Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

„VERSMĖS“ LEIDYKLOS naujienos ir SKELBIMAI

Mums rašykite leidykla@versme.lt


„Versmės“ leidykla tapo Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos LiMViLA nare

2014 m. rugpjūčio 27 d. gavome malonų pranešimą, kad „Versmės“ leidykla yra priimta į Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociaciją LiMViLA. Be mūsų leidyklos asociacijai priklauso šios 30 leidyklų: Aidai, Algarvė, Andrena, Asveja, Aukso žuvys, Aušra (Punskas), Bernardinai.lt, Bonus Animus, Charibdė, Edukologija, Eglės leidykla, Euroknyga LT, Gimtasis žodis, Homo liber, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Lieparas, Luceo, Lututė, Margi raštai, Maža leidykla, Mijalba, Novelita, Raidynėlis, R. Paknio leidykla, Semaška ir Ko, Stiklo tiltai, Verba vera, Versus aureus, Žara.  ▲2014 08 27


Elektroniniu formatu išleista monografija „PANEMUNĖLIS“, I ir II dalys

2014 m. rugpjūčio 9 d. elektroniniu formatu išleista „PANEMUNĖLIO“ monografija, kurią sudaro I ir II dalys,  tapo jau 14-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 2014 08 12


„Sendvario“ monografijos vasaros darbai, archeologinė ekspedicija ir kiti renginiai

Visa 2014 metų „SENDVARIO“ monografijos (Klaipėdos r.) rengimo vasara nusėta svarbiais įvykiais ir veikla. Su etnologe dr. Aušra Kavaliauskiene bei edukologe lekt. Aleksandra Batuchina jau aplankyta nemažai senolių, kurie pamena krašto praeitį. Gamtos skyriaus autoriai, mokslininkai doc. dr. Algirdas Petraitis, dr. Rita Jankauskienė, lekt. Airina Salytė, dr. Rita Nekrošienė dar kartą atidžiai apžiūrėjo Sendvario apylinkių gamtos kampelius, tyrė gyvūniją, augaliją.

Vietos bendruomenių tarybai skyrus 5000,00 Lt paramą rugsėjo mėnesį vyksiančiai archeologinei ekspedicijai buvusio Sendvario valsčiaus Klemiškės kaime vykdyti (vadovė Dovilė Baltramiejūnaitė), bus surengta paskaita ir radinių paroda „Sendvario archeologinės paslaptys“. Šį renginį kartu su archeologais, kitomis vietos bendruomenėmis bei seniūnija ir jos gyventojais organizuoja „SENDVARIO“ monografijos vyr. redaktorė Liucija Kyguolytė-Šeputė. Renginio metu visuomenei bus pristatoma rengiama „SENDVARIO“ monografija, archeologinių kasinėjimų radinių fotografijos, trumpa paskaita apie archeologijos paminklus Sendvario apylinkėse. Paskaitą apie Sendvario klimatą skaitys žinoma meteorologė dr. Audronė Galvonaitė – ji yra „SENDVARIO“ monografijos gamtos skyriaus klimato temos autorė. Savo naują knygą pristatys dr. Martynas Purvinas – monografijos istorijos skyriaus dvarų, kaimų urbanizacijos temų autorius. Maloniai iš anksto kviečiama į renginį, kuris vyks 2014 m. rugsėjo 26 d.2014 08 12


Gauta parama

2014 m. rugpjūčio 6 d. leidyklą pasiekė  Linos Vaitiekūnaitės 200 Lt parama rengiamai monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2014 08 26


Gauta parama

2014 m. liepos 28 d. leidyklą pasiekė energetikos eksperto dr. Vytauto Miškinio  1000 Lt parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2014 07 31


Apie mus rašo

2014 m. liepos 25 d. laikraštyje „Kauno diena“  paskelbtas Virginijos Skučaitės straipsnis „Nepagražinti laisvės šauklio memuarai“.  Straipsnį prašome skaityti čia.  ▲2014 08 27


Elektroniniu formatu išleista „Baisogalos“ monografija

2014 m. liepos 21 d. elektroniniu formatu išleista „BAISOGALOS“ monografija tapo jau 13-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintame tome, bet ir modernia skaitykle. Monografiją, kaip ir visas kitas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 2014 07 28


„Lietuvos valsčių“ serijos knygos Čekijos universitetui

2014 m. liepos 6 d. minimos Valstybės dienos bei šiomis dienomis vykstančios Dainų šventės 90-mečio proga, tęsdama naujai išleidžiamų „Lietuvos valsčių“ serijos knygų dovanojimą pagal 2011 m. gruožio 7 d. iškilmingo knygų dovanojimo aktą, „Versmės“ leidykla padovanojo Čekijos Respublikos Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos institutui savo išleistas monografijas. Knygas (4 markiruotos dėžės) liepos 18 d. Užsienio reikalų ministerijoje leidyklos vadovas Petras Jonušas perdavė  Mindaugui Staniui, Lietuvos ambasados Čekijos Respublikoje atstovui, išvykstančiam darbo reikalais į Čekiją. 2014 07 21


Paminėjome pirmojo lietuviško lamentoriaus, išleisto Sūduvos krašte, autoriaus Motiejaus Brundzos 190-ąsias gimimo metines

2014 m. liepos 15 d. dienos šviesą išvydo mūsų leidyklos redaktoriaus, bibliofilo ir kultūrininko Albino Vaičiūno parengtas lankstinukas, skirtas pirmojo lietuviško lamentoriaus, išleisto Sūduvos krašte, autoriaus Motiejaus Brundzos 190-osioms gimimo metinėms. Leidinėlyje pateikiama gausi 47 šaltinių bibliografija, M. Brundzos raštai, autoriaus gimtojo Talkiškių kaimo (Marijampolės r.) apylinkių žemėlapis. Ši mūsų žymaus švietimo pirmeivio paminėjimo diena gražiai sutapo ne tik su 1410-ųjų Žalgirio pergalės paminėjimu, bet ir su paties lankstinuko autoriaus A. Vaičiūno sukaktimi, kuriuos kukliai prisiminėme ir prasmingai paminėjome visus kartu. ▲2014 07 15


Elektroniniu formatu išleista „Seredžiaus“ monografija

2014 m. liepos 15 d. elektroniniu formatu išleista „SEREDŽIAUS“ monografija tapo jau 12-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintame tome, bet ir modernia skaitykle. Monografiją, kaip ir visas kitas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 2014 07 29


Kviečia nacionalinis biografijų konkursas

Maloniai kviečiame dalyvauti „Versmės“ leidyklos rengiamame biografijų konkurse. Vertinsime ir kasmet vasario 16-ąją paskelbsime paėjusiais kalendoriniais metais atsiųstų biografijų nugalėtojus.  <...>


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt