Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


„Knygų kelio“ naujienos. 2010 metai

2010      2009    

2010 11 11

KNYGŲ RINKINIAI JONIŠKIO RAJONO BENDRUOMENĖMS. 2010 m. lapkričio 11 d. į leidyklą atvykusiam Joniškio rajono savivaldybės administracijos vairuotojui Gintarui Bijeikiui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio rinkinius Joniškio rajono Kriukų, Rudiškių, Satkūnų ir Skaistgirio bendruomenėms.

2010 11 17


2010 10 29

KNYGŲ RINKINIAI UKMERGĖS RAJONO BENDRUOMENĖMS. 2010 m. spalio 29 d. į leidyklą atvykusiam Ukmergės r. savivaldybės V. Šlaito viešosios bibliotekos vairuotojui Ramūnui Gražiui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio rinkinius Ukmergės rajono Deltuvos, Pabaisko, Taujėnų, Ukmergės ir Želvos bendruomenėms.

2010 11 04


2010 10 26

BAIGĖME LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI SKIRTĄ RENGINĮ. Nors Lietuvos tūkstantmetį minėjome pernai, „Versmės” leidyklos ir „Lietuvos lokalinių tyrimų“ leidinio Lietuvos tūkstantmečiui paminėti ir įprasminti skirta pilietinė iniciatyva „Pažink tūkstantmetį mininčią, bet vis dar nepažintą Lietuvą“ truko iki praėjusio pirmadienio – 2010 m. spalio 18 d.: nuo 2009 m. sausio 26 d. kiekvieną pirmadienį dienos šviesą išvysdavo vis nauja mokslinė Lietuvos lokalinių tyrimų publikacija. Per šį beveik 2 metų laikotarpį iš viso paskelbėme 91 mokslinį straipsnį, iš jų 10 gamtos, 11 archeologijos, 32 istorijos, 17 etnologijos, 17 kalbos, 3 tautosakos, 1 sociologijos mokslo sričių.

Maloniai informuojame, kad nuo 2010 m. lapkričio mėnesio, kuomet minėsime jau 4-ąsias “Lietuvos lokalinių tyrimų” leidinio metines, pradedame naują mokslinių straipsnių skelbimo etapą. Nauji moksliniai straipsniai interneto svetainėje www.llt.lt bus skelbiami kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąjį pirmadienį.

Rašykite mums – maloniai lauksime naujų straipsnių „Lietuvos lokalinių tyrimų“ rinkiniui iš gamtos (biologijos, geografijos, geologijos), archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbos, tautosakos ar sociologijos mokslinių sričių.

Taip pat informuojame, kad šiuo metu spaudai yra rengiamas „Lietuvos valsčių“ serijos „Lietuvos lokalinių tyrimų“ rinkinio 1-asis tomas. Šis leidinys bus tokio paties pavidalo ir apimties, kaip ir kitų serijos monografijų (apie 1000–1400 p.). Jame numatoma skelbti pačius pirmuosius visų mokslo sričių mokslinius straipsnius, parašytus „Lietuvos valsčių“ serijai 2000–2002 m. 2-ajame ir vėlesniuose to paties leidinio tomuose bus chronologiškai publikuojami visi vėliau parašyti ir elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ ISSN 2029-0799 svetainėje www.llt.lt skelbti straipsniai.
2010 10 26


2010 10 19

KNYGŲ RINKINIAI JONIŠKIO RAJONO BENDRUOMENĖMS. 2010 m. spalio 19 d. į leidyklą atvykusiam Joniškio rajono savivaldybės administracijos vairuotojui Gintarui Bijeikiui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio rinkinius Joniškio rajono Gaižaičių, Gataučių ir Kepalių bendruomenėms.

2010 11 02


2010 10 14

KNYGŲ RINKINIAI SKUODO RAJONO BENDRUOMENĖMS. 2010 m. spalio 14 d. į leidyklą atvykusiam Mažeikių rajono Viekšnių seniūnui Aldoniui Eselinui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio rinkinius Skuodo rajono Barstyčių, Ylakių ir Lenkimų bendruomenėms.

Nuo 2009 m. vasario vykstančiame Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo renginyje iš viso jau padovanota 273 knygų rinkiniai 267 bendruomenėms, o iki Knygų kelio paskutinės stotelės dar liko aplankyti 50 seniūnijų. 

2010 10 15


2010 10 13

KNYGŲ KELIAS TĘSIASI. 2010 m. spalio 13 dieną leidykloje apsilankiusi vilnietė, Aplinkos ministerijos Kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė geografė, gamtos mokslų daktarė Giedrė Godienė  vis dar tebesitęsiančiam Knygų keliui padovanojo keliasdešimt knygų, kurios kaip ir visos kitos šiam pilietiniam renginiui padovanotos knygos, paženklintos specialiu Knygų kelio spaudu bei vardiniais dovanotojo lipdukais, bus artimiausiu metu įteiktos knygų rinkinių dar negavusių miestelių bendruomenėms. 2010 10 15


2010 09 17

KNYGŲ RINKINIAI PAKRUOJO RAJONO BENDRUOMENĖMS. 2010 m. rugsėjo 17 d. į leidyklą atvykusiam Pakruojo rajono atstovui Aleksandrui Šimoliūnui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio rinkinius Klovainių, Lygumų, Pašvitinio, Rozalimo  ir Žeimelio bendruomenėms.

Nuo 2009 m. vasario vykstančiame Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo renginyje iš viso jau padovanota 270 knygų rinkinių 264 bendruomenėms, o iki Knygų kelio paskutinės stotelės dar liko aplankyti 53 seniūnijas. ▲2010 09 20


2010 08 12

KNYGŲ KELIO LAUKTUVĖS TVERAMS. 2010 m. rugpjūčio 12 d. į leidyklą atvykusiai Tverų bendruomenės atstovei Zuzanai Narvaišienei perdavėme Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves, skirtas Tverų bendruomenei. ▲2010 08 16


2010 08 04

KNYGŲ RINKINYS LINKUVOS BENDRUOMENEI. 2010 m. rugpjūčio 4 d. į leidyklą atvykusiam Pakruojo rajono Linkuvos seniūnijos vairuotojui Algiui Virlickui perdavėme Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio rinkinį Linkuvos bendruomenei.▲2010 08 06


2010 08 04

KNYGŲ RINKINIAI IGNALINOS RAJONO BENDRUOMENĖMS. 2010 m. rugpjūčio 4 d. į leidyklą atvykusiam Ignalinos rajono savivaldybės vairuotojui Broniui Žilinui perdavėme Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio rinkinius Ceikinių, Didžiasalio, Dūkšto, Kazitiškio, Linkmenų, Mielagėnų, Naujojo Daugėliškio, Rimšės ir Tverečiaus bendruomenėms.▲2010 08 06


2010 06 22

KNYGŲ RINKINYS AKMENĖS BENDRUOMENEI. 2010 m. birželio 22 d. į leidyklą atvykusiam Akmenės seniūnijos atstovui Rimui Milkutui perdavėme Knygų kelio rinkinį Akmenės bendruomenei.▲2010 06 23


2010 06 21

KNYGŲ RINKINYS MOLĖTŲ RAJONO BENDRUOMENĖMS 2010 m. birželio 21 d. į leidyklą atvykusiai Molėtų rajono Videniškių seniūnijos bibliotekininkei Danai Narbutienei  perdavėme Knygų kelio rinkinius Alantos, Balninkų, Molėtų ir Videniškių bendruomenėms.▲2010 06 23


2010 06 21

KNYGŲ RINKINYS VABALNINKO BENDRUOMENEI. 2010 m. birželio 21 d. į leidyklą atvykusiam Biržų rajono Vabalninko bendruomenės atstovui Povilui Grigui  perdavėme Knygų kelio rinkinį Vabalninko seniūnijos bendruomenei.▲2010 06 23


2010 06 17

KARO AKADEMIJAI – 100 KNYGŲ SKYDAS. Vasariškai šiltą birželio 17-osios popietę „Versmės” leidyklos atstovai su Kovo 11-osios Akto signataru dr. Vladu Terlecku priešakyje bei kitais garbingais svečiais būriavosi prie Lietuvos karo akademijos vartų. Visus maloniai pasitikusi akademijos bibliotekos vedėja Konstancija Janina Tupėnienė palydėjo iki LKA bibliotekos skaityklos, kurioje 15 val. prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 20-mečiui ir Žalgirio mūšio pergalės 600 metų jubiliejui skirto 100 egzempliorių Iškilmingo knygų dovanojimo akto pasirašymas ir dovanojamų knygų autoriaus dr. Vlado Terlecko knygos Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai pristatymas Karo akademijoje.

Knygų dovanojimo aktą, stebint susikaupusiems renginio dalyviams, iškilmingai pasirašė Lietuvos karo akademijos prorektorius doc. dr. Valdas Rakutis, dr. Vladas Terleckas ir „Versmės” leidyklos vadovas Petras Jonušas trimis egzemplioriais, kurių vienas liko Karo akademijoje, kitas buvo įteiktas knygos autoriui, o trečiasis sugrįžo į leidyklą.

Pasirašęs aktą, prorektorius doc. dr. Valdas Rakutis, neslėpdamas susižavėjimo dovanojama knyga, pasidalino savo mintimis, kurios kilo ją perskaičius. Sulaukęs daug gražių žodžių ir įdomių gausiai susirinkusių dalyvių klausimų, knygos autorius išsakė savo įžvalgas ir nerimą dėl Lietuvos praeities, dabarties ir ateities, pasirašė dedikacijas asmeniškai dovanojamuose egzemplioriuose.

Jaukią popietę užbaigė susirinkusiųjų diskusijos prie kavos puodelio, po kurių skirstėmės pakilios nuotaikos, kupini gerų emocijų ir vilties, kad dr. Vlado Terlecko knyga ras kelią į kariūnų širdis, taps jiems pasitikėjimo įkvepiančia atspara, aiškiu kelrodžiu ir tikru skydu Lietuvos garbės ir orumo gynimo kovose.  

 

 

2010 06 18


2010 06 17

KNYGŲ RINKINYS JUKNAIČIŲ BENDRUOMENEI. 2010 m. birželio 17 d. į leidyklą atvykusiai Juknaičių seniūnijos atstovei Ingai Domarkaitei  perdavėme Knygų kelio rinkinį Juknaičių seniūnijos bendruomenei, o viešnia mums perdavė Ketinimų išleisti Juknaičių krašto monografiją sutartį. ▲2010 06 18


2010 06 15

KNYGŲ RINKINIAI ZARASŲ RAJONO BENDRUOMENĖMS. 2010 m. birželio 15 d. į leidyklą atvykusiam Zarasų rajono atstovui Algirdui Golubickiui  perdavėme Knygų kelio rinkinius Antalieptės, Antazavės, Dagučių, Imbrado ir Salako seniūnijų bendruomenėms. ▲2010 06 16


2010 06 15

KNYGŲ RINKINIAI KALVARIJŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOMS. 2010 m. birželio 15 d. į leidyklą atvykusiam Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui Gintui Taulioniui perdavėme Knygų kelio rinkinius Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos seniūnijoms. ▲2010 06 16


2010 06 10

KNYGŲ KELIO LAUKTUVĖS VARĖNAI IR MERKINEI. 2010 m. birželio 10 d. į leidyklą atvykusiam Varėnos savivaldybės atstovui Sigitui Kielei perdavėme Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves, skirtas Merkinės ir Varėnos bendruomenėms. ▲2010 06 14


2010 06 09

KNYGŲ KELIO LAUKTUVĖS PANEVĖŽIO RAJONO SENIŪNIJOMS. Lėkte pralėkus visiems metams nuo pernai birželio 4 d. vykusios priešpaskutinės – 14-osios knygų kelio kelionės į Panevėžio kraštą, kurios metu buvo aplankytas 100-asis Knygų kelio miestas Panevėžys, 2010 m. birželio 9 d. į leidyklą atvykusiai Panevėžio r. savivaldybės vyr. specialistei kalbos tvarkytojai Birutei Goberienei perdavėme Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves: nemažą knygų dėžę, įrėmintas gražiausias Knygų kelio Panevėžio krašto kelionės nuotraukas, knygų skirtukus, tušinukus, kt. – net 9-ių rajono seniūnijų – Krekenavos, Miežiskių, Naujamiesčio, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės ir Velžio bendruomenėms. ▲2010 06 14


2010 04 28

PABAIGTUVĖS ŽEIMIŲ SENIŪNIJAI. 2010 m. balandžio 28 d. leidykloje lankėsi Jonavos r. Žeimių seniūnijos atstovas Aurimas Kazlauskas, kuris pasiėmė Žeimių bendruomenei skirtas Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves. 2010 04 28


2010 04 21

KNYGŲ RINKINIAI DEVYNIOMS BENDRUOMENĖMS.  2010 m. balandžio 21 d. leidykloje lankėsi Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Bronė Balionienė lydima pagalbininko – bibliotekos ūkio skyriaus vedėjo Jono Turčinavičiaus. Svečiams perdavėme Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinius, skirtus net devynių rajono savivaldybių bendruomenėms: Alytaus, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Simno ir Ūdrijos. 2010 04 22


2010 04 15

KNYGOS PUNIOS BIBLIOTEKAI.  2010 m. balandžio 15 d. leidykloje lankėsi Alytaus rajono Punios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Irena Kaškonienė, kuriai perdavėme Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį Punios bendruomenei. 2010 04 15


2010 04 13

KNYGŲ RINKINYS JONIŠKIEČIAMS.  2010 m. balandžio 13 d. leidykloje lankėsi Molėtų rajono Joniškio seniūnijos atstovas Virgilijus Kalinauskas, kuris pasiėmė Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį Joniškio bendruomenei.  2010 04 14


2010 04 10

VĖL „SPENGLOS” VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE. Pakviesta prisidėti prie 2010 m. balandžio 10 dieną Valkininkų „Spenglos” vaikų globos namuose vykusio tradicinio kasmetinio sporto žurnalistų ir globos namų auklėtinių susitikimo, kurio metu sporto žurnalistai su vaikais ne tik varžėsi krepšinio aikštelėje, bet ir dalijo savo pačių ir rėmėjų vaikams paruoštas dovanėles, „Versmės” leidykla džiaugėsi galėjusi per savo bičiulį, Knygų kelio metraštininką LRT operatorių Stasį Petkų vaikams perduoti „Versmės” leidyklos linkėjimus ir Lietuvos Tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą pabaigtuvių lauktuves – nemažą knygų dėžę, vasaros Knygų kelio lankymosi „Spengloje” nuotraukas (jų visą 100, kad kiekvienam vaikui liktų atsiminimas), knygų skirtukų, tušinukų ir... prie renginio maloniai prisijungusio „Parex” banko, šiemet mininčio veiklos Lietuvoje 10-metį, kelias dėžes dovanotų proginių jubiliejinių saldainių. 

 

 

2010 04 16


2010 04 02

KNYGŲ RINKINYS GADŪNAVUI.  2010 m. balandžio 2 d. leidykloje lankėsi Telšių rajono Gadūnavo seniūnijos atstovė Ilona Stripeikaitė, kuriai perdavėme Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį Gadūnavo bendruomenei.  2010 04 06


2010 03 25

KNYGŲ KELIAS TĘSIASI. 2010 m. kovo 25 dieną leidykloje lankėsi leidyklos vadovo bičiulis dar iš mokyklos laikų Rimvydas Gerasimas. Vilnietis verslininkas vis dar tebesitęsiančiam Knygų keliui padovanojo keliasdešimt knygų, kurios kaip ir visos kitos šiam pilietiniam renginiui padovanotos knygos, paženklintos specialiu Knygų kelio spaudu bei vardiniais dovanotojo lipdukais, bus artimiausiu metu įteiktos knygų rinkinių dar negavusių miestelių bendruomenėms. Tuo pačiu visus maloniai kviečiame ir toliau dovanoti Knygų keliui savo pasirinktas knygas, nes dar liko apie 50 miestelių bendruomenių, neatsiėmusių dovanojamų knygų – joms ir atiteks paskutiniųjų dovanotojų knygos. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame. 2010 03 29


2010 03 23

KNYGOS LELIŪNŲ BENDRUOMENEI. 2010 m. kovo 23 d. leidykloje lankėsi Utenos rajono Leliūnų seniūnė Lina Petronienė, kuriai perdavėme Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį, skirtą Leliūnų bendruomenei. 2010 03 23


2010 03 19

KNYGŲ RINKINYS GIRKALNIUI.  2010 m. kovo 19 d. leidykloje lankėsi Raseinių rajono Girkalnio seniūnijos atstovas Gediminas Akstinas, kuris pažadėjo nuvežti Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį Girkalnio bendruomenei.  2010 03 19


2010 03 17

KNYGOS DUSETŲ BENDRUOMENEI. 2010 m. kovo 17 d. leidyklą aplankė Zarasų rajono Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, kuriam perdavėme Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį, skirtą Dusetų bendruomenei. Svečiui prasitarus, kad su pavydu žvelgia į kaimynų krašto monografiją „Obeliai. Kriaunos“, gavo ją dovanų, o po to buvo pasirašyta ir ketinimų parengti monografiją „Dusetos“ sutartis. 2010 03 18


2010 03 09

PAKILIAI PAMINĖJOME LIETUVOS DIENĄ. Šiais metais Kovo 9-ąją, pirmojo Lietuvos paminėjimo dieną, „Versmės“ leidyklos kolektyvas sutiko sostinės širdyje, ant jos įkūrėjo kunigaikščio Gedimino vardu vadinamo piliakalnio.  Versmiečiams, užgrūdintiems pernykščio Knygų kelio kelionių, atšvęsti žinios apie Lietuvą 1001-ųjų metinių sukaktį nesutrukdė nei žvarbus oras, nei ėmęs snigti pavasarinis sniegas, nei stati įkalnė, į kurią reikėjo kopti, o vėliau leistis vis nesitraukiančios žiemos šalčių sukaustytu apledėjusiu grindiniu.

Nors mūsų būrelis buvo gerokai retesnis nei pernai, Tūkstantmečio metais, kai pirmą kartą Kovo 9-ąją – LIETUVOS DIENĄ – minėjome Arkikatedros Bazilikos aikštėje, nestokojome pakilios nuotakos. Sniege kalno šlaite trispalvės spalvomis rašėme brangų ir labai gražų savo šalies vardą, tuo simboliškai prisimindami ir pagerbdami senąjį metraščio įrašą, prieš 1001-erius metus perdavusį ir pasauliui, ir mums patiems žinią apie save ir savo vertybes per amžius ginančią LIETUVĄ. Vėliau, šiek tiek prieštaraujant gūsingam lietuviškam vėjui, tradiciškai leidome dangaus žibintus, kurie į dangų skraidino ir ant jų užrašytą Lietuvos vardą, ir, kaip tų žibintų liepsna ugningą, mūsų meilę ir linkėjimus mylimai Tėvynei. 

Vėliau, jau nusileidę nuo piliakalnio, aplankėme naująją šv. Brunono Bonifaco gatvę, kur ir vėl kilo keistas jausmas, kad pasibaigus visus praėjusius metus trukusioms Lietuvos Tūkstantmečio iškilmėms ir šurmuliui, jau nekalbant apie dešimtmetį trukusį pasirengimą šiam jubiliejui, taip ir likome be... LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO GATVĖS ar aikštės...

Na o šventinę išvyką baigėme... Pilies gatvės blyninėje, kur sušilę ir atgavę prarastas jėgas, kupini geros nuotaikos ir jausmų, kurie užlieja atlikus kilnią pareigą, dalijomės įspūdžiais ir pasvarstymais apie Lietuvai svarbias sukaktis ir jų įdomų bei deramą paminėjimą. ▲2010 03 10 


2010 03 04

KNYGOS PENKIOMS SENIŪNIJOMS. 2010 m. kovo 4 d. leidykloje apsilankiusiam Švenčionių rajono atstovui Ramūnui Maminskui perdavėme net 5 Knygų kelio dovanojamų knygų  rinkinius, skirtus Kaltanėnų, Pabradės, Strūnaičio, Švenčionėlių ir Švenčionių seniūnijoms. 2010 03 18


2010 02 26

PABAIGTUVĖS GARLIAVIŠKIAMS. 2010 m. vasario 26 d. leidykloje lankėsi Kauno r. Garliavos seniūnijos atstovė Aušrinė Čepauskienė, kuri pasiėmė Garliavos bendruomenei skirtas Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves. 2010 03 18


2010 02 26

APLANKĖ PAJEVONIEČIAI. 2010 m. vasario 26 d. leidykloje lankėsi Pajevonio (Vilkaviškio r.) seniūnas Gediminas Bisikirskas, Pasaulio Pajevoniečių klubo „Saulėratis“ narys Linas Lukoševičius, Vilkaviškio rajono kraštotvarkos ir kaimo turizmo organizacijos pirmininkas Vytautas Lekešius, kuriems perdavėme dovanojamą knygų rinkinį. Svečiai diskutavo su tuo metu leidykloje viešėjusiu akad. habil. dr. Romualdu Grigu (nuotraukoje viduryje), su leidyklos vadovu aptarė savo krašto monografijos rengimo planus. 2010 03 18


2010 02 25

SVEČIAI IŠ AUKŠTADVARIO. 2010 m. vasario 25 d. leidykloje svečiavosi Trakų rajono Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, Šv. Domininko namų renginių organizatorė, Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius ir Aukštadvario kraštotyros muziejaus vadovas Kazys Venckus, kuriems perdavėme Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves. Taip pat, leidyklos vadovas su atvykusiais entuziastingai nusiteikusiais svečiais aptarė „Lietuvos valsčių“ serijos „Aukštadvario“ monografijos rengimo ketinimus. 2010 02 26


2010 02 25

KNYGOS KRUOPIŠKIAMS. 2010 m. vasario 25 d. „Versmės“ leidykloje svečiavosi Akmenės savivaldybės Kruopių seniūnijos atstovas Aidas Majauskas, kuriam perdavėme dovanojamą knygų rinkinį.   2010 02 26


2010 02 24

KNYGŲ KELIO LAUKTUVĖS ŠAKIŲ BENDRUOMENEI. 2010 m. vasario 24 d. leidyklą aplankė Šakių seniūnijos atstovas Jonas Rakauskas, kuriam perdavėme Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves, skirtas Šakių bendruomenei.  2010 02 26


2010 02 23

PABAIGTUVĖS PENKIOMS SENIŪNIJOMS. 2010 m. vasario 23 d. leidykloje apsilankiusiam Šilalės rajono savivaldybės atstovui Juozui Darčai perdavėme net 5 Knygų kelio pabaigtuvių rinkinius, skirtus Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Kaltinėnų ir Šilalės seniūnijoms.

Atsisveikindamas su svečiu nusifotografavo „Laukuvos“ monografijos vyr. redaktorius, žemaitis, istorikas Virginijus Jocys. 2010 02 25


2010 02 23

KNYGŲ KELIO LAUKTUVĖS BIJOTŲ BENDRUOMENEI. 2010 m. vasario 23 d. „Versmės“ leidykloje svečiavosi Šilalės savivaldybės Bijotų seniūnijos seniūnas Steponas Jonaitis, kuriam perdavėme Knygų kelio baigiamąsias lauktuves. Seniūnas, prisiminęs bibliobuso apsilankymą Bijotuose, pasidžiaugė, kad mūsų atvykimas, nors ir neplanuotai, puikiai prisidėjo prie tą dieną mokykloje vykusio Paskutinio skambučio šventės. Seniūno manymu, jeigu išėjo prisidėti prie Bijotų bendruomenės šventės vieną kartą, išeitų ir kitą, kai bendruomenė 2012 m. švęs 200 metų pirmojo viešojo muziejaus įkūrimo jubiliejų, kuris daugumai lietuvių geriau žinomas Dionizo Poškos sodyboje esančio seno ąžuolo kamiene įrengto Baublių muziejaus vardu.  2010 02 26


2010 02 22

KNYGŲ RINKINYS ADUTIŠKIUI. 2010 m. vasario 22 d. leidykloje svečiavosi Švenčionių rajono Adutiškio bendruomenės pirmininkė Valda Matasova su dukra (nuotraukoje), kurių laukiantiems Adutiškio bendruomenės nariams perdavėme Knygų kelio dovanojamas knygas2010 02 26


2010 02 17

JOSVAINIŲ KNYGOS. 2010 m. vasario 17 d. sulaukėme malonaus Kėdainių rajono Josvainių seniūno AlgimantoSirvydo apsilankymo, kurio metu perdavėme Josvainių bendruomenei skirtą Knygų kelio dovanojamą knygų rinkinį. 2010 02 25


2010 02 12

KNYGOS KĖDAINIŲ RAJONUI. 2010 m. vasario 12 d. į leidyklą atvykusiai Kėdainių rajono Pelutavos kaimo bendruomenės pirmininko Rimvydo Lukošio atstovei perdavėme šio rajono Pernaravos ir Pelutavos bendruomenėms skirtus dovanojamus knygų rinkinius. 2010 02 26


2010 02 11

KROSNIEČIAMS – KNYGŲ RINKINYS. 2010 m. vasario 11 d. į leidyklą atvyko Lazdijų rajono Krosnos bendruomenės atstovas Sigitas Rukšėnas, kuriam perdavėme Krosnos bendruomenei skirtą dovanojamą knygų rinkinį2010 02 11


2010 02 10

KNYGOS PILVIŠKIŲ BENDRUOMENEI. 2010 m. vasario 10 d. „Versmės“ leidykloje lankėsi Vilkaviškio rajono Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas, kuriam perdavėme dovanojamą knygų rinkinį, skirtą Pilviškių miestelio bendruomenei. Tikimės, kad šios lauktuvės – knygos – bendruomenės gyventojams bus naudingos! 2010 02 112010 02 05

KNYGŲ KELIO LAUKTUVĖS UPYNOS SENIŪNIJAI. 2010 m. vasario 5 d. į leidyklą atvyko Šilalės rajono Upynos seniūnijos atstovas, kuriam perdavėme Knygų kelio kelionės, vykusios 2009-aisiais metais, pabaigtuvių lauktuves.   2010 02 08


2010 02 05

KAPČIAMIESČIUI – DOVANOJAMOS KNYGOS. 2010 m. vasario 5 d. leidykloje svečiavosi Kapčiamiesčio seniūnijos seniūnas Vidmantas Dambrauskas, kuriam perdavėme 2 dovanojamus knygų rinkinius, skirtus Kapčiamiesčio ir Veisiejų seniūnijoms.  2010 02 08


2010 02 04

KNYGŲ KELIO LAUKTUVĖS ALSĖDŽIŲ SENIŪNIJAI. 2010 m. vasario 4 d. „Versmės“ leidykloje apsilankiusiam Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos atstovui Kasper Steffensen perdavėme dovanojamo knygų rinkinio baigiamąjį papildymą.   2010 02 08


2010 02 03

KNYGŲ KELIO LAUKTUVĖS. 2010 m. vasario 3 d. leidykloje svečiavosi Varėnos rajono Valkininkų seniūnijos vyresnioji specialistė Kristina Žundienė, kuriai perdavėme dovanojamų knygų rinkinio baigiamojo papildymo lauktuves ir kvietimus į „Vilniaus knygų mugę 2010“, kuri vyks vasario mėn. 18–21 dienomis. 2010 02 04


2010 01 20

KNYGŲ KELIAS RADIJUJE. 2010 m. sausio 6 d., trečiadienį, Žinių radijo tiesiogiai transliuojamoje laidoje „Prie pietų stalo“ laidos vedėjas Ginas Dabašinskas kalbino politiką ARTŪRĄ ZUOKĄ, o laidos pabaigoje pristatė tradiciškai šių laidų kalbinamam laidos svečiui įteikiamos knygos dovanotoją – Lietuvos Tūkstantmečio knygų kelią per Lietuvą. Politikas A. Zuokas buvo maloniai nustebintas gauta dovana – 16-ąja serijos monografija „Baisogala“ – ir juokaudamas teiravosi, kas parinko jam tokio pavadinimo knygą ir ar nesiekė tuo jam pranašauti ateities...

Iš laidos vedėjo buvo malonu sužinoti, kad po šios laidos Žinių radijas sulaukė daugybės klausytojų skambučių, kurie susidomėję klausinėjo apie p. A. Zuokui dovanotą monografiją. 

2010 m. sausio 11 d., pirmadienį, kalbinamam laidos svečiui Seimo nariui JULIUI VESELKAI G. Dabašinskas įteikė „Lietuvos valsčių“ serijos 17-ąją monografiją „Gruzdžiai“ I dalis. J. Veselka, sakė, kad nors yra girdėjęs apie Gruzdžius, negalėtų pasakyti kur jie yra ir su susidomėję klausdamas, kas veltui galėtų dovanoti tokią didelę knygą, liko nustebintas ir dėkingas.

Antradienio, sausio 12-osios laidos svečiui Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentui ROBERTUI DARGIUI buvo padovanota monografija „Baisogala“. R. Dargis, stebėdamasis knygos storiu (nors ši knyga – viena iš ploniausių mūsų serijoje!), liko nustebintas, jog ši knyga – jau 16-oji „Lietuvos valsčių“ serijoje.

Sausio 13-ąją transliuojamoje „Prie pietų stalo“ laidoje vedėjas G. Dabašinskas kalbino fotografą STASĮ PAŠKEVIČIŲ ir kino dokumentalistą ALGIRDĄ TARVYDĄ, kuriem buvo padovanotos dvi „Lietuvos valsčių“ monografijos – „Gruzdžiai“ ir „Baisogala“. Laidos vedėjui prasitarus, kad bus sunku svečiams jomis pasidalinti, S. Paškevičius paprieštaravo – „Nebus sunku pasidalinti, nes aš labai domiuosi miestelių gyvenimu, todėl gaudamas vieną monografiją, kitą tiesiog nusipirksiu“. Taigi pasidalino draugiškai – A. Tarvydas išsirinko „Gruzdžių“ monografiją, kadangi Gruzdžiuose gyvena jo giminaičiai ir draugai, o S. Paškevičius džiaugiasi „Baisogalos“ monografija.

Sausio 14-ąją vykusioje „Prie pietų stalo“ laidoje vedėjas Ginas Dabašinskas pokalbio dalyviui Santarvės fondo įkūrėjui JULIUI KAZĖNUI įteikė „Lietuvos valsčių“ serijos „Širvintų“ monografiją. Laidos vedėjui, apibūdinusiam knygą kaip „visa tiesa apie Širvintas“, J. Kazėnas džiaugdamasis dovana pasidalijo, jog ši knygą labai pravers būsimoje kelionėje, aplankant Ukmergę, Anykščius, Joniškį ir Šiaulius, kuri prasidėsianti būtent Širvintose. 

Sausio 15 d. laidoje svečiavosi grafikė JŪRATĖ REKEVIČIŪTĖ, kuriai laidos vedėjas įteikė „Lietuvos valsčių“ serijos 17-ąją monografiją „Gruzdžiai“. J. Rekevičiūtė stebėjosi knygos storiu ir neįsivaizdavo, kiek ją rašant buvo įdėta darbo ir pastangų, nes anot pačios grafikės, negalėjo įsivaizduoti, kad net apie Vilniaus ar Kauno miestų istoriją galėtų būti surinktą šitiek daug medžiagos.

Prieš įteikiant „Gelvonų“ monografiją su ja įsiamžino „Žinių radijo“ pardavimų vadybininkė Lina Daukšaitė ir „Versmės“ leidyklos vadybininkė Živilė Driskiuvienė.

Sausio 18 d. laidoje dalyvavusiai UNICEF Lietuvos nacionalinio komiteto vykdomajai direktorei JOVITAI MAJASKAITEI buvo įteikta monografija „Gelvonai“. J. Majaskaitė, šią dovaną apibūdino kaip netikėtą sutapimą, kadangi Lietuvoje svečiuojantis legendiniam Džeimsui Bondui – aktoriui R. Moor’ui, kartu buvo aplankę būtent Gelvonų miestelio mokyklą. 

Gaila, bet iš laidos dalyvių pasisakymų paaiškėjo, jog nei vienas jų iki tol nebuvo girdėję nei apie Knygų kelią, nei apie „Lietuvos valsčių“ seriją...

Mieli „Versmės“ bičiuliai, jei nespėjote laidų pasiklausyti jų tiesioginės transliacijos metu, minėtus Žinių radijo laidų „Prie pietų stalo“ įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainės archyve (http://www.ziniur.lt/programa/archyvas?cpg=1&cat=31).

 2010 01 20

2010      2009