Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

Mums rašykite leidykla@versme.lt


„Lietuvos valsčių“ monografijos ir kitos „Versmės“ leidyklos knygos jau ir elektroniniu formatu! Daugiau skaitykite čia.

Kviečiame į Bronislovo Kuzmicko knygos „Metai ir mintys: geopolitika, kultūra, istorija“ pristatymą Vilniuje

Pristatymas vyks 2015 m. lapkričio 19 d. (ketvirtadienį) 13 val.    30 min. LR Seimo skaitykloje (Gedimino pr. 53 (3-ieji Seimo rūmai), Vilnius).

Knygoje spausdinami straipsniai ir esė geopolitikos, saugumo, kultūros, istorijos klausimais, 1983–2014 m. skelbti įvairiuose periodiniuose leidiniuose, įskaitant ir išeivijos spaudą. Autorius buvo daugelio publikacijose aptartų įvykių ne tik stebėtojas, bet ir tiesioginis dalyvis. Geopolitikai skirtuose tekstuose nušviečiama tarptautinė Lietuvos situacija, santykiai su kaimynais, saugumas, narystės Europos Sąjungoje ir NATO galimybės. Visa tai buvo itin svarbu pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Kultūros klausimai aptariami parodant kultūrinio gyvenimo skirtumus uždaroje ir atviroje visuomenėje, gvildenant tautinio ir kultūrinio tapatumo, tradicijos ir inovacijos santykio problemas. Sklaidomos anksčiau nekilusio, tik atviroje pliuralistinėje visuomenėje atsirandančios problemos. Apie istoriją rašoma apmąstant artimesnės ir tolimesnės praeities bei dabarties santykį, okupacijos palikimo poveikį dabarčiai, aptariant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo atgarsius užsienio spaudoje. ▲2015 11 17


Gauta parama

2015 m. lapkričio 17 d. leidyklą pasiekė Stasio Gečo 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 18


Gauta parama

2015 m. lapkričio 16 d. leidyklą pasiekė Petro Latožos 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 17


Gauta parama

2015 m. lapkričio 13 d. leidyklą pasiekė Petro Balčiūno 30,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 17


Prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymas Varėnoje

Profesoriaus, sociologo, filosofo ir tautotyrininko Romualdo Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymo renginyje 2015 m. lapkričio 12 d. Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dalyvavo knygos autorius, Varėnos r. Savivaldybės meras Algis Kašėta, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos istorijos mokytojas Eimantas Vitkauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Liudas Tamulevičius, Varėnos rajono seniūnijų seniūnai, mokymo įstaigų vadovai ir mokytojai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, bibliotekininkai, Varėnos miesto visuomenės nariai, rajono gyventojai. <...> 2015 11 17


Gauta parama

2015 m. lapkričio 10 d. leidyklą pasiekė Janinos ir Juozo Daujotų 200,00 Eur, Aldonos Gluodienės 100,00 Eur, Raimondo Želvio 20,00 Eur ir Aivaro Dumčiaus 10,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 17


Gauta parama

2015 m. lapkričio 6 d. leidyklą pasiekė Algirdo Gluodo 200,00 Eur, Ramutės Bakaitienės 50,00 Eur ir Prano Urbanavičiaus 25,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 10


Gauta parama

2015 m. spalio 26 d. leidyklą pasiekė Lijanos ir Lauryno Straukų 60,00 Eur parama rengiamai monografijai „BABTAI“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Babtai.  ▲2015 10 28


Gauta parama

2015 m. spalio 22 d. leidyklą pasiekė UAB „LIETPAK“ (direktorius P. Kiznis) 2500,00 Eur parama monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Išleistų serijos knygų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2015 10 28


Pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui

2015 m. spalio 19 d. Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui pateiktos paraiškos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „ONUŠKIS “, „RAMYGALA“, „ŠEDUVA“, Gintaro Kaltenio nuotraukų albumui „Paskui pašto karietą. Žygis senuoju pašto traktu Sankt Peterburgas-Kaunas-Varšuva“, Vidmanto Valiušaičio „Vėliava atminties danguje: Istorijos tėkmė ir Lietuvos dabartis“ leidybos daliniam finansavimui. ▲2015 10 20


„Žinių radijo“ laidoje – apie R. Vaitkienės knygą „Elegija senai mano gatvei“

2015 m. spalio 15 d., ketvirtadienį, 7:20 val., „Žinių radijo“ laidos „Renkuosi knygą“ metu buvo pristatyta „Versmės“ leidyklos išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“. Laidos įrašo galite klausytis čia.2015 10 20


Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas Radviliškyje

Į susitikimą su knygos „Likimo išbandymai“ autore Joana Ulinauskaite-Mureikiene atvyko Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė, Lizdeikos gimnazijos istorijos mokytoja-metodininkė Ana Savickienė, muzikos mokyklos mokytoja Vera Silickaja ir jos auklėtinė Viktorija Domrina, rajono bibliotekos filialų darbuotojos, mokyklų bendruomenių atstovai, gimnazistai, šauliai, savanoriai, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkė Stasė Janušonienė bei sąjungos atstovai, visuomeninių organizacijų nariai, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai, Radviliškio bibliotekos bičiuliai.<...> 2015 10 20


Gauta parama

2015 m. spalio 14 d. leidyklą pasiekė A. Kazakevičiaus (40 Eur), G. Mikšienės (40 Eur), R. Stoškienės (15 Eur), V. Mačiulaitienės (10 Eur) ir N. Masiulienės (10 Eur) parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 10 15


Sambūrio „Patirtis“ kreipimasis „Istorija turi būti tikra“

„Versmės“ leidyklos redaktorius Albinas Jasiūnas kartu su kitais bendraminčiais susibūrę į sambūrį „Patirtis“ 2015 m. rugsėjo 7 d. J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui įteikė kreipimąsi „ISTORIJA TURI BŪTI TIKRA“ dėl svarbių Lietuvos istorijos įvykių tinkamo įamžinimo ir pagerbimo. Gerbiamus „Versmės“ leidyklos bičiulius ir skaitytojus kviečiame susipažinti su šiuo sambūrio „Patirtis“ kreipimusi. ▲2015 10 14


Gauta parama

2015 m. spalio 13 d. leidyklą pasiekė UAB „Statybų lyga“ (direktorius D. Mykolaitis) 500,00 Eur parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 10 14


Gauta parama

2015 m. spalio 12 d. leidyklą pasiekė N. Balčiuvienės ir S. Balčiaus 5,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 10 13


Žurnale „Literatūra ir menas“ pristatoma R. Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“

2015 m. spalio 2 d. žurnale „Literatūra ir menas“ ir interneto svetainėje www.literaturairmenas.lt pristatoma „Versmės“ leidyklos išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“. Straipsnį skaitykite čia. ▲2015 10 13


Rašo ir tyrinėja mūsų redaktoriai

2015 m. spalio 2 d. žurnale „Literatūra ir menas“ ir interneto svetainėje www.literaturairmenas.lt skelbiamas „Versmės“ leidyklos redaktorės Vidos Girininkienės straipsnis „Adomas Mickevičius – tarp Europos ir Azijos“. Straipsnį skaitykite čia. ▲2015 10 13


Gauta parama

2015 m. rugsėjo 30 d. leidyklą pasiekė UAB Expertus Vilnensis 5000,00 Eur parama rengiamai monografijai „KAMAJAI“. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Kamajai.  ▲2015 10 06


Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymas Plungėje

Dar gerokai anksčiau, prieš knygos – albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą, Plungės rajono savivaldybės švietimo skyriaus kvietimu, vyko susitikimas ir pokalbis su dailininku, fotografu Rimantu Dichavičiumi. Į šį susitikimą buvo pakviesti Plungės mokymo įstaigų mokytojai ir mokiniai. Šiame susitikime sveikinimo žodį tarė švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Gricevičienė. Po jos pokalbį-diskusiją organizavo ir vedė pats autorius R. Dichavičius. Jisai papasakojo savo gyvenimo kelią ir kaip pasirinko menininko profesiją. Pats gyvenimas išmokė pažinti žmogų, gamtą, meną ir fotografiją, kalbėjo susirinkusiems autorius. Pokalbio metu R. Dichavičius akcentavo meno, dailės, grožio, meilės suvokimą bei atidumą vienas kito darbams, mintims ir pasiekimams. Pokalbio diskusijos metu gimnazistai ir mokytojai uždavė keletą klausimų apie žmogaus profesiją, požiūrį į gyvenimą, tremties išgyvenimus ir kita. Pasibaigus susitikimui R. Dichavičius parodė keletą savo dailės darbų, noriai bendravo su švietimo bendruomenės atstovais, diskutavo leidybos klausimais. Į pagrindinį renginį, knygos-albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą atvyko Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dekanas, klebonas Julius Meškauskas, viešosios bibliotekos direktorė Genovaitė Žiobakienė, savivaldybės, švietimo, kultūros įstaigų bendruomenė, visuomeninių organizacijų atstovai ir t. t.<...> 2015 10 06


Istorikė dr. Inga Leonavičiūtė patvirtina Kovo 9-ąją – pirmojo rašytinio Lietuvos paminėjimo 1009 metais Kvedlinburgo analuose dieną

2015 m. rugsėjo 19 d. istorikė dr. Inga Leonavičiūtė straipsnyje „Mes ir šiandien nesugebame be klaidų pacituoti Kvedlinburgo analų“, publikuotame naujienų portale www.15min.lt, patvirtino, kad tiksli Lietuvos pirmojo rašytinio paminėjimo 1009 metais Kvedlinburgo analuose diena yra kovo 9-oji. Daugiau žr. minėtame straipsnyje, kurį rasite čia. ▲2015 09 21


Gauta parama

2015 m. rugsėjo 3 d. leidyklą pasiekė Modesto Gvildžio 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 09 15


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt