lankymasis šioje svetainėje

 


Autoriai

„Lietuvos valsčių“ serijoje jau yra rašę daugiau kaip 2000 autorių, iš kurių per 300 turi mokslo vardus. Čia pateiktame 2013 12 12 atnaujintame sąraše yra 2141 autorius, iš jų 379 turintys mokslo vardus, 15 fotografų. Informacija apie autorių atitinka duomenis, galiojusius sutarties parengti straipsnį pasirašymo metu.
 

A  B  C  Č  D  E  F  G  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

 

Abarius Laimonas – Visagino savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas.

Ablėnaitė-Vitkauskienė Alma – tremtinių dukra, pati išvykusi pas tėvus į tremtį.

Abromaitis Arūnas – istorikas.

Abromavičius Stanislovas – istorikas, publicistas.

Abukauskienė Regina – mokytoja.

Ačas Virgilijus – filologas.

Adamonienė Anastazija – pradinės mokyklos mokytoja, pensininkė.

Adamonis Vytautas – muzikos mokytojas, pensininkas.

Adamonytė Gražina – mikologė, biomed. m. daktarė.

Adamonytė Veronika – jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Adomaitienė Ona – pradinių klasių mokytoja.

Adomaitytė Gintarė – žurnalistė, rašytoja.

Adomaitis Vytautas Kazimieras – muzikos mokytojas, dėstytojas.

Adomavičienė Elena – edukologė.

Adomavičius Steponas – geografas.

Akelaitis Gintautas – kalbininkas, humanit. m. daktaras.

Akmenytė Vilma – filologė.

Aleinikova Tatjana – bibliotekininkė.

Aleinikovienė Nijolė – muziejininkė.

Alekna Rimvydas – architektas, fotografas, dailininkas.

Alekna Viktoras – filologas, rašytojas, publicistas.

Aleknavičienė Alma – bibliotekininkė.

Aleknavičienė Ona – filologė, humanit. m. daktarė.

Aleknavičius Jonas – serijos monografijos „Birštonas“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Aleknavičius Pranas – žemėtvarkininkas, social. m. dr., docentas.

Aleknienė Ona Danutė – muziejininkė.

Aleknienė Violeta – istorikė, muziejininkė.

Aleksa Valentinas – ekonomistas.

Aleksaitė Irena – teatrologė, humanit. m. habil. dr., profesorė.

Aleksandravičiūtė Aiva – teatrologė.

Aleksandravičiūtė Aleksandra – menotyrininkė, humanit. m. dr., profesorė.

Alekseriūnaitė Valentina – kultūros darbuotoja, paminklosaugininkė.

Aleksiejienė-Tunaitytė Stefanija – lituanistė, mokytoja.

Aleksynas Kostas – filologas, humanit. m. daktaras.

Aleliūnas Egidijus – istorikas, muziejininkas.

Alinauskienė Natalija – gimnazijos direktorė, direktoriaus pavaduotoja.

Ališauskaitė-Žilienė Danutė Ona – pedagogė.

Ališauskienė Ona – ūkininkė.

Aliulis Vaclovas – kunigas, visuomenininkas, teologas.

Almonaitis Vytenis – istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Alseikaitė Marija – serijos monografijos „Valkininkai“ viena Etninės kultūros sk. autorių.

Ambrazaitienė Veronika – mokytoja.

Ambrazevičius Rytis – etnologas, humanit. m. dr., docentas.

Ambraziūnienė – (dabar – Ambrozaitis) Gertrūda (Gertrude) – tautodailininkė.

Andrejevienė (Pliuzaitė) Nijolė – etnologė.

Andrijonas Antanas – žurnalistas, poetas, serijos monografijos „Gelgaudiškis“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Andriulytė Irena – pedagogė, kraštotyrininkė.

Andriusevičius Jonas – istorikas, mokytojas, kraštotyrininkas, muziejininkas.

Andriuškienė Lionė Teresė – mokytoja.

Andrulis Alvydas – sportininkas.

Andrulytė Irena – mokytoja, kraštotyrininkė.

Aničas Jonas – istorikas, humanit. m. habil. dr., buvęs VPI rektorius, dabar pensininkas.

Aniulienė Danutė – mokytoja, literatė.

Anskaitis Antanas – žurnalistas.

Antanaitis Jonas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas Įžymių žmonių sk. autorių.

Antanavičius Juozas – archeologas.

Anužis Kazys – mokytojas, mokyklos direktorius

Anužytė Dalia – ekonomistė, kraštotyrininkė.

Apanavičius Romualdas Julius – filologas, vertėjas.

Aperavičienė Valerija – serijos monografijos „Kriūkai“ viena Įžymių žmonių sk. autorių.

Apulskienė (Beniulytė) Vanda – muziejininkė.

Arbūzas Mantas – mokytojas.

Ardzijauskaitė Dalija – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena Istorijos sk. autorių.

Arlauskas Jonas – serijos monografijos „Onuškis“ vienas iš autorių.

Armaitienė Aušrinė – sociologė, social. m. dr., docentė.

Armanavičius Algimantas – mokytojas.

Arminienė Ona – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena Istorijos sk. autorių.

Armonavičius Vytautas – lituanistas, pedagogas.

Armonienė Vida – pedagogė.

Astramskas Arūnas – muziejaus direktorius.

Ašmantas Ramūnas – girininkas.

Augulienė Elena – kultūros namų direktorė.

Augulytė Janina – mokytoja.

Augūnas Petras – ūkininkas.

Augūnas Tomas – fotografas.

Augustauskienė (Brigmanytė) Albina – serijos monografijos „Kriūkai“ viena Istorijos sk. autorių.

Auksoriūtė Albina – filologė, humanit. m. daktarė.

Aukštaitis Julius – miškininkas, kraštotyrininkas, serijos monografijos „Balninkai“ vyr. redaktorius sudarytojas.

 

Babilas Dainius – istorikas.

Babrauskienė Genovaitė – tautodailininkė.

Babravičius Bronius – straipsnio apie Sąjūdžio užuomazgas Gelgaudiškio kolūkyje autorius, buvęs kolūkietis.

Babravičius Saulius – žemės ūkio darbuotojas.

Bacevičienė Renata – biologė.

Bacevičius Algimantas – parkotyrininkas.

Bacevičius Jonas – serijos monografijos „Babtai“ vienas autorių, Vilniaus r. vyr. valst. aplinkos apsaugos inspektorius.

Bacevičiūtė Rima – filologė, humanit. m. daktarė.

Bagdonavičienė Nijolė – inžinierė.

Bagdonavičienė Skaidrutė – serijos monografijos „Kriūkai“ viena Istorijos sk. autorių.

Bagdonavičienė Valerija – ekonomistė, pensininkė.

Bagdonavičius Arvydas – ekonomistas, kraštotyrininkas.

Bajerčius Antanas – tremtinys, kraštotyrininkas.

Bajorūnaitė Irena – dailininkė, poetė.

Bakanauskas Alvydas – muziejininkas.

Balbierienė (Karvelytė) Vilma – architektė.

Balčiauskas Linas – gamtininkas, biomed. m. daktaras.

Balčikonienė-Songailaitė Regina – dailininkė, humanit. m. dr., docentė.

Balčikonis Juozas – tekstilininkas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (Karininko kryžius; 2001).

Balčiūnaitė Gabrielė – personalo skyriaus vadybininkė.

Balčiūnaitė Kristina – serijos monografijos „Kriūkai“ viena Istorijos sk. autorių.

Balčiūnas Aloyzas – inžinierius.

Balčiūnas Danielius – inžinierius, kraštotyrininkas.

Balčiūnas Kęstutis – vaistininkas, buvęs politinis kalinys.

Balčiūnas Linas – miškininkas, pensininkas.

Balčiūnas Steponas – mokytojas, kraštotyrininkas.

Balčiūnas Stanislovas – serijos monografijų „Užpaliai“, „Palanga“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Balčiūnienė Aldona – bibliotekininkė.

Balčiūnienė Asta – docentė.

Balčiūnienė Gražina – mokytoja.

Balčiūnienė Liudmila – serijos monografijos „Kriūkai“ viena Etninės kultūros sk. autorių.

Balčius Jonas – kultūros istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Balčiūtė Jūratė – veterinarė.

Baleišis Rimantas – pensininkas.

Balevičiūtė Lina – mokytoja.

Balikienė Monika – VDU doktorantė.

Baliuka Edvardas – serijos monografijos „Kaltanėnai“ vienas autorių.

Baliulis Algirdas Antanas – istorikas, humanit. m. dr., apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, Valstybinės mokslo premijos laureatas.

Baliūnas Vytautas – vidurinės mokyklos direktorius.

Balkutė Rita – biologė, serijos monografijos „Vepriai“ viena iš autorių.

Balsevičius Alfonsas – medikas, kraštotyrininkas.

Balsevičiūtė Rita – istorikė.

Balsytė Vilma – filologė.

Baltakis Jonas – žurnalistas.

Baltrūnas Valentinas – geologas, fizinių m. habil. dr., profesorius.

Baltrušaitienė (Nenartavičiūtė) Erika – etnologė.

Baltrušaitienė Erika – istorikė, muziejininkė.

Baltrušaitis Vingaudas – istorikas, etnologas, serijos monografijos „Griškabūdis“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Baltušienė Regina – mokytoja.

Baltušytė Vita – medicinos studentė, serijos monografijos „Pandėlys“ viena iš autorių.

Baltuškaitė Audronė – žurnalistė.

Baltušnikaitė Živilė – poetė, dailininkė.

Baltutienė Vilma – mokytoja.

Balvočiūtė Nijolė – mokytoja.

Balza Raimundas – istorikas, muziejininkas.

Banaitienė Birutė – mokytoja.

Bandzienė Vilhelmina – inžinierė.

Banienė Elžbieta – atsiminimų autorė.

Banionis Juozas – istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Banys Kazimieras – gamtininkas, kraštotyrininkas, biomed. m. daktaras.

Banys Vaidas – istorikas.

Baranauskas Kazimieras – biologas, ekologas.

Baranauskas Tomas – istorikas.

Baranauskienė Virginija – muzikologė.

Barauskaitė Jūratė – sociologė.

Barbaravičienė (Saveikytė) Jadvyga – istorikė, valstybės tarnautoja.

Barbaravičius Marijonas – žurnalistas.

Bareckienė-Smailytė Aldona – žurnalistė.

Baronas Antanas – mokytojas, kraštotyrininkas.

Baronienė Danutė – bibliotekininė, bibliotekos sk. vedėja.

Baršauskaitė Eglė – teologė.

Baršauskas Petras – pedagogas.

Baršauskienė Margarita – mokytoja, serijos monografijos „Seredžius“ viena iš sudarytojų.

Barščiauskaitė Sandra – žemėtvarkininkė.

Bartkevičiūtė Asta – filologė.

Bartkienė Algė Agnietė – serijos monografijos „Ramygala“ viena iš autorių.

Bartkutė Nerija – serijos monografijos „Kriūkai“ viena Kalbos sk. autorių.

Barzdaitis Jonas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš autorių.

Basijokienė Liudvika Marija – serijos monografijos „Ramygala“ viena iš autorių.

Baškienė Regina – bibliotekininkė.

Batūra Romas – istorikas, visuomenininkas, humanit. m. daktaras.

Baubinienė Aldona – inžinierė.

Baužytė Ieva – serijos monografijos „Užpaliai“ viena iš autorių.

Baužytė Jūra Marija – žurnalistė.

Baziliauskas Juozas – tremtinys, prisiminimų autorius.

Bėčius Aloyzas – filologas, mokytojas, serijos monografijų „Žeimelis“, „Pašvitinys“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Beliauskienė Dalia – etnografė.

Belopetravičius Jonas – filologas, mokytojas, kraštotyrininkas.

Beniulienė Stanislava – mokytoja.

Beniulis Juozas – pedagogas.

Beniušytė Aldona – istorikė, kraštotyrininkė.

Berenis Vytautas – kultūrologas, humanit. m. daktaras.

Beresnevičius Gintaras † – religijotyrininkas, kultūros istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Bernotas Antanas – buvęs Didžiosios Kovos apygardos partizanas.

Bertašius Mindaugas – archeologas, humanit. m. dr., docentas.

Bertašiūtė Rasa – muziejininkė, humanit. m. daktarė.

Bertulienė Jovita – serijos monografijos „Kriūkai“ viena Istorijos sk. autorių.

Berūkštienė Filomena – pedagogė.

Beržanskaitė Stanislava – istorikė.

Besakirskaitė Aistė – brokerė.

Besakirskienė (Mickevičiūtė) Vilma – medikė, kraštotyrininkė.

Bezaras Vidmantas – geografas, gamtosaugininkas.

Bieliakas Jonas Irmantas – zootechnikas.

Bieliakienė Bronislava – mokytoja, serijos monografijos „Vepriai“ viena autorių.

Bieliauskienė Roza – muziejininkė.

Bieliūnienė Aušra – biomed. m. daktarė.

Bielskienė Emilija – bibliotekininkė.

Bielskis Petras – menotyrininkas, teatrologas, humanit. m. dr., docentas.

Bikulčienė (Zinkevičiūtė) Laimutė – istorikė, kultūros darbo vadybininkė.

Bikulčienė Irena – geografė, bibliotekininkė.

Bilkis Laimutis – filologas, humanit. m. daktaras.

Binkis Algirdas – medikas.

Bira Vytautas – inžinierius technologas.

Bironienė (Navickaitė) Elvyra – filologė, mokytoja.

Bitinas Albertas – fizinių m. dr., vyresnysis mokslo darbuotojas

Bitinienė Aurelija – lituanistė, mokytoja.

Bitkevičius Juozas – partizanas.

Biziulevičius Andrius – projektų vadovas.

Blaginienė Valerija – mokytoja.

Blauzdienė Aldona – bibliotekininkė.

Blazarėnienė (Laučiškytė) Stasė – ekonomistė, kraštotyrininkė.

Blazinienė Elena – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Blaževičius Petras – kultūros darbuotojas.

Blaževičiūtė Dovilė – miškininkė.

Blažienė Elena – kraštotyrininkė.

Blažytė Danutė – istorikė, humanit. m. daktarė.

Blažytė-Baužienė Danutė – istorikė.

Bliūdžius Aloyzas – girininkas.

Bliūdžiūtė Stefanija – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Bliūdžiuvienė Liucija – valstybės tarnautoja.

Bliūdžiuvienė Regina – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Bloznelienė Kamilė Laimutė – kardiologė, biomed. m. habil. dr., profesorė.

Bobinaitė Ieva – paveldosaugos magistrantė.

Bodendorfienė-Kirstukaitė Nijolė – medikė.

Bogdanas Konstantinas – skulptorius, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Bonikatas Remigijus – biologas, mokytojas.

Bosas Jonas – pedagogas, visuomenininkas.

Brasiūnas Stasys – atsiminimų autorius.

Brazaitis Algimantas – vairuotojas.

Brazauskaitė Jadvyga – politinė kalinė, tarnautoja.

Brazauskas Antanas – geologas, fizinių m. dr., docentas.

Brazdžienė Stasė – mokytoja, vargonininkė.

Brazdžionienė Janina Liucija – bibliotekininkė, pedagogė.

Braziulienė Vita – etnologė.

Braziulis Leonas – žurnalistas.

Braziūnas Vladas – filologas, poetas.

Braželis Algimantas – mokytojas.

Bredelienė (Karaliūtė) Asta – lituanistė, mokytoja, kraštotyrininkė.

Bredelis Kęstutis – lituanistas, mokytojas, kraštotyrininkas.

Briedis Mindaugas – istorikas.

Brundza Jonas – žemės ūkio mokslų specialistas, daktaras, docentas.

Brundza Mykolas – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas iš autorių.

Bruškytė Anatolija – filologė, muziejininkė.

Bruveris Jonas – muzikologas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Bruzgelevičiūtė Violeta – Kultūros paveldo centro Urbanizuotų vietovių poskyrio vedėja.

Bružas Antanas Gintautas – inžinierius.

Bružienė Danutė – bibliotekininkė.

Bubliauskienė Ona – medikė.

Bubnys Arūnas – istorikas, humanit. m. dr., serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys.

Bubnys Prosperas – kunigas.

Buchaveckas Stanislovas – istorikas, serijos monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Buckus-Butkevičius Florijonas Feliksas – serijos monografijos „Valkininkai“ vienas Įžymių žmonių sk. autorių.

Bučas Jurgis – kraštovaizdžio architektas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Bučelis Jonas – kunigas.

Bučiuvienė Stasė – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena Istorijos sk. autorių.

Būčys Pranciškus – vyskupas, teologijos m. dr., profesorius.

Budginas Kazys † – kraštotyrininkas.

Budreckas Jonas – elektrotechnikas, fotografas.

Budreikaitė Lina – vid. mokyklos direktorė.

Budrienė Rasa – mokytoja.

Budrienė Renata – mokytoja.

Budrys Romualdas – menotyrininkas, muziejininkas.

Bufienė Giedrė – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena Tautosakos sk. autorių.

Bugorevičienė Regina – kartografė, istorijos ir geografijos atlasų sudarytoja.

Buivydienė Sigutė – mokytoja.

Bukaitė Vilma – istorikė.

Bukelienė Elena – literatūrologė.

Bukelskis Egidijus – ichtiologas, biomed. m. dr., docentas.

Bulavaitė-Mulvinienė Eleonora – prekybininkė.

Bulavas Augis – inžinierius, fizinių m. dr., docentas.

Bulavienė (Bigelytė) Gražina Stanislava – filologė, radijo ir televizijos diktorė.

Bulavienė Birutė – sociologė.

Bulovaitė Eleonora – medikė.

Bulovaitė-Žebrienė Elena – bibliotekininkė, pensininkė.

Bulovas Adolfas – siuvėjas, sodininkas.

Bumbliauskienė Ona – medikė.

Bunka Jakovas – tautodailininkas.

Burauskaitė Birutė – sociologė, kraštotyrininkė, valstybės tarnautoja, apdovanota Vytauto Didžiojo ordinu (Riterio kryžiumi; 2003).

Burinskaitė Ilona – etnologė.

Burkšaitienė Laima – muzikologė, tautosakininkė, humanit. m. dr., docentė.

Burmistrovienė Ona – serijos monografijos „Kriūkai“ viena Įžymių žmonių sk. autorių.

Burokienė Joana – bibliotekininkė.

Bušmienė Stasė – bibliotekininkė, bibliografė.

Butkevičienė Birutė – bibliotekininkė.

Butkevičienė Elena – bibliotekininkė.

Butkevičienė Stasė – kultūros darbuotoja.

Butkevičius Izidorius – etnologas, humanit. m. daktaras.

Butkevičius Stasys – istorikas, publicistas.

Butkevičiūtė Orinta – studentė (lietuvių filologija)

Butkienė Violeta – kalbininkė.

Butkus Alvydas – filologas, humanit. m. dr., doc., apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000), Latvijos Trijų Žvaigždžių ordinu (Karininko kryžius; 2000), ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (Riterio kryžius; 2003).

Butkuvienė Bronė – filologė.

Butrimaitė Inga – studentė.

Buzas Jonas – istorikas, mokytojas, kraštotyrininkas.

 

Chaješ Anatolij – istorikas.

Charkauskienė Marija – mokytoja, muziejininke.

Chersonskis Milanas – žurnalistas.

Chirv Valdas – Ramygalos seniūnas.

Cibulskas Valentas – menotyrininkas.

Cicėnienė (Stasaitytė) Aleksandra Viliunė – bibliotekininkė.

Cimbolaitienė (Galvydytė) Egidija – matematikė, kraštotyrininkė.

Cironkaitė-Bendžienė Inga – muziejininkė.

 

Čalnaris Antanas – prozininkas, žurnalistas.

Čeičys Kazys – darbininkas.

Čeičytė-Dienienė Paulina – mokytoja.

Čelnaitė Rima – bibliotekininkė.

Čepaitienė Auksuolė – etnologė.

Čepaitienė Giedrė – filologė, humanit. m. habil. dr., profesorė.

Čepas Jonas – aviacijos istorikas, Lietuvos aviacijos muziejaus vyr. muziejininkas.

Čepas Motiejus – teisininkas.

Čepas Ričardas Albinas – istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Čepinskas Stanislovas – architektas.

Čeponienė Marytė – bibliotekininkė.

Čepulytė Zita – poetė, serijos monografijos „Pandėlys“ viena iš autorių.

Čeputis Antanas – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas Istorijos sk. autorių.

Čeredaitė Aurelija – aktorė, režisierė.

Čereška Juozas – visuomenininkas.

Čereška Vytautas – mokytojas (serijos monografija „Balninkai“).

Černeckis Gintautas – istorikas, mokytojas, bibliofilas.

Černiauskaitė Jurga – psichologė.

Černiauskas Algirdas – gydytojas antropologas, muziejininkas.

Černiauskienė Aldona – serijos monografijos „Vepriai“ viena iš autorių.

Černiauskienė (Barkauskaitė) Danguolė – lituanistė, kraštotyrininkė.

Černienė-Liatukaitė Vanda Eleonora – medikė.

Černius Vytautas – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vienas Istorijos sk. autorių.

Červokienė (Žilytė) Daiva – žurnalistė, kraštotyrininkė.

Česnaitė Viktorija – serijos monografijos „Skaudvilė“ viena iš autorių.

Česnulevičius Algimantas – VPU fizinių m. habil. dr., profesorius.

Četkauskas Vytautas Laimutis – mokytojas.

Četrauskienė Aldona – istorikė, mokytoja.

Čevere Jana – etnologė.

Čėsna Leonas – serijos monografijos „Kelmė“ vienas iš sudarytojų.

Čibirienė Janina – muziejininkė.

Čilvinaitė Marijona – etnologė, kraštotyrininkė.

Čiplys Daumantas – fizinių m. dr., fizikos dėstytojas

Čiplytė Vilma – etnologė.

Čiužas Antanas – sociologas, socialinių m. dr., docentas.

Čižauskienė Janina – ūkininkė, pensininkė.

 

Dačinskienė Vilija – koncertų organizatorė.

Dačka Stanislovas – mokytojas.

Dagienė Valentina – matematikė, fizinių m. daktarė.

Dagilis Antanas – filologas.

Dagys Viktoras – matematikas, kraštotyrininkas.

Dagytė Gražina – filologė, žurnalistė, kraštotyrininkė.

Dagytė Liuda – televizijos žurnalistė, pensininkė.

Dagytė-Gimbutienė Rožė – saviveiklininkė.

Dailidėnas Napoleonas – serijos monografijos „Vepriai“ vienas iš autorių.

Dailidienė Aldona – pedagogė.

Dakanis Bronius – archeologas.

Daliniauskienė Julija – mokytoja, tremtinė.

Dalinkevičienė Vladislava – mokytoja.

Dalinkevičiūtė-Kvainickienė Vytautė – mokytoja.

Damalakienė (Ermanaitė) Dalia – mokytoja.

Damaševičius Vytautas – televizijos režisierius, dokumentinių filmų scenaristas.

Damijonaitė Reda – bibliotekininkė.

Damulienė Danutė – virėja

Danauskas Alvydas – veterinaras.

Daniliauskas Antanas – etnologas, humanit. m. daktaras.

Daniliauskienė Julija – tautodailininkė.

Daniliauskienė Vida – lituanistė, tautosakininkė, tekstologė.

Dapkevičius Simonas – studentas.

Daraškevičienė Audronė – Etninės kultūros globos tarybos vyr. specialistė.

Dargevičienė Marijona – mokytoja, kraštotyrininkė.

Dargytė Gražina – bibliotekininkė.

Dargvainienė Zofija – pienininkė, kraštotyrininkė.

Dargvainis Antanas – buvęs seniūnas, kraštotyrininkas.

Daugirdas Algimantas – vyr. muziejininkas.

Daugirdas Rimvydas – serijos monografijos „Pabradė“ vienas iš autorių.

Daugirdas Vidmantas – geografas, fizinių m. dr., docentas.

Daugnorienė Genovaitė – istorikė, mokytoja.

Daukšienė (Kaziliūnaitė) Regina – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Daunys Alfonsas – partizanas.

Daunys Antanas – atsiminimų autorius.

Daunys Jonas – filosofas, kraštotyrininkas, humanit. m. dr., docentas.

Daunys Stasys – istorikas, etnografas, poetas.

Dautaras Jonas – žurnalistas, humanit. m. daktaras.

Davenienė Aldona – serijos monografijos „Vepriai“ viena iš autorių.

Deimantienė Marijona – matematikė, pedagogė.

Deksnienė Gražina – bibliotekininkė.

Deksnys Algis – fizikas.

Deksnys Antanas – tremtinys, atsiminimų autorius.

Deksnys Bronius – filosofas, kraštotyrininkas.

Deksnys Julius Lionginas – darbininkas.

Deksnytė Genė – dainininkė, saviveiklininkė.

Deksnytė-Akstinienė Aurelija – žurnalistė.

Deksnytė-Daukantienė Agnietė – germanistė.

Deksnytė-Mockienė Danguolė – kartografė, social. m. daktarė.

Deveikis Steponas – žemėtvarkininkas.

Dichavičienė Valerija – fotomenininkė.

Dichavičius Rimantas – fotomenininkas, dailininkas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premijos laureatas.

Didžpetris Vytautas – inžinierius, paminklotvarkininkas, leidėjas.

Diglys Romas – matematikas, kraštotyrininkas.

Dikčius Aleksandras – žemėtvarkininkas.

Dikčiūtė Ramunė – biochemikė, fizinių m. daktarė.

Dinapaitė Milda – bibliotekininkė.

Dirginčienė Benvenuta – tremtinė.

Dirsė Aloyzas – agronomas, biomed. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

Diržys Antanas – mokytojas.

Dobrovolskis Bronius – Valstybinės kalbos komisijos narys, socialinių mokslų daktaras.
Dolinskas Vydas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Domeikienė Lilija – mokytoja.

Dovydėnaitė-Einikienė Danutė Antanina – dirigentė.

Driačiūnaitė Ramunė – istorikė.

Dringelienė Regina – filologė.

Dringelis Giedrius – filologas.

Driskienė (Vaicekauskaitė) Uršulė – ūkininkė.

Driskius Klaudijus – fotožurnalistas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, serijos nuotraukų vienas autorių.

Driskiuvienė (Butkevičiūtė) Asta – matematikė, kraštotyrininkė.

Driskiuvienė (Mickevičiūtė) Živilė – ekonomistė, kraštotyrininkė, serijos monografijos „Onuškis“ vyr. redaktorė sudarytoja, „Versmės“ leidyklos vadybininkė.

Drotvinas Vincentas – filologas, humanit. m. dr., profesorius.

Dručkas Gintaras – istorikas.

Dručkus Andrius – istorikas, istorijos muziejaus Obeliuose steigėjas ir vadovas.

Dručkus Petras – ūkininkas.

Dručkutė Genovaitė – filologė, humanit. m. dr.

Drungilas Jonas – istorikas.

Drungilienė Genė – žurnalistė.

Dubakienė Rūta – medikė, biomed. m. habil. dr., profesorė.

Dubetienė (Jatkauskaitė) Veronika – mokytoja.

Dubietis Audrius – fizikas, profesorius.

Dūdienė Veronika – ūkininkė.

Dulkė Aleksas – kapelos vadovas.

Dulskis Juozas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas Įžymių žmonių sk. autorių.

Dumbliauskaitė-Jukonienė Lina – serijos monografijos „Užpaliai“ viena iš autorių.

Dvarionaitė Margarita – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena Įžymių žmonių sk. autorių.

Dvaržeckas Vaclovas – medžiotojas.

Dvylaitienė (Ivaškevičiūtė) Danutė – pedagogė.

Dzencevičienė Jadvyga – seniūnė, pedagogė.

Dzencevičius Marius – studentas.

Dzicdataja Marita – kalbininkė.

Džiugys Viktoras – serijos monografijos „Žagarė“ vienas Istorijos sk. autorių.

 

Eidintas Alfonsas – istorikas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi, Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV, Kanadoje, Izraelyje, Norvegijoje ir kt.

Eidukevičius Juozas – mokytojas.

Eigminas Albinas – ekonomistas.

Eigminas Juozas – mechanizatorius.

Eigminas Kazimieras – kalbininkas, humanit. m. daktaras.

Einikytė Snieguolė – choreografė.

Eitminavičiūtė Irena – mokslo darbuotoja.

Elertas Dainius – etnologas.

Endriukaitis Algirdas – istorikas.

Endzelytė Renata – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena Kalbos sk. autorių.

Ermanytė Irena Teresė – lituanistė.

Ertmanas Jonas – lituanistas, mokytojas.

Evčenkienė Audronė – meteorologė.

 

Falamejeva Kristina – filologė.

Falamejeva Valentina – istorikė, pedagogė.

Fedaravičius Kostas – rašytojas.

Fediajevas Olegas – archeologas.

Feldmanaitė Irena – juristė, publicistė.

Filipsons (Korsakaitė) Laimutė – medikė, kraštotyrininkė.

Firkovičius Romualdas – istorikas, archeografas.

Flikaitienė Gražina – žemėtvarkininkė.

Flikaitis Artūras – politinis kalinys, visuomenininkas.

Fursova Liubovė – istorikė.

 

Gaidamavičiūtė Rita – pedagogė, logopedė, Gruzdžių vaikų socializacijos centro vyresn. auklėtoja.

Gaidelienė-Mulevičiūtė Jūratė – istorikė.

Gaidytė Rasa – Lietuvos žemės ūkio universiteto studentė.

Gaigalaitė Aldona – istorikė, humanit. m. habil. dr., profesorė.

Gaigalas Algirdas † – geologas, fizinių m. habil. dr., prof., akademikas, serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys.

Gaigalas Vytautas – mokytojas, publicistas.

Gailiūnas Antanas – sodininkas.

Galdikaitė Ramutė – lituanistė.

Galkus Juozas – dailininkas, grafikas, humanit. m. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Galvanavičius Vladas – inžinierius.

Galvėnas Vytautas – serijos monografijos „Valkininkai“ vienas Etninės kultūros sk. autorių.

Galvosienė Marija – geografė, mokytoja, kraštotyrininkė.

Ganusauskienė Eglė – choro mokytoja, metodininkė.

Garliauskas Vidas – filologas, mokytojas.

Garška Evaldas – fizikas, fizinių m. habil. dr., profesorius.

Garška Zenonas – inžinierius, verslininkas.

Garškaitė Rita – filosofė.

Garšva Kazimieras – filologas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Garšvienė Aniceta – logopedė, pedagogė, humanit. m. dr., docentė.

Garšvienė Eligija – muzikologė.

Garuolienė Laimutė – serijos monografijos „Juodupė. Onuškis“ viena Тautosakos sk. autorių.

Gasiūnaitė-Giriūnienė Genė – bibliotekininkė.

Gasiūnas Vytautas – žurnalistas, rašytojas.

Gasiūnas Vladas † – meno istorikas, muziejininkas.

Gasiūnienė Danutė – laisvalaikio organizatorė.

Gasparavičienė Sigita – istorikė, genealogė.

Gasparavičienė Vida – laikraščio redaktoriaus pavaduotoja.

Gasperaitis Antanas – filologas, kraštotyrininkas.

Gaška Albinas – kraštotyrininkas, mokytojas, serijos monografijos „Pandėlys“ vienas iš autorių.

Gaška Alfonsas – mokytojas.

Gaškaitė Julija Danutė – mokytoja, lituanistė.

Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė – disidentė, rašytoja, KGB archyvų tyrinėtoja, serijos monografijos „Pandėlys“ viena iš autorių.

Gataveckas Petras – serijos monografijos „Ramygala“ vienas iš autorių.

Gaučys Povilas – serijos monografijos „Vepriai“ vienas iš autorių.

Gaušienė Regina – dailininkė.

Gecevičienė Irena – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Gečas Steponas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Gedgaudienė Danguolė – archyvarė.

Gedvilienė Aldona – kraštotyrininkė, paminklosaugininkė.

Gedžienė Ona – lituanistė, mokytoja.

Gegieckienė Janina – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Gelumbauskienė (Mikolaitytė) Dalia – medikė.

Genelytė Aurelija – kalbininkė, humanit. m. daktarė.

Genevičius Juozas – social. m. dr., docentas.

Geniušas Algis Tomas – filologas, literatūros istorikas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Gentvilas Stasys – zootechnikas, publicistas.

Gerbenis Osvaldas – etnomuzikologas, pedagogas.

Gernienė Ritė – bibliotekininkė.

Gerulaitis Virginijus – geografas, fizinių m. dr., docentas.

Gervinskas Algimantas – veterinarijos gydytojas.

Gervytė-Gaidienė Gražina – biologė, homeopatė, liaudies medicinos tyrinėtoja, serijos monografijos „Užpaliai“ viena iš autorių.

Geržotaitė Laura – LKI jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Giedraitis Liudvikas – žurnalistas.

Giedraitytė Dangirutė – tautosakininkė.

Giedraoyc Michal – bankininkystės specialistas.

Giedrikas Jonas – visuomenininkas.

Gigaškaitė Virginija – bibliotekininkė.

Gineikienė Janina – bibliotekininkė.

Giniūnienė Asta – meno istorikė.

Ginkevičienė Ida – teologė.

Giraitis Arūnas – istorikas.

Giraitis Justinas – tremtinys.

Giraitytė Marija – ekonomistė.

Girčys Antanas – istorikas, mokytojas.

Girčys Valentinas – inžinierius.

Girdauskienė Aldona – tremtinė, prisiminimų autorė.

Girdvainis Juozas – žurnalistas.

Girdzijauskaitė Audronė – teatrologė, dailėtyrininkė, humanit. m. dr., docentė.

Girdzijauskas Juozas – literatūrologas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Girininkas Algirdas – archeologas, humanit. m. habil. daktaras.

Girininkienė Vida – istorikė, serijos monografijų „Veliuona“, „Seredžius“, „Papilė“, „Gelvonai“ ir kt. vyr. redaktorė sudarytoja, serijos Mokslo darbų komisijos narė.

Giriūnienė Dalia – bibliotekininkė.

Girkus Romualdas – paveldosaugininkas.

Girlevičius Arūnas – serijos monografijos „Gražiškės“ vienas iš autorių.

Griškaitė Reda – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.

Glemžaitė Mikalina – pedagogė, etnografė, kraštotyrininkė.

Glemžienė Eglė – gimnazijos tikybos mokytoja, krikščioniškosios socialinės pedagogikos ir psichologijos specialistė.

Gleveckas Jonas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Gliožaitis Algirdas Antanas – kartografas.

Graičiūnas Jonas – gydytojas, pensininkas

Grašys Algirdas – aktorius.

Grauslienė (Meškauskaitė) Elvyra – mokytoja, poetė.

Gražauskienė Genovaitė Aldona – mokytoja.

Grėbliauskaitė Vilija – psichologė, kraštotyrininkė.

Grecevičius Petras – architektas, humanit. m. dr., docentas.

Greiškanienė Janina – bibliotekininkė.

Greviškienė (Jucevičiūtė) Regina – paveldosaugininkė.

Gribauskaitė Veronika – etnologė.

Gricius Antanas – kraštotyrininkas, muziejininkas.

Griciūtė Liepa – menotyrininkė.

Grigaitytė Aldona – matematikė, kraštotyrininkė.

Grigaliūnas Juozas – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Grigaliūnas Petras – agronomas, ūkininkas.

Grigaliūnienė Alena – zootechnikė, ūkininkė, kraštotyrininkė.

Grigas Kazys – tautosakininkas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, Lietuvos Respublikos Mokslo premijos laureatas (2001).

Grigas Robertas – kunigas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (1998).

Grigelis Algimantas – serijos monografijos „Juodupė. Onuškis“ vienas iš Įžymių žmonių sk. autorių.

Grigienė Judita – redaktorė, vertėja.

Grigiškis Lionginas – inžinierius, kraštotyrininkas.

Grigonienė Dalia – straipsnio autorė.

Grigūnienė Monika – filologė.

Grikšas Kazys † – bibliofilas.

Grimalauskienė Dalia – muziejininkė.

Grincevičienė Danguolė – mokytoja.

Grincevičius Julijonas – mokslininkas, antropologas, profesorius.

Grincevičiūtė Beatričė – dainininkė, liaudies artistė.

Grinevičius Jonas – farmacininkas.

Grinius Vytautas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš Įžymių žmonių sk. autorių.

Grinkevičiūtė Augustina – istorikė.

Griškaitytė Genovaitė – Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Kaišiadorių skyriaus valdybos narė.

Griškėnaitė-Paunksnienė Ona – buhalterė.

Grybaitė Rasa – dailininkė, muziejininkė.

Grygelienė (Jankauskaitė) Levutė – tremtinė, pedagogė.

Grumadienė Laima – filologė, humanit. m. dr., docentė.

Gruoblienė Stasė – Kalvių kultūros namų administratorė.

Gruodytė Joana – jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Gruzdas Gytis – etninės kultūros specialistas, mokytojas.

Gružauskas Romas – inžinierius.

Gučas Rimantas – muzikologas, vargonų restauratorius.

Gudaitis Ričardas – istorijos mokytojas.

Gudašis Alfonsas – inžinierius mechanikas.

Gudavičius Edvardas – istorikas, humanit. m. habil. dr., prof., akademikas, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (Komandoro kryžius; 1999), Vytauto Didžiojo ordinu (Komandoro kryžius; 2003), Nacionalinės mokslo premijos laureatas (1995), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1998), Kultūros pažangos premijos laureatas (2006).

Gudavičius Jonas – darbininkas.

Gudeika Dalius – jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Gudelytė Ugnė – serijos monografijos „Kaltanėnai“ viena iš autorių.

Gudmonas Jonas – fotografijos ir medijų katedros profesorius.

Gulbinaitė Neringa – lituanistė.

Gumuliauskas Arūnas – istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Guobužienė Janina – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Gurauskaitė Aira – studentė.

Gurauskienė Živilė – mokslinė redaktorė.

Gusčius Alfredas – literatūrologas, rašytojas.

Gustainis Valentinas – tremtinys, visuomenės veikėjas, diplomatas, žurnalistas.

Gustainytė Valentina – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena iš Įžymių žmonių sk. autorių.

Gustaitis Rolandas – muziejininkas.

Gvergždys Julius – inžinierius.

Gvildys Jonas – miškininkas.

Idienė Stasė – mokytoja lituanistė, Kriaunų pagrindinės mokyklos direktorė.

Igarienė Irena – medikė.

Ikamas Vytautas – spaudos darbuotojas, sporto pedagogas, dainininkas.

Ilgūnas Gediminas Stanislovas – žurnalistas, publicistas, Kovo 11-osios Akto signataras, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (Karininko kryžius; 1996).

Imbrasienė Birutė – etnologė.

Indrašius Giedrius – mokytojas.

Indašius Vytautas – rašytojas, kraštotyrininkas.

Irnienė Jolanta – tarnautoja.

Isokas Gediminas – rašytojas, miškininkas, žurnalistas.

Ivanauskaitė Daiva – serijos monografijos „Užpaliai“ viena iš autorių.

Ivanauskaitė Vita – filologė, tautosakininkė, humanit. m. daktarė.

Ivanauskas Eugenijus – filologas, mokytojas.

Ivanauskienė Elena – filologė, muziejininkė.

Ivaška Vladas – fizikas, fizinių m. habil. dr., profesorius.

Ivaškevičienė-Plentaitė Emilija – tremtinė, pedagogė.

Ivaškevičius Eugenijus – istorikas.

Ivonis Jonas – miškininkas, biomed. m. daktaras.

 

Ylekytė Dalia – ekonomistė, kraštotyrininkė.

 

Jablonskis Ignas – muziejininkas.

Jakienė-Zubkaitė Joana – mokytoja.

Jakienė Zita – bibliotekininkė.

Jakimavičienė Virginija – mokytoja.

Jakimavičius Viktoras – mokytojas, pensininkas.

Jakštas Petras † – karininkas, žurnalistas, kraštotyrininkas, bibliofilas.

Jakštys Saulius – finansininkas, sportininkas.

Jakučiūnas Juozas – mokytojas.

Jakutienė Genovaitė – pedagogė, Šiupylių pagrindinės mažakomplektės mokyklos direktorė.

Janavičienė Bronislava – istorikė, mokytoja.

Janavičienė Edmunda – filologė.

Janavičienė Janina – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Jankauskaitė Margarita – geografė, fizinių m. dr., docentė.

Jankauskaitė-Minutkienė Birutė – Užpalių kultūros centro darbuotoja.

Jankauskas Benediktas – dirvožemininkas, biomed. m. habil. dr., profesorius.

Jankauskas Vidmantas – serijos monografijos „Pandėlys“ vienas iš autorių.

Jankauskas Gintaras – kunigas.

Jankauskas Mykolas – miškininkas, biomed. m. habil. dr., profesorius.

Jankauskas Vidmantas – dailėtyrininkas, žurnalistas.

Jankauskienė Birutė – valstybės tarnautoja.

Jankauskienė Edita – istorikė.

Jankauskienė Marija – gamtininkė.

Jankeliūnas Steponas – žemės ūkio specialistas, social. m. daktaras.

Jankeliūnienė Leonora – lituanistė, mokytoja.

Jankeliūnienė Lionė Melanija – lituanistė, serijos monografijos „Vepriai“ viena iš autorių.

Jankevičienė Algė Regina – architektė, humanit. m. dr., prof., apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Nacionalinės mokslo premijos laureatė (2004).

Jankienė Adelė – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Janulaitis Antanas – inžinierius.

Janušauskaitė Vilija – lituanistė, kraštotyrininkė.

Janušauskaitė-Simanavičienė Birutė – filologė.

Janušauskas Vaclovas – veterinaras.

Janušauskienė (Gladutytė) Vilija – lituanistė, kraštotyrininkė.

Januševičius Borisas – serijos monografijos „Biržai“ vienas iš redaktorių.

Janutėnas Almantas – serijos monografijos „Gelgaudiškis“ vienas Istorijos sk. autorių.

Jaras Edmundas – inžinierius.

Jaroševas Igoris – sportininkas.

Jarušauskaitė-Vasiliauskienė Danguolė – tarnautoja, saviveiklininkė, kraštotyrininkė.

Jasinevičius Povilas – rezistentas, darbininkas.

Jasinevičius Pranas – istorikas, mokytojas.

Jasinskaitė Jurgita – dailininkė.

Jasiūnaitė Irena – dainininkė, operos solistė.

Jasiūnas Albinas – inžinierius, serijos monografijos „Pandėlys“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Jasiūnienė Asta – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Jasiūnaitė Birutė – filologė, humanit. m. dr., profesorė.

Jasudas Vaclovas – gamybos direktorius.

Jatulis Pilypas † – ūkininkas, Sibiro tremtinys.

Jauniškis Boleslovas – žurnalistas, vertėjas.

Javaitienė Rimutė – pedagogė.

Javaitis Kęstutis – valstybės tarnautojas.

Jeleniauskienė Aldona – LR Seimo narės padėjėja

Jelionienė Sofija – serijos monografijos „Užpaliai“ viena iš autorių.

Jocaitė Marijona – kraštotyrininkė.

Jocienė Ona – kraštotyrininkė.

Jocys Virginijus – istorikas, nekilnojamųjų kultūros vertybių specialistas, serijos monografijų „Laukuva“ (d. 1, 2), „Endriejavas“, „Kartena“, ir kt. vyr. redaktorius sudarytojas.
Jocytė Vida – ekonomistė.

Jocytė Zofija – dainininkė, giedotoja, kraštotyrininkė.

Jočys Antanas – inžinierius.

Jokūbaitis Algirdas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Jokubauskas Vytautas – doktorantas.

Jonelis Deivydas – serijos monografijos „Pabradė“ vienas iš autorių.

Jonytė Jurga – filosofė, kultūros istorikė.

Jonkuvienė Vanda – pedagogė.

Jonušytė Regina – agronomė.

Jonutytė Jurga – serijos monografijos „Valkininkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Josas Gabrielius – inžinierius.

Jovaiša Liudas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Jučas Linas – žurnalistas.

Jučas Mečislovas – istorikas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Judeikienė Adelė – filologė.

Judžentis Artūras – filologas, humanit. m. dr., doc., serijos Mokslo darbų komisijos narys.

Judžentytė Agnė – filologė, kraštotyrininkė.

Judžentytė Gintarė – filologė, filologijos mokslų daktarė.

Jukavičius Algirdas – VGTU meistras.

Juknaitė Vanda – lituanistė, rašytoja, humanit. m. dr., docentė.

Juknevičienė Bronislava – muziejininkė.

Juknevičius Petras – istorikas, paminklosaugininkas.

Juknienė Regina – bibliotekininkė.

Juodelienė Vladislava – tarnautoja.

Juodelytė-Pupelienė Zita – visuomenininkė.

Juodienė Stanislava – pedagogė, biologė.

Juodis Darius – istorikas.

Juodis Stasys – veterinarijos gydytojas.

Juodytė Genė – bibliotekininkė.

Juodpusis Apolinaras – žurnalistas, fotomenininkas.

Juodpusis Vaclovas – muzikologas.

Juodzevičius Balys – istorikas, muziejininkas, serijos monografijos „Užpaliai“ vienas iš autorių.

Juospaitis Bronislovas – serijos monografijos „Ramygala“ vienas iš autorių.

Juozapaitis Jonas – tarnautojas.

Juozapavičius Pranas † – istorikas, kraštotyrininkas.

Juozonis Ernestas Leonas – architektas, projektuotojas, tautodailininkas, kraštotyrininkas.

Jurčikonytė Aušra – serijos monografijos „Kupiškis“ viena iš autorių.

Jurėnienė Virginija – etnologė, humanit. m. dr., docentė.

Jurevičienė Jadvyga – kultūros darbuotoja.

Jurevičienė Laima – lietuvių kalbos mokytoja.

Jurevičius Jonas – biofizikas, kraštotyrininkas, biomed. habil. m. dr., docentas.

Jurgaitienė Bronislava – filologė, politologė, mokytoja.

Jurgaitis Robertas – istorikas, humanit. m. dr., serijos monografijos „Lygumai. Stačiūnai“ vyr. redaktorius sudarytojas, serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys.

Jurgelionis Kleopas † – rašytojas.

Jurgutytė Monika – studentė (lietuvių filologija)

Jurikienė Rasa – vaikų lopšelio-darželio auklėtoja.

Jurinas Lionginas – filologas.

Jurka Vytas – buvęs Užpalių seniūnas.

Jurkšaitienė Elena – filologė.

Jurkšaitis Simonas – istorijos mokytojas.

Jurkštas Vytautas Povilas – muzikologas, kultūros istorikas.

Jurkūnas Jonas – mokytojas, mokyklos direktorius.

Jurskytė Snieguolė – architektė.

Juščius Antanas – paminklotvarkininkas.

Juška Albertas – filologas, humanit. m. daktaras.

Juška Vitalijus – kraštovaizdžio specialistas.

Juškaitė Marta – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Juškaitė-Meiduvienė Stefa – mokytoja.

Juškaitis Jonas – filologas, poetas, publicistas, vertėjas, visuomenininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos (1989) laureatas.

Juškevičius Zigmas – inžinierius elektrikas, fotografas, kraštotyrininkas.

Jutkienė Donata – muziejininkė.

Juzėnas Lionginas – filologas, valstybės tarnautojas.

Juzėnas Sigitas – VU lektorius.

 

Kacevičienė Kristina – kultūros darbuotoja.

Kačėnienė Elena – serijos monografijos „Valkininkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Kaikarytė Aušra – kalbininkė.

Kairaitienė Jūratė – žurnalistė, pedagogė, kraštotyrininkė.

Kairys Danas – filologas, poetas.

Kaknevičius Alfonsas – matematikas.

Kalasauskas Pranas – inžinierius, ūkininkas.

Kalasauskienė (Janavičiūtė) Ona – ekonomistė.

Kalcas Petras – agronomas.

Kalesinskas Zigmas – veterinaras, visuomenininkas, etninės kultūros ir lietuvių liaudies amatų puoselėtojas.

Kalibatas Kazimieras – tautosakininkas, pedagogas, violončelininkas, serijos monografijos „Pašvitinys“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Kalkauskaitė-Daugirtienė Danutė – filologė, bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Kalnius Petras – etnologas, humanit. m. daktaras.

Kalpokaitė-Bernotienė Irena – medikė.

Kaltonienė Jurgita – filologė.

Kalvaitis Romas – inžinierius.

Kaminskaitė Ieva – serijos monografijos „Palang“ viena iš autorių.

Kaminskienė Vilma – bibliotekininkė.

Kanarskas Julius – istorikas archeologas, muziejininkas, serijos monografijos „Kartena“ vienas iš sudarytojų.

Kancleris Algirdas – bibliotekininkas.

Kančauskytė Justina – studentė (etnologija)

Kančelskienė Alma – geografė, mokytoja.

Kanevičius Petras – Mažesniųjų brolių ordino šv. Pranciškaus ir Bernardino vienuolyno individualios įmonės vadovas.

Kanišauskaitė Gita – istorikė.

Kanopa Jonas – mokytojas.

Kanopaitė-Šarkauskienė Aldona – visuomenininkė.

Kanopkaitė Sofija – biochemikė, biomed. m. habil. daktarė.

Kantautienė Lina – muziejininkė.

Kapitavičienė-Ruželytė Monika – agronomė.

Kapučinskienė Zita – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Karalienė Rima – bibliotekininkė.

Karaliūnas Leonas – mokytojas.

Karalius Algirdas – inžinierius, technologijos m. daktaras.

Karalius Alvydas – matematikas, ekonomistas.

Karalius Antanas – buvęs politinis kalinys, atsiminimų autorius.

Karaška Arvydas – muzikologas, publicistas.

Kardelis Vytautas – filologas, humanit. m. dr., docentas.

Karmalavičius Ramutis – literatūros istorikas, humanit. m. daktaras.

Karmaza Bronislavas – serijos monografijos „Gelvonai“ vienas iš Gamtos sk. autorių.

Karmaza Valentinas – geologas, fizinių m. daktaras.

Karmazienė Danguolė – geografė.

Karmonas Antanas – buvęs mokytojas.

Karnickienė Birutė – farmacinės veiklos ir kokybės vadovė

Karpavičienė (Vaitiekūnaitė) Rita – filologė, kraštotyrininkė.

Karužaitė-Plauškienė Danutė – pedagogė, lituanistė.

Kasnauskaitė Giedrė – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Kasparaitis Justinas Sigitas – mokytojas.

Kasparavičius Jonas – jaun. mokslo darbuotojas.

Kasperavičius Alfonsas – kraštotyrininkas.

Kastanauskaitė Danutė – pedagogė, bibliografė.

Kaščionienė Vilija – chemikė, Baisogalos kultūros namų direktorė.

Kašelionis Bronius – filologas, kultūros darbuotojas.

Kašėtienė (Senkutė) Rasa – lituanistė, kraštotyrininkė.

Kašuba Romualdas – inžinierius, fizinių m. dr., docentas.

Katakinienė Oresta – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja, humanit. m. dr.

Katinienė Regina – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Kaulakytė Egidija – istorikė, archyvarė.

Kaunienė (Šernaitė) Teresė – meteorologė, kraštotyrininkė.

Kaunienė (Zita) – bibliotekininke (serijos monografija „Užpaliai“).

Kaunietis Romas – rašytojas.

Kavaliauskas Paulius – geografas, fizinių m. habil. dr., profesorius.

Kavaliauskienė (Globytė) Dalia – matematikė, etnologė.

Kavaliauskienė Lidija – geografė, kartografė, serijos monografijų žemėlapių rengėja.

Kavolis Tadas – etnologas.

Kavoliūnas Jonas – režisierius.

Kavoliutė Filomena – geografė, fizinių m. dr., docentė.

Kazakevičius Gražvydas – istorikas, mokytojas.

Kazakevičius Vytautas – archeologas, humanit. m. daktaras.

Kazakevičiūtė Margarita – lituanistė, kraštotyrininkė.

Kazanavičius Vincas – tremtinys, atsiminimų knygų autorius.

Kazarian Gražina – istorikė, mokytoja.

Kazla Algis – technikos m. dr., KPI mokslinis bendradarbis, pensininkas

Kazlauskaitė Danutė – istorikė, bibliotekininkė.

Kazlauskaitė Elena – fizikė, daktarė.

Kazlauskas Albinas – muziejininkas.

Kazlauskas Česlovas Dainius – vienas iš serijos monografijos „Onuškis“ autorių.

Kazlauskas Jonas – lituanistas, muzikos dėstytojas.

Kazlauskas Juozas – žurnalistas.

Kazlauskas Ričardas – gamtininkas, publicistas, biomed. m. habil. dr., profesorius.

Kazlauskienė (Piškinaitė) Daina – bibliotekininkė, etnologė, humanit. m. daktarė.

Kazlauskienė Nijolė – Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos magistrė.

Kazokaitienė Janina – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Kazragienė Laima – lituanistė, pedagogė.

Kazulėnas Algis – istorikas.

Kažemėkienė Birutė – medikė, biomed. m. daktarė.

Kažukauskaitė Ona – filologė.

Kėdaitis-Kėdavičius Kazimieras † – filologas, kraštotyrininkas.

Keinys Stasys – kalbininkas, daktaras.

Kelevišius Jonas – mokytojas, visuomenininkas.

Keliuotis Rimantas – istorikas, muziejininkas.

Kemzūraitė Renata – botanikė.

Kemzūrienė Aldona – bibliotekininkė.

Kensminienė Aelita – tautosakininkė.

Keršienė Marija – dėstytoja (serijos monografija „Aukštadvaris“).

Kesylis Valentinas – mokytojas.

Keturakis Saulius – Kauno technologijų universiteto Filologijos katedros docentas, humanit. m. dr., prof.

Kiaulėnaitė Paulina – rašytoja.

Kiaupa Zigmantas – istorikas, humanit. m. dr., prof., apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu (Riterio kryžius; 2003).

Kibickaitė Asta – dizainerė.

Kibickienė Danutė – meno mokyklos direktorė.

Kibildienė Janina – bibliotekininkė.

Kibirkštis Vincas – serijos monografijos „Antalieptė“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Kiela Bronislovas – žemės ūkio ekonomistas, kraštotyrininkas.

Kiela Marijonas – šaltkalvis suvirintojas

Kielaitė-Pranckūnienė Gitana – istorikė, mokytoja, kraštotyrininkė.

Kielienė Angelė – ūkininkė.

Kievinienė Salvina – ūkininkė.

Kiliesienė Dalija – medikė.

Kilikauskienė Jurgita – mokytoja.

Kilkus Kęstutis – geografas, fizinių m. habil. dr., profesorius.

Kinderis Juozas – bibliotekininkas.

Kirbys Jonas – serijos monografijos „Pandėlys“ vienas iš autorių.

Kirklienė Angelė – serijos monografijos „Ramygala“ viena iš autorių.

Kirlienė (Daunoravičiūtė) Vanda – serijos monografijos „Vepriai“ viena iš autorių.

Kirlys Jonas † – tremtinys, kraštotyrininkas.

Kirsnytė-Vilienė Lina – etnomuzikologė.

Kirstukaitė Bronė – tremtinė.

Kirstukas Valentinas – agronomas, pensininkas.

Kirstukienė Irena – kultūros darbuotoja.

Kirstukienė Liucija – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Kiršinaitė Audronė – istorikė, bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Kirvelis Dobilas – serijos monografijos „Užpaliai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Kisielis Kazimieras – skulptorius.

Kiškienė Laima – mokytoja.

Kiukienė Dalia – muziejininkė.

Kizis Antanas Algimantas – girininkas.

Klajumienė Dalia – menotyrininkė, humanit. m. daktarė.

Klangauskas Gediminas – istorikas, mokytojas, kraštotyrininkas.

Kleinauskas Andrius – turizmo vadybininkas.

Kličius Antanas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Klietkutė-Peleckienė Jolanta – etnologė.

Kligienė Anastazija – mokytoja, pensininkė.

Klimaitienė Antanina – istorikė, mokytoja.

Klimaitis Juozas – lituanistas, kraštotyrininkas.

Klimas Jonas Rimantas – miškų ūkio inžinierius.

Klimašauskienė (Gaščiūnaitė) Marija – etnologė, kraštotyrininkė.

Klimašauskienė-Ralytė Michalina – lietuvių kalbos mokytoja, pensininkė

Klimka Libertas – fizikas, mokslo istorikas, etnologas, fizinių m. dr., prof., Valstybinės Jono Basanavičiaus (2005) ir S. Šalkauskio (2008) premijų laureatas.

Kliukaitė-Šakienė Ona – muzikos mokytoja, etnologė.

Kliukienė Regina – istorikė, kraštotyrininkė, visuomenininkė.

Klovienė Danguolė – farmacininkė.

Klupšas Feliksas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Kmitas Algimantas – sporto treneris.

Kniūraitė Vida – istorikė, humanit. m. dr., docentė.

Knabikas Aloyzas Pranas – serijos monografijų anglų kalbos redaktorius, vertėjas.

Kocai Elena – sociologė, social. m. daktarė.

Kodienė (Daleckaitė) Danutė – matematikė, kraštotyrininkė.

Končienė Audronė – istorikė, genealogė.

Kondratas Benjaminas – pedagogas, kraštotyrininkas.

Kopilevič Regina – istorikė, genealogė.

Kornilova (Bitinaitė) Bronislova – geografė, mokytoja.

Korsakaitė Ingrida – menotyrininkė, humanit. m. daktarė.

Korsakaitė Jūratė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Korsakienė (Sungailaitė) Jadvyga – lituanistė, mokytoja.

Korzonaitė Edita – etnologė, humanit. m. daktarė.

Kozarynas Edmundas – istorikas.

Kozėlienė Vilma – ūkininkė, seniūnaitė.

Kralikauskaitė Reda – geologė, kraštotyrininkė.

Krapauskienė Elena – buvusi paveldosaugininkė.

Krasauskienė Elena – ūkininkė, pensininkė.

Krasauskienė Virginija – bibliotekininkė.

Krasnobajavienė Ona – ūkininkė, pensininkė.

Kraujelis Jeronimas – ž. ū. bendrovių asoc. prezidentas.

Krencienė Eugenija – muziejininkė.

Kriaučionytė Lina – istorikė.

Kriaučiūnas Vytautas Rapolas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Krikščiūnas Povilas – filologas, tautosakininkas, serijos monografijų Tautosakos skyriaus sudarytojas ir redaktorius.

Krinčius Algimantas – mokyklos direktorius.

Kriškanas Emilis – ūkininkas.

Krivickas Jonas † – pedagogas, kraštotyrininkas, Mikelio prizo laureatas (1991).

Krivickas Sigitas – žurnalistas, publicistas.

Krivilevičienė Onytė – vyr. bibliotekininkė.

Krivka Boleslovas – agronomas.

Krylavičienė Gita – renginių režisierė.

Krugiškytė-Čiplienė Rūta – baleto artistė, pedagogė.

Krupoviesas Vytautas – pedagogas

Kšivickis Liudvikas – archeologas.

Kubilienė Irena – bibliotekininkė, pensininkė.

Kubilienė Janina – gimnazijos mokytoja.

Kubilius Edmundas – agronomas, pensininkas.

Kubilius Vytautas † – filologas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (Karininko kryžius; 1998).

Kubiliūnas Algimantas Antanas – kompozitorius, muzikos pedagogas, apdovanotas Kauno meno kūrėjų asociacijos premija

Kudaba Česlovas † – geografas, fizinių m. habil. dr., prof., Kovo 11-osios Akto signataras, apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.

Kudirka Juozas – etnologas, humanit. m. daktaras.

Kudirkienė Lilija – filologė, humanit. m. daktarė.

Kuisys Juozas – inžinierius.

Kulakauskienė Dovilė – etnologė, humanit. m. daktarė.

Kulbys Almantas – ekologijos skyriaus metodininkas

Kuliešienė Vanda – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kraštotyrininkė.

Kuliešis Andrius – miškininkas, biomed. m. habil. dr., profesorius.

Kulys Algirdas – kraštotyrininkas.

Kumpauskienė Dalia – bibliotekininkė.

Kumžaitė Sandra – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Kalbos sk. autorių.

Kundrotienė Stefanija – kalbininkė.

Kunickienė Stanislava – žolininkė, kraštotyrininkė.

Kunigėlis Antanas – statybininkas.

Kunigonis Aivaras – VDU studentas.

Kunskas Rimvydas – geografas, ekologas, fizinių m. dr., valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.

Kuodytė Dalia – Lietuvos Respublikos Seimo narė.

Kupčiūnienė (Jankevičiūtė) Laima – istorikė, mokytoja.

Kuprelytė Aldona – geografė, etnologė.

Kupstienė Virginija – kultūros darbuotoja, choreografė.

Kupstys Zigmantas †  – ginkluoto pasipriešinimo kovų dalyvis, poetas, atsiminimų autorius.

Kupšienė Jovita – kultūros darbuotoja.

Kurila Laurynas Vytis – archeologas.

Kurklietytė Asta – medikė, kraštotyrininkė.

Kurlienė Rasa – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Kurlys Vytautas – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Kutkevičius Vytautas – filologas, rašytojas.

Kuzmickas Vytautas – istorikas, pedagogas.

Kvainickienė (Dalinkevičiūtė) Vytautė – mokytoja.

Kvasaitė Virginija – etnologė.

Kvedarienė Pranė – žurnalistė.

Kvederienė Marija – mokytoja.

Kvietkus Juozas – veterinaras.

Kvietkuvienė Roma – režisierė, kultūros darbuotoja.

Kvizikevičius Linas – archeologas, humanit. m. daktaras.
 

Labanauskas Kęstutis Pranas – paminklotvarkininkas, kraštovaizdžio architektas.

Lacienė Svetlana – pedagogė.

Laisonas Erikas – evangelikų liuteronų pastorius.

Lakačauskienė Rūta – biologė, biomed. m. daktarė.

Lankelis Merūnas – kraštotvarkininkas.

Lapašinskas Jonas – poetas.

Lapėnaitė Laima – etnologė, Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotoja.

Lapienė Virginija – žurnalistė.

Lapinskas Ignas – ūkininkas.

Lapinskienė Andželika – etnologė.

Lapinskienė Lionė – mokytoja.

Lašas Vytautas – miškininkas.

Laškovas Jevlampijus – geologas, fizinių m. daktaras.

Latvytė-Gustaitienė Neringa – serijos monografijos „Rumšiškės“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Laucienė Irena – gydytoja

Laucius Jaronimas – vyriausiasis redaktorius.

Lauciūtė Snieguolė – etnologė.

Laučiškytė Stasė – ekonomistė, kraštotyrininkė.

Laukaitytė Regina – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Laukienė Gražina – straipsnio autorė.

Laumakys Vitolis – stomatologas, pensininkas.

Laurinavičius Mykolas – ūkininkas.

Laurinavičius Jonas – rašytojas, žurnalistas.

Laurynienė Silvija – vaistininkė.

Laurutytė Oksana – žurnalistė.

Laužikaitė Lijana – architektūros tyrinėtoja.

Laužikas Rimvydas – archeologas, humanit. m. dr., docentas.

Lazaraitis Bronius – bendruomenės pirmininkas.

Lazauskaitė Elvyda – etnologė, humanit. m. daktarė.

Lazdauskaitė Živilė – botanikė, biomed. m. dr., docentė.

Lazutkaitė Janina – tarnautoja, visuomenininkė.

Lebedeva Žana – etnomuzikologė.

Lebionka Algimantas – biologas, fizinių m. daktaras.

Lebionka Juozas †  – kultūros istorikas, kraštotyrininkas, humanit. m. daktaras.

Lechienė Daiva – bibliotekininkė.

Legeza Donė – kultūros darbuotoja.

Leiman Sid – istorikas, Niujorko (JAV) Ješivos universiteto profesorius.

Leimontaitė Daiva – istorikė, mokytoja.

Leimontienė Rima – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Leleckas Česlovas – mokytojas.

Lempertas Izraelis – istorikas.

Lesčius Vytautas – istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Lesienė Jovita – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresn.

specialistė.

Lesys Antanas – laikraščio „Voruta“ redaktorius.

Leskauskaitė Asta – filologė, humanit. m. daktarė.

Letukaitė Marytė – etnologė.

Letukienė (Jašinskytė) Nijolė – istorikė.

Levandraitytė Raminta – studentė.

Levickaitė Inga – etnologė.

Levickis Zenonas – veterinaras, visuomenininkas.

Levikaitė-Sperskienė Rasa – istorikė.

Levinskas Edvardas – serijos monografijos „Žagarė“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Levinskas Leonas – serijos monografijos „Žagarė“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Liatukas Vacys – fotografas.

Lyberis Aleksandras – dėstytojas.

Libikienė (Konkulevičiūtė) Emilija – filologė, mokytoja.

Lietuvninkaitė-Marmienė Liudvika – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena iš

autorių.

Liktoravičius Steponas – matematikas.

Lileikienė Veronika – etnologė.

Linčius Augustinas – vyr. mokslo darbuotojas.

Linkevičius Jonas – filologas, humanit. m. dr., doc., serijos monografijos „Baisogala“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Lipskienė Janina – kalbininkė, ilgametė Lietuvių kalbos instituto darbuotoja.

Lisauskienė Gražina – Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanorė.

Lisauskienė Jūratė – pedagogė.

Litvinas Jonas – istorikas.

Litvinienė Kunigunda – pedagogė.

Liubertienė Bronė – mokytoja.

Liubinavičiūtė Angelė – filologė, bibliotekininkė.

Liučvaitienė-Dubakaitė Olita – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Liučvaitis Aleksandras – istorikas, daktaras.

Liučvaitis Stanislovas – istorikas, sociologas, ekonomistas, social. m. daktaras.

Liutkuvienė Rasa – redaktorė.

Liutvinavičius Stasys – filologas, mokytojas, kraštotyrininkas.

Liutvinienė Lilija – pedagogė, lituanistė.

Lopeta Vidmantas – gamtininkas.

Lopetienė (Stoškutė) Edita – biologė, kraštotyrininkė.

Lovčikaitė Stanislava – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Lozoraitis Vincas † – tremtinys, kraštotyrininkas.

Lubytė Dainora – serijos monografijos „Palanga“ viena iš autorių.

Luchtanas Aleksiejus – archeologas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Lukauskienė Janina – kultūros darbuotoja.

Lukienė Sigita – lituanistė, kraštotyrininkė.

Lukoševičius Kazimieras – serijos monografijos „Vepriai“ vienas iš autorių.

Lukoševičius Olijardas – istorikas, muziejininkas.

Lukoševičiūtė-Butkienė Anastazija – politinė kalinė.

Lukošius Petras – fizikas, fizinių m. dr., docentas.

Lukštaitė Jolita – biologė.

 

Macaitienė Genutė – pedagogė.

Macas Saulius – stalo teniso treneris.

Maciejauskienė Vitalija – filologė, humanit. m. habil. daktarė.

Macienė Olga – filologė, mokytoja.

Macijauskaitė-Bona Jurgita – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ viena iš Tautosakos sk. autorių.

Mackevičius Marijonas – ugniagesys gelbėtojas.

Mackevičius Stasys – buvęs Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys.

Mačerauskaitė Janina – istorikė.

Mačerauskas Justas – tautodailininkas.

Mačianskaitė Loreta – literatūrologė, humanit. m. daktarė.

Mačiekus Venantas – ekonomistas, kraštotyrininkas, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas (1997), Rokiškio rajono garbės pilietis (2007), serijos monografijų „Sintautai. Žvirgždaičiai“, „Obeliai. Kriaunos“, „Plateliai“, „Žiobiškis“, „Tauragnai“ ir kt. vyr. redaktorius sudarytojas.

Mačiukienė Julija – mokytoja.

Mačiulaitienė (Ivanauskaitė) Regina – režisierė, kultūros švietimo darbuotoja.

Mačiulienė Elvyra – bibliotekos vedėja.

Mačiulis Jonas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Mačiulis Mindaugas – gamtininkas.

Majauskienė Paulina – žemės ūkio specialistė.

Makauskaitė Dalia – mokytoja.

Makevič Valentina – mokytoja.

Makšeckienė Auksė – buhalterė, inžinierė.

Malaiška Kazimieras – mokytojas.

Maleševskis Vladislavas – rašytojas, žurnalistas.

Malinauskaitė Aurelija – istorikė.

Malinauskas Alvydas – serijos monografijos „Ramygala“ vienas iš autorių.

Malinauskas Petras – mechanizatorius, rašytojas.

Malinauskas Vilemas – kompozitorius, dirigentas.

Malinauskas Zenonas – serijos monografijos „Vilkija“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Malinauskas Zigmas – geologas, fizinių m. dr., doc., serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Mališauskienė (Meilutytė) Gražina – filologė, mokytoja.

Malonaitis Algirdas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Mamontova Margarita – Vilniaus medicinos mokyklos dėstytoja.

Manikienė (Oržekauskaitė) Natalija – pedagogė, visuomenės veikėja.

Maniokas Ignas – vyr. inžinierius.

Maniušienė Jonė – pedagogė, lituanistė.

Mankus Romualdas – miškininkas, biomed. m. dr., docentas.

Manusadžianas Paulius – filosofijos doktorantas.

Manusadžianas Tomas – istorijos doktorantas.

Marcevičienė Vilma – žemės ūkio specialistė.

Marcijonas Petras – mokytojas, rusistas.

Marcinkevičienė (Kunigėlytė) Danutė – inžinierė, kraštotyrininkė.

Marcinkevičienė Nijolė – etnografė.

Marcinkevičius Kęstutis – ekonomistas.

Marcinkevičius Vytautas – geologas, geologijos mokslų daktaras.

Marčius Romas – kraštotyrininkas.

Mardosa Jonas – etnologas, humanit. m. dr., docentas.

Mardosienė Danutė – kartografė.

Markevičienė Gražina – istorikė, mokytoja.

Markevičius Vidmantas – miškininkas.

Markevičius Vytautas – visuomenininkas.

Markevičiūtė Regina – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Markovskaja Svetlana – botanikė mikologė, biomed. m. daktarė.

Markuckytė-Vyšniausikienė Elena – muziejininkė.

Markūnas Česlovas – ekonomistas, pensininkas.

Marma Benediktas Marijonas – veterinaras, biomed. m. daktaras.

Martinkėnas Vincas – istorikas, visuomenininkas, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (Komandoro kryžius; 1997).

Masaitis Albinas – filologas, serijos monografijų kalbos redaktorius.

Masaitytė Roma – filologė, mokytoja.

Masiokas Mantas – vargonininkas, mokytojas.

Masiokas Stanislovas – inžinierius, technologijos mokslų daktaras.

Masiokas Vytautas – teisėjas.

Masevičienė (Abišalaitė) Filomena – atsiminimų autorė.

Masevičius Gintautas – medikas.

Masiulienė Nijolė – bibliotekininkė.

Masiulienė Rita – filologė, kraštotyrininkė.

Maskolaitytė Magdalena Danutė – bibliotekininkė, visuomenininkė.

Mašauskas Vytas – vyr. mokslo darbuotojas.

Matiukaitė Lina – bibliotekos direktoriaus pavaduotoja.

Matulaitienė Renata – lietuvių kalbos mokytoja

Matulevičienė Saulė – filologė, humanit. m. daktarė.

Matulevičius Algirdas – istorikas, enciklopedininkas, humanit. m. daktaras.

Matuliauskienė (Svirskaitė) Rūta – chemikė, kraštotyrininkė.

Matušakaitė Marija – menotyrininkė, humanit. m. dr., docentė.

Mavorienė Rasa – pedagogė.

Mazėtis Edmundas – matematikas, matematikos m. dr., docentas.

Mazūrienė Danutė – pedagogė, istorikė.

Mažeikienė Danutė – kultūros darbuotoja.

Mažeikienė Rita – lituanistė, kraštotyrininkė.

Mažeikis Edvardas – brigados generolas, karo lakūnas, karinis diplomatas.

Mažeikis Feliksas – partizanas, politinis kalinys, visuomenininkas.

Mažonas Vladas – žurnalistas, redaktorius.

Mažulienė Elena – filologė, tautosakininkė.

Mažuolienė-Liutkevičiūtė Sigita – bibliotekininkė.

Mažvila Jonas – Agrocheminių tyrimų laboratorijos skyriaus vedėjas.

Medonienė Aldona – lituanistė, mokytoja.

Meilūnaitė Violeta – mokslo darbuotoja, humanit. mokslų daktarė.

Meilus Algirdas – žurnalistas, spaudos darbuotojas.

Mekys Petras – inžinierius.

Mekšėnienė Alma – bibliotekininkė.

Mekšraitytė Roberta – filologė.

Meliešius Vaclovas – bitininkas.

Merkienė (Tamošiūnaitė) Irena Regina – etnologė, humanit. m. habil. dr., prof., akademikė, serijos Lietuvos lokalinių tyrimų Mokslo darbų komisijos pirmoji pirmininkė, narė.

Merkys Petras – pensininkas, inžinierius.

Merkys Vytautas – istorikas, humanit. m. habil. dr., prof., akademikas.

Meškauskaitė-Palubinskienė Ona – serijos monografijos „Užpaliai“ viena iš autorių.

Meškauskas Viktoras – pedagogas.

Meškauskienė Regina – lietuvių kalbos mokytoja.

Meškuotienė Edita – fizikė, etnologė.

Mezginaitė Milda – studentė.

Michailovas Nikolajus – kalbininkas, humanit. m. dr., profesorius.

Michelbertas Mykolas – archeologas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Michnevičius Zigmas – inžinierius.

Mickevičienė Marija Nijolė – bakteriologė.

Mickevičius Juozas – istorikas, kraštotyrininkas.

Mickevičiūtė (Balkevičienė) Aleksandra – daraktorė, visuomenininkė.

Mickus Antanas – fotografas.

Mickus Kazys Vytautas – muzikas, pedagogas, fotografas, tautodailininkas.

Mickūnas Justinas – serijos monografijos „Vievis“ vienas iš autorių.

Mieliauskienė Marijona – muziejininkė.

Mikaila Vincas – geologas, fizinių m. daktaras.

Mikalauskas Leonas – žurnalistas.

Mikalauskienė Virginija – mokytoja.

Mikeliūnienė Stasė – serijos monografijos „Ramygala“ viena iš autorių.

Mikėnaitė-Juodeikienė Eglė – referentė.

Mikėnas Algimantas – architektas, akvarelininkas.

Miknienė Stasė – mokytoja.

Miknius Vidmantas – filologas.

Mikšytė-Karklienė Aldona – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Mikulėnaitė Ema – rašytoja.

Mikulėnienė Danguolė – filologė, humanit. m. dr., docentė.

Mikulėnienė Genovaitė – ekonomistė.

Mikulytė Birutė – buhalterė.

Mikūnas Vytautas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Mikutavičienė Teresė – kultūros namų direktorė.

Milaknis Algis – kalvis.

Miliauskienė Albertina – geografė, mokytoja.

Milinkevičiūtė Agnė – Lietuvos žemės ūkio universiteto studentė.

Milius Jonas – žemėtvarkininkas, fizinių m. dr., docentas.

Milius Vacys †  – etnologas, habil. dr., prof., akademikas, serijos monografijų Etninės kultūros skyriaus redaktorius.

Miliuvienė Laimutė – žurnalistė.

Minderis Justinas – pašto tarnautojas.

Misevičienė Zina – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Misevičius Juozas – istorikas.

Misevičius Vilius – mokslų daktaras, docentas, Sporto universiteto dėstytojas.

Misiūnaitė Ona – biologė, kraštotyrininkė.

Misiūnaitė-Bujokienė Vanda – serijos monografijos „Pandėlys“ viena iš autorių.

Misiūnienė Birutė – pedagogė.

Misius Kazys – inžinierius, istorikas, serijos monografijos „Kvėdarna“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Miškinis Algimantas – architektas, humanit. m. habil. dr., akademikas, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Miškinis Kazimieras – agronomas, kraštotyrininkas, serijos monografijos „Užpaliai“ vienas iš autorių.

Miškinis Pranas – gamtos m. dr., puslaidininkių fizikas, serijos monografijos „Užpaliai“ vienas iš autorių.

Miškinis Vytautas – technikos m. dr., inžinierius, energetikos ekspertas.

Mitaitė Donata – literatūrologė, humanit. m. daktarė.

Mitkaitė Goda – biologė, kraštotyrininkė.

Mitkutė Erika – filologė.

Mockaitis Antanas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Mockienė (Deksnytė) Jonė Danguolė – kartografė, social. m. daktarė.

Mockienė Valerija – filologė, mokytoja.

Mockūnas Juozas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Mockus Antanas – filologas, tautosakininkas, pedagogas, humanit. m. daktaras.

Mockutė Skaistė – etnologė.

Moncevičienė (Umbrasaitė) Teodora – šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Monsevičius Vidmantas – gamtininkas, biomed. m. daktaras.

Morkaitis Benediktas – policijos komisariato tardytojas.

Morkūnaitė Regina – fizinių mokslų ir geografijos daktarė.

Morkūnaitė-Lazauskienė Aistė – istorikė, humanit. m. daktarė.

Morkūnas Eligijus Juvencijus – etnologas, muziejininkas, humanit. m. daktaras.

Morkūnas Kazys † – filologas, humanit. m. dr., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, Valstybinės mokslo premijos laureatas, serijos monografijų Kalbos skyriaus redaktorius, serijos monografijos „Gelvonai“ vienas iš sudarytojų.

Morkūnienė Gražina Teodora – etnologė.

Morkūnienė Janina Genovaitė – etnologė, humanit. m. daktarė.

Morkūnienė Valerija – kraštotyrininkė, publicistė, ž. ū. ekonomikos specialistė, serijos monografijos „Užpaliai“ viena iš autorių.

Motiejūnaitė Jurga – mikologė, biomed. m. daktarė.

Motuzas Alfonsas – muzikologas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Motuzas Gediminas – Vilniaus universiteto profesorius, fizinių mokslų daktaras.

Motuzas Pranas – žemėtvarkininkas.

Motuzienė Asta – serijos monografijos „Užpaliai“ viena iš autorių.

Mozūraitė Alina – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Mozūraitis Aidas – muziejininkas.

Mukienė Danutė – žurnalistė, muziejininkė, visuomenininkė.

Mulevičienė (Lelešytė) Dalia – ekonomistė, mokytoja.

Mulevičiūtė Vilma – etnologė.

Mulvinas Alfonsas – mokytojas, politinis kalinys.

Murauskaitė Teresė – miškininkė.

Musnickienė Janina – mokytoja.

Musteikis Kazys – filologas, humanit. m. dr., profesorius.

Mušeikienė Elena – mokytoja.

Muturas Algimantas – istorikas, muziejininkas.

 

Naidičienė Audronė – pedagogė.

Nairanauskas Vytautas – serijos monografijos „Aukštadvaris“ vienas iš autorių.

Nairanauskas Jonas – Žygaičių kaimo bendruomenės pirmininkas.

Naktinis Jonas Albertas – fizikas, kraštotyrininkas.

Namavičius Zigmantas – lituanistas, mokytojas.

Narbutas Vytautas – gamtosaugininkas.

Narbutaitė-Kuliešienė Aldona – serijos monografijos „Pandėlys“ viena iš autorių.

Narbutaitė Ona – muzikologė, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė.

Nargėla Stasys – informatikas.

Narkevičienė-Vailionytė Birutė – pensininkė.

Narmavičiūtė-Lietuvninkienė M. – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena iš autorių.

Narvidas Vidas – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Narvydas Rytas – istorikas.

Nauburaitis Valdas – istorikas, mokytojas.

Naumavičius Saulius – Griškabūdžio seniūnas.

Nausėdaitė Giedrė – Kęsčių kaimo bendruomenės viena iš steigėjų.

Navardauskas Stasys – verslininkas.

Navickaitė-Matulionienė Palmira – pensininkė.

Navickas Albinas – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Navickas Juozas – istorikas, mokytojas.

Navickas Petras – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Navickas Vytautas – psichologas, social. m. dr., docentas.

Navickienė Violeta – bibliotekininkė.

Navickienė Zofija – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Įžymių žmonių sk. autorių.

Navikaitė Nijolė – matematikė.

Neidzenavičiūtė Aldona – filologė, mokytoja.

Neimanaitė Santa – studentė.

Nekrašius Jonas – teisininkas, kultūrologas.

Nemanis Jonas – saugos vyr. specialistas.

Nėnienė (Subačiūtė) Inga – etnologė, humanit. m. daktarė.

Neniškytė-Lyvens Janina – pianistė, docentė.

Nevardauskienė Jolita – mero patarėja

Nicius Apolinaras – geografas, paveldosaugininkas.

Niekis Virginijus – valstybės tarnautojas.

Nikžentaitis Alvydas – istorikas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Norbutas Rimantas – istorikas.

Norbutienė Kornelija – dailėtyrininkė, mokytoja.

Noreika Dainius – serijos monografijos „Salakas“ vienas iš autorių.

Noreikienė (Lapytė) Rima – bibliotekininkė.

Noreikaitė Auksė – etnologė.

Norkaitienė Milda – filologė.

Norkienė (Pronckutė) Elena – mokytoja.

Norkienė Sniegina – medikė, etnologė.

Norkuckis Leonas – agronomas.

Norkūnas Darius – gamtininkas.

Norkutė Ligita – kalbininkė, mokytoja.

Normantienė Valerija – serijos monografijos „Žagarė“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Norušienė Stanislava – turizmo specialistė.

Novikova Stanislava – ūkininkė, pensininkė.

Novikovas Jurijus – filologas, tautosakininkas.

Novotny Dalė Elena – dėstytoja, germanistė.

 

Obelevičius Sigutis – Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys.

Okunytė Paulina – studentė.

Olšauskas Algimantas – miškotvarkininkas, gamtos m. dr., docentas.

Orentas Benediktas – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vienas iš Etninės kultūros sk. autorių.

Ovsiukienė-Žukauskaitė Genovaitė – medikė.

 

Pabrėža Juozas – filologas, humanit. m. dr., docentas.

Pačebutas Antanas – inžinierius.

Padora Algis – žurnalistas, fotografas.

Padriezas Valentinas – geografijos mokytojas ekspertas

Pakalnytė Vaida – archeologė.

Pakštienė (Kaminskaitė) Genovaitė – medicinos darbuotoja.

Pakštys Stanislovas – pedagogas, nusipelnęs mokytojas.

Pakulnevičiūtė Sigita – istorikė.

Palaima Jonas – serijos monografijos „Vepriai“ vienas iš autorių.

Palaima Klemensas – agronomas, daktaras.

Paldavičienė Aleksandra – valstybės tarnautoja.

Paliakas Kazimieras – kultūros darbuotojas.

Palikevičius Pranas – žurnalistas.

Palikevičiūtė Jurgita – filologė, mokytoja.

Palionytė-Banevičienė Dana – muzikologė, humanit. m. dr., docentė.

Paltanavičius Selemonas –serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš Gamtos sk. autorių.

Panumienė (Žeromskytė) Birutė – matematikė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotoja.

Papaurėlis Donatas – fizikas.

Papievienė Aurelija – etnologė.

Papšys Rytas – biologas, zootechnikas.

Parnarauskienė Dalija – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Paškevičius Juozas – geologas, geografas, gamtos m. dr., profesorius.

Paškevičius Povilas – kunigas.

Paškonytė-Stanikienė Audronė – mokytoja, gidė, kraštotyrininkė.

Paštukas Algirdas – inžinierius.

Patalauskaitė Daiva – botanikė, biomed. m. daktarė.

Paukštys Skirmantas – medikas.

Paulauskaitė Neringa – istorikė.

Paulauskaitė Zita – bibliotekininkė, žurnalistė.

Paulauskas Ričardas – mokytojas.

Paulauskienė (Lukošiūnaitė) Vanda – bibliotekininkė.

Paulavičius Antanas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Paulikaitė Genovaitė – žurnalistė.

Paulionis Kastytis – Kriūkų monografijos autorius.

Pauliukaitienė Rita – mokytoja metodininkė.

Pauliukėnienė Liucija † – istorikė, mokytoja.

Pauliutė-Bitinienė Petrutė – tremtinė.

Paurienė Milda – ekonomistė.

Pauža Jonas – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Pavalkis Antanas – mokytojas, švietėjas.

Pavarotnikienė Aldona – mokytoja.

Peckus Darius – teatrologas.

Pečeliūnienė Inga – kultūros centro direktorė.

Pečiukėnas Vytautas – inžinierius hidromelioratorius.

Peldžius Petras – darbininkas, mokytojas.

Penikas Petras – medikas.

Perkauskas Donatas – gamtosaugininkas, kraštotyrininkas, social. m. daktaras.

Perminas Klaidas – archeologas.

Pėšina Arvydas – Ukmergės rajono tarybos narys.

Pėtelis Kęstutis – miškininkas, agrarinių m. dr., Aleksandro Stulgins­kio universiteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto docentas. 

Petkevičienė (Šarauskaitė) Laimutė – biomed. m. dr., žurnalistė.

Petkevičius Rolandas – studentas etnologas.

Petkuvienė Angelė – bibliotekininkė.

Petraitienė Stanislava – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Petraitis Algirdas Ignas – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Petraitis Juozas †  – agronomas, biomed. m. daktaras.

Petraitytė Nijolė – bibliotekininkė, knygnešystės tyrinėtoja, kraštotyrininkė, Šiaulių miesto viešosios bibliotekos Lieporių filialo vyr. bibliotekininkė, Mikelio prizo laureatė (2005).

Petrašiūnas Aloyzas – istorikas, fotografas, pagrindinis serijos fotografas.

Petrauskaitė Jurgita – filologė.

Petrauskaitė Ona (Krastinaitė Alma) – istorikė, humanit. m. daktarė.

Petrauskaitė Žydrė – istorikė, muziejininkė.

Petrauskas Vladislovas – miškininkas.

Petrauskienė Alma – matematikė.

Petreikis Tomas – istorikas, bibliofilas.

Petreikytė Agnė – etnologė.

Petrėtienė Dalia – lituanistė, mokytoja.

Petrolienė Daliutė – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Petronis Vytautas – dailininkas, mokytojas.

Petrulis Domas – seimo narys

Petrulis Juozas † – muziejininkas, kraštotyrininkas.

Petrulis Vaidas – vyr. mokslo darbuotojas.

Piekaitė-Dagienė Valentina – serijos monografijos „Žagarė“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Pipynienė Jolita – bibliotekininkė.

Pikoraitis Jonas – inžinierius, valstybės tarnautojas.

Pikturna Vytautas Jonas – buvęs Kelmės r. savivaldybės tarybos pirmininkas.

Pileckienė Emilija – tautodailininkė.

Pilipavičienė Leokadija – dėstytoja.

Pilipavičius Pranas – energetikas.

Pilypaitis Edgaras – kraštotyrininkas.

Piliponis Alfonsas – vyresnysis specialistas

Pilkauskas Donatas – istorikas.

Pinkevičius Vytautas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Pivoras Antanas – rašytojas, kraštotyrininkas.

Pivoras Jonas – straipsnių autorius.

Plaušinytė Rūta – bibliotekininkė.

Plekšnytė Kamilė – studentė.

Plentaitė Aldona – istorikė.

Plepienė Laima – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialioji pedagogė.

Plesevičienė Anelė – inžinierė (serijos monografija „Aukštadvaris“).

Plučius Jonas – elektromonteris, technikas.

Pocius Antanas – Vadokilių seniunijos seniūnas.

Pocius Bronius – istorikas, pedagogas.

Pocius Mindaugas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Pociūnas Arvydas – Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas.

Pociūnas Leonas – mokytojas, tautodailininkas.

Počiulpaitė Alė (Elena) – menotyrininkė, humanit. m. daktarė.

Podėnienė Donata – zootechnikė, poetė.

Poliakas Gediminas – valstybės tarnautojas.

Poligienė Svetlana – meno istorikė.

Polikevičiūtė Jurgita – lituanistė, mokytoja.

Polujanskis Aleksandras † – publicistas, miškininkas.

Potašenko Grigorijus – istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Povilaitienė Emilija – pensininkė, prisiminimų autorė.

Povilaitis Romualdas – filosofijos m. dr., LŽŪU dėstytojas

Povilaitytė Agnė – etnologė.

Povilaitytė Goda – etnologė.

Povilionienė Danutė – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Povilionis Girėnas – menotyrininkas, humanit. m. daktaras.

Poviliūnas Leonardas – medikas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos bendradarbis, biomed. m. daktaras.

Požela Juras – fizikas, fizinių m. habil. dr., akademikas, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (Komandoro kryžius; 1996), Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatas (2005), Nacionalinės pažangos premijos laureatas (2008).

Praeras Kazys – geografas.

Pranckūnas Juozas – filologas, muziejininkas.

Pranskūnienė Genovaitė – muziejininkė.

Prašmantaitė Aldona – istorikė, humanit. m. habil. dr., profesorė.

Preikša Žydrūnas – ekologas.

Preikšaitė Neringa – parkotyrininkė.

Pučėta Minijus – serijos monografijos „Kupiškis“ vienas iš autorių.

Pudžemys Adolfas – kunigas pranciškonas.

Pugačiauskas Juozas – žurnalistas, serijos monografijos „Jieznas. Stakliškės“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Puidokaitė-Gervienė Petrutė – muzikos mokytoja.

Puidokas Aleksandras – kultūros darbuotojas.

Puidokas Tomas – istorikas.

Pukelytė Violeta – geologė.

Pumputytė Stasė – matematikė, kraštotyrininkė.

Pundziuvienė Genovaitė – filologė, mokytoja.

Puodžiukaitienė Marija – filologė, kraštotyrininkė.

Puodžiūnas Algimantas – žurnalistas, kraštotyrininkas.

Pupienis Juozas – inžinierius.

Pupkis Aldonas – filologas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Purvinas Martynas – architektas, humanit. m. dr., docentas.

Purvinienė Marija – architektė.

Puslienė Jūratė – Jūžintų bendruomenės tarybos narė.

Pusvašienė Irena – bibliotekininkė.

Putinaitė Genovaitė – istorikė, pedagogė.

Putinaitė Nerija – filosofė, humanit. m. daktarė.

Putnienė Sigita – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Putrimienė Alma – ūkininkė, pensininkė.

Puzaitė Daiva – smuikininkė.

Puzinavičius Bronius – istorikas, humanit. m. daktaras.

Puzinienė Violeta – bibliotekininkė.

Puzonas Rokas – kunigas.

Pužauskienė Elena – bibliotekininkė..

 

Racevičius Linas – mokytojas, fotografas.

Račas Antanas – Seimo narys.

Račinskas Vygintas – serijos monografijos „Jūžintai“ vienas iš autorių.

Račiūnaitė Joana – serijos monografijos „Ramygala“ vienas iš autorių.

Račiūnaitė-Paužuolienė Rasa – etnologė, humanit. m. dr., docentė.

Račkauskaitė Jūratė – kūno kultūros mokytoja.

Radzevičienė Dalia – serijos monografijos „Vepriai“ viena iš autorių.

Radžiuvienė Zofija – agrochemikė.

Radžvilas Juozas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Įžymių žmonių sk. autorių.

Ragauskaitė Alma – filologė, humanit. m. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja

Ragauskas Aivas – istorikas, humanit. m. dr., prof., serijos Lietuvos lokalinių tyrimų Mokslo darbų komisijos pirmininkas.

Ragauskas Donatas – mechanizatorius.

Ragauskienė Genovaitė – tarnautoja.

Ragauskienė Raimonda – istorikė, humanit. m. dr., docentė.

Raguliūnienė Marija Živilė – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Raguotienė Genovaitė – knygotyrininkė, humanit. m. dr., docentė.

Raguotis Bronius – žurnalistas, humanit. m. dr., docentas.

Raišytė Aušra – VDU studentė.

Raišutienė Jurgita – rekreacijos specialistė.

Rajeckas Vladas – pedagogas, social. m. habil. dr., profesorius.

Rakauskaitė Edita Dalia – dailės mokytoja.

Rakauskas Vytautas – filologas, lituanistas.

Rakauskienė Onutė – pedagogė.

Ralys Kęstutis – kunigas, social. m. dr., docentas.

Ramanauskaitė-Ostašenkovienė Virginija – archeologė.

Ramanauskas Raimundas – istorikas, muziejininkas.

Ramanauskas Vincas – fotografas mėgėjas.

Ramanauskienė Aldona – serijos monografijos „Rageliai“ viena iš autorių.

Ramanauskienė (Dūdėnaitė) Rita – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Ramanauskienė Zina – bibliotekininkė.

Ramelienė Birutė – mokytoja.

Ramoškaitė Živilė – muzikologė.

Ramūnas Ašmantas – girininkas.

Rasalskienė-Šegamogaitė Limutė – pedagogė.

Rastenytė Snieguolė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Raštikytė-Alksnienė Meilutė Marija – gydytoja, pensininkė.

Ratkevičienė Valentina – sociologė, social. m. dr., docentė.

Raubickas Eugenijus – Skrydžių saugos departamento direktorius.

Raudonienė Diana – miškininkė.

Raudonius Darius – miškininkas.

Raudonius Gvidas – dailininkas, keramikas.

Raudonytė Milda – ūkininkė.

Raugalas Ernestas – serijos monografijos „Skapiškis“ vienas iš autorių.

Raugienė Algimanta – muziejininkė, etnologė.

Raustys Antanas – mokytojas.

Razma Algimantas – chorvedys, pedagogas.

Razma Antanas – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vienas Etninės kultūros sk. autorių.

Razmislavičienė Anelė – filologė, muziejininkė.

Razmukaitė Marija – filologė, humanit. m. daktarė.

Razumas Vincentas – darbininkas.

Ražinskas Antanas – geodezininkas, fizinių m. habil. dr., profesorius.

Remeikis Jonas – ūkininkas, liaudies menininkas.

Remienė Marija – lietuvių išeivijos JAV veikėja.

Retkus Mindaugas – kultūros darbuotojas.

Rėgalienė Gražina – vyr. mokslo darbuotoja.

Riauba Bronius – matematikas, fizinių m. daktaras.

Rickevičienė Raimonda – istorikė.

Riepšas Edvardas – miškininkas, biomed. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas (2003).

Rimkevičiūtė Stefa – muzikologė.

Rimkienė Valerija – mokytoja, mokyklos direktorė.

Rimkus Vaclovas – istorikas, pedagogas, kraštotyrininkas.

Rimkus Vytenis – menotyrininkas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Rimša Aidas – inžinierius, kraštotyrininkas.

Rimša Edmundas Antanas – istorikas, humanit. m. dr., doc., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ kavalierius.

Rimšienė Eugenija – pedagogė.

Ringienė Rita – filologė, mokytoja, kraštotyrininkė.

Rinkevičius Edmundas – kunigas.

Riškus Mindaugas – serijos monografijos „Valkininkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Riškus Vaidutis – geologas, kraštotyrininkas.

Rylikis Darius – botanikas, kraštotyrininkas.

Ryliškis Antanas – agronomas, biomed. m. daktaras.

Romanovska Danuta – gamtininkė, biomed. m. daktarė.

Rosin Joseph – istorikas.

Rozancevienė (Bitkevičiūtė) Birutė – bibliotekininkė, pedagogė.

Rozga Leopoldas – žurnalistas, kraštotyrininkas, serijos monografijos „Papilė“ vienas iš sudarytojų.

Rožukas Vytenis – laisvai samdomas žurnalistas.

Rubinšteinas Arturas – kompozitorius, pianistas.

Rubšys Antanas † – prelatas, teologas, prof., Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1995).

Rudaitytė Asta – ekonomistė, kraštotyrininkė.

Rudinskas Arvydas – Kriaunų seniūnas.

Rudis Algimantas Bronislovas – valstybės tarnautojas.

Rudytė Alminta – kultūros istorikė.

Rudokas Jonas – inžinierius, social. m. daktaras.

Rudokas Juozas – serijos monografijos „Vepriai“ vienas iš autorių.

Rudzinskienė Irena – kraštotyrininkė, Lietuvos kraštotyros draugijos garbės kraštotyrininkė (1995), Mikelio prizo laureatė (1990).

Rukienė Aušra – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Rukšėnas Alfredas – istorikas.

Rulevičius Rolanas – istorikas, mokytojas.

Rulinskas Liudvikas – provizorius, Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narys, kraštotyrininkas.

Rulinskienė (Klupšaitė) Antanina – provizorė, Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narė, apdovanota ženklu „Sveikatos apsaugos žymūnas“, Lietuvos farmacijos sąjungos atminimo medaliu „Už nuopelnus farmacijai" (2000), Lietuvos kraštotyros draugijos medaliu „Už nuopelnus kraštotyrai ir paminklų apsaugai“.

Rumbutis Pranas – eksperimentinio ūkio direktoriaus pavaduotojas.

Rupeika Antanas – architektas.

Rupeikienė Marija – architektė, kultūros paveldo tyrinėtoja, humanit. m. daktarė.

Ruseckaitė Aldona – filologė, poetė, muziejininkė.

Ruseckienė Danutė – lietuvių kalbos mokytoja

Ruškys Algirdas – filologas, humanit. m. dr., docentas.

Ruškys Antanas – laisvės kovų dalyvis, tautodailininkas, poetas.

Rutkauskienė Danutė – mokytoja.

Ruzaitė Julijona – bibliotekininkė.

Ruzas Vincas – istorikas, muziejininkas.

Ruzgaitė Aliodija – baleto solistė, teatrologė.

Ruželė Pranas – tremtinys.

 

Sabaliauskaitė Dovilė – dailininkė.

Sabaliauskas Algirdas – filologas, humanit. m. habil. dr., prof., akademikas.

Sabaliauskas Viktoras – mokytojas (serijos monografija „Aukštadvaris“).

Sadaunykas Petras – serijos monografijos „Valkininkai“ vienas iš Тautosakos sk. autorių.

Sadauskaitė Agnė – kultūros istorijos ir antropologijos studentė.

Sadlauskienė Aldona – pedagogė.

Sakalauskas Tomas – rašytojas, žurnalistas, redaktorius.

Sakalauskienė (Ratkevičiūtė) Vanda – mokytoja.

Saladūnaitė Albina – bibliotekos darbuotoja.

Salatkienė (Puniškytė) Birutė Kazimiera – archeologė, humanit. m. daktarė.

Saldukas Linas – istorikas.

Samajauskas Algis – zoologas, biomed. m. dr., docentas.

Samajauskas Antanas – kraštotyrininkas.

Samavičius Romaldas – istorikas, mokytojas ekspertas, serijos monografijos „Raguva“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Samėnas Alvydas – bibliotekos direktorius.

Samsonaitė Julija – gėlininkė.

Samsonas Julius – serijos monografijos „Ramygala“ vienas iš autorių.

Samsonienė Regina – farmacininkė.

Samulionytė Janina – istorikė, etnologė.

Sankauskas Gertautas – laisvai samdomas vertėjas.

Sargūnienė Zita – bibliotekininkė.

Sasnauskas Alfonsas – ūkininkas.

Satkūnas Algimantas – gamybos dirbtuvių vedėjas.

Satkūnas Jonas – Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas.

Saulėnas Stanislovas – serijos monografijos „Valkininkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Sauseris Antanas – rezistentas.

Savickaitė Dalia – kultūros darbuotoja.

Savickas Juozas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš Įžymių žmonių sk. autorių.

Savickienė (Mikolaitytė) Salomėja – dainininkė, giedotoja, dainų kūrėja.

Savoniakaitė Vida – etnologė, humanit. m. daktarė.

Sedelskytė Teklė – ekonomistė, serijos monografijos „Pandėlys“ viena iš autorių.

Selenis Valdas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Seliukaitė Irena – filologė, kraštotyrininkė, valstybės tarnautoja, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė, serijos monografijos „Veliuona“ viena iš sudarytojų.

Selskienė Eugenija – filologė.

Senkus Andrius – filologas.

Sereikienė (Kacevičiūtė) Ilsė – serijos monografijos „Vepriai“ viena iš autorių.

Sereikienė Marija – mokslų daktarė.

Servutienė Gendrika – zootechnikė, bibliotekininkė

Seselskytė Adelė – filologė, humanit. m. daktarė.

Sesickaitė-Šmerdelienė Julija – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Simanaitis Edmundas – žurnalistas.

Simniškytė Andra – archeologė, humanit. m. daktarė.

Simoniukštytė Aušra – etnologė.

Simutienė Veronika – geografė.

Sinkevičienė Jurgita – istorikė.

Sinkevičienė Stasė – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Sinkevičienė (Vaitkevičiūtė) Zofija – botanikė.

Sinkevičius Egidijus – serijos monografijos „Žagarė“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Sinkevičius Rokas – muziejininkas

Sireika Jonas – istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Sirtautas Vytautas – kalbininkas, poliglotas, humanit. m. dr., profesorius, S. Šalkauskio premijos laureatas (2001).

Sirvydienė (Tarasovaitė) Aurika – mokytoja, etnologė.

Sirvydienė Ona – mokytoja (serijos monografija „Užpaliai“).

Sirvydytė Alma – chemikė, kraštotyrininkė.

Sirvydytė Palmyra – mokytoja (serijos monografija „Užpaliai“).

Skaisgirienė Danutė – mokytoja.

Skalauskienė-Žebrytė Benigna – etnologė, tautosakininkė.

Skarbalius Antanas – Lietuvos kūno kultūros akademijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, social. m. habil. dr., profesorius.

Skardžiuvienė Dalia – ekonomistė.

Skebas Vytautas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Skeberdienė Janina – laikraščio „Ūkininko patarėjas“ ekspertė.

Skebėra Kazimieras – memuaristas.

Skeivys Rimantas – literatūrologas, humanit. m. daktaras.

Skerienė Violeta – bibliotekininkė.

Skiautėrienė Regina – bibliotekininkė, pensininkė.

Skirius Juozas – istorikas, humanit. m. dr., profesorius.

Skirmantienė Jolanta – dėstytoja.

Skrodenis Stasys – filologas, tautosakininkas, humanit. m. habil. dr., prof., serijos Lietuvos lokalinių tyrimų Mokslo darbų komisijos narys, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (Riterio kryžius; 2005), valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas (2008).

Skromanienė Danutė Liudvika – muziejininkė.

Skruibienė Regina – buvusi gimnazijos direktorė, pensininkė

Skuja Saulis – biologinės įvairovės vyr. specialistas.

Skupienė Irena – pradinės mokyklos direktorė.

Skurdauskienė Jolanta – istorikė, muziejininkė.

Skvarnavičius Kęstutis – girininkas.

Slavikas Rimantas – kūno kultūros mokytojas.

Slipkutė-Strakšienė Vitalija – paštininkė.

Slipkuvienė Milda – muziejininkė.

Sližauskas Romualdas – gamtosaugininkas.

Slučka Antanas – biologas, pedagogas.

Slušinskaitė Marytė – etnologė.

Smetona Antanas – filologas, dėstytojas.

Smetonienė (Meištininkaitė) Irena – filologė, humanit. m. dr., docentė.

Smilgevičius Vytautas – istorikas.

Smilingytė-Žeimienė Skirmantė – sakralinės dailės specialistė, humanit. m. daktarė.

Snicoriūtė Daina – istorikė.

Sniečkus Arūnas – kraštotyrininkas, muziejininkas, tautodailininkas.

Sniečkuvienė Vida – filologė, muziejininkė.

Sockis Borisas – kūno kultūros mokytojas.

Sodaitis Vytas – buhalteris.

Songailaitė Roma – archeologė.

Sparnauskienė Jurga – kūno kultūros mokytoja.

Spevakovienė Bronislava – bibliotekos Kraštotyros sk. vedėja.

Spiridavičius Vytautas – bibliotekininkas (serijos monografija „Aukštadvaris“), miręs.

Spudytė Vaiva – istorikė.

Spurgevičius Povilas – menotyrininkas.

Sriubienė (Milkintaitė) Agota – filologė, serijos monografijos „Laukuva“ (d. 1, 2) kalbos redaktorė.

Stacevičius Vytautas – serijos monografijos „Kapčiamiestis“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Stakauskienė Danutė – pedagogė.

Stakėnienė Regina – bibliotekininkė.

Staliulionis Jonas – serijos monografijos „Jieznas. Stakliškės“ vienas iš autorių, lituanistas, mokytojas.

Stalmačenkienė Vida – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Stanaitis Algirdas – geografas, fizinių m. habil. dr., profesorius.

Stanaitytė Alma – kultūros istorikė.

Stancevičiūtė Julija – studentė

Stančikaitė Miglė – geologė, fizinių m. daktarė.

Stanevičius Vitas – gamtininkas, fizinių m. daktaras.

Stanikūnas Vytautas – istorikas.

Staniulis Vincas – žurnalistas.

Stankevič Adam – istorikas.

Stankevičienė Irena – bendruomenės pirmininkė.

Stankevičienė Regimanta – menotyrininkė, serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Stankevičius Jonas – istorikas, tautodailininkas.

Stankevičiūtė Laima – žurnalistė.

Stankus Edmundas – žemėtvarkininkas.

Stankus Jonas – archeologas, humanit. m. daktaras.

Stankutė Gintarė – istorikė.

Stasiškis Antanas Napoleonas – serijos monografijos „Užpaliai“ vienas iš autorių.

Stasytis Aloyzas – sporto žurnalistas, fotografas.

Stašaitis Jurgis – biologas, biomed. m. dr., docentas.

Stašaitis Stanislovas – istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Stašys Vladas – kraštotyrininkas.

Staškevičienė Antanina – medikė.

Staškevičienė Milda – mokytoja.

Statkevičienė Stefa – serijos monografijos „Šilalė“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Statkevičius Vladas – serijos monografijos „Šilalė“ vienas iš Etninės kultūros sk. autorių.

Stepankevičiūtė Audronė – kultūros centro direktorė.

Staškevičiūtė Greta – viena iš serijos monografijos „Palanga“ autorių.

Steponaitis Valdas – archeologas.

Steponaitytė Nijolė – architektė.

Steponavičius Vincas – serijos monografijos „Onuškis“ vienas iš autorių, mokytojas.

Steponavičiūtė Ugnė – kultūros istorijos ir antropologijos studentė. 

Steponkienė Daiva – savivaldybės specialistė.

Stepšys Vytautas – inžinierius.

Stepukonienė Inga – Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių literatūros katedros docentė, humanit. m. dr.

Stočkienė (Kazlauskaitė) Lina – biologė, kraštotyrininkė.

Stoma Saulius – žurnalistas.

Stonienė Laima – mokytoja, meno vadovė.

Stonkus Anicetas – ekonomistas.

Stonkuvienė Irena – etnologė, edukologė, social. m. daktarė.

Stradinis Janis – istorikas.

Stradomskis Edmundas – agronomas.

Straigytė Erika – muziejaus projektų vadovė.

Strakšaitė Diana – istorikė.

Straševičienė Elvyra Elena – etnologė, muziejininkė.

Straukienė Živilė – menotyrininkė.

Stravinskas Antanas † – istorikas, kraštotyrininkas, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas (2000).

Stravinskienė Janina – bibliotekininkė.

Strazdas Arvydas – miškininkas.

Strazdas Bronislovas – inžinierius.

Strazdas Kazys – inžinierius technologas, docentas.

Strazdas Rapolas – tremtinys.

Strazdas Stasys – ūkininkas, šaulys.

Strazdienė (Dicevičiūtė) Natalija – žurnalistė.

Strazdienė Eugenija – inžinierė, miškininkė.

Stripinienė (Riškutė) Stasė – lituanistė.

Striužas Valdas – istorikas, publicistas.

Strolienė Nijolė – bibliotekininkė.

Strolienė Ona – medikė, visuomenininkė.

Strolys Kazys Bronius – zootechnikas, biomed. m. daktaras.

Stropus Rimvydas – medikas, biomed. m. habil. dr., profesorius.

Stropus Viktoras – pedagogas.

Stropus Vytautas – kraštotyrininkas.

Strumskienė-Žėkaitė Eugenija – antisovietinio pasipriešinimo dalyvė.

Stukonis Vaclovas – biologas, mokytojas.

Stumbrienė Aldona – kultūros darbuotoja.

Stundžia Bonifacas – filologas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Stunžėnaitė Danguolė – mokytoja.

Stuokaitė Janina – istorikė.

Stupelytė Jolanta – istorikė.

Sunelaitienė Inga – mokytoja, bibliotekos vedėja.

Surdokaitė Gabija – menotyrininkė, serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Surgailis Gintautas – istorikas, humanit. m. dr., muziejininkas.

Survila Romualdas – žemėtvarkininkas.

Survilienė Jolita – socialinė darbuotoja.

Sušinskas Saulius – inžinierius, docentas, fizinių mokslų daktaras.

Sutkus Vidas – ekonomistas, visuomenininkas.

Sutranavičienė Jadvyga – kultūros darbuotoja, kraštotyrininkė.

Svetikas Antanas – serijos monografijos „Ramygala“ vienas iš autorių.

Svidinskaitė Danguolė – etnologė.

Svidinskienė-Mickūnaitė Edita – matematikė, mokytoja.

Svirkovičienė Teresa – Dūkšto globos namų direktorė.

Svobonaitė Žaneta – Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos sk. jaunesn. mokslo darbuotoja.

 

Šabasevičienė Daiva – teatrologė.

Šaknienė (Paukštytė) Rasa – etnologė, humanit. m. daktarė.

Šaknys Bernardas – „Valstiečių laikraščio“ skyriaus redaktorius.

Šaknys Žilvytis – etnologas, humanit. m. dr., serijos Mokslo darbų komisijos narys.

Šalkauskas Juozas – žurnalistas.

Šalkauskienė Ritonė – pedagogė, matematikė.

Šalnė Margarita – mokytoja.

Šaltienė Stefanija – dainininkė, giedotoja.

Šalučkienė Ona – mokytoja.

Šapaitė Audronė – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Šareikienė Daiva – mokytoja.

Šarauskas Algirdas – inžinierius.

Šarienė Liongina – mokytoja (serijos monografija „Aukštadvaris“).

Šarka Vincas – emigrantas, inžinierius.

Šarkauskaitė Irena – provizorė, fotografė, kraštotyrininkė.

Šarlauskienė Angelė – filologė, humanit. m. daktarė.

Šarmavičius Andrius – etnologas.

Šaulienė Gražina – gydytoja.

Šaulienė Valdonė – teatrologė.

Ščiglienė Vaida – menotyrininkė, humanit. m. daktarė.

Šedbaras Jonas – miškininkas.

Šedys Jonas † – agronomas selekcininkas, biomed. m. dr., serijos monografijos „Juodupė. Onuškis“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Šegamogienė Vladislava – bibliotekininkė.

Šeinauskas Vytautas – kraštotyrininkas.

Šenavičius Antanas – istorikas, teisininkas, humanit. m. dr., docentas.

Šepetys Lionginas – kultūros veikėjas, filosofijos m. dr., profesorius.

Šernas Pranciškus – paštininkas.

Šeškauskas Bronius – bibliotekininkas.

Šeškauskas Raimondas – bibliotekininkas.

Šeškienė Valerija – mokytoja, pensininkė.

Šešplaukienė Nijolė – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Šetkus Kazimieras – mokytojas.

Šiaučiūnaitė (Garbonienė) Emilija – matematikė.

Šiaudinis Valentas – matematikos mokytojas.

Šiaulytis Kazys Kęstutis – dailininkas.

Šidagienė Stanislava – straipsnio autorė.

Šidiškienė (Indrišiūnaitė) Irma – etnologė, humanit. m. daktarė.

Šidiškis Tadas Algimantas – geografas kartografas, kraštotyrininkas.

Šidlauskas Aleksandras – literatas, publicistas, kraštotyrininkas.

Šidlauskas Vincas – vienas iš monografijos „Ramygala“ autorių.

Šilenkaitė Loreta – dailėtyrininkė.

Šilgalienė Idalija – mokytoja.

Šilinienė Birutė – valstybės tarnautoja.

Šilinienė Eleonora – lituanistė, saviveiklininkė.

Šimaitis Stasys – filosofas.

Šimanauskienė Sigutė – serijos monografijos „Valkininkai“ viena iš Tautosakos sk. autorių.

Šimanskienė Snieguolė – bibliotekininkė.

Šimanskis Zenonas – politinis kalinys, atsiminimų autorius.

Šimėnas Valdemaras – archeologas, humanit. m. dr., docentas.

Šimėnienė Regina – bibliotekininkė.

Šimkavičius Povilas – atsargos karininkas.

Šimkūnaitė Eugenija – provizorė, publicistė, biomed. m. habil. daktarė.

Šimkūnas Antanas – buvęs Dūkšto vidurinės mokyklos direktorius, pensininkas.

Šimkūnas Romualdas – agronomas, tautodailininkas, biomed. m. dr., docentas.

Šimkus Alfredas – publicistas, bibliofilas.

Šimkus Juozas – bibliofilas.

Šimkus Stasys – kompozitorius, dirigentas.

Šimkus Zigmantas – kunigas.

Šimoliūnas Aleksandras – serijos monografijos „Kriūkai“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Šimoliūnienė Marijona – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Įžymių žmonių sk. autorių.

Šimonėlis Vytas – žemės ūkio specialistas, valstybės tarnautojas.

Šimonienė Rasa – kultūros darbuotoja.

Šimonytė-Žarskienė Rūta – smuikininkė, etnomuzikologė.

Šimukauskaitė Ramutė – žurnalistė.

Šimulynienė Violeta Regina – ekonomistė.

Šinkūnaitė-Kindurienė Stefanija – buvusi politinė kalinė, straipsnio autorė.

Šinkūnas Algimantas – mokytojas.

Šinkūnas Romualdas – geografas.

Šinkūnas Petras – geologas.

Šipelienė (Palaimaitė) Audronė – mokytoja.

Širvinskaitė-Joneliūkštienė Aldona – buvusi tremtinė, straipsnio autorė.

Širvinskienė (Kavaliauskaitė) Stasė – straipsnio autorė.

Širvinskienė Ramunė – žemės ūkio specialistė, Kriaunų seniūno pavaduotoja.

Šiupšinskas Algirdas – inžinierius mechanikas.

Šiuša Juozas – savivaldybių veikėjas, ūkininkas, prisiminimų autorius.

Škiudaitė Audronė Viktorija – žurnalistė.

Školiarenkaitė Rasa – istorikė.

Šlamaitė Alma – serijos monografijos „Balninkai“ viena iš autorių.

Šlapelis Artūras – inžinierius konstruktorius.

Šlapelis Bronius – kunigas.

Šlapikienė Marytė – filologė, mokytoja.

Šlekonytė Jūratė – etnologė, humanit. m. daktarė.

Šlėktienė Jadvyga – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Šlepševičius Mindaugas – inžinierius mechanikas, valstybės tarnautojas.

Šlėvienė Liumina – istorikė, mokytoja.

Šliakonienė Roma – žemės ūkio darbuotoja.

Šliaupa Aleksandras – geologas, fizinių m. daktaras.

Šliavas Juozas – mokytojas.

Šliažienė (Katauskaitė) Pranciška – tarnautoja.

Šlinkšis Rimantas – inžinierius.

Šliožys Zenonas – veterinaras.

Šliūpaitė-Simonavičienė Eugenija – pedagogė.

Šmigelskas Linas – studentas, visuomenininkas.

Šmitienė Giedrė – filologė.

Šniukas Damijonas – žurnalistas, serijos monografijos „Gruzdžiai“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Šnurova Genovaitė – kraštotyrininkė.

Šopauskienė (Lideikytė) Albina – botanikė, biomed. m. dr., profesorė.

Šorienė Danutė – filologė, muziejininkė.

Šovys Klemensas – kunigas.

Špiliauskas Talvydas – vyr. specialistas.

Šukienė Eglė – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Šukienė Emilija – mokytoja.

Šulcienė Guoda – fizikė.

Šulskienė Arina – etnologė.

Šulskytė Aldona – mokytoja, kraštotyrininkė.

Šuminienė Nijolė – bibliotekininkė.

Šunokienė Laimutė – savivaldybės tarnautoja.

Šurkus Jonas – emigrantas.

Šutinienė Irena – sociologė, serijos Lietuvos lokalinių tyrimų Mokslo darbų komisijos narė.

Švabas Mečislovas – medikas.

Švagždienė Biruta – liaudies pedagogė

Švambarytė Janina – filologė.

Švarcaitė Ieva – geografė, fizinių m. daktarė.

Švarcienė (Mincytė) Danutė – istorikė, mokytoja.

Švedienė Aldona – pedagogė.

Šveistienė Elena – agronomė, biomed. m. daktarė.

Šveistrys Antanas – kunigas.

Šverebas Povilas – istorikas, muziejininkas.

Švitra Bronius – agronomas, biomed. m. daktaras.

Švoba Jonas – agronomas, žurnalistas.

Švobienė Regina – biologė, biomed. m. daktarė.

Švogžlys-Milžinas Nikodemas † – kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas.

 

Tamašauskas Rytas – filologas, mokytojas, kraštotyrininkas.

Tamašauskas Vytautas – serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vienas iš Etninės kultūros sk. autorių.

Tamašauskienė Valentina Aldona – pensininkė.

Tamašauskienė Virginija – vyr. bibliotekininkė.

Tamašiūnaitė Regina – dailėtyrininkė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotoja.

Tamošiūnas Dalius – serijos monografijos „Palanga“ vienas iš autorių.

Tamošiūnas Juozas – ūkininkas.

Tamošiūnas Stasys – ūkininkas.

Tamošiūnienė Milda – fizikė.

Tamošiūnienė Regina – filologė, mokytoja.

Tamulaitis Stasys – pedagogas, visuomenininkas.

Tamulaitytė Dalia – lituanistė, kraštotyrininkė.

Taparauskienė (Petkevičiūtė) Dalia – bibliotekininkė.

Tarabilda Bronislovas Saulius – kultūros darbuotojas, tautodailininkas.

Tarabilda Rimtas – dailininkas.

Targamadzė Aleksandras – KTU Programų inžinerijos katedros profesorius, technikos mokslų daktaras.

Targamadzė Vilija – VU ir LEU profesorė, socialinių mokslų daktarė.

Tarvydas Aloyzas – agronomas.

Tautavičius Adolfas – archeologas, humanit. m. habil. dr., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (Karininko kryžius; 1999).

Tauterienė Sigita – Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėja.

Terleckas Vladas – ekonomistas, social. m. dr., Kovo 11-osios Akto signataras.

Tijūnaitis Stasys – rašytojas, žurnalistas.

Tirlikas Gediminas – žurnalistas, pedagogas, kraštotyrininkas.

Tirlikienė Aldona – tremtinė, pedagogė, atsiminimų autorė.

Tyla Antanas – istorikas, humanit. m. habil. dr., prof., akademikas, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, serijos Lietuvos lokalinių tyrimų Mokslo darbų komisijos narys.

Toleikis Rolandas – inžinierius.

Tomkus Petras – istorikas.

Tomkutė Dana – istorikė, mokytoja.

Tomkuvienė Diana – etnologė.

Tomonis Mindaugas – chemikas.

Trakimavičius Vladas – fizikas.

Trečiokaitė Adelė – filologė.

Trečiokaitė-Radeckienė Aldona – mokytoja.

Treigienė Aušra – mikologė, biomed. m. daktarė.

Trepuilaitė-Virginavičiene Ona – serijos monografijos „Onuškis“ viena iš autorių, bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Tribičiūtė Aniceta – kultūros darbuotoja.

Trimakas Ramūnas – istorikas.

Trimonienė Rita Regina – istorikė, humanit. m. dr., doc., serijos monografijos „Papilė“ (d. 1, 2, 3) viena iš sudarytojų.

Trimonienė Rūta – istorikė.

Trimonis Bernardas – inžinierius.

Trimonis Rytis – filologas, humanit. m. daktaras.

Trinka Vladas – pedagogas, kraštotyrininkas.

Trinkūnaitė Žemyna – filologė.

Trinkūnas Jonas – filologas, etnologas.

Trinkūnas Raimundas – mokytojas, žodynininkas.

Trinkūnienė Inija – sociologė.

Trofimova Vijolė – mokytoja.

Trumpickas Virkantas – fotokorespondentas.

Trumpulis Antanas – buvęs Kelmės linų fabriko direktorius.

Truncaitė Lidija – biologė, biomed. m. daktarė.

Truska Liudas – istorikas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Tulevičius Vytautas † – geodezininkas, gamtos m. dr., docentas.

Tumavičius Andrius – istorikas.

Tumėnas Stasys – filologas, humanit. m. dr., docentas.

Tumėnas Vytautas – menotyrininkas, humanit. m. daktaras.

Tumėnienė Nijolė – dailėtyrininkė, humanit. m. dr., docentė.

Tunaitis Stepas – filosofas.

Tunevič-Zenkevičienė Ana – studentė.

Tunkevičienė (Valentaitė) Birutė – lituanistė, kraštotyrininkė.

Tupalskis Bronislovas – ūkininkas, tremtinys.

Tureikytė Danutė – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Tutinienė Eglė – mokytoja-ekspertė, šešių vadovėlių autorė.

Tvarijonaitė Aušra – inžinierė.

 

Ūksas Egidijus – istorikas, mokytojas.

Ūksienė (Rubšytė) Teresė – politinė kalinė, mokytoja, poetė.

Uldukis Edvardas – rašytojas.

Ulienė Genovaitė – pedagogė, kraštotyrininkė.

Ulinienė Lina – istorikė, mokytoja.

Ulys Juozas – pedagogas, rašytojas.

Undzėnienė Marytė – mokytoja.

Ungeitienė Birutė – ekonomistė, valstybės tarnautoja.

Uogelė Anicetas – inžinierius, šachmatininkas.

Urbančik Marius – etnologas.

Urbanavičienė Albina – bibliotekininkė.

Urbanavičius Vytautas – archeologas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (Karininko kryžius; 1994).

Urbanavičiūtė Stasė – pedagogė, lituanistė.

Urbanavičiūtė-Sinkevičienė Ada – pedagogė, lituanistė.

Urbikienė Salomėja – buvusi Švietimo sk. inspektorė.

Urbonas Jonas – dailininkas.

Urbonas Virginijus – inžinierius.

Urbonas Vytautas – pedagogas.

Urbonienė Laima – pedagogė.

Urbonienė Ramunė – kraštotvarkininkė.

Urbonienė Skaidrė – etnologė, humanit. m. daktarė.

Urbštas Algimantas – architektas.

Usavičiūtė Janina – mokytoja.

Uselienė Asta – vyresnioji biologė.

Ūsienė Lilija – pedagogė.

Ūsienė Liuda – medikė.

Uždavinytė Rasa – istorikė, kraštotyrininkė.

Uždravienė Lina – bibliotekininkė, visuomenininkė, kraštotyrininkė.

Užkurelytė Aistė – istorikė.

Užkurėlytė Elvyra – muzikologė.

Užkurnienė Auksė Aurelija – bibliotekininkė, archyvarė.

Užkurnys Ipolitas † – tautodailininkas, poetas, memuaristas.

Užupienė Irena – valstybės tarnautoja.

 

Vaicekauskas Aleksandras – tarnautojas.

Vaicekauskas Arūnas – etnologas, humanit. m. dr., docentas.

Vaicekauskienė (Kasarskaitė) Skaidra – matematikė, kraštotyrininkė.

Vaicekauskienė Filomena – filologė, mokytoja, kraštotyrininkė.

Vaicekauskienė Marijona – mokytoja, pensininkė.

Vaicenavičienė Dalia – etnomuzikologė, humanit. m. daktarė.

Vaicinkevičius Kazimieras – vienas iš Vievio monografijos autorių.

Vaičaitienė (Mykolaitytė) Danutė – mokytoja, visuomenininkė.

Vaičaitis Juozapas † – ilgametis Griškabūdžio klebonas.

Vaičekauskas Vytautas – medikas, biomed. m. dr., docentas.

Vaičionis Juozas – dailininkas.

Vaičiulytė Alma – biologė, kraštotyrininkė.

Vaičiulytė Ona – kalbininkė.

Vaičiūnaitė Judita † – rašytoja.

Vaičiūnas Albinas – kultūros istorikas, bibliofilas, serijos monografijos „Kriūkai“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Vaičiūnas Jonas – kraštotyrininkas, inžinierius.

Vaičiūnienė Bronislava – pedagogė.

Vaičius Antanas – ekonomistas, valstybės tarnautojas.

Vaidelienė Adelė – hidrologė, etnografė.

Vainauskienė (Vaicekauskaitė) Dana – lituanistė, kraštotyrininkė.

Vainorius Julius – geologas, etnografas.

Vaišnienė Daiva – kalbininkė, humanit. m. dr., docentė.

Vaišnora Bronislovas – kunigas.

Vaišvilaitė Sandra – Neringos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė

Vaitiekūnas Juozas – tarnautojas, žinių apie Gruzdžių praeitį pateikėjas.

Vaitiekūnienė Eugenija – istorikė, pedagogė.

Vaitiekūnienė Virginija – pedagogė.

Vaitilavičiūtė Milda – studentė.

Vaitkevičienė Regina – lituanistė, mokytoja, žurnalistė.

Vaitkevičius Vykintas – archeologas, humanit. m. daktaras.

Vaitkevičiūtė Eugenija – literatūrologė, humanit. m. daktarė.

Vaitkienė Romualda – filologė, mokytoja, kraštotyrininkė, serijos monografijos „Žagarė“ viena iš sudarytojų, Joniškio garbės pilietė.

Vaitkūnienė Erika – žurnalistė.

Vaitkus Vytautas – žurnalistas, kraštotyrininkas, serijos monografijos „Žagarė“ vienas sudarytojų, Joniškio garbės pilietis.

Vaitonis Albinas – geografas, mokytojas.

Vaivada Vacys – istorikas, humanit. m. dr., docentas.

Vajegienė Elena – mokytoja, serijos monografijos „Pandėlys“ viena iš autorių.

Vakarinienė Audronė – etnomuzikologė.

Valančienė Ona – matematikė, mokytoja, visuomenininkė.

Valančiūnas Romualdas Juozas – filologas, žurnalistas, vertėjas.

Valančiūtė Janina – istorikė, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistė, ekspertė.

Valantis Ignas – kraštotyrininkas.

Valatkevičienė Rasa – archeologė, serijos monografijos „Valkininkai“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Valenta Vytautas – gamtininkas, gamtos m. dr., profesorius.

Valentinavičius Vladas – žurnalistas.

Valiukaitė Lina – filologė, humanit. m. daktarė.

Valiulis Skirmantas† – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Valiulytė-Rakickienė Aldona – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Valsiūnienė-Jokubonytė Janina – chemikė.

Valuckienė Danutė – filologė, muziejininkė.

Valuntienė Stefanija – gydytoja odontologė.

Vanagas Aleksandras – filologas, humanit. m. habil. dr., prof., apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Vanagaitė-Dovydaitienė Marija – medikė, kraštotyrininkė, serijos monografijos „Užpaliai“ viena iš autorių.

Vanagienė Zofija – mokytoja, pensininkė.

Vansauskienė Janina – žurnalistė.

Varaniūtė-Narušienė Angelina – medikė.

Varapnickaitė Jolanta – žurnalistė, teisininkė.

Varškevičienė (Paunksnytė) Ona – serijos monografijos „Kamajai“ viena iš autorių.

Vareikaitė Aldona – žurnalistė.

Vareikienė Roma – filologė, mokytoja.

Varkalienė Laimutė – kultūros darbuotoja, kraštotyrininkė.

Varnaitė Justina – viena iš „Dūkšto“ monografijos autorių.

Varnas Sigitas – fotografas.

Varneckas Vygantas – kultūros darbuotojas, teatro režisierius.

Varneckienė Marijona –monografijos „Daujėnai“ viena iš autorių.

Varnienė Aldona – tautodailininkė.

Varnienė-Janssen Regina – bibliotekininkė, bibliografė, humanit. m. daktarė.

Varnienė Veronika – pensininkė.

Vasilavičienė Janina – bibliotekos vedėja.

Vasiliauskaitė-Rožukienė Laimutė – nepriklausoma žurnalistė.

Vasiliauskaitė Vitalija – filologė.

Vasiliauskaitė-Čeičienė Palmyra – socialinė darbuotoja.

Vasiliauskas Ernestas – archeologas, humanit. m. daktaras.

Vasiliauskienė Aldona – istorikė, humanit. m. dr., docentė.

Vasiliauskienė Nijolė – muziejininkė, etnografė, pedagogė.

Vasiliūnienė Dalia – menotyrininkė, humanit. m. daktarė.

Vasiljevienė Laimutė Julija – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Įžymių žmonių sk. autorių.

Vaškevičiūtė Ilona – archeologė, humanit. m. dr., docentė.

Vaškevičiūtė Jūratė – istorikė.

Vaupšas Antanas – sportininkas.

Vaupšas Vincas † – pedagogas, politikas.

Veisas Pranciškus – tautodailininkas.

Veisienė Danutė Jadvyga – filologė, muziejininkė.

Vėjelytė Irma – lektorė.

Velaniškytė Eglė – muziejininkė

Velička Antanas – pensininkas, parašė atsiminimus apie Aukštąjį Gelgaudiškį, Antaninių tradicijas senais laikais.

Velička Domininkas – fizikas.

Velička Matas – muzikologas.

Vėlius Gintautas – archeologas, humanit. m. dr., docentas.

Vėlius Norbertas† – etnologas, humanit. m. habil. dr., prof., Valstybinės mokslo premijos laureatas (1989), valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas (1993).

Veliutė Ingrida – istorikė.

Velykaitė-Čeičienė Irena – bibliotekininkė, saviveiklos organizatorė.

Vėlyvis Jonas – ekonomistas, social. m. daktaras.

Vencelienė Jolanta – mokytoja.

Venckaitienė Vanda – bibliotekininkė.

Venckutė Regina – kalbininkė, humanit. m. dr., docentė.

Venclovaitė Laura – istorikė.

Vengris Antanas – teatrologas.

Venskienė (Lekavičiūtė) Asta – etnologė, humanit. m. dr., docentė.

Verbliugevičiūtė-Vičiauskienė Genovaitė – mokytoja.

Vercinkevičius Juozas – žurnalistas.

Verenkienė Jalina – serijos monografijos „Kriūkai“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Verikienė Esmiralda – mokytoja.

Versockienė-Globytė Regina – matematikė, kraštotyrininkė.

Vertelkaitė Eglė – dailininkė, grafikė.

Vertinskienė Dalia – istorikė.

Vėželis Tautvydas – istorikas, filosofas.

Vičaitė Stanislava – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Įžymių žmonių sk. autorių.

Vičkačka Stasys – visuomenininkas.

Vidugiris Aloyzas – filologas, humanit. m. dr., valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.

Vidugiris Linas – filologas, humanit. m. daktaras.

Vilčinskienė Valerija – mokytoja, literatė.

Vileikis Justas – kraštotvarkininkas.

Vilimas Darius – istorikas, humanit. m. daktaras.

Vilimas Jonas – inžinierius, serijos monografijos „Pandėlys“ vienas iš autorių.

Vilys Algimantas – kraštotyrininkas.

Vilys Gvidas – etnomuzikologas, humanit. m. daktaras.

Vilytė Zofija – istorikė, mokytoja.

Vilmanienė Regina – vaistinės vedėja.

Viluckas Juozas – visuomenininkas, atsiminimų autorius.

Virakas Pranas – tautosakos rinkėjas, spaudos darbuotojas, atsiminimų autorius.

Virginavičienė Ona – serijos monografijos „Onuškis“ viena iš autorių.

Visackas Antanas – pienininkas, žurnalistas.

Visackienė Rima – filologė.

Visakovičienė Danutė – serijos monografijos „Žagarė“ viena iš Etninės kultūros sk. autorių.

Viskontienė Rita – kultūros darbuotoja.

Vismantaitė Aušra – dailininkė.

Visockienė-Kantakevičiūtė Danutė – psichologė.

Višinskaitė Asta – tautosakininkė, humanit. m. daktarė.

Vitašneva Liubov – moksleivė.

Vitkauskas Adomas – etnografas, kraštotyrininkas.

Vitkauskas Povilas – gamtininkas.

Vitkauskas Vytautas – filologas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Vitkūnas Jonas – istorikas, muziejininkas.

Vitkūnas Manvydas – archeologas, humanit. m. daktaras.

Vyčas Kazimieras – Daujėnų monografijos autorius.

Vyčinas Evaldas – etnomuzikologas, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.

Vyčinienė (Račiūnaitė) Daiva – etnomuzikologė, humanit. m. dr., doc., valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė (2002).

Vyšniauskaitė Angelė † – etnologė, humanit. m. habil. dr., prof., akademikė, apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Vojevodskaitė Aleksandrė Arimeta – istorikė.

Voronavičius Jonas – serijos monografijos „Pašvitinys“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Voronova Olga – istorikė.

Vosyliūtė Anelė – sociologė, social. m. daktarė.

Voverienė Ona – serijos monografijos „Onuškis“ viena iš autorių.

Vrubliauskaitė-Pašakinskienė Marija – mokytoja.

Vrubliauskas Dalius – VGTU docentas.

 

Zabiela Gintautas – archeologas, humanit. m. daktaras.

Zabielienė Aušra – istorikė.

Zaborskaitė Vanda – VDU studentė.

Zabulis Henrikas – filologas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Zabulytė Jolanta – menotyrininkė, humanit. m. daktarė.

Zaikauskaitė Dalia – filologė.

Zaikauskas Egidijus – filologas.

Zaikauskienė Dalia – Literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.

Zakarevičienė Birutė – pedagogė, visuomenės veikėja.

Zakarevičius Kajetonas – pensininkas, atsiminimų apie Gelgaudiškio malūną autorius.

Zakarienė-Liutkutė Varsa – Etnomuzikologijos sk. redaktorė.

Zaleskytė Marija – pedagogė.

Zaremba Vytautas – mokytojas.

Žarskus Aleksandras – Kauno tautinės kultūros centro lektorius.

Zaveckienė (Mikelevičiūtė) Angelė – kultūros darbuotoja, bibliotekininkė, agronomė.

Zaveckienė Žiedūnė – bibliografė, humanit. m. dr., docentė.

Zeirytė Irutė – mokytoja, kraštotyrininkė.

Zelenkauskienė (Marcijonaitė) Jadvyga – mokytoja.

Zigmantaitė Marta – architektūros istorijos ir teorijos magistrantė.

Zinkevičienė Birutė – žemės ūkio inžinierė.

Zizas Rimantas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Zizienė Regina – ūkininkė, pensininkė.

Zymonienė Angelė – atsiminimų autorė.

Zyplienė Ona – profsąjungos pirmininkė.

Znatnovas Petras – kūno kultūros mokytojas, sporto treneris.

Zokas Sigitas – ugniagesys.

Zubauskienė Irena – mokytoja.

Zubrickas Boleslovas – chorvedys, muzikologas, pedagogas, humanit. m. daktaras.

Zuokas Mantvydas – moksleivis, straipsnio autorius.

Zvonkutė Jurgita – etnomuzikologė.

 

Žadeika Gediminas – žurnalistas.

Žakevičius Pranas– muzikas, meno kolektyvų vadovas.

Žalalienė (Driskiūtė) Birutė – menotyrininkė.

Žalėnas Gintautas – istorikas.

Žalys Aleksandras – lituanistas, kraštotyrininkas.

Žardinskaitė-Bartaševičienė Jadvyga – medicinos sesuo.

Žarnauskaitė Vida – istorikė.

Žarskienė-Šimonytė Rūta – smuikininkė, etnomuzikologė.

Žąsytienė Regina – istorikė, mokytoja.

Žąsytis Kazys – kunigas.

Žebrauskaitė Albina – matematikė.

Žebrauskas Ričardas – rezistentas, tremtinys.

Žebrytė-Skalauskienė Benigna – etnologė, tautosakininkė.

Žeimantas Liubomiras Viktoras – žurnalistas.

Žeimantas Simonas – istorikas.

Žeimantas Vytautas – žurnalistas.

Žekevičius Aistis – studentas.

Žėkienė Aldona – Obelių seniūno pavaduotoja.

Žemaitis Vincas – serijos monografijos „Kazlų Rūda“ vienas iš autorių.

Žemgulienė Eugenija – geografė, mokytoja.

Žemgulis Antanas – geografas, mokytojas, fotografas.

Žemkauskienė Asta – mokytoja.

Žemrietaitė Rima – serijos monografijos „Pašvitinys“ viena iš Istorijos sk. autorių.

Žentelis Jonas – chorvedys, muziejininkas.

Žentelis Jurgis – partizanas, partizanų kuopos vadas.

Žentelytė Audronė – literatūrologė, humanit. m. daktarė.

Žernienė Asta – filologė.

Žeromskis Vladas – agronomas, poetas, muzikantas.

Žibaitis Anatolijus – pedagogas, serijos monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vienas iš Istorijos sk. autorių.

Žicevičienė (Lukoševičiūtė) Marytė – siuvėja, poetė.

Žičkienė Aušra – etnomuzikologė, humanit. m. daktarė.

Žičkytė Rūta Ksavera – filosofė, žurnalistė.

Žičkus Egidijus – teisininkas.

Žiemytė Ivona – žurnalistė.

Žiemytė Janina – filologė.

Žilaitis Jonas – mokytojas.

Žilėnas Vincas – istorikas, muziejininkas.

Žilienė Danutė Ona – social. m. daktarė.

Žilinskaitė (Kitajeva) Veronika – tremtinė.

Žilinskas Antanas – serijos monografijos „Pandėlys“ vienas iš autorių.

Žilinskas Kęstutis – inžinierius.

Žilinskas Saulius – pedagogas.

Žilys Saulius – istorikas.

Žindulis Aloyzas Pranas – fizikas, fizinių m. daktaras.

Žindžiuvienė-Deksnytė Elena – buvusi tremtinė, straipsnio autorė.

Žišliauskaitė Lina – etnologė.

Žiūkienė Vita – pedagogė.

Živilienė Irena – kultūros centro darbuotoja.

Žižniauskienė Alvyda – bibliotekininkė.

Žlabys-Žengė Juozas – rašytojas.

Žoromskaitė Brigita – etnologė.

Žukas Vladas – bibliografas, humanit. m. habil. dr., profesorius.

Žukauskas Antanas – inžinierius.

Žukauskienė Genovaitė – muziejininkė, kraštotyrininkė.

Žukauskienė Ramunė – žurnalistė, kraštotyrininkė.

Žukauskienė Regina – architektė.

Žukienė Regina – farmacininkė.

Žumbakienė Gražina – etnologė.

Žumbakys Zenonas – inžinierius, kraštotyrininkas.

Žurauskienė Genovaitė – muziejininkė.

Žuromskaitė Brigita – istorikė.

Žvinys Stanislovas – inžinierius, mechanikas.

Žvinytė-Pusvaškienė Domicelė – valstietė, kraštotyrininkė.

Žvirblis Edvardas – pedagogas, sportininkas.

Žvirblytė Violeta – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Žvirgždas Stanislovas – istorikas, publicistas, nusipelnęs fotomenininkas (EFIAP), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius (2002), Lietuvos Respublikos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2004).

 

Sutrumpinimai

dr. – daktaras, -ė
habil. dr. – habilituotas (-a) daktaras (-ė)
prof. – profesorius, -ė
doc. – docentas, -ė
akad. – akademikas, -ė
dėst. – dėstytojas, -a
mokyt. – mokytojas, -a
biomed. m. dr. – biomedicinos mokslų daktaras, -ė
biomed. m. habil. dr. – biomedicinos mokslų habilituotas (-a) daktaras (-ė)
humanit. m. dr. – humanitarinių mokslų daktaras, -ė
humanit. m. habil. dr. – humanitarinių mokslų habilituotas (-a) daktaras (-ė)
social. m. dr. – socialinių mokslų daktaras, -ė
social. m. habil. dr. – socialinių mokslų habilituotas (-a) daktaras (-ė)
fizinių m. dr. – fizinių mokslų daktaras, -ė
fizinių m. habil. dr. – fizinių mokslų habilituotas (-a) daktaras (-ė)

 

 
Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt