Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07


Knygų platinimas

Visas „Versmės“ leidyklos knygas pigiausiai galite įsigyti pačioje leidykloje, 
Geležinkelio g. 6, Vilnius, tel. 85 2130623. Leidykla dirba: I – IV nuo 9.00 iki 13.00 val. Penktadieniais leidykla nedirba.

Mus nesunkiai rasite visai greta Vilniaus geležinkelio stoties rūmų, jų dešinėje pusėje esančio pastato trečiajame aukšte. Laukiame Jūsų darbo dienomis darbo laiku nuo 9 iki 13 val., penktadieniais nedirbame.

Mūsų leidyklos knygomis prekiauja „Vagos“ ir „Pegaso“ knygynų tinklai bei šie knygynai: 

„Versmės“ knygynas, esantis prie pat Vilniaus rotušės, prie Didžiosios ir Vokiečių gatvių sankirtos, Didžiojoje g. 27, tel. +3705 2626410, 
darbo laikas:   I-V 10-19 val., 

VI   11-18 val., 
VII  11-16 val.

Knygynas „Humanitas“, esantis netoli Vilniaus universiteto centrinių rūmų, Universiteto g. 4, Vilnius, tel. 85 2661680.

„Versmės“ leidykloje galite įsigyti:

„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų

Vienatomė monografija – 45 Eur

Dvitomė monografija – 80 Eur (po 40 Eur už kiekvieną tomą)

„Versmės“ leidyklos bei kitų leidėjų knygų leidyklos kainomis (be prekybos antkainio):

 

Birutė Valionytė „Didžioji Lietuva. Knyga IV. Rusijos federacija”
„Versmės“ leidykla, 2020 m., 676 psl., iliustr.

Knygos kaina leidykloje 49,00 Eur

   

Bronislovas Kuzmickas „Praėjęs laikas nedingsta"
„Versmės“ leidykla, 2020 m., 372 psl., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

Ieva Švarcaitė „Pietų Žemaitijos etnografinis paveldas“
„Versmės“ leidykla, 2019 m., 256 psl., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

   

Alfonsas Čekauskas „Blaivybės keliu“, .
„Versmės“ leidykla, 2018 m., 208 p.

Knygos kaina leidykloje
6,99 Eur

Janina Kiušaitė „Balso sutrikimai ir jų įveikimas“ (su kompaktiniu disku)
Išleido „Versmės“ leidykla, 2019 m., 240 p., iliustr.

 
Knygos kaina leidykloje 29,00 Eur

   

„Gyvenęs pagal priesaiką. Atsiminimai apie Kazimierą Kalibatą“,
sud. Leonora Žukienė.
„Versmės“ leidykla, 2018 m., 352 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
12,00 Eur

Baltasaras Gracianas „Fortūna ant medžio“,
sud. ir vertėja prof. Aleksandra Teresė Veličkienė.
„Versmės“ leidykla, 2019 m., 116 p.

Knygos kaina leidykloje
5,99 Eur

   

„2000 kilometrų istorijos“, DVD.
Išleido „Klajūnų klubas“, 2010 m.

Kaina  leidykloje 1,99 Eur

Linas Poniškaitis
„Akmuo šuliny“, eilėraščių rinkinys.
„Versmės“ leidykla,  2018 m., 224 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
6,99 Eur

   

Alfonsas Vaišvila
„Nenusilenkusi Šiluva“.
„Versmės“ leidykla,  2018 m., 520 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
19,99 Eur (Išparduota)

„Lietuvos istorija“,
red. A. Šapoka.
Išleido „Diemedžio“ leidykla, 2016 m., 712 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
11,99 Eur

   

„Prezidentas Antanas Smetona. Raštai, kalbos, darbai“, I tomas,
sud. Algimantas Liekis.
„Versmės“ leidykla,  2018 m., 564 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje 15,00 Eur

Knygas galima įsigyti:
knygyne „Versmė“, Didžioji g. 27, Vilnius,
knygyne „Humanitas“, Universiteto g.  4, Vilnius;
knygyne „Tūkstantis ir viena knyga“, Vilniaus g. 11, Kaunas;
Internete www.patogupirkti.lt

   

Bronislovas Kuzmickas „Tarp kaimynų ir pasaulyje. Vyksmai ir refleksijos".
„Versmės“ leidykla, 2018 m., 320 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

Jonas Linkevičius „Vytautas Tamulaitis". „Versmės“ leidykla, 
2018 m., 80 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
6,99 Eur

   

Jūratė Statkutė de Rosales „Europos šaknys“,
7-oji papildoma laida.
„Versmės“ leidykla,
2017 m., 344 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje 9,99 Eur

„Simonui Daukantui 225“,
Knyga-kalendorius.
sud. Vida Girininkienė,
dail. Ona Liugailienė.
Išleido Vida Girininkienė,
2018 m.

Kaina leidykloje
8,00 Eur

   

Jonas Noreika (Generolas Vėtra) „Brydė ryto šerkšne“.
Išleido Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
„Versmės“ leidykla,
2016 m., 416 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

Nikoloz Baratašvili
„Lyrika“.
Išleido Kultūros projektų VšĮ „Baltų takais“. „Versmės“ leidykla,
2017 m., 140 p.

Knygos kaina leidykloje
3,99 Eur

   

Bronius Kačkus „Gurmano žinynas“.
„Versmės“ leidykla, 2016 m., 360 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
19,99 Eur

Alfonsas Vaišvila
„Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI–XX a.)“, II tomas.
„Versmės“ leidykla,
2017 m., 592 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
19,99 Eur
I tomo kaina
19,99 Eur

   

Rimantas Dichavičius „Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei“, III tomas.
Išleido Rimantas Dichavičius, 2016 m., 440 p., iliustr.

Knygos kaina  leidykloje
39,99 Eur

Bronislovas Genzelis „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“.
„Versmės“ leidykla,2016 m., 304 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

   

Romualdas Grigas
„Portretiniai eskizai“.
„Versmės“ leidykla,
2016 m., 112 p.

Knygos kaina leidykloje
1,99 Eur

Romualdas Grigas
Neišsakytos tiesos sakymas“.
„Versmės“ leidykla,
2016 m., 140 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
1,99 Eur

   

Pranas Žagarys
„Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir memuarų“.
„Versmės“ leidykla,
2015 m., 528 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

Romualdas Grigas
„Lietuvių tapatybė ir Europa. Istoriosofinis aspektas“.
„Versmės“ leidykla,
2016 m., 88 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
1,99 Eur

   

Bronislovas Kuzmickas „Metai ir mintys: geopolitika, kultūra, istorija“.
„Versmės“ leidykla,
2015 m., 328 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

Romualda Vaitkienė „Elegija senai mano gatvei“.
„Versmės“ leidykla,
2015 m., 456 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

Knyga elektroniniu formatu išleista 2016-04-12 Ją skaityti ir nemokamai parsisiųsti galite čia.

   

„Vilniaus krašto lenkinimas“,
sud. G. Šapoka.
Išleido Punsko „Aušros“ leidykla, 2015 m., 116 p.

Knygos kaina leidykloje
4,99 Eur

 

„Lietuvos vaikų rekordų knyga“, sud. Vytautas Navaitis.
„Versmės“ leidykla,
2015 m., 88 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

Knyga elektroniniu formatu išleista 2016-01-27 Ją skaityti ir nemokamai parsisiųsti galite čia.

   

Valentina Freimane „Sudiev, Atlantida!“. 
„Versmės“ leidykla,
2015 m., 384 p., iliustr.

Knygos kaina  leidykloje
6,99 Eur

Romualdas Grigas „Pralaimėjęs Kainas“,
2-oji laida.
„Versmės“ leidykla,
2015 m., 304 p.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

Knyga elektroniniu formatu išleista
2016-08-16. Ją skaityti ir nemokamai parsisiųsti galite čia
.

   

„Baltai ir slavai“,
red.Tatjana Civjan, Marija Zavjalova, Artūras Judžentis.
„Versmės“ leidykla,
2014 m., 428 p.

Knygos kaina leidykloje
14,99 Eur

Audrius Dubietis „Nuostabusis švytėjimas: padangių fizika be formulių“.
„Versmės“ leidykla,
2014 m., 256 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
18,99 Eur

Knyga elektroniniu formatu išleista 2016-02-03 Ją skaityti ir nemokamai parsisiųsti galite čia.

   

Algirdas Patackas „Litua“,
2-oji papildyta laida.
„Versmės“ leidykla,

2014 m., 536 p., iliustr.

Knyga elektroniniu formatu išleista
2016-12-08. Ją skaityti ir nemokamai parsisiųsti galite čia.

Popierinė laida išparduota

Antanas Terleckas
„Ne pats pasirinkau savo dalią“,  2-oji serijos „Neparklupdyta Lietuva“ knyga.
„Versmės“ leidykla,
2013 m., 344 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
8,99 Eur

   

Romualdas Grigas „Lietuvių tautos išlikimo drama“.
Išleido „Versmės“ leidykla ir „Diemedžio“ leidykla, 2013 m., 432 p.

Knygos kaina leidykloje
24,99 Eur

Jonas Noreika (Generolas Vėtra) „Penki broliai“.
„Versmės“ leidykla,
2013 m., 328 p.

Knygos kaina leidykloje
7,99 Eur (Išparduota)

Knyga elektroniniu formatu išleista 2013-08-05 Ją skaityti ir nemokamai parsisiųsti galite čia.

   

Rožė Poškiene „Tėviškės baladės“, eilėraščių rinkinys.
„Versmės“ leidykla, 2013 m., 108 p.
 

Knygos kaina leidykloje
2,99 Eur

Nijolė Oželytė „Nuotrupos“, eilėraščių rinkinys.
„Versmės“ leidykla,
2013 m., 48 p.

Knygos kaina leidykloje
1,99 Eur

   

Vidmantas Valiušaitis „Kalbėkime patys ir girdėkime kitus. Tragiškieji istorijos 1940–1941 metai“.
Išleido UAB „Petro ofsetas“, 2013 m., 415 p.

Knygos kaina leidykloje
5,99 Eur

Irena Antanina Suveizdienė „Tikroji Kovalevskių Kovaliauskų Kavaliauskų giminės istorija“.
„Versmės“ leidykla,
2013 m., 176 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
5,99 Eur

   

„Laisvė ir tikėjimas“, sud. Andrius Navickas, Reda Sopranaitė.
Išleido Ateities leidybos centras, Bernardinai.lt, 2013 m., 296 p., iliustr.
 

Knygos kaina leidykloje
5,99 Eur

 

 

   

„Vilniaus klausimas 1918–1922 Liudininkų akimis“, sud. Gintautas Šapoka.
Išleido VšĮ „Vorutos“ fondas, 2013 m., 442 p.

Knygos kaina leidykloje
6,99 Eur (Išparduota)

 

„Kovos dėl Vilniaus liudininkų akimis“, sud. Gintautas Šapoka.
Išleido UAB „Alytaus spaustuvė“, 2014 m., 134 p.

Knygos kaina leidykloje
5,99 Eur

   

Vytautas Tamulaitis „Petriuko vėliava“.
„Versmės“ leidykla,
2013 m., 32 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
9,99 Eur

   

Algimantas Liekis „Prezidentinė Lietuva (1919–1920, 1926–1940). Monografijos santrauka“, 18 knyga.
Išleido VšĮ Mokslotyros institutas, 2013 m., 128 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
2,99 Eur

Rimantas Dichavičius „Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei“, II tomas.
Išleido Rimantas Dichavičius, 2013 m., 400 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
34,99 Eur

   

Joana Ulinauskaitė-Mureikienė „Likimo išbandymai“, 3-ioji patikslinta ir papildyta laida, 1-oji serijos „Neparklupdyta Lietuva“ knyga.
„Versmės“ leidykla, 2014 m., 407 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
5,99 Eur (Išparduota)

Stasys Biziulevičius, „Liaudies medicina Aukštadvario krašte 1935–1939 metais“.
„Versmės“ leidykla, 2013 m.; 224 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
2,99 Eur

   

Rasa Gečaitė „Kelionė iš XXI į XIV a. su Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie Mėlynųjų vandenų“.
„Versmės“ leidykla, 2012 m., 96 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
14,99 Eur

Rene Martel „Lenkija ir mes. Legenda ir istorija. Chimeros ir realybė“. Išleido „Artūras Andriušaitis ir partneriai“, 2013 m., 192 p.

Knygos kaina leidykloje
6,99 Eur

   

Antanas Lesys ir Jovita Niūniavaitė-Lesienė „Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą“.
„Versmės“ leidykla,
2012 m., 152 p.

Knygos kaina leidykloje 
5,99 Eur

„Salako kraštas“,
sud. Vida Girininkienė, Robertas Jurgaitis.
„Versmės“ leidykla,
2012 m., 420 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
8,99 Eur

     

„Likome kovos kelyje“,
sud. Vytautas Bukauskas, Natalija Gudonytė.
Išleido „Vyzdys“, 2012 m., 280 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
5,99 Eur

„Juozas Girdvainis „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“.
„Versmės“ leidykla,
2011 m., 330 p., iliustr., portr.

Knygos kaina leidykloje
29,00 Eur

Knygą elektroniniu formatu išleista
2016-01-12. Ją skaityti ir nemokamai parsisiųsti galite čia
.

   

Saulius Stoma „Politika maro metu“.
„Versmės“ leidykla,
2012 m., 400 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
5,99 Eur

Vidmantas Valiušaitis „Kai prasideda diena nauja“.
Išleido „Baltijos miškai ir mediena“, 2006 m., 360 p.

Knygos kaina leidykloje
1,99 Eur

   

Antanas Lesys „Bažnyčios riteris: knyga skirta 625-osioms Lietuvos krikšto metinėms, prisimenant kunigą Juozą Zdebskį“.
Išleido Antanas Lesys, 2012 m., 240 p.

Knygos kaina leidykloje
1,99 Eur

Georgijus Kopčinskis, Nikolajus Šteinbergas „Černobylis: katastrofos anatomija“.
„Versmės“ leidykla, 2012 m., 280 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
14,99 Eur

       

„Verutės Lietuva. Tautodailininkės Veronikos Juodgalvytės kūryba“, sud. Rima Bičiūnas, Nijolė Tumėnienė
„Versmės“ leidykla,

2012 m., 96 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
3,99 Eur

Antanas Šimkūnas „Susitiksim prie ąžuolo“, 2-oji laida.
„Versmės“ leidykla,
2012 m., 236 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
5,99 Eur

       

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė „Vaikas nusileidęs iš dangaus. Vygando Telksnio asmenybės fenomenas“.
„Versmės“ leidykla,
2012 m., 256 p., iliustr. +1 garso kompaktinė plokštelė (CD)

Knygos kaina leidykloje
14,99 Eur

Stefan Dąmbski „Egzekutorius. Armijos krajovos žudiko išpažintis“.
Išleido „Artūras Andriušaitis ir partneriai“,

2012 m., 109 p.

Knygos kaina leidykloje
4,99 Eur

       

Algimantas Liekis „Lenkų skriaudų lietuviams istorijos apžvalga (iki 1939 m.)“. 
Išleido VšĮ Mokslotyros institutas, 2012 m., 74 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
0,99 Eur

Jūratė Statkutė de Rosales „Europos šaknys ir mes, lietuviai“, 4-oji laida.
„Versmės“ leidykla,
2011 m., 184 p. iliustr.

Knygos kaina leidykloje
3
,99 Eur

       

Algimantas Liekis „Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai“, II tomas, 14 knyga.
Išleido VšĮ Mokslotyros institutas, 2011 m.,

506 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
6,99 Eur

Algimantas Liekis „Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai“, II tomas, 15 knyga.
Išleido VšĮ Mokslotyros institutas, 2011 m., 456 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
6,99 Eur

       

Romualdas Grigas „Dienoraščio langą pravėrus. 10 mano jaunystės metų (1956–1965)“.
„Versmės“ leidykla,
2011 m.,372 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
6,99 Eur

Knyga elektroniniu formatu išleista 2016-02-02 Ją skaityti ir nemokamai parsisiųsti galite čia.

Romualdas Ozolas „Per lėtinį bankrotą (Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje užrašai)“.
Išleido „Diemedžio“ leidykla, 2011 m., 312 p.

Knygos kaina leidykloje
3,99 Eur

       

 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė „Teatro uždangą praskleidus. Jonas Alekna, 1917–1964“.
Išleido „Jusida“, 2010 m., 334 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
6,99 Eur

Profesorė Stanislava Stašauskaitė „Vis tiek mokytoja nebūsi...“.
„Versmės“ leidykla,
2011 m., 256 p., iliustr. Knygos kaina leidykloje
0,99 Eur

       

Vadas Terleckas „Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai“.
„Versmės“ leidykla, 2009 m., 534 p., iliustr.

Knygos kaina leidykloje
29,99 Eur

 

 

 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla Mums rašykite leidykla@versme.lt