lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Kelmės 2012 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Š. m. liepos 9–15 d. vyko iš anksto planuota ekspedicija buvusiame Kelmės valsčiuje. Apie ekspediciją ir „Kelmės“ monografijos rengimo darbus buvo rašoma Kelmės rajoniniame laikraštyje „Bičiulis“.

Ekspedicija prasidėjo susirinkimu Kelmės savivaldybės salėje. Jame dalyvavo nemažai susidomėjusių monografija Kelmės krašto gyventojų, ekspedicijos dalyviai. Pora dalyvių dėl asmeninių priežasčių atsisakė dalyvauti ekspedicijoje, bet juos pakeitė kiti, kurie nebuvo užsirašę į ją vykti.

Suplanavę darbus ir pasirašę sutartis dalyviai išvyko pasirinktais ir suderintais maršrutais. Tačiau dėl to, kad Kelmės valsčiaus teritorija labai didelė (per 350 gyvenviečių, daugiau nei 30 dvarų), o ekspedicijos dalyvių buvo tik 10, trūko patirties, aprėpti viso Kelmės valsčiaus negalėjome.

Ekspedicijos dalyviai susitiko su žymiausiais ir seniausiais šių vietų gyventojais, užrašė jų pasakojimus, dainas ir giesmes, fotografavo. Dalyviai rinko medžiagą tokiomis temomis:

1. Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas važinėjo po valsčių ir rinko medžiagą savo jau anksčiau pradėtiems rašyti straipsniams apie Kelmės valsčiaus katalikiškas maldas ir giesmes, etninę muziką, liaudies pamaldumo praktikas.

2. Dr. Ieva Švarcaitė rinko medžiagą apie senąsias kaimų kapinaites ir Kelmės valsčiaus žemės gelmes.

3. Prof. Jonas Gudmonas – apie Kelmės valsčiaus dailininkus, žinomus nuo seniausių laikų iki dabar, taip pat provincijos dvasios aristokratą Vainių Urbonavičių, katu su juo dirbo jo asmeniname archyve.

4. Valdas Rutkūnas – apie Kelmės krašto liaudies dainas ir Gineikių kaimo dainavimo tradicijas.

5. Irena Sabaitytė – apie Kelmės valsčiaus audimo tradicijas ir juostų audėją Loretą Račkauskienę.

6. Ramutė Masiulienė – apie Graužikų dvaro, Graužikų mokyklos likimą ir Gineikų kaimo istorijas.

7. Genutė Macaitienė užrašė Maironių kaimo senų žmonių prisiminimus ir jų gyvenimo istorijas.

8. Stefanija Kundrotienė rinko medžiagą apie Kelmės krašto liaudies sanitariją, jos būklę seniau ir dabar.

9. Ekspedicijos vadovas Alfonsas Alijošius dirbo Kelmės krašto muziejuje, J. Žemaitės bibliotekoje, palaikė ryšius su savivaldybės administracija ir ekspedicijos dalyviais. Dalinai rinko medžiagą apie Dubysos slėnio kraštovaizdžio ir gyventojų pasikeitimus.

10. Fotografas Edvardas Stankus važinėjo kartu su ekspedicijos dalyviais ir fiksavo visus objektus bei kalbintus žmones.

11. Anksčiau individualiai Marija Rupeikienė ir Antanas Rupeika važiavo, matavo, darė brėžinius, fotografavo visus Kelmės valsčiaus sakralinius pastatus ir parapijos trobesius, aprašė jų architektūrą.

Ekspedicijos pabaigoje įvyko bendras dalyvių susirinkimas – aptarimas ir apibendrinimas.

Ekspedicijos vadovas Alfonsas Alijošius

2012 07 25

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt