Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

Mums rašykite leidykla@versme.lt


Knygos pavadinimas aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7-ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. 

 

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorius Nepriklausomybės Akto signataras, Garbės savanoris, Seimo narys Algirdas Patackas, Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas, knygos leidėjas „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.

Mintimis apie knygą dalinsis ŠU Literatūros istorijos ir teorijos katedros vedėja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė


Kviečiame į piliakalnių pagerbimo renginį

Š. m. spalio 21 d., antradienį, 16.30 val. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje įvyks diskusija: „Neužbaigta piliakalnių byla: platesnės interpretacijos ir sprendimų paieškos“.

Kas, kokie veiksniai lėmė ypač tankaus piliakalnių susiformavimą istorinėje Lietuvoje, o taip pat gretimose baltų žemėse? Koks vaidmuo piliakalniams gali būti skiriamas (ir akcentuojamas!) užgimstant senųjų lietuvių politinei tautai, o vėliau - ir jos valstybei? Kas lėmė piliakalnių atminties nunykimą ir vizualinį jų nuskurdinimą? O kartu - ir mūsų protėvių iškilios kultūros numenkinimą... Ar įmanomas ir ar nūdien reikalingas deramas daugumos piliakalnių mentalinis ir vizualinis atgaivinimas? Kokiais keliais einant galėtų būti tai daroma?

Diskusijos pabaigoje numatomas pakartotinis kreipimosi į valstybės valdymo institucijas priėmimas. Bus siūloma vienus iš artimiausių kalendorinių metų skelbti piliakalnių atminimo ir tvarkymo metais.

▲2014 10 06


Grasilda Blažienė – akademikė

2014 m. rugsėjo 30 d. įvykusiame Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime buvo išrinkta 15 naujų Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių, tarp kurių ir Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narė, kalbininkė prof. dr. Grasilda Blažienė.

Sveikiname akademikę „Lietuvos valsčių“ serijos kūrėjų bendruomenės vardu!

2014 10 20


Gauta parama

2014 m. spalio 17 d. leidyklą pasiekė Liudmilos Norkaitienės 200 Lt  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2014 10 20


Gauta parama

2014 m. spalio 16 d. leidyklą pasiekė UAB „Mida LT“  1000 Lt  parama rengiamai monografijai „SENDVARIS“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Sendvaris.  ▲2014 10 20


Gauta parama

2014 m. spalio 14 d. leidyklą pasiekė Birutės Tamušauskienės  20 Lt ir Antano Simono Tamušausko 20 Lt  parama rengiamai monografijai „SENDVARIS“. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Sendvaris.  ▲2014 10 20


Gauta parama

2014 m. spalio 14 d. leidyklą pasiekė UAB „Vitransa“  200 Lt  parama rengiamai monografijai „SENDVARIS“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Sendvaris.  ▲2014 10 20


Išleista A. Svarinsko atsiminimų knygos „Nepataisomasis“
3-ioji laida

Šiandien, 2014 m. spalio 14 d., jau po šviesaus atminimo monsinjoro A. Svarinsko mirties (2014 07 17)leidyklą pasiekė 2000 egz. tiražu išleista jo atsiminimų knygos „Nepataisomasis“ 3-ioji laida.  

Antroji papildoma 1500 egz. knygos laida  buvo išleista po mėnesio nuo knygos pasirodymo 2014 04 29, nebelikus nei vieno neišplatinto egzemplioriaus iš pirmosios 1000 egz. laidos.

2014 10 14


Algirdo Patacko knyga „LITUA“ pristatyta Alytuje

Į Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo nario, Garbės savanorio, Algirdo Patacko knygos „LITUA“ pristatymą 2014 m. spalio 13 d. Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje atvyko knygos autorius Algirdas Patackas, Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas, mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė, Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, VDU Humanitarinio fakulteto magistrantas, istorikas Simonas Jazavita, VU Istorijos fakulteto doktorantė, istorikė Veronika Gudaitė, švietimo skyriaus darbuotojai, gimnazistai, mokytojai, Alytaus kolegijos dėstytojai ir studentai, kariškiai, šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, bibliotekininkai, muziejaus darbuotojai ir kita intelektualioji visuomenė. Susirinkusieji diskutavo įvairiomis temomis, salėje vyravo pakili nuotaika. Renginio pradžioje visi renginio svečiai ir dalyviai sugiedojo LR himną, kuriam toną uždavė Alytaus miesto muzikos mokyklos choras. <...> ▲2014 10 20


Prisiminta ir iškilmingai paminėta pergalė prie Mėlynųjų vandenų

Praėjus vieneriems metams po pernykštės 650 metų jubiliejinės sukakties, 2014 m. spalio 10 d. Vilniaus širdyje prisiminta 1363 metų (kitais duomenimis 1362 m.) kunigaikščio Algirdo pergalė prie Mėlynųjų vandenų. Daugiau skaitykite čia. Šiai išskirtinei istorinei pergalei „Versmės“ leidykla 2012 m. yra išleidusi Rasos Gečaitės knygą „Kelionė iš XXI į XIV a. su Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie Mėlynųjų vandenų“. Maloniai kviečiame skaityti.

2014 10 15


Gauta parama

2014 m. spalio 9 d. leidyklą pasiekė Rokiškio rajono savivaldybės  6000 Lt parama rengiamai monografijai „KAMAJAI“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Kamajai.  ▲2014 10 13


Gauta parama

2014 m. spalio 6 d. leidyklą pasiekė Žėmės ūkio bendrovės „Jotainiai“  1000 Lt parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2014 10 07


Apie mus rašo

2014 m. spalio 4 d. Klaipėdos rajono laikraštyje "Banga" ir svetainėje www.gargzdai.lt paskelbtas Jolantos Venskutės straipsnis „Sendvario istoriją į dienos šviesą traukia archeologai“ apie monografijos „SENDVARIS“ rengimo darbus.  Straipsnį prašome skaityti čia.  ▲2014 10 21


Prof. R. Grigo knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatyta Druskininkuose

Į profesoriaus Romualdo Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymą 2014 m. spalio 1 d. Druskininkų ,,Draugystės“ sanatorijos bibliotekoje atvyko knygos autorius prof. Romualdas Grigas, draugijos ,,Lietuvai pagražinti“ pirmininkas Juozas Dingelis, Druskininkų ,,Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Izabelė Ūsienė, mokymo įstaigų bendruomenių atstovai, valstybinės kolegijos, dėstytojai ir studentai, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai, KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Druskininkų kuopos kariai, savanoriai, karininko Antano Juozapavičiaus 1-osios rinktinės Druskininkų 3-iosios kuopos šauliai, Druskininkų miesto bibliotekos atstovai, miesto gyventojai, visuomenės intelektualai, sanatorijos darbuotojai, sanatorijoje besigydantys pacientai ir kiti dalyviai. Renginį vedė ,,Draugystės“ sanatorijos kultūros renginių organizatorė Lilia Žukauskienė, kuri pristatė renginio svečius ir dalyvius. Pirmoje renginio dalyje kalbėjo draugijos ,,Lietuvai pagražinti“ pirmininkas Juozas Dingelis, kuris trumpai pristatė prof. Romualdo Grigo visuomeninę veiklą, kalbėjo apie jo patirtį sociologijos ir tautotyros mokslo srityse bei dalyvavimą darbo grupėse, kurios teikia pasiūlymus įvairioms valstybinėms ir visuomeninėms institucijoms, istorijos, kultūros ir tradicijų saugojimo klausimais.  <...> ▲2014 10 07


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt