Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

Mums rašykite leidykla@versme.lt


„Lietuvos valsčių“ monografijos ir kitos „Versmės“ leidyklos knygos jau ir elektroniniu formatu! Plačiau skaitykite čia.

Netektis

2015 m. rugpjūčio 9 d. „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos kūrėjų bendruomenė neteko puikaus bendradarbio, darbštaus ir principingo „Antalieptės“ monografijos vyriausiojo redaktoriaus, vieno „Lietuvos matematikų“ muziejaus įkūrėjų dr. Henriko Jasiūno.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir liūdime kartu.
  ▲2015 08 11


Gauta parama

2015 m. rugpjūčio 10d. leidyklą pasiekė Lietuvos kultūros tarybos liepos 2 d. sprendimu skirtas 8700 EUR finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 08 11


Gauta parama

2015 m. liepos 24 d. leidyklą pasiekė J. Tamošaičio 50,00 EUR, S. Juškos 20 EUR, K. Kavolio 10 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 08 11

 


Gauta parama

2015 m. liepos 20 d. leidyklą pasiekė AB „Požeminiai darbai“ 300,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 08 11

 


Apie mus rašo

2015 m. liepos 17 d.  laikraštyje „Lietuvos žinios“ paskelbtas Vidos Girininkienės straipsnis  „Vienai Žagarės gatvei – didelė knyga“ apie naujos „Versmės“ leidyklos išleistos Romualdos Vaitkienės knygos „Elegija senai mano gatvei“ pristatymą Žagarės vyšnių festivalio metu.  Straipsnį prašome skaityti čia.  ▲2015 07 28

 


Išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“

2015 m. liepos 8 d.  „Versmės“ leidykloje buvo sutikta Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“. Apie knygos pristatymą Žagarės vyšnių festivalio metu skaitykite čia. <..> 2015 07 28


Gauta parama

2015 m. liepos 8 d. leidyklą pasiekė Lydos Barcienės 200,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 07 28


Rimanto Dichavičiaus albumas „Laisvės paženklinti“ pristatytas Jonavoje

Į albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą Jonavoje 2015 m. liepos 6 d. atvyko knygos sudarytojas ir autorius, dailininkas Rimantas Dichavičius,  Jonavos miesto meras Mindaugas Sinkevičius, Jonavos kultūros centro direktorė Gintarė Vaiciekavičiūtė, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos skyriaus pirmininkė Veronika Gabužienė, buvęs vyriausiasis kariuomenės kapelionas dim. mjr. Alfonsas Bulota, švietimo ir kultūros įstaigų bendruomenių atstovai, visuomeninių organizacijų atstovai ir žmonės, kurie jau yra įsigiję šį puikų albumą. <..>  ▲2015 07 27


Skirtas dalinis finansavimas

2015 m. liepos 2 d. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu skirtas dalinis finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“ (8700 eurų). ▲2015 07 07


Gauta parama

2015 m. birželio 30 d. leidyklą pasiekė Juozo Bytauto 70,00 Eur parama monografijai „VAIGUVA“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Išleistų serijos knygų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.  ▲2015 06 30


Gauta parama

2015 m. birželio 26 d. leidyklą pasiekė UAB „LIETPAK“ (direktorius Pranas Kiznis) 3 500,00 Eur parama monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Išleistų serijos knygų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2015 06 30


Gauta parama

2015 m. birželio 22 d. leidyklą pasiekė Kęstučio Trapiko 100,00 EUR parama rengiamai knygai „Pabradės kraštas“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 06 30


Elektroniniu formatu išleista monografija „PAŠVITINYS“ 

2015 m. birželio 11 d. elektroniniu formatu išleista „PAŠVITINIO“ monografija tapo jau 23-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje.  „PAŠVITINIO“ monografijos 1540  puslapių popierinė laida 600 egz. tiražu buvo išleista 2015 m.  2015 07 02


Alytuje pristatytas Rimanto Dichavičiaus albumas „Laisvės paženklinti“

Į albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą 2015 06 14 atvyko knygos sudarytojas ir autorius, dailininkas Rimantas Dichavičius, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, vicemerė Valė Gibienė, Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, Alytaus įgulos vadas mjr. Darius Bernotas, Japoniško stiliaus sodo „Ryto rasos“ įkūrėjas Kęstutis Ptakauskas, Alytaus muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos nariai, įgulos kariai, šauliai, švietimo ir kultūros įstaigų bendruomenių atstovai, visuomeninių organizacijų atstovai ir žmonės, kurie jau yra įsigiję šį puikų albumą. Pirmoje renginio dalyje renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė renginio svečius, trumpai pristatė albumą „Laisvės paženklinti“, albumo redaktorius Rasą Gečaitę, Auksę Gasperavičienę, kompiuterinių darbų atlikėjus Moniką Daukšaitę, Justiną Remeiką ir Ieva Kvaraciejūtę, albumo sudarytoją ir apipavidalintoją, dailininką Rimantą Dichavičių. <..>  ▲2015 06 17


Elektroniniu formatu išleistos monografijos „UŽPALIŲ“ I ir II dalys

2015 m. gegužės 29 d. elektroniniu formatu išleistos „UŽPALIŲ“ monografijos I ir II dalys tapo jau 22-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje: I dalis ir II dalis.  „UŽPALIŲ“ monografijos I ir II dalių 2372 puslapių popierinė laida 1000 egz. tiražu buvo išleista 2014 m. 2015 07 01


Gauta parama

2015 m. gegužės 25 d. leidyklą pasiekė K. Abukovaitės ir R. Abukovo 50,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 26


„DAUJĖNŲ“ MONOGRAFIJOS SUTIKTUVĖS DAUJĖNUOSE

Gražų saulėtą sekmadienį gausus būrys daujėniškių ir miestelio svečių sugužėjo į Daujėnų kultūros namus, kur Daujėnų seniūnija suorganizavo gražias „Daujėnų“ monografijos sutiktuves, sutapusias su Sekminių atlaidais. Po šv. Mišių, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, renginio dalyviai galėjo susipažinti su išvakarėse iš spaustuvės atkeliavusia, daugiau kaip 4 metus rengta bemaž 1400 puslapių monografija. Knygos sutiktuvių renginio vedėjas Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas apie šios monografijos rengimą pakvietė tarti žodį „Versmės“ leidyklos vadovą Petrą Jonušą, pagrindinį monografijos rėmėją, žinomą verslininką ir mokslininką, iš Daujėnų valsčiaus – nuo Girsūdų – kilusį dr. Praną Kiznį, leidinio vyriausiąjį redaktorių ir sudarytoją Antaną Šimkūną. ▲2015 05 19


Gauta parama

2015 m. gegužės 18 d. leidyklą pasiekė Jono Kaunecko 200,00 EUR parama rengiamai monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2015 05 19


Gauta parama

2015 m. gegeužės 14 d. leidyklą pasiekė A. Kavaliovo 50,00 EUR, L. ir V. Jasinkevičių 20,00 EUR, N. ir D. Tolvaišų10,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 18


Gauta parama

2015 m. gegužės 12 d. leidyklą pasiekė Edmunto Mankaus 20,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 18


Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pristatyta Pivašiūnuose

Į Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. gegužės 12 d. Pivašiūnų gimnazijoje atvyko knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, Aukštadvario bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Sudavičius, Alovės ir Rykiškių bažnyčių klebonas Stanislovas Stankevičius, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Bronė Balionienė, direktorės pavaduotoja Agnė Petravičienė, Pivašiūnų seniūnijos seniūnė Rima Čelkonienė, Pivašiūnų gimnazijos direktorius Pranas Jauneika, gimnazijos mokytojai, moksleiviai, Pivašiūnų bendruomenės nariai. <...>2015 05 18


Gauta parama

2015 m. gegužės 11 d. leidyklą pasiekė Rudolfo Šakaičio 100,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 13


Gauta parama

2015 m. gegužės 8 d. leidyklą pasiekė Broniaus Brazausko 20,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 13


Apie mus rašo

2015 m. gegužės 7 d. naujienų portale www.delfi.lt paskelbtas straipsnis „Spaudos atgavimo dienai paminėti skirtame mače pergalę šventė žurnalistai“, kuriame rašoma apie Spaudos atgavimo dienos proga „Žalgirio“ draugijos sporto salėje surengtas tradicines draugiškas krepšinio rungtynes tarp Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF) komandos ir „Olifėjos“ ekipos. LSŽF prezidentas Gintaras Nenartavičius varžovų komandos nariams įteikė leidyklos „Versmė“ įsteigtas dovanas - po knygų rinkinį, kurį sudarė Jūratės Statkutės de Rosales „Europos šaknys“, Rasos Gečaitės „Kelionė iš XXI Į XIV a.“, Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie mėlynųjų vandenų“ ir „Lietuvos vaikų rekordų knyga“ (sud. Vytautas Navaitis). Visą straipsnį skaitykite čia. ▲2015 05 11

 


Gauta parama

2015 m. gegužės 6 d. leidyklą pasiekė Mykolo Gilevičiaus 100,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 13


Gauta parama

2015 m. balandžio 30 d. leidyklą pasiekė D. Sabienės ir R. Sabo 50,00 EUR, Simo Klymanto 20,00 EUR, Gedimino Toliušio 20,00 EUR, I. Giedraitytės 5 EUR, Veros Greičiuvienės 5 EUR bei Aldonos Pauliukaitės 5,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 03


Elektroniniu formatu išleistos monografijos „SINTAUTAI“ I ir II dalys

2015 m. balandžio 29 d. elektroniniu formatu išleistos „SINTAUTŲ“ monografijos I ir II dalys tapo jau 21-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje: I dalis ir II dalIs.  „SINTAUTŲ“ monografijos I ir II dalių 2912 puslapių popierinė laida 900 egz. tiražu buvo išleista 2013 m. 2015 07 01


Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ šiltai sutikta Ukmergėje

Į Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. balandžio 29 d. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąją biblioteką atvyko Ukmergės rajono mero pavaduotoja Klavdija Stepanova, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantas, Kauno IX forto muziejaus muziejininkas Vytautas Jurkus, ats. mjr. Vidmantas Leščius, visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys, literatės-poetės, nepriklausomų rašytojų sąjungos narės Leonora Jankeliūnienė ir Zuzana Stunžėnienė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos gimnazistai Monika Zurzaitė, Eglė Sabaliauskaitė, Miglė Iziumcevaitė, Vilma Valančiūtė ir Domantas Zubrickis. Renginį muzikine programa papuošė atvykęs Sveikatos universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė. <...>2015 05 05


Pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui

2015 m. balandžio 29 d. Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui pateiktos paraiškos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „DAUJĖNAI “, „KAMAJAI“, „RAMYGALA“, „ŠEDUVA“, Romualdos Vaitkienės knygos „Žagarė: elegija mano gatvei“ daliniam finansavimui.  ▲2015 04 29


Gauta parama

2015 m. balandžio 29 d. leidyklą pasiekė Mariaus Kunigėno 200,00 EUR parama rengiamai knygai „Pabradės kraštas“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 05 03


Gauta parama

2015 m. balandžio 23 d. leidyklą pasiekė Irenos Oičenkienės 50,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 28


Gauta parama

2015 m. balandžio 23 d. leidyklą pasiekė Marijos Sereikienės 100,00 EUR parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 05 03


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt