lankymasis šioje svetainėje

 


Darbo tvarka

Leidybos darbų eiliškumas

Čia pateikiamas monografijų rengimo spaudai ir kitų darbų chronologinio eiliškumo gairės nuo knygos užuomazgos iki išleidimo.

I. LEIDYBOS SUTARTIS (su knygos užsakovu).

II. AUTORINĖS SUTARTYS.

Sutarčių sąlygos (autoriai, straipsnių pavadinimai, apimtys, parašymo terminai, reikalavimai pateikiamo teksto kokybei, autoriaus autobiografijos duomenų pateikimas knygų skyreliui „apie autorius“, kt.)

III. TEKSTŲ TVARKYMO IR PARENGIMO MAKETUOTI DARBAI:

3.1.  Rankraštis (registravimas, gavimo data, psl. numeravimas, apimtis, iliustracijų kiekis, pastabos: ar yra diskelis, kt.).

3.2.  Iliustracijų atrinkimas ir užrašymas.

3.3.  Papildomų iliustracijų paieška.

3.4.  Rankraščio surinkimas kompiuteriu, jei ranka rašytas rankraštis sunkiai išskaitomas ir dėl to jo neįmanoma redaguoti; kompiuterinių puslapių kiekis.

3.5.  Pirmasis (per)spausdinimas popieriuje.

3.6.  Dalykinio redaktoriaus pastabos.

3.7.  Sudarytojo redagavimas ir pastabos.

3.8.  Knygos vyriausiojo redaktoriaus redagavimas ir pastabos.

3.9.  Straipsnio priėmimas, jo tinkamumo pripažinimas, motyvuotas atmetimas ar grąžinimas autoriui papildyti, patikslinti (esant būtinybei). Gavus iš autoriaus pataisytą tekstą, darbų eiliškumas kartojamas nuo 1 p.

3.10.  Pirmasis kalbos redagavimas.

3.11.  Rankraščio ir (ar) pataisymų surinkimas kompiuteriu (jei nebuvo surinkta 4 p.), kompiuterinių puslapių kiekis. Pirmasis (per)spausdinimas popieriuje.

3.12.  Papildomų iliustracijų atrinkimas ir užrašymas.

3.13.  Iliustracijų (su užrašais) įterpimas į tekstą.

3.14.  Knygos (straipsnių) užsakovų atstovų patikslinimai ir pastabos.

3.15.  Autoriaus susipažinimas su redaguotu tekstu.

3.16.  Leidyklos vadovo pastabos.

3.17.  Antrasis (galutinis) dalykinis redagavimas.

3.18.  Antrasis (galutinis) kalbos redagavimas.

3.19.  Galutinis knygos sudarytojo redagavimas ir pastabos.

3.20.  Galutinis knygos vyriausiojo redaktoriaus redagavimas ir pastabos.

3.21.  Galutinis patikslinimų, taisymų suderinimas, tvirtinimas (aprobavimas).

3.22.  Galutinis patvirtintų (aprobuotų) teksto taisymų surinkimas kompiuteriu.

3.23.  Antrasis spausdinimas popieriuje (esant būtinybei, kai yra labai daug taisymų).

3.24.  KOREKTORIAUS TAISYMAI.

3.25.  Korektūros taisymų surinkimas kompiuteriu.

3.26.  Teksto tvarkymo užbaigimas, jo parengimo maketuoti užbaigimas.

IV. KNYGOS MAKETO KŪRIMO DARBAI:

4.1.  Visiškas atskirų skyrių medžiagos sukomplektavimas, parengimas maketuoti.

4.2.  Maketavimas (skyriais).

4.3.  Dailininko autorinė priežiūra.

4.4.  Maketo kontrolinio egzemplioriaus spausdinimas popieriuje, jo puslapių žymėjimas specialiu antspaudu.

4.5.  Kontrolinio maketo skaitymas, tvarkymas: dailininkas, knygos vyr. redaktorius, sudarytojai, dalykiniai redaktoriai, kalbos redaktorius, korektorius, užsakovai, autoriai, leidyklos vadovas.

4.6.  Pataisymų, patikslinimų ir pastabų suderinimas, tvirtinimas.

4.7.  Maketo pataisymų surinkimas kompiuteriu.

4.8.  Galutinio maketo spausdinimas popieriuje, jo puslapių žymėjimas specialiu antspaudu.

4.9.  Rodyklių sudarymas.

4.10.  Galutinio maketo korektūros.

4.11.  Galutinių korektūrų surinkimas kompiuteriu.

4.12.  Korektūrų surinkimo patikrinimas (atlieka korektorius).

4.13.  Maketo veidrodinių pozityvo plėvelių spausdinimas.

 V. TIRAŽO SPAUSDINIMAS.

Lėšų, reikiamų tiražui spausdinti sukaupimas, reikiamo popieriaus kiekio įsigijimas, sutarties su spaustuve sudarymas: tiražo spausdinimo sąlygų (terminų, kainos ir kt.) nustatymas, signalinių egzempliorių skaitymas ir pastabos, galutinis atsiskaitymas su spaustuve, tiražo atsiėmimas iš spaustuvės.

Apsvarstyta 2000 04 19 visuotiniame „Lietuvos valsčių“ redaktorių ir knygų sudarytojų susirinkime ir tą pačią dieną paskelbta.

Patikslinta 2001 03 16, 2001 05 16, 2003 11 20, 2004 10 26, 2006 09 28

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla