Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

„VERSMĖS“ LEIDYKLOS naujienos ir SKELBIMAI

Mums rašykite leidykla@versme.lt


„Lietuvos valsčių“ serijos knygos Čekijos universitetui

2014 m. liepos 6 d. minimos Valstybės dienos bei šiomis dienomis vykstančios Dainų šventės 90-mečio proga, tęsdama naujai išleidžiamų „Lietuvos valsčių“ serijos knygų dovanojimą pagal 2011 m. gruožio 7 d. iškilmingo knygų dovanojimo aktą, „Versmės“ leidykla padovanojo Čekijos Respublikos Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos institutui savo išleistas monografijas. Knygas (4 markiruotos dėžės) liepos 18 d. Užsienio reikalų ministerijoje leidyklos vadovas Petras Jonušas perdavė  Mindaugui Staniui, Lietuvos ambasados Čekijos Respublikoje atstovui, išvykstančiam darbo reikalais į Čekiją. 2014 07 21


Paminėjome pirmojo lietuviško lamentoriaus, išleisto Sūduvos krašte, autoriaus Motiejaus Brundzos 190-ąsias gimimo metines

2014 m. liepos 15 d. dienos šviesą išvydo mūsų leidyklos redaktoriaus, bibliofilo ir kultūrininko Albino Vaičiūno parengtas lankstinukas, skirtas pirmojo lietuviško lamentoriaus, išleisto Sūduvos krašte, autoriaus Motiejaus Brundzos 190-osioms gimimo metinėms. Leidinėlyje pateikiama gausi 47 šaltinių bibliografija, M. Brundzos raštai, autoriaus gimtojo Talkiškių kaimo (Marijampolės r.) apylinkių žemėlapis. Ši mūsų žymaus švietimo pirmeivio paminėjimo diena gražiai sutapo ne tik su 1410-ųjų Žalgirio pergalės paminėjimu, bet ir su paties lankstinuko autoriaus A. Vaičiūno sukaktimi, kuriuos kukliai prisiminėme ir prasmingai paminėjome visus kartu. ▲2014 07 15


Netekome redaktoriaus Alfredo Dominausko

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 72-uosius metus 2014 m. liepos 8 d. mirė „Lietuvos valsčių“ serijos bendradarbis, „ALANTOS“ monografijos vyriausiasis redaktorius Alfredas Dominauskas.

A. Dominauskas gimė 1942 12 14 Šiauliuose, darbininko šeimoje. 1949–1961 m. mokėsi 4-oje pradinėje bei Šiaulių berniukų gimnazijoje (vėliau pavadintoje J. Janonio vidurine mokykla). 1961 m. baigęs mokyklą dirbo saldainių fabrike „Rūta“. 1962 m. įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, aukštosios matematikos specialybę. Tais pačiais metais buvo paimtas į karinę tarnybą sovietų armijoje. 1965 m. įstojo į Vilniaus universitetą, kur 1970 m. gavo žurnalisto diplomą. Dar būdamas studentu pradėjo dirbti „Komjaunimo tiesos“ laikraštyje. Įvairiuose spaudos baruose išdirbęs beveik 40 metų išėjo į pensiją. Nuo 2011 m. A. Dominauskas bendradarbiavo „Versmės“ leidykloje, buvo monografijos „ALANTA“ vyriausiasis redaktorius.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir liūdime kartu. Atsisveikinimas su velioniu liepos 9d. Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje nuo 10 iki 15 val. ▲2014 07 08


Išleista naujausia „Versmės“ leidyklos knyga „Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos“

2014 m. liepos 3 d. leidyklą pasiekė spaustuvės dažais dar kvepianti naujausia „Versmės“ leidyklos išleista knyga „BALTAI IR SLAVAI: dvasinių kultūrų sankirtos“. Knygos leidybos iniciatorius doc. Artūras Judžentis, ilgametis mūsų leidyklos leidžiamos serijos „Lietuvos valsčiai“ autorius ir Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys, sudarytojai ir redaktoriai žinomi kalbininkai, mokslininkai Tatjana Civjan, Marija Zavjalova ir Artūras Judžentis. Standartų spaustuvėje spausdintos mokslinės knygos apimtis 428p., tiražas 300 egz.  

Knygoje tarptautinės konferencijos pranešimų pagrindu (Vilnius, 2011) apžvelgiama garsaus kalbininko, akademiko Vladimiro Toporovo (1928–2005) mokslinė veikla baltoslavikos srityje, skelbiami jo idėjų įkvėpti arba paskatinti nauji šios tematikos tyrimai. <...>2014 07 03


Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio straipsnis

2014 m. liepos 3 d. išėjo naujas elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio  „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2014 metų  tomo straipsnis, paskelbtas interneto  svetainėje www.llt.lt – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas etnologės Skaidrės Urbonienės  straipsnis „Kupiškio krašto kryždirbystės tyrimai sovietmečiu“ (LLT:2014-2/54-235/EL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „KUPIŠKIS“ etninės kultūros skyriui. <...>2014 07 07


Gauta parama

2014 m. liepos 2 d. leidyklą pasiekė Genės Striškienės ir Aušros Banišauskaitės 40 Lt (po 20 Lt) parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjoms. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2014 07 02


Gauta parama

2014 m. liepos 1 d. leidyklą pasiekė Martyno Barzdos 150 Lt parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame p. Martynui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2014 07 02


Jaunųjų kūrėjų filmuose - kaimo šviesuoliai

Maloniai kviečiame pasižiūrėti leidyklos bičiulių, jaunųjų kūrėjų Igno Stanio ir Vaivos Lanskoronskytės filmus apie Daukšių kaimo (Mosėdžio valsčius, Skuodo r.) šviesuolę poetę Jadvygą Ruginienę https://www.youtube.com/watch?v=4Xpd1w9xIfY  bei Agnę Dargienę nuo Maldučių kaimo (Rietavo valsčius, Rietavo sav.) https://www.youtube.com/watch?v=Bs8OlIQp5zc. Filmų režisieriai Ignas Stanys ir Vaiva Lanskoronskytė, operatorius Ignas Stanys, montuotoja Vaiva Lanskoronskytė.

Būsime dėkingi, jei parašysite mums savo atsiliepimus apie šiuos filmus leidykla@versme.lt.

Iš anksto dėkojame.  ▲2014 06 30


Kviečia nacionalinis biografijų konkursas

Maloniai kviečiame dalyvauti „Versmės“ leidyklos rengiamame biografijų konkurse. Vertinsime ir kasmet vasario 16-ąją paskelbsime paėjusiais kalendoriniais metais atsiųstų biografijų nugalėtojus.  <...>


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt