KONFERENCIJOS PROGRAMA

 „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas

Sveikinimo žodis

 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Ozolas

Mano tėvų tėviškė

 Prof. habil. dr. Valentinas Baltrūnas

Gamta ir visuomenė

 Dr. Gintautas Zabiela

Senųjų bendruomenių tyrimai

 Dr. Manvydas Vitkūnas

Lietuvos valstybės kūrimosi laikų bendruomenė: Kernavė

 Dr. Artūras Judžentis

Tarmės modernioje visuomenėje

 Akad. prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė

Tradicijos ir jų tęstinumai: kultūros fiksavimas ir konstravimas

 Dr. Žilvytis Šaknys

Jaunimo bendrijos lokalių tyrimų šviesoje

 Papilės seniūnas Antanas Vaičius

Knyga Papilės bendruomenėje

Dalyvauja

„Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos lokalių monografijų sudarytojai, autoriai, straipsnių recenzentai, Mokslo darbų komisijos nariai, Lietuvos latvių bendruomenės, VDU letonikos centro, Estijos lietuvių bendruomenės, Alkiškių (Akmenės r.) latvių bendruomenės nariai, VPU istorikai