Gauti atsiliepimai:


2009 03 06, 15:07

,,Versmės“ leidyklai, dėkoju už nuoširdų ir žaismingą tekstą, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui pažymėti. Gražaus Jums savaitgalio, džiugių artėjančio pavasario akimirkų! 

Pagarbiai, Reda Kiselytė 
Rokiškio ,,Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėja


2009 03 06, 21:45

Gerbiami, leidyklos "Versmės" šios prasmingos akcijos organizatoriai. Jūsų siūlymu jau nusiunčiau informaciją giminaičiams Australijoje. Deja, artimųjų ar pažystamų lietuviu užsienyje nedaug težinau, bet ar leidžiate Jūsų puikia  idėja pabandyti paplatinti keliu tarptautiniu organizacijų leidiniuose, žinoma, jei tai pavyks padaryti?

Pagarbiai
B. Jankauskas (
Habil. Dr. Benediktas Jankauskas, Lietuvos žemdirbystes instituto Kaltinėnų bandymų stotis)


2009 03 09, 12:39

Dėkoju „Versmes“ leidyklai už gražią žinią! Siunčiu vakar Alpėse parašytą žinią!

R.Geniene

Ambasada Berne


 2009 03 09, 12:39

Ačiū, labai gražūs žodžiai.

Janina Vainorienė


2009 03 09, 15:11

LIETUVA,
tikrai 
LIETUVA, LIETUVA, LIETUVA....
kuo gražiausių prasmių, kuo giliausių versmių, kuo didesnės sėkmės Jums visiems visuose Jūsų darbuose. 

Gražina Kadžytė


  2009 03 09, 17:15

Ačiū už nuoširdžius sveikinimus. Sveikiname ir Jus ta proga ir linkime visokeriopos sėkmės Jūsų kilniuose darbuose. 

Zenonas Rokus Rudzikas.


  2009 03 09, 17:24

Gerbiamasis Direktoriau,
Dėkoju už pasveikinimą. Būtų gerai, kad galėtume kartu ieškoti ir skelbti praeities žinias, o ne santykius aiškintis teismuose...
Siunčiu mintis apie mūsų tūkstantmetį.

Pagarbiai Gediminas Ilgūnas


  2009 03 09, 17:45

Laba diena, p. P. Jonušai, 

Labai ačiū už sveikinimus ir pakvietimą. Į šią kelionę tikrai negalėsiu vykti. Galėčiau ir norėčiau vykti į Anykščių kraštą – tai mano gimtosios vietos.Todėl prašyčiau, kai bus planuojama kelionė į tą pusę, mane informuoti. Seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas išvyksta į Romą, todėl iki kovo 19 d. jo nebus. Jis mielai žadėjo sudalyvauti kitose Jūsų organizuojamose išvykose. 
Vilniaus kunigų seminarija yra nusprendusi Tūkstantmečio knygos keliui padovanoti nemažai knygų, kurias perduosime Jūsų leidyklai . Dabar tas knygas peržiūriu. Dovanojamų knygų sąrašą artimiausiomis dienomis atsiųsiu el. paštu. 
Gražių, saugių ir prasmingų Jums kelionių, malonių ir turiningų susitikimų su vietos bendruomenėmis. Laimingo Jums kelio!

Pagarbiai,
Irena Aleksandravičienė
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos
Bibliotekos direktorė


2009 03 09, 15:11

LIETUVA,
tikrai 
LIETUVA, LIETUVA, LIETUVA....
kuo gražiausių prasmių, kuo giliausių versmių, kuo didesnės sėkmės Jums visiems visuose Jūsų darbuose.

Gražina Kadžytė