Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

Mums rašykite leidykla@versme.lt


„Lietuvos valsčių“ monografijos ir kitos „Versmės“ leidyklos knygos jau ir elektroniniu formatu! Plačiau skaitykite čia.

 

 

 

 

 

Maloniai kviečiame į Daujėnų miestelio šventę,
kurios metu bus pristatyta naujai išleista „Lietuvos valsčių“ monografija „DAUJĖNAI“, sud. Antanas Šimkūnas

Šventė vyks 2015 m. gegužės 24 d., sekmadienį, Daujėnuose

Šventės programa:
12 val. - Sekminių atlaidai, iškilmingas šv. Mišias Daujėnų bažnyčioje aukos JE Panevėžio vyskupas L. Virbalas ir vyskupas J. Kauneckas.
14 val. - monografijos „Daujėnai“ pristatymas kultūros namuose. Koncertuos Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklos atlikėjai. Veiks fotografo S. Vadapolo foto paroda, skirta Daujėnų kraštui.
16 val. - aviacijos pasirodymai, šventinis koncertas, atrakcionai.
18 val. - miestelio aikštėje Mikoliškio kaimo kapelos „Apynėlis“ koncertas.

 

Gauta parama

2015 m. gegužės 18 d. leidyklą pasiekė Jono Kaunecko 200,00 EUR parama rengiamai monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2015 05 19


Gauta parama

2015 m. gegeužės 14 d. leidyklą pasiekė A. Kavaliovo 50,00 EUR, L. ir V. Jasinkevičių 20,00 EUR, N. ir D. Tolvaišų10,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 18


Gauta parama

2015 m. gegužės 12 d. leidyklą pasiekė Edmunto Mankaus 20,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 18


Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pristatyta Pivašiūnuose

Į Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. gegužės 12 d. Pivašiūnų gimnazijoje atvyko knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, Aukštadvario bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Sudavičius, Alovės ir Rykiškių bažnyčių klebonas Stanislovas Stankevičius, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Bronė Balionienė, direktorės pavaduotoja Agnė Petravičienė, Pivašiūnų seniūnijos seniūnė Rima Čelkonienė, Pivašiūnų gimnazijos direktorius Pranas Jauneika, gimnazijos mokytojai, moksleiviai, Pivašiūnų bendruomenės nariai. <...>2015 05 18


Gauta parama

2015 m. gegužės 11 d. leidyklą pasiekė Rudolfo Šakaičio 100,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 13


Gauta parama

2015 m. gegužės 8 d. leidyklą pasiekė Broniaus Brazausko 20,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 13


Apie mus rašo

2015 m. gegužės 7 d. naujienų portale www.delfi.lt paskelbtas straipsnis „Spaudos atgavimo dienai paminėti skirtame mače pergalę šventė žurnalistai“, kuriame rašoma apie Spaudos atgavimo dienos proga „Žalgirio“ draugijos sporto salėje surengtas tradicines draugiškas krepšinio rungtynes tarp Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF) komandos ir „Olifėjos“ ekipos. LSŽF prezidentas Gintaras Nenartavičius varžovų komandos nariams įteikė leidyklos „Versmė“ įsteigtas dovanas - po knygų rinkinį, kurį sudarė Jūratės Statkutės de Rosales „Europos šaknys“, Rasos Gečaitės „Kelionė iš XXI Į XIV a.“, Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie mėlynųjų vandenų“ ir „Lietuvos vaikų rekordų knyga“ (sud. Vytautas Navaitis). Visą straipsnį skaitykite čia. ▲2015 05 11

 


Gauta parama

2015 m. gegužės 6 d. leidyklą pasiekė Mykolo Gilevičiaus 100,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 13


Gauta parama

2015 m. balandžio 30 d. leidyklą pasiekė D. Sabienės ir R. Sabo 50,00 EUR, Simo Klymanto 20,00 EUR, Gedimino Toliušio 20,00 EUR, I. Giedraitytės 5 EUR, Veros Greičiuvienės 5 EUR bei Aldonos Pauliukaitės 5,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 03


Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ šiltai sutikta Ukmergėje

Į Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. balandžio 29 d. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąją biblioteką atvyko Ukmergės rajono mero pavaduotoja Klavdija Stepanova, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantas, Kauno IX forto muziejaus muziejininkas Vytautas Jurkus, ats. mjr. Vidmantas Leščius, visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys, literatės-poetės, nepriklausomų rašytojų sąjungos narės Leonora Jankeliūnienė ir Zuzana Stunžėnienė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos gimnazistai Monika Zurzaitė, Eglė Sabaliauskaitė, Miglė Iziumcevaitė, Vilma Valančiūtė ir Domantas Zubrickis. Renginį muzikine programa papuošė atvykęs Sveikatos universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė. <...>2015 05 05


Pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui

2015 m. balandžio 29 d. Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui pateiktos paraiškos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „DAUJĖNAI “, „KAMAJAI“, „RAMYGALA“, „ŠEDUVA“, Romualdos Vaitkienės knygos „Žagarė: elegija mano gatvei“ daliniam finansavimui.  ▲2015 04 29


Gauta parama

2015 m. balandžio 29 d. leidyklą pasiekė Mariaus Kunigėno 200,00 EUR parama rengiamai knygai „Pabradės kraštas“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 05 03


Gauta parama

2015 m. balandžio 23 d. leidyklą pasiekė Irenos Oičenkienės 50,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 28


Gauta parama

2015 m. balandžio 23 d. leidyklą pasiekė Marijos Sereikienės 100,00 EUR parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 05 03


Gauta parama

2015 m. balandžio 22 d. leidyklą pasiekė UAB „Dainiai“ 500,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 28


Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pristatyta Lazdijuose

Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvės, buvusios politinės kalinės, Norilsko sukilimo dalyvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymo renginyje 2015 m. balandžio 21 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dalyvavo Lazdijų rajono Savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas Saladka, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantė, istorikė Greta Kučinskaitė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio lietuvių kalbos mokytoja Dalia Jefimova, Lazdijų mokymo įstaigų atstovai, gimnazistai, mokytojai, šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Sausio 13-osios brolijos nariai ir kiti Lazdijų visuomenės nariai. <...>2015 04 28


Gauta parama

2015 m. balandžio 16 d. leidyklą pasiekė Rokiškio rajono savivaldybės 4054,68 EUR parama rengiamai monografijai „KAMAJAI“. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Kamajai.  ▲2015 04 22


Gauta parama

2015 m. balandžio 16 d. Palmira Pečiuliauskienė informavo apie leidyklai skirtą 445,84 Lt (129,12 EUR) paramą (2% pajamų mokesčio sumos už 2013 metus) rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 04 28


Gauta parama

2015 m. balandžio 14 d. leidyklą pasiekė Irenos ir Egidijaus Petrošių 500,00 EUR, Irenos Giedraitytės 10,00 EUR bei Rasos Šilaitės 10,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 15


Gauta parama

2015 m. balandžio 9 d. leidyklą pasiekė Antano Jasevičiaus (jaunesniojo) 70,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 15


Mūsų knygos – radijo stoties „Laisvoji banga“ viktorinos prizai

2015 m. balandžio 8–9 d. radijo stoties Laisvoji Banga laidos-viktorinos „Ką aš žinau?“ metu buvo pristatytos „Versmės“ leidyklos knygos V. Navaičio „Lietuvos vaikų rekordų knyga“, J. Statkutės de Rodalės „Europos šaknys“, R. Grigo „Pralaimėjęs Kainas“ ir Audriaus Dubiečio „Nuostabusis padangių švytėjimas“. ▲2015 04 13


Gauta parama

2015 m. balandžio 7 d. leidyklą pasiekė Olgos Biskienės 30,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 08


Gauta parama

2015 m. balandžio 2 d. leidyklą pasiekė Dovilės Gradickaitės ir Luko Kucino 150,00 EUR, Kauno bokso federacijos prezidento Rimanto Rutkausko 50 EUR bei Nijolės Banaitytės-Kezienės 30 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 07


Gauta parama

2015 m. kovo 27 d. leidyklą pasiekė Mildos Krepenskienės 25,00 EUR parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 03 30


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt