lankymasis šioje svetainėje

 

Lietuvos radijo laida
„Ryto garsai“, 2009 04 17

TREČIOJI KNYGŲ KELIO KELIONĖ – Į ROKIŠKIO KRAŠTĄ

2009 m. balandžio 17 d. LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO KNYGŲ KELIO bibliobusas vyko į Rokiškio kraštą. Bibliobusas išvyko iš Vilniaus nuo M. Mažvydo bibliotekos 7 val. 
Knygų kelio dalyvių palydėti į kelionę atėjo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Direkcijos vyr. specialistas Edmundas Atkočiūnas, kuris perdavė Knygų kelio kelionei į Rokiškio kraštą Lietuvos tūkstantmečiui skirtos atributikos – plakatų, bukletų, tušinukų, ženkliukų, lipdukų ir kt. 
Išlydėti bibliobuso atėjo ir Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vedėjas dr. Žilvytis Šaknys, kuris perdavė Rokiškio viešajai bibliotekai instituto išleistas knygas.
Tarp palydinčiųjų buvo ir Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis, rokiškėnas poetas Rimgaudas Graibus, atnešęs Rokiškio krašto bibliotekoms savo poezijos knygų, kultūros istorikas Vytautas Gocentas „Versmės“ leidyklos darbuotojai Jonas ir Giedrius Dubickai.
Į kelionę bibliobusu išvyko dvylika Knygų kelio dalyvių: „Versmės“ leidyklos ir Knygų kelio kelionių vadovas Petras Jonušas, „Versmės“ leidyklos redaktorius, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas, Rokiškio krašto garbės pilietis žiobiškėnas doc. Venantas Mačiekus, „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo mama pedagogė Ramutė Jonušienė, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininko pavaduotoja, buvusi ilgametė klubo pirmininkė Elvyra Maksimaitienė, rokiškėnė liaudies menininkė Aldona Varnienė, istorikas rokiškėnas Aloyzas Petrašiūnas, „Versmės“ leidyklos redaktorius Juozas Pugačiauskas, vadybininkai Živilė Driskiuvienė ir Donatas Rinkevičius, fotografas Jonas Kliučius, filmuotojas Stasys Petkus, muzikantas Remigijus Guliokas.
 

  

       

Jūžintai 

9.40 val. Pirmoji Knygų Kelio stotelė – JŪŽINTAI. Rokiškio rajono savivaldybės Jūžintų bibliotekoje mus sutinka bibliotekos vedėja, kuriai vadovas Petras Jonušas įteikia dėžę knygų su Tūkstantmečio Knygų Kelio spaudais. 

  

  

Kamajai

10.15 val. KAMAJUOSE Knygų Kelio dalyvius prie seniūnijos pasitinka Kamajų seniūnas Vytautas Vilys, LR Seimo narys rokiškėnas Algis Kazulėnas, Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, Kamajų bibliotekos vedėja, seniūnijos darbuotojai, Kamajų miestelio bendruomenė. Kamajų seniūnui įteikiama dėžė Knygų Kelio knygų, Tūkstantmečiui skirti plakatai, kita atributika. Bibliotekoje vadovas Petras Jonušas papasakoja apie kelionės tikslą, atvežtas knygas, išvardina knygų dovanotojus, Knygų Kelio rėmėjus. Seimo narys Algis Kazulėnas, prisijungdamas prie Knygų Kelio akcijos, dovanoja Kamajų bibliotekai savo knygą apie Rokiškio krašto muziejų, kuri taip pat paženklinama specialiu Knygų Kelio spaudu. Su Kamajų seniūnu vadovas Petras Jonušas pasirašo Ketinimų parengti ir išleisti knygą apie Kamajų valsčių sutartį. Kamajų seniūnas visus Knygų Kelio dalyvius pavaišina tradicinėmis Kamajų baronkomis ir apdovanoja Kamajų seniūnijos pinigais – kamajiniais, kuriuose simboliškai pavaizduotas strazdas. 

    

  

Rokiškis
Rokiškio r. savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 

11.25 val. Renginys ROKIŠKIO rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Centrinėje Rokiškio aikštėje Knygų Kelio dalyvius prie bibliobuso pasitiko bibliotekos vedėja Alicija Matiukienė, LR Seimo narys Algis Kazulėnas, Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, Rokiškio krašto muziejaus vedėja Nijolė Šniokienė, bibliotekos darbuotojos, rokiškėnai, „Versmės“ leidyklos Mokslo darbų komisijos narė rokiškėnė Danutė Blažytė-Baužienė. Bibliotekoje Knygų Kelio dalyvius sutiko merginų ansamblis. Renginyje kalbėjo ir Knygų Kelią pristatė vadovas Petras Jonušas, kuris apibūdino Lietuvos Tūkstantmečio šventimo esmę ir prasmę. Jis padovanojo Rokiškio bibliotekai visą „Versmės“ leidyklos parengtą ir išleistą „Lietuvos valsčių“ knygų seriją, kuri skirta Lietuvos Tūkstantmečiui, dėžę kitų leidyklų dovanotų knygų. Buvo pagarsintos leidyklos ir pavieniai aukotojai, dovanoję Knygų Keliui knygas, prisiminti rėmėjai.
Renginyje kalbėjo „Versmės“ leidyklos redaktorius, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas, Rokiškio krašto garbės pilietis žiobiškėnas doc. Venantas Mačiekus, parengęs knygą apie savo tėviškę „Žiobiškis“, taip pat rengiantis knygas ir apie kitus Rokiškio krašto valsčius – Panemunėlį, Kamajus, Obelius, Kriaunas, Panemunį.
„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ir Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius pasirašė Ketinimų parengti ir išleisti knygą apie Rokiškio valsčių iki 1918 metų sutartį.
LR Seimo narys Algis Kazulėnas, kaip ilgametis Rokiškio krašto muziejaus darbuotojas, padovanojo Rokiškio bibliotekai tik ką pasirodžiusią knygą „Rokiškio krašto muziejui 75“, kuri buvo antspauduota Knygų Kelio spaudu. Jis pasidalino mintimis apie rengiamas knygas, kultūrinę situaciją Rokiškio krašte ir visoje Lietuvoje.
Knygų Kelio dalyvius sveikino Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos direktorius ir mokiniai, kurie įteikė savo sukurtą paveikslą iš odos.
Bibliotekos vedėja Alicija Matiukienė padėkojo Petrui Jonušui už dovanas, apžiūrėjo dovanotas knygas, įteikė Padėkos raštą.
Susirinkusiems buvo platinta Lietuvos Tūkstantmečiui skirta atributika – plakatai, tušinukai, skirtukai.

  

  

  

        

  

Panemunėlis

13.15 val. Knygų kelio dalyvius pasitinka PANEMUNĖLIS. Seniūnas Anicetas Bytautas, bibliotekos vedėja pakviečia visus į Panemunėlio biblioteką. Kartu su Knygų Kelyje po Rokiškio kraštą dalyvauja LR Seimo narys Algis Kazulėnas ir Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius. Panemunėlio bibliotekai dovanojama dėžė Knygų Kelio knygų. Su Panemunėlio seniūnu vadovas Petras Jonušas pasirašo Ketinimų parengti ir išleisti knygą apie Panemunėlio valsčių sutartį. Apdovanoti, kartu su Panemunėlio mokiniais bibliobusas rieda per Panemunėlį.

  

    

Pandėlys

14.35 val. bibliobusas atvyksta į PANDĖLĮ. Prie bibliotekos šiltai sutinka bibliotekos darbuotojos su Pandėlio seniūnu Romualdu Varanium, kanklininkių ansamblis. Pandėlio bibliotekai dovanojama Knygų Kelio dėžė su knygomis, Tūkstantmečio atributika. Su Pandėlio seniūnu vadovas Petras Jonušas pasirašo Ketinimų parengti ir išleisti knygą apie Pandėlio valsčių sutartį. Pandėlio gimnazijos mokiniai paskaito laišką „Ateities žmogui“, kur surašyti linkėjimai tūkstantmetei Lietuvai. Laiškas įteikiamas Knygų Kelio dalyviams. Knygų Kelio dalyviai apdovanojami lauktuvėmis.

  

  

  

    

Žiobiškis

16.10 val. Knygų Kelias atveda į ŽIOBIŠKĮ. Čia mokykloje mūsų kantriai laukia bibliotekos vedėja Liucija Kirstukienė, mokytojai, moksleiviai, žiobiškėnai. Visi kartu pasidžiaugiame Lietuvos Tūkstantmečiu, knyga apie Žiobiškį. Bibliotekai padovanojama dėžė knygų, skaitomos dedikacijos. LR Seimo narys Algis Kazulėnas padovanoja Rokiškio bibliotekai knygą „Rokiškio krašto muziejui 75“, kuri buvo antspauduota Knygų Kelio spaudu. Vadovas Petras Jonušas dėkoja už nuoširdų priėmimą, žiobiškėnas Venantas Mačiekus prisimena Žiobiškio krašto praeitį, nusifotografuoja savo gimtos mokyklos klasės suole, kuriame mokėsi. Susirinkusiems išdalinama Knygų Kelio atributika.

    

 

     

Juodupė

17.40 val. Knygų kelio bibliobusas užsuka į JUODUPĘ. Čia simboliškai dalyviai nusifotografuoja prie Juodupės seniūnijos ir prie Juodupės simbolio – verpėjos, kuris simbolizuoja Juodupės fabriko jubiliejų.

 

Obeliai, Obelių biblioteka 

18.25 val. OBELIŲ prieigose prie malūno Knygų Kelio keliauninkus su duona, druska, margučiais, vėliavomis, plakatais pasitinka Obelių seniūnas Eugenijus Narkūnas ir Kriaunų seniūnas Arvydas Rudinskas, Obelių bendruomenės pirmininkas, kiti Obelių ir Kriaunų žmonės. Grojant ansambliui, laužiama duona, apsikeičiama dovanomis, fotografuojamasi. Visi vykstame į Obelių biblioteką, kur mūsų laukia pilna salė vaikų, jaunimo, šviesuomenės. Obelių bibliotekai vadovas Petras Jonušas padovanoja dėžę knygų, pasako kalbą apie Lietuvos Tūkstantmetį, dėkoja už priėmimą. Su Obelių seniūnu vadovas Petras Jonušas pasirašo Ketinimų parengti ir išleisti knygą apie Obelių valsčių sutartį. Atsakomąją kalbą sako seniūnas, bendruomenės pirmininkas, šneka knygos apie Obelius, Kriaunas sudarytojas Venantas Mačiekus, Vilniaus rokiškėnų klubo pirmininko pavaduotoja Elvyra Maksimaitienė. Apdovanoti Knygų Kelio dalyviai patraukia į Obelių istorijos muziejų, kur muziejaus direktorius, istorikas, buvęs Obelių krašto partizanas Andrius Dručkus parodo ir papasakoja apie surinktą nuostabią Obelių krašto ir Lietuvos istoriją atspindinčią ekspoziciją. 

  

  

Obeliai, Obelių istorijos muziejus 

   

  

Kriaunos 

21.25 val. atvykstame į paskutinį Knygų Kelio miestelį – KRIAUNAS. Mokykloje pasitinka Kriaunų seniūnas Arvydas Rudinskas, bibliotekininkės, armonikierius. Su maršu įžengiame į biblioteką, kur seniūnui įteikiama dėžė Knygų Kelio knygų, kita Knygų Kelio atributika. Seniūnas įteikia kelionės vadovui Petrui Jonušui Kriaunų duonos kepalą. Su Kriaunų seniūnu vadovas Petras Jonušas pasirašo Ketinimų parengti ir išleisti knygą apie Kriaunų valsčių sutartį.
Knygų Kelio dalyviai pakviečiami į Kriaunų muziejų, kur visų laukia muziejaus vedėja Algimanta Raugienė. Iš Kriaunų išvykstame 22.10 val.

  

   

 

  

Bibliobusas nuvažiavęs apie 600 km  atvyksta į Vilnių jau balandžio 18 d. 1 val. nakties.

Nuotraukos Jono Kliučiaus

Šis tekstas interneto svetainėje www.versme.lt skelbiamas nuo 2009 04 20.
Patikslinta, papildyta: 2009 04 27.

Atgal

Viršun

© „Versmės“ leidykla