mačiekus, Stanislovas Buchaveckas, Albinas Masaitis, Povilas Krikščiūnas, Vida Girininkienė.

Kitas redaktorių susirinkimas 2003 10 22, 15 val.


2003 04 16

Pagerintas 2003 m. leidyklos rengiamų autorių ekspedicijų dalyvių aprūpinimas - bus mokami tokie padidinti ekspedicijos dalyvių dienpinigiai: autorinio atlyginimo ekspedicijos priedas, neatskaičius pajamų  mokesčio, yra 16 Lt (atskaičius 15 % pajamų mokestį, išmokama 13,60 Lt) už vieną dalyvavimo ekspedicijoje dieną, jei autorius per metus vyksta į vieną vietą (ekspediciją); 24 Lt (20,40 Lt) už vieną dieną antroje ekspedicijoje į kitą vietą tais pačiais metais; 30 Lt (25,50 Lt) už dieną trečioje ir vėlesnėse ekspedicijose į kitas vietas tais pačiais metais.


2003 04 11–13

„Versmės“ leidykla dalyvavo Vilniaus mokytojų namuose rengtoje knygų parodoje „Knygų pavasaris“.


2003 04 08

Pradėta rengti monografija „Skaudvilė“ (Tauragės r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas – Irenijus Aloyzas Šmidtas (mob. tel. 8 650 42733). Knygos parengimo terminas 2006–2007 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2005 10 01.


2003 03 20

Įvyko steigiamasis „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų Mokslo darbų (mokslinių straipsnių) komisijos susirinkimas. Dalyvavo komisijos nariai prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (etnologija, komisijos pirmininkė), prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas (gamta), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka), dr. Gintautas Zabiela (archeologija), dr. Artūras Judžentis (kalba) bei „Versmės“ leidyklos atstovai Petras Jonušas, Vida Girininkienė, Virginijus Jocys. Susirinkime nedalyvavo komisijos nariai akad. Antanas Tyla (istorija), prof. habil. dr. Vytautas Kubilius (kultūrologija).


2003 03 03

„Versmės“ leidykla ir Plungės rajono savivaldybė pasirašė principinį susitarimą dėl monografijos „Plungė“ parengimo ir išleidimo 2006–2007 m.


2003 02 18

Pradėtos rengti monografijos „Daugai“ (Alytaus r.), „Merkinė“ (Varėnos r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas – Juozas Miglinas (mob. tel. 8 615 90911). Knygų parengimo terminas 2006–2008 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2005 09 01.


2003 01 31 Pasirašyta Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros Taikomųjų istorijos tyrimų centro ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį centro vardu pasirašė Lietuvos istorijos katedros vedėjas Aivas Ragauskas.

2003 01 30

„Versmės“ leidykloje vyko monografijos „Juodupė. Onuškis“ rengimo iniciatyvinės grupės ir leidyklos atstovų susirinkimas. Dalyvavo Lilija Kriškanaitė-Kudirkienė, Juozas Pupienis, Evaldas Garška, Jonas Šedys, Rimvydas Alekna, Alvydas Karalius, Venantas Mačiekus, Bronius Deksnys, Jevlampijus Laškovas, Nijolė Basiokienė-Aleknaitė, Petras Jonušas.

Nutarta pritarti dr. Jono Šedžio (n. tel. 8 5 2645195) paskyrimui monografijos vyr. redaktoriumi; iniciatyvinės grupės nariams pasiskirstyti darbus ir aktyviai talkinti vyr. redaktoriui; į knygos rengimo darbus įtraukti kuo daugiau gerų autorių, kraštiečių; iki 2003 06 01 parengti išsamų būsimos knygos straipsnių planą (sąrašą); garsinti rengiamą monografiją, ieškoti knygai išleisti būtino finansavimo; knygos straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2005 06 01; knygos parengimo spaudai terminas 2006 m.


2003 01 29

„Versmės“ leidykloje vyko monografijos „Balbieriškis“ (vyr. redaktorius prof. habil dr. Vacys Milius) rengimo iniciatyvinės grupės ir leidyklos atstovų susirinkimas. Dalyvavo prof. habil. dr. Vacys Milius, prof. habil. dr. Antanas Makštutis, habil. dr. Kazys Morkūnas, dr. Kostas Aleksynas, Alfonsas Vitkauskas, Albinas Vaičiūnas, Petras Jonušas. 

Konstatuota, kad monografija buvo pradėta rengti dar 2001 m., tačiau darbai, anksčiau judėję lėtai, šiuo metu yra visai užstrigę: dar neparengtas knygos straipsnių planas,  nėra žmogaus, kuris prisiimtų visą atsakomybę už monografijos turinį, straipsnių rašymo terminų laikymąsi.

Nutarta suaktyvinti monografijos rengimo darbus, į šį darbą įtraukiant daugiau aktyvių kraštiečių, neatidėliojant parengti išsamų knygos straipsnių planą, knygą visiškai parengti spaudai 2005–2006 m.


2003 01 23

Pradėta rengti monografija „Kapčiamiestis“ (Lazdijų r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas – Juozas Žitkauskas (d. tel. 212 27 25, mob. tel. 8 670 12473). Knygos parengimo terminas 2006 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2005 09 01.


2003 01 14

Pradėta rengti  monografija „Gruzdžiai“ (Šiaulių r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas – žurnalistas Domijonas Šniukas (n. tel. 8 5 2710757, el. p. dsniuk@lrs.lt). Knygos parengimo terminas 2006–2007 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2005 10 01.


2003 01 08

Leidykloje lankėsi Šilalės rajono meras Albinas Ežerskis, mero pavaduotojas Virgilijus Ačas, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Antanas Lingis. Buvo aptarta monografijų „Laukuva“ ir „Kvėdarna“ parengimo bei finansavimo būklė. Rajono vadovų prašymu buvo apsispręsta šiais, 2003-iaisiais, metais Laukuvos 750 metų jubiliejui, kuris bus minimas 2003 m. liepos 18–20 d., parengti monografiją „Laukuva“, o kitais metais – parengti ir išleisti monografiją „Kvėdarna“. Susitikimo metu sutarta, kad iki tiražo spausdinimo monografijai „Laukuva“ išleisti Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės kraštiečių draugija papildomai skirs ne mažiau kaip 50 tūkst. Lt.


2002 12 18

Sudaryta leidybos sutartis monografijai „Gelvonai“ (Širvintų r.) parengti ir išleisti. Knygos išleidimo terminas 2006 m., knygos užsakovas – Širvintų r. savivaldybė (meras Vytas Šimonėlis). Vyriausioji redaktorė sudarytoja – istorikė Vida Girininkienė (d. tel. 2130623, n. tel. 2425137, mob. tel. 8 614 74497). Knygos parengimo terminas 2005 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2004 09 01.


2002 12 12

Aplinkos apsaugos ministerijoje vyko seminaras Nacionalinių parkų kultūros paveldo darbuotojams. Seminaro organizatorius – Aplinkos apsaugos ministerijos kultūros skyrius. Dalyvavo parkų kultūrologai, direktoriai. Pagrindinė gvildenta tema – Lietuvos kultūrinio paveldo Nacionaliniuose parkuose ir aplink juos esančiose teritorijose išsaugojimas, pateikimas turistams Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.

Leidyklos redaktorius, J. Basanavičiaus nacionalinės premijos laureatas Venantas Mačiekus apžvelgė Lietuvos etnografinių tyrinėjimų istoriją nuo seniausių laikų iki pat dabartinių tyrinėjimų, paminėdamas „Versmės“ leidyklos indėlį. Leidyklos viešųjų ryšių vadybininkas Jonas Mikalauskas trumpai papasakojo apie „Versmės“ leidyklos misiją, pakvietė parkų vadovus ir darbuotojus pagal išgales prisidėti prie „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rengimo.

Pristatymo metu buvo platinami leidyklos bukletai, 2003 metais leidyklos rengiamų ekspedicijų sąrašas.


2002 12 11

Leidykloje lankėsi Šakių r. savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė. Buvo aptarti monografijos „Griškabūdis“ rengimo ir finansavimo klausimai, sutarta dėl rėmimo sutarties pasirašymo.


2002 12 11

„Versmės“ leidyklos 2003 m. ekspedicijų sąrašas papildytas 12-ąja ekspedicija – į Sintautus 2003 m. rugpjūčio 4–13 d. Ekspedicijos vadovas Vitas Girdauskas (n. tel. 8 345 45141, mob. tel. 8 687 78860).


2002 12 04

Leidykloje lankėsi Širvintų r. meras Vytas Šimonėlis. Buvo aptarti monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ rengimo ir finansavimo klausimai, naujos monografijos „Gelvonai“ rengimo ir leidybos sutarties sąlygos.


2002 11 29

Vyko „Versmės“ leidyklos ir jos leidžiamos monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ pristatymas Vytauto Didžiojo universitete. Renginyje dalyvavo leidyklos redaktoriai V. Jocys, V. Mačiekus, V. Milius, leidyklos atstovas ryšiams su visuomene J. Mikalauskas, VDU profesoriai ir dėstytojai  R. Apanavičius, R. Račiūnaitė, V. Almonaitis, A. Venskienė, B. Kerbelytė, L. Anglickienė, P. Janauskas, A. Vaicekauskas, VDU folkloro ansamblis. Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai buvo padovanotos monografijos „Širvintos“, „Žiobiškis“, „Lygumai. Stačiūnai“, „Raguva“, „Veliuona“.


2002 11 28

Į „Versmės“ leidyklą kreipėsi monografijos „Plokščiai“ (Šakių r.) rengimo iniciatoriai (Vidas Sutkus, n. tel. 8 46 216226, d. 8 46 340976), pasirašytas ketinimų protokolas dėl šios monografijos parengimo ir išleidimo iki 2005 m.


2002 11 28

Į „Versmės“ leidyklą kreipėsi monografijos „Juodupė. Onuškis“ (Rokiškio r.) rengimo iniciatoriai (dr. Jonas Šedys, n. tel. 8 5 2645195), pasirašytas ketinimų protokolas dėl šios monografijos parengimo ir išleidimo iki 2006 m.


2002 11 21

Į „Versmės“ leidyklą kreipėsi monografijos „Joniškėlis“ (Pasvalio r.) rengimo iniciatoriai (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Eugenijus Petrovas, n. tel. 8 5 2169424), pasirašytas ketinimų protokolas dėl šios monografijos parengimo ir išleidimo iki 2005 m.


2002 11 18

Baigtas rengti ir paskelbtas 2003 m. leidyklos rengiamų ekspedicijų sąrašas (11 ekspedicijų, žr. puslapyje 2003 m. ekspedicijos).


2002 10 03

Pradėtos rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Baisogala“ (Radviliškio r., vyr. redaktorius sudarytojas Jonas Linkevičius, n. tel. 8 5 2627675), „Kriukai“ (Joniškio r., vyr. redaktorius sudarytojas Stanislovas Liučvaitis, n. tel. 8 5 2450854).


2002 09 25

Įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos darbuotojų susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo: Petras Jonušas, Kazys Morkūnas, Aloyzas Bėčius, Povilas Krikščiūnas, Virginijus Jocys, Vingaudas Baltrušaitis, Albinas Vaičiūnas, Antanas Andrijonas, Stanislovas Buchaveckas, Venantas Mačiekus, Anelė Vosyliūtė, Zigmas Malinauskas, Edvardas Vidmantas, Albinas Jasiūnas, Vida Girininkienė, Juozas Pugačiauskas, Albinas Masaitis, Kazys Misius, Filomena Kavoliutė, Stanislovas Liučvaitis, Živilė Driskiuvienė.

Susirinkime aptarta: 2002 m. vasarą vykusios leidyklos rengtos ekspedicijos, leidinių parengimo ir jų finansinė būklė, einamieji reikalai.

Susirinkime nutarta: 1) į „Lietuvos valsčių“ serijos rengimo planą įrašyti ir pradėti rengti monografijas  „Gelgaudiškis“ (Šakių r., vyr. redaktorius sudarytojas Antanas Andrijonas, d. tel. 8 5 2335199, mob. tel. 8 612 93660), „Jieznas. Stakliškės“ (Prienų r., vyr. redaktorius sudarytojas Juozas Pugačiauskas, n. tel. 8 5 2496695), „Pandėlys“ (Rokiškio r., vyr. redaktorius sudarytojas Albinas Jasiūnas, n. tel. 8 5 2758761, mob. tel. 8 612 89554) ; 2) siekiant surinkti papildomos faktinės medžiagos bei papildyti ir patikslinti turimą informaciją rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms, 2003 m. vasarą surengti 6–9-ias serijos autorių tiriamąsias ekspedicijas į aprašomąsias vietas.


2002 07 24

Pradėta rengti  monografija „Plungė“. Vyriausiasis redaktorius sudarytojas istorikas Virginijus Jocys (d. tel. 8 5 2130623, mob. tel. 8 686 55083).  Knygos parengimo terminas 2005–2006 m. Išleidimo terminas 2005–2006 m. (Plačiau žr. puslapyje Numatoma išleisti).


2002 05 07

Pradėta rengti  monografija „Šilalė“. Vyriausiasis redaktorius sudarytojas dr. Edvardas Vidmantas (n. tel. 8 5 2342539).  Knygos parengimo terminas 2005–2006 m. Išleidimo terminas 2005–2006 m. (Plačiau žr. puslapyje Numatoma išleisti).


2002 04 15

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šilalės kraštiečių draugija dėl monografijos „Kvėdarna“ parengimo, papildomo įrašymo į seriją „Šilalės kraštas“,  išleidimo ir finansinės paramos.


2002 03 26

Pradėta rengti  monografija „Žeimelis“ (Pakruojo r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas Aloyzas Bėčius (n. tel. 8 5 2443895).  Knygos parengimo terminas 2005 m. Išleidimo terminas 2005–2006 m. (Plačiau žr. puslapyje Numatoma išleisti).


2002 03 06

Pradėta rengti  monografija „Sintautai“ (Šakių r., 2 papildytas leidimas). Vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus (n. tel. 8 5 2732306). Sudarytojai: Venantas Mačiekus, Vitas Girdauskas, Povilas Krikščiūnas. Knygos parengimo terminas 2005–2006 m. Išleidimo terminas 2007 m. (Plačiau žr. puslapyje Numatoma išleisti).


2001 11 08

Pasirašyta leidybos sutartis su Akmenės rajono Papilės seniūnijos rėmimo fondu dėl monografijos „Papilė“, skirtos Papilės 750 metų jubiliejui (2003 m.), parengimo ir išleidimo.


2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007     2005     2004     2001–2003

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt