Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

Mums rašykite leidykla@versme.lt


Kviečiame NEMOKAMAI ĮSIGYTI ir skaityti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas bei visas kitas „Versmės“ leidyklos knygas
ELEKTRONINIU FORMATU!

DARBO LAIKAS

Leidyklos darbo laikas I–IV nuo 9.00 iki 13.00 val. Penktadieniais nedirbame.
Adresas Geležinkelio g. 6, Vilnius, tel. 85 2130623


Atsakingosios redaktorės Sonatos Jonušaitės netekus

Su didele širdgėla dalinamės liūdna žinia...

2019 m. balandžio 30 d., eidama 29-uosius metus, savo namuose netikėtai mirė jauniausia „Versmės“ leidyklos kolegė, leidyklos vadovo dukra, atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė.

Visų mylima geraširdė redaktorė ir bendradarbė jau nebeišvys prieš kelias dienas į spaustuvę jos rūpestingai išlydėtos paskutiniosios savo rengtos „Skapiškio“ monografijos, nebeatsivers, nebesklaidys jos puslapių, kaip ir dešimčių kitų daugelį metų savo kruopščiai rengtų knygų, nebepamatys savo 10 metų su meile regto konkurso „Rašau Lietuvos vardą“ darbų...Gauta parama

2019 m. birželio 7 d. leidyklą pasiekė Audvydo Šukausko 15,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2019 06 10


Monografija „SKAPIŠKIS“ – jau leidykloje

Gegužės 20 d. monografija „SKAPIŠKIS“ užbaigė savo 7 metus trukusią kelionę pas skaitytoją: šią dieną Vilniaus Standartų spaustuvėje buvo užbaigti gaminti pirmieji 206 signaliniai „Skapiškio“ monografijos egzemplioriai, iš kurių 106 egz. tuojau pat buvo perduoti monografijos leidybos partneriui Kupiškio etnografijos muziejui, gavusiam Kultūros ministerijos Kultūros tarybos finansavimą šiam leidiniui. Atlikus išleistuose signaliniuose egzemplioriuose pastebėtų klaidų atitaisymą ir įklijavus atitaisymo lapus į įrišamus egzempliorius, likusieji 194 egz. bus užbaigti maždaug po mėnesio. Visas monografijos tiražas 400 egz.

„SKAPIŠKIS“ – 37-oji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Skapiškio (Mituvos) 500 metų jubiliejui (2019), taip pat Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui (2020).

Monografijoje publikuojamuose 33-uose straipsniuose
aprašomas Skapiškio geologinis pamatas, krašto gamtinė aplinka, dirvožemiai, archeologiniai radiniai, istorija, architektūra, meno kūriniai, etninis paveldas. Atskiri išsamūs straipsniai skiriami žymiems Skapiškio krašto žmonėms: paskutiniam tarpukario Lietuvos ministrui pirmininkui Antanui Merkiui, aktorei Eugenijai Bajorytei- Adomaitienei ir istorikei Aldonai Pajedaitei-Vasiliauskienei. Knygoje iš viso rašoma apie bemaž 5 tūkst. asmenų, taip pat paminėti 1169 vietovardžiai, atskirai papildomai nurodyti asmenvardžių ir vietovardžių rodyklėse.

Išleidus „Skapiškio“ monografiją, nuo 1994 m. rengiama šimtatomė „Lietuvos valsčių“ serija pasiekė 50 tomų pusiaukelę: dabar seriją sudaro 55 785 puslapiai, 4326 straipsniai, kuriuos parašė 1998 autoriai.

Kviečiame įsigyti ir skaityti. Knygos apimtis 1088 p., kaina leidykloje 45 Eur.

PASTABA. Prašome visus skaitytojus, įsigijusius signalinius egzempliorius, atidžiai perskaityti aktualius straipsnius ir pastebėjus juose netikslumų ar klaidų, nedelsiant susisiekti su leidykla el. paštu leidykla@versme.lt ir parašyti visus savo pastebėtus netikslumus, nurodant knygos puslapį, eilutę ir klaidos atitaisymą. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

2019 05 22


Vaiguvoje pristatyta monografija „VAIGUVA“

Balandžio 19 d. Vaiguvos kultūros namuose vyko monografijos „Vaiguva“ pristatymas. Dalyvavo knygos vyriausioji redaktorė ir autorė, gamtos mokslų daktarė Ieva Švarcaitė ir kiti bendraautoriai. Drauge paminėta Ievos Švarcaitės 80 metų sukaktis.

Knygos autorę monografijos pristatymo vaiguviškiams proga ir su garbingu jubiliejumi pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Vaiguvos seniūnas Alvydas Lukošius, Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė, daug kitų svečių ir bičiulių.

„Vaiguva“ – tai 36-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms, Vaiguvos 625-osioms rašytinio paminėjimo metinėms, kitoms svarbiausioms Lietuvos istorijos sukaktims.
Tai archyvų duomenimis, mokslo tyrimais, memuarine literatūra, amžininkų liudijimais paremtas, fotografijomis, žemėlapiais, brėžiniais gausiai iliustruotas bendras daugiau kaip šešių dešimčių autorių pasakojimas apie dabartinio Kelmės rajono Vaiguvos miestelio ir jo apylinkių gamtą, istoriją, švietimą, kultūrą, kalbą, iškilius žmones.  <...>2019 04 29


Kviečiame rinkti konkurso „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ nugalėtojus

Maloniai kviečiame visus pasigrožėti konkursui „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ atsiųstais darbais ČIA ir balsuoti už labiausiai Jums patikusį darbą. Jūsų laiškų adresu lietuvai1000@versme.lt su geriausių darbų numeriais bei Jūsų komentarais ir atsiliepimais nekantriai lauksime iki balandžio 23 d., o nugalėtojus paskelbsime iki balandžio 26 d.    ▲2019 04 11


Gauta parama

2019 m. balandžio 25 d. leidyklą pasiekė Stasės Juškevičiūtės-Sabaliauskienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „ŽARĖNAI“ (vyr. redaktorius Juozas Girdvainis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjUI. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Žarėnai.   ▲2019 04 29


Gauta parama

2019 m. balandžio 24 d. leidyklą pasiekė Zigmo Juškevičiaus 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „ŽARĖNAI“ (vyr. redaktorius Juozas Girdvainis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjUI. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Žarėnai.   ▲2019 04 29


Baigiama rengti spaudai monografija „SKAPIŠKIS“

Maloniai informuojame savo skaitytojus ir bičiulius, kad šiuo metu atliekami baigiamieji „Skapiškio“ monografijos rengimo spaudai darbai.
Didelės apimties 1000 puslapių perkopusios šios Kupiškio rajono miestelio ir jo apylinkių istoriją bei kultūrą aprašančios mokslinės monografijos rengimą spaudai numatome užbaigti iki 2019 m. balandžio 15-20 d., o knygos tiražą atspausdinti iki gegužės 15 d.
Su būsimos „Skapiškio“ monografijos straipsnių turiniu kviečiame susipažinti ČIA.
Pastaba: Turinys dar šiek tiek pasipildys įrašais apie knygos baigiamųjų puslapių priedus – žemėlapius, rodykles, kt.   ▲2019 04 10


Gauta parama

2019 m. balandžio 18 d. leidyklą pasiekė LR Seimo nario Audrio Šimo 1 000,00 Eur, Vytos ir Juliaus Semėnų 250,00 Eur, Vilniaus kupiškėnų klubo 160,00 Eur, Antano Šimėno 100,00 Eur ir Genovaitės Žilinskienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „SKAPIŠKIS“ (vyr. redaktorė Aušra Jonušytė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Skapiškis.   ▲2019 04 23


Gauta parama

2019 m. balandžio 17 d. leidyklą pasiekė UAB „Magnolija“ 10 00,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BALNINKAI“ (vyr. redaktorius Julius Aukštaitis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Balninkai.   ▲2019 04 23


Gauta parama

2019 m. balandžio 8 d. leidyklą pasiekė Halinos Rudzianskaitės (JAV) 300,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „JIEZNAS. STAKLIŠKĖS“ (vyr. redaktorius Juozas Pugačiauskas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Jieznas. Stakliškės.   ▲2019 04 15


Prof. Alfonso Vaišvilos knyga „Nenusilenkusi Šiluva“ išleista elektroniniu formatu

2019 m. kovo 15 d. „Versmės“ leidyklos Elektroninių knygų rengimo centras elektroniniu formatu išleido prof. Alfonso Vaišvilos monografiją „Nenusilenkusi Šiluva“, ISBN 978-609-8148-76-3.

Knygoje, remiantis archyvine medžiaga, laisvės kovų dalyvių prisiminimais, nagrinėjama Šiluvos regiono žmonių kova prieš carinės Rusijos ir komunistinės Sovietų Sąjungos okupaciją, pradedant kova dėl pačios lietuvybės (knygnešių kova 1865–1904), carinės valdžios pašalinimu 1905 m., savanorių kovomis, Nepriklausomos Lietuvos kūrimu 1918–1940 m., ir baigiant pokario laisvės kovomis. Atskleidžiama pagrindinio laisvės kovų regiono vado Povilo Morkūno-Drako, Rimanto laisvės kovų biografija (nuo Raseinių Rinktinės II kuopos iki Maironio brigados, Prisikėlimo apygardos, Jūros srities ir Kęstučio apygardos vado), taip pat Šiluvos regione veikusių V. Daukanto-Ryto, V. Bakanausko-Sauliaus, A. Stoškaus-Dainoto, J. Šukio-Gulbino, L. Caporkaus-Žirgūno, F. Kokštos-Rūstemo, P. Lušo-Rolando ir kitų partizanų būrių laisvės kovos 1944–1953 m. Daug dėmesio skiriama įvairiems laivės kovų klausimams, kritikuojama „sovietinių partizanų Lietuvoje“ sąvoka, atskleidžiamas „civilinio asmens“ sąvokos santykinumas partizaninio karo sąlygomis. MGB agentūra aptariama kaip nusikalstamas civilių asmenų įtraukimas į kovos veiksmus. Atskleidžiamas nomenklatūrinės SSSK, jos padalinio LKP CK kaip pagrindinio okupacijos, diktatūrinio rėžimo įgyvendinimo ir represijų taikymo organizatoriaus vaidmuo, sovietinių „įstatymų“ priešingumas teisei ir kita.

„Atimkite iš žmonių atmintį, ir jie neišvengiamai taps kitokie“, – šia Friedricho Nietzsche’s mintimi teisės teoretikas ir teisės filosofas prof. Alfonsas Vaišvila pradeda istoriją apie gimtojo krašto laisvės kovotojus. Tai ne vien istoriografinis aprašas, sutelkęs daug vertingų faktografinių žinių apie to meto žmones ir įvykius. Knyga svarbi dar ir tuo, kad svariai pagrindžia teisinius laisvės kovos pagrindus, ko dažnai pasigendama kitų istorikų darbuose.

„Lietuvių tauta, būdama vos 3 milijonų, beveik dešimtmetį (1944–1953 m.) kovojo nelygią ginkluotą kovą su itin grėsminga pavergėja Sovietų Sąjunga, – rašo prof. A. Vaišvila, – kuri, su Vakarų pagalba sutriuškinusi ne mažesnę blogybę – nacistinę Vokietiją, buvo savo – karinės galios ir pasitikėjimo viršūnėje.“ Autorius pažymi, kad Vakarų valstybės, bijodamos A. Hitlerio, užaugino kitą ne mažiau pavojingą totalitarinį režimą. Drebėdamos prieš jį tos pačios Vakarų valstybės paliko lietuvių ir kitas Baltijos tautas vienui vienas kovoti su jokių žmoniškumo principų nepripažįstančia Sovietų Sąjunga.
Laisvė visais laikais branginama todėl, kad ji yra prigimtinė kiekvienos tautos teisė būti pačia savimi, savarankiškai spręsti savo likimą. Todėl sąmoningoji tautos dalis dalyvavo nuolatinėje išlikimo ir išsilaisvinimo kovoje. Pasak autoriaus, patys enkavėdistai pripažino, kad partizanai kovėsi „beatodairiškai, kaip pasmerktieji“, „dažnai sau pasilikdami paskutinę kulką arba granatą“.

Alfonsas Vaišvila yra Šiluvos krašto sūnus, 1961 m. baigė Šiluvos vidurinę mokyklą, 1970 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Nuo 1977 m. – filosofijos daktaras, nuo 2001 m. teisės habilituotas daktaras ir profesorius. Dešimties knygų, per 150 mokslinių straipsnių autorius, Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės filosofijos katedros vedėjas, MRU Garbės (H.C.) profesorius.

Knygos atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė, redaktorė Agnė Iešmantaitė, maketuotojas Saulius Juozapaitis.

2019 m. kovo 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko monografijos „Nenusilenkusi Šiluva“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo knygos autorius prof. Alfonsas Vaišvila, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas Dalius Žygelis, rašytojas Eugenijus Ignatavičius. Renginį moderavo Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis.

Knygos popierinę laidą 2018 m. rugsėjo 20 d. išleido „Versmės“ leidykla , ISBN 978-609-8148-63-3, apimtis 520 p., tiražas 250 egz., leidyklos kaina 19,99 €.

2019 03 22


Kviečia – šiemet jau 10-ą kartą – konkursas
RAŠAU LIETUVOS VARDĄ


 

Senajame Kvedlinburgo vienuolyno metraštyje aprašant 1009-ųjų kovo 9-osios įvykius buvo pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 2019-aisiais – sukako jau 1010 metų nuo šio pirmojo istorinio mūsų šalies paminėjimo. Labai džiaugiamės, kad šiemet Kovo 9-oji bus pirmą kartą minima oficialiai, nes 2019 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu ji buvo įrašyta į Atmintinų dienų sąrašą.

Maloniai kviečiame visus – ir vyresnius, ir jaunesnius – dalyvauti šiam svarbiam įvykiui ir sukakčiai skirtame „Versmės“ leidyklos rengiamame kasmetiniame – šiemet jau 10-ame – konkurse  „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ”. Konkurso ir Kovo 9-osios atmintinos dienos paminėjimo esmė yra tokia: Kovo 9-ąją – Lietuvos pirmojo paminėjimo dieną – kur tuo metu bebūtume, prasmingai ir gražiai užrašykime vieną vienintelį žodį – LIETUVA ir pasidalinkime tuo su kitais.

Konkursui skirtas Jūsų užrašo LIETUVA nuotraukas, filmukus ar pačius užrašų kūrinius kartu su trumpu palydimuoju tekstuku maloniai prašome iki kovo 25 d. atsiųsti mums adresu lietuvai1000@versme.lt arba paprastu paštu – „Versmės" leidyklai, Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.

Ankstesnių 9 konkursų „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ darbais – o jų bemaž 3 000 (!) – kviečiame pasigrožėti ČIA.
2019 03 05


Lietuvos paminėjimo Kvedlinburgo metraštyje 1010-osios metinės pagerbtos konferencijoje Kaune

2019 m. kovo 9 d. Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje įvyko konferencija –pirmasis oficialus renginys, skirtas Kovo 9-ąjai – Lietuvos vardo dienai ir Lietuvos paminėjimo Kvedlinburgo metraštyje 1010-osioms metinėms.

Konferenciją savo dalyvavimu pagerbė ir sveikinimo žodį tarė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio vardu konferencijos dalyvius pasveikino mero pavaduotoja dr. Jūratė Elena Norvaišienė. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimą „Lietuvos diena. Pavadinimo prasmingumas ir minėjimo ištakos“ perskaitė „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.

Konferencijos rengėjai – Kauno įgulos karininkų ramovė (vedėjas plk. Gediminas Macijauskas) ir Lietuvos moterų lyga (pirmininkė prof. Ona Voverienė, Kauno skyriaus pirmininkė Meilutė Asanavičienė).

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į akademinės bendruomenės Kovo 9-osios iniciatyvinės grupės 2018 m. rugsėjo 27 d. kreipimąsi, šių metų pradžioje Atmintinų dienų sąraše Kovo 9-ąją – Lietuvos paminėjimo Kvedlinburgo metraštyje dieną – įtvirtino kaip „Lietuvos vardo dieną“, todėl oficialiai ši atmintina diena minima pirmą kartą.

Konferencijoje nagrinėtas klausimas, ar Lietuvos paminėjimas Kvedlinburgo metraštyje gali būti laikomas žinomu seniausiu faktiniu Lietuvos valstybės pripažinimu, pasisakyta apie Netimero kariuomenę, Netimero ir Zabedeno genus lietuviškoje tautiškumo istorijoje, Jotvingių piliakalnių ypatumus, apie atmintinos Kovo 9-osios dienos pavadinimo prasmingumą ir jos minėjimo ištakas bei Lietuvos paminėjimo senajame metraštyje loginę semantiką.

Nagrinėjant pirminį Kvedlinburgo metraščio tekstą, konfrencijoje atkreiptas dėmesys, kad metraštyje neabejotinai minimos tarpusavyje besiribojančios vienodo statuso valstybės Rusia [Rusciae] ir Lietuva [Lituae], bet ne jų vardai, nes valstybės gali ribotis tik su kitomis valstybėmis arba su jūromis ar vandenynu. Todėl neabejotinai klaidingu tampa manymas, kad metraštyje paminėta ne Lietuva (šalis, valstybė), o tik jos vardas, o šiuo klaidingu teiginiu pagrįstas atmintinos dienos „Lietuvos vardo diena“ pavadinimas taip pat yra klaidingas. Be to, neįmanoma minėti šios dienos metinių, kadangi pagal susiklosčiusią daugiametę tradiciją jokia vardo diena neskaičiuojama metais ir neminimos vardadienių metinės. Todėl yra neįmanoma minėti nei „Lietuvos vardo“ tūkstantmečio, nei 1010-ųjų metinių.

Konferencijoje išreikštas susirūpinimas, kad Seimo priimtame įstatyme yra likusi akį rėžianti klaida, nes Atmintinų dienų įstatyme įtvirtintas pavadinimas „Lietuvos vardo diena“ yra iš esmės klaidingas. Jis neatitinka kitų atmintinų dienų pavadinimų suteikimo praktikai, nes iš šiuo metu Atmintinų dienų sąraše esančių 68-ių dienų nėra nei vienos kitos atmintinos dienos, kurios pavadinime būtų vartojami žodžiai „vardo diena“. Tačiau, bene svarbiausia yra tai, kad lietuvių kalboje žodžiai „vardo diena“ gali būti vartojami tik su žmonių vardais ir niekada nėra vartojami su daiktų pavadinimais (vardais).

Konferencijoje priimta rezoliucija siūlyti kaip galima greičiau atitaisyti šią klaidą – keisti Atmintinų dienų įstatymą ir atmintiną Kovo 9-ąją dieną vadinti „LIETUVOS DIENA“, t. y. taip, kaip siūlė akademinė bendruomenė savo pradiniame 2018 m. rugsėjo 27 d. kreipimesi.

Nagrinėjant Lietuvos valstybingumo ištakų problematiką, istoriko atsakomybę, vertinant Lietuvos praeitį, konferencijos dalyviai pastebėjo, kad pastarųjų metų Lietuvos istorikų darbai, dažnai paremti ideologizuotais užsienio autorių vertinimais, yra viena iš priežasčių, skatinančių daryti Lietuvos istoriją niekinančias ar net klastojančias išvadas. Konferencijoje priimta rezoliucija, kad siekiant įveikti minėtus neigiamus polinkius, artimiausiu metu būtina sukurti valstybinės, pozityvios ir objektyvios Lietuvos istorijos koncepcijos gaires, kartu pasitelkiant jau esamas visuomenines iniciatyvas ir projektus.

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

Konferencijos rezoliucija „Dėl atmintinos dienos pavadinimo „LIETUVOS DIENA“

Konferencijos rezoliucija „Dėl valstybinio požiūrio į LIetuvos istoriją“

Pranešimas apie rezoliucijų perdavimą komisijai

Kita susijusi informacija:

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/letas-palmaitis.-lietuvos-vardas-rusia-ir-premjeras-netimeras

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/gincai-del-lietuvos-vardo-dienos-siulo-priesintis-istorijos-iskraipymams-905441

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=263893

https://www.facebook.com/LRSeimas/posts/2242021572735076

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-9-oji-paskelbta-lietuvos-vardo-diena.d?id=80084793

https://welovelithuania.com/kovo-9-oji-paskelbta-lietuvos-vardo-diena/

http://alkas.lt/2019/01/12/lietuvos-vardo-diena-itraukta-i-atmintinu-dienu-sarasa/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2019/01/12/lietuvoje/kovo-9-aja-nuo-siol-bus-minima-nauja-svente/

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/723187/lietuvos-vardo-diena-trispalve-nusvito-izymios-vilniaus-vietos

https://www.facebook.com/kulturosministerija/?tn-str=k%2AF

http://mokslolietuva.lt/2019/03/sveikiname-su-1010-osiomis-lietuvos-vardo-paminejimo-metinemis/

http://gintarinesvajone.lt/2019/02/28/konferencija-lietuvos-paminejimo-kvedlinburgo-metrastyje-1010-m/
http://www.aidas.lt/lt/visuomene-aktualijos/article/21222-03-24-idemus-zvilgsnis-i-lietuvos-senove

2019 03 12, 03 22, 04 30


Išleista Alfonso Čekausko knyga „Blaivybės keliu“

2019 m. kovo 12 d. iš spaustuvės gauta Alfonso Čekausko knyga „Blaivybės keliu“. Knyga skiriama apžvelgti Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ veiklą, joje atskleidžiami labai dažni ir gražūs draugijos bendradarbiavimo ryšiai su Lietuvos katalikų bažnyčia, aprašomi draugijos rengti vyskupo M. Valančiaus blaivybės, o vėliau ir filosofo bei kultūros veikėjo Vydūno konkursai, blaivybės konferencijos ir tarptautiniai kongresai, kuriuose dalyvavo daug įžymių mokslininkų, meno žmonių, politikų, kunigų, vyskupų, buvo matoma, kad blaivybė neatsiejama nuo kultūros.

Knygos autorius Alfonsas Čekauskas gimė 1937 m. kovo 11 d. Ukmergės apskrityje, Taujėnų valsčiaus Šalnų kaime, Trakų vienkiemyje, Kazimieros Čekauskienės (Strielčiūnaitės) ir Vlado Čekausko šeimoje, buvo septintas ir paskutinis vaikas. Tėvai buvo pasiturintys ūkininkai, jų namuose visada veikė pradžios mokykla, kaimo biblioteka, gyveno mokytojos. Šioje tėvų namuose veikusioje mokykloje, būdamas 5 metų amžiaus, pradėjo lankyti pradinę mokyklą.

Nuo 1966 m. dirbo Vilniaus 3-ioje vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. 1971 m. buvo paskirtas Vilniaus miesto 13-osios vidurinės mokyklos direktoriumi, 1974 m. tapo Aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų respublikinio švietimo komiteto Organizacinio skyriaus vedėju, 1975 m. pradėjo eiti Lietuvos profesinių sąjungų Centro tarybos kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas.

1985 m. buvo išrinktas Lietuvos respublikinės savarankiškosios kovos už blaivybę draugijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju, 1992 m. tapo Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ pirmininku. 2001 m. įkūrė Nacionalinę žalingų įpročių prevencijos tarybą bei kraštiečių draugiją „Kur tas šaltinėlis“, 2015 m. įkūrė asociaciją „Mūsų tautos atmintis“ ir joms vadovavo.

Antrasis autoriaus pašaukimas – dainavimas. Gana anksti buvo pastebėtas geras balsas, polinkis dainuoti, dar tarnaudamas kariuomenėje tapo Simferopolio miesto karininkų šeimų choro solistu. Vėliau daug koncertavo, apkeliavo daug šalių, surengė per 400 koncertų, pasirodymų, daugiausia Lietuvoje.

Daugiau apie autorių skaitykite knygoje pateikiamoje autobiografijoje „Mano gyvenimo štrichai“. 

Knygos atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė, kalbos redaktorius dr. Artūras Judžentis, maketuotojas Saulius Juozapaitis.

Knyga išleista autoriaus lėšomis, apimtis 208 p., tiražas 200 egz., kaina leidykloje 6,99 Eur. Kviečiame skaityti.

2019 03 12


Apie mus rašo

2019 m. kovo 8 d. interneto svetainėje www.propatria.lt paskelbtas Z. Tamakausko straipsnis „Atsiminimų vėrinys apie Kazimierą Kalibatą“, kuriame aprašomas „Versmės“ leidyklos išleistos knygos „Gyvenęs pagal priesaiką. Atsiminimai apie Kazimierą Kalibatą“ (sudarytoja Leonora Žukienė) pristatymas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje . Straipsnį skaitykite čia.  ▲2019 03 22


Apie mus rašo

2019 m. kovo 7 d. interneto svetainėje www.alkas.lt paskelbtas Z. Tamakausko straipsnis „Atsiminimų vėrinys apie Kazimierą Kalibatą“, kuriame aprašomas „Versmės“ leidyklos išleistos knygos „Gyvenęs pagal priesaiką. Atsiminimai apie Kazimierą Kalibatą“ (sudarytoja Leonora Žukienė) pristatymas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje . Straipsnį skaitykite čia.  ▲2019 03 22


„Vaiguvos“ pristatymas Kelmėje

2019 m. vasario 24 d. Kelmės krašto muziejuje įvyko koncertas „Iš Žemaitijos į Žemaitiją“ ir kamerinis „Vaiguvos“ monografijos pristatymas. Šis šventinis renginys skirtas Žemaitijos ir Vietovardžių metams paminėti. Renginį pradėjo muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, pristatydama šio vakaro dalyvius. Programoje skambėjo Simono Daukanto XIX a. rinktos ir XXI a. tebeskambančios dainos, kurias atliko „Visi“ folkloro ansamblis (vad. doc. Evaldas Vyčinas). Jis klausytojams papasakojo apie pirmąsias lauko tyrimo ekspedicijas Kelmės, Šilalės, Raseinių, Tauragės ir kitose Žemaitijos vietose. Kai kurių surinktų liaudies dainų tekstai, tik be melodijų, aptinkami ir S. Daukanto 1846 m. išleistame rinkinyje. Apie ekspedicijose rinktas dainas ir nutikimus prisiminė buvę „Visi“ ansambliečiai Aidas Bernatonis, Valdas Rutkūnas. Įžvalgomis pasidalino prof. dr. Daiva Vyčinienė, Virginijus Jocys.

 <...>2019 02 26

Išleista Baltasaro Graciano legendų ir filosofinių alegorijų knyga „Fortūna ant medžio“

2019 m. vasario 22 d. išleistas legendų ir filosofinių alegorijų rinkinys iš Baltasaro Graciano romano „Kritikonas“, apie žmogaus kelią nuo jaunystės iki mirties žmonių visuomenėje. Knyga „Fortūna ant medžio“ pavadinta pagal romano 2-oje dalyje 6 skirsnyje esančią legendą.

Baltasaras Gracianas gimė ir gyveno Ispanijoje (krikštytas 1601 m.), jį auklėjo dėdė kapelionas iš Toledo. Jėzuitų kolegijoje gavęs pradinį pasirengimą, vėliau jis studijavo filosofiją Kalatajudoje ir teologiją Saragosoje, po to dėstė lotynų kalbos gramatiką Kalatajudoje, filosofiją Valensijos kolegijoje. Literatūrinė jo veikla prasideda 1636 metais, kai Gracianas persikėlė į Ueską ir tapo vietinės jėzuitų kolegijos dėstytoju ir nuodėmklausiu. Čia jį globojo kolegijos rektorius, išsilavinęs didikas Vincencijus Lastanosa, garsus bibliofilas, kolekcininkas, literatas. Čia buvo išleistas ir pirmasis Graciano kūrinys „Herojus“, tipiškas ispaniškojo europietiškojo baroko pavyzdys. Pagrindinėmis didžių darbų kūrėjo savybėmis Gracianas įvardina įžvalgumą, susivaldymą, išlavintą skonį ir t.t. (iš viso 20). 1670 m. Saragosoje išėjo antrasis veikalas „Politikas“, o dar vėliau – traktatai „Sąmojis“ ir „Išmintingasis“ bei originalių, kandžių, sąmojingų aforizmų rinkinys „Parankinis orakulas“. Baltasaras Gracianas vis labiau tampa neparankus jėzuitų ordino hierarchams, su kuriais jis nederino nei knygų idėjų, nei jų išleidimo, prisidengdamas lengvai iššifruojamu pseudonimu.

Paskutiniuosius 10 metų (1647–1657), grįžęs į Aragoną ir dėstydamas Šventojo Rašto katedroje, Gracianas sukūrė monumentalų filosofinį romaną „Kritikonas“ apie žmogaus kelią nuo jaunystės iki mirties žmonių visuomenėje. Žvėrių oloje užaugęs naivus jaunuolis Andrenijus susitinka subrendusį vyrą Kritilą ir kartu eina per Gyvenimą. Andrenijus pamažu ima praregėti ir kritiškai įvertinti aplinką, taip formuodamasis kaip asmenybė. Abu keliauninkus per Gyvenimą veda ir moko įvairūs mitologiniai ir paties Graciano sugalvoti personažai. Gyvenimo pabaigoje Gracianas jėzuitų buvo kaltinamas stiliaus manieringumu, nepamatuotos satyros gausa, netikusiais barbarizmais. 1658 m. jis buvo ištremtas, jam uždrausta turėti popieriaus ir rašalo, net pereiti iš jėzuitų į kitą ordiną. Mirė Gracianas užmaršty ir ligotas, tesulaukęs 58 metų.

Knygos sudarytoja ir vertėja prof. Aleksandra Teresė Veličkienė, dailininkė Ona Liugailienė, apimtis 116 p., kaina leidykloje 5,99 Eur.   ▲2019 02 26


Išleista monografijos „SENDVARIS“ įžanginės knygos signalinė elektroninė versija

2019 m. sausio 30 d. išleista nuo 2013 m. rengtos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „SENDVARIS“ įžanginės knygos netiražuojama signalinė elektroninė versija, leidinio bibliografinė informacija dar nepateikta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui (NBDB).

Tai rengiamos monografijos įžanginės knygos baigiamasis etapas, kol dar nesukauptos lėšos tiražo spausdinimui: nevisiškai išbaigta knygos versija pristatoma skaitytojams ir kraštiečiams, kurie susipažinę galėtų pareikšti savo pageidavimus ir pastabas.

Knygos vyriausioji redaktorė sudarytoja Liucija Kyguolytė-Šeputė, atsakingoji redaktorė Živilė Driskiuvienė, maketuotoja Sigrida Juozapaitytė.

Knygos leidimą parėmė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, UAB „Mida LT“, UAB „Vitransa“, Baukštininkų bendruomenė, Loreta Kuprienė, Birutė Tamušauskienė, Antanas Simonas Tamušauskas, UAB „Konversita“, „Versmės“ leidykla.

Knygą sudaro 30 straipsnių, 385 puslapiai, pratarmę knygai parašė Sendvario seniūnijos seniūnė Loreta Urbutė.

Knygą kviečiame skaityti ČIA.

Atsiliepimus ir pastabas dėl knygos turinio prašome siųsti leidyklos adresu leidykla@versme.lt, iš anksto dėkojame.

2019 01 30


Ilgai laukta monografija „VAIGUVA“ – jau leidykloje

2018 m. gruodžio 31 d. išleista „VAIGUVA“ – 36-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija. Tai net 13 metų rengtas, archyvų duomenimis, mokslo tyrimais, memuarine literatūra, amžininkų liudijimais paremtas, fotografijomis, žemėlapiais, brėžiniais gausiai iliustruotas bendras daugiau kaip šešių dešimčių autorių išsamus pasakojimas apie dabartinio Kelmės rajono Vaiguvos miestelio ir jo apylinkių gamtą, istoriją, švietimą, kultūrą, kalbą, iškilius žmones.

Rengiant knygą „Versmės“ leidykla Vaiguvos apylinkėse surengė dvi monografijos autorių lauko tyrimų ekspedicijas.

Išleidus „Vaiguvos“ monografiją, nuo 1994 m. rengiamą šimtatomę „Lietuvos valsčių“ seriją sudaro jau 48 tomai, 54 278 puslapiai, 4271 straipsnis, kuriuos parašė 1947 autoriai.

Kviečiame įsigyti ir skaityti. Knyga skiriama Vaiguvos 625-osioms metinėms, jos apimtis 1484 p., knygoje minimi arba plačiau aprašomi 3 205 asmenys, jų nuveikti darbai (žr. Asmenvardžių rodyklė), knygos kaina leidykloje 45 Eur.

Daugiau informacijos žiūrėkite čia. ▲2019 01 28


Išleista knyga „Gyvenęs pagal priesaiką. Atsiminimai apie Kazimierą Kalibatą“

2018 m. gruodžio 28 d. iš Standartų spaustuvės leidyklą pasiekė Leonoros Žukienės sudaryta knyga „Gyvenęs pagal priesaiką. Atsiminimai apie Kazimierą Kalibatą“.

Ši knyga – tai atsiminimai apie violončelininką, žinomą folkloristą, „Versmės“ leidyklos bendradarbį, vieną „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „PAŠVITINYS“ sudarytoją Kazimierą Kalibatą, jo visuomeninę ir kultūrinę veiklą. Knygoje pateikiami ir jo paties užrašyti įspūdžiai iš vaikystės, artimųjų gyvenimo, pokario laikotarpio, su meile ir įdomiai aprašytas niekuo neišsiskiriantis iš tūkstančio kitų Žiemgalos krašto Vilūnaičių kaimas. Tam reikia turėti folkloristo gyslelę (panašiai kaip Mikalojaus Katkaus „Balanos gadynė“), skirti dėmesio ir iškelti kaip vertybę. K. Kalibato gyvenimas padalintas tarp violončelės ir liaudies dainos, susidūrimai su netoli nuo mūsų nutolusia okupacijos prievarta, kova su ja sklinda iš atsiminimų puslapių ir tampa aktualūs bei gali sudominti neabejingą skaitytoją.

Knygos sudarytoja Leonora Žukienė, vyriausiasis redaktorius Robertas Jurgaitis, atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė, kalbos redaktorė Vida Kasparavičienė, korektorė Rasa Kašėtienė, dailininkė Ona Liugailienė. Knygos apimtis 352 psl., tiražas 500 egz..

Kviečiame įsigyti, knygos kaina leidykloje 12 Eur.
2019 01 07


Netektis

2018 m. gruodžio 10 d. mirė Aloyzas Petrašiūnas, istorikas, ilgametis „Versmės“ leidyklos fotografas ir bičiulis, daug metų dalyvavęs vasaros kraštotyros ekspedicijose, rinkęs istorinę medžiagą, fotografavęs etnografinius eksponatus, fotografavęs mus renginiuose.

„Lietuvos valsčių“ serijos  kūrėjų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą žmonai, trims sūnums, artimiesiems.


Knygos „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai – 100“ pristatymas Rokiškyje

2018 m. gruodžio 1 d. Rokiškyje minint Rokiškio gimnazijos 100 metų jubiliejų, buvo pristatyta Venanto Mačiekaus parengta knyga „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai – 100“. Knygos pristatymas buvo įterptas į konferenciją „Mokyklos šimtmetis: istoriniai aspektai“. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Diana Guzienė ir Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis. Po jų pagrindiniam pranešimui „Rokiškio gimnazija iki pirmosios sovietų okupacijos“ žodis buvo suteiktas knygos rengėjui V. Mačiekui. Nors pranešėjui buvo skirta pusė valandos, bet dėl informacijos gausumo pranešimui skirtas laikas buvo viršytas.

Toliau apie gimnazijos darbą atkūrus nepriklausomybę pasakojo buvęs gimnazijos direktorius ir buvęs meras bei vicemeras Egidijus Vilimas, apie Rokiškio 3-iąją vidurinę mokyklą – lituanistė, Kaliningrado srities lietuviškų mokyklų steigėja ir mokytoja Vanda Vasiliauskienė, apie Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos atsikūrimą – Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, apie gimnazijos dabartį – gimnazijos direktorė D. Guzienė.

2019 01 07


Išleista knyga „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai – 100“

2018 m. lapkričio 29 d. iš Standartų spaustuvės leidyklą pasiekė Venanto Mačiekaus sudaryta knyga „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai – 100“.

Knygoje apžvelgiama šimtametė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos istorija. Ši gimnazija (sovietmečiu – vidurinė mokykla) kartu su kitomis trimis Rokiškio miesto vidurinio mokslo įstaigomis išleido į gyvenimą per 12 000 abiturientų. Kai kurie iš jų tapo žinomais mokslininkais, menininkais, politikais, verslininkais. Gimnazija dirbo sudėtingu laikotarpiu, pergyveno dvi okupacijas, bet nepaisant ideologinių suvaržymų, išliko šviesos ir gėrio nešėja. Tai didelis joje dirbusių mokytojų nuopelnas.

Knygos redakcinė komisija: Venantas Mačiekus (pirmininkas), Gediminas Matiekus, Vida Pauparėlienė, Egidijus Vilimas. Kalbą redagavo Juozas Misevičius, maketavo Sigrida Juozapaitytė, viršelio autorė Ona Liugailienė. Knygos apimtis 840 p., tiražas 1500 egz.
2018 11 30


Mirė prof. dr. Antanas Tyla (1929-2018)

2018 m. lapkričio 23 d., Vilniuje, eidamas 90-uosius metus, mirė ilgametis „Versmės“ leidyklos bičiulis ir „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos bendradarbis, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys, garsus Lietuvos istorikas, asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ vienas iš steigėjų, archeografas, habilituotas daktaras, profesorius Antanas Tyla.

„Lietuvos valsčių“ serijos  kūrėjų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems.


Apie mus rašo

2018 m. lapkričio 26 d. interneto svetainėje www.alkas.lt paskelbtas Daivos Červokienės straipsnis apie „Versmės“ leidyklos redaktorių Venantą Mačiekų „V. Mačiekus: Nuo ekonomisto iki kraštotyrininko“. Straipsnį skaitykite čia.  ▲2018 11 27


Venanto Mačiekaus pranešimas konferencijoje „Šimtmečio etnografija“

2018 m. lapkričio 20 dieną Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyko konferencija „Šimtmečio etnografija“, kurioje kalbėta apie etninės kultūros daiktų rinkinius, archyvus, etnografus tyrinėtojus ir etnologus.

Konferencijoje pranešimą „Etnografinė medžiaga „Lietuvos valsčių“ serijos monografijose“ skaitė ir „Versmės“ leidyklos redaktorius Venantas Mačiekus. Pranešimą galite skaityti ČIA.   ▲2018 11 27


Išleista Lino Poniškaičio eilėraščių knyga „Akmuo šuliny“

2018 m. lapkričio 14 d. iš Standartų spaustuvės leidyklą pasiekė Lino Poniškaičio eilėraščių knyga „Akmuo šuliny“.

Architekto Lino Poniškaičio (gim. 1963 m.), Dievo Gailestingumo metams skirto respublikinio eilėraščių konkurso laureato (2011 m.) sakralinės poezijos rinkinys, atspindintis autoriaus tikėjimo kelionės patirtis ir įžvalgas, knyga iliustruota autoriaus fotografijomis ir paraščių piešinėliais iš rankraščių.

Tos eilės iš mano Tikėjimo kelionės. Jų šaltinis – meilė, o tekėjimas – iš Tikėjimo. Keliaudamas kaip piligrimas, toje kelionėje esu ne vienas...

Mielas skaitytojau, linkiu palaimingos kelionės neatrastais eilėraščių takais. Jei juose sutiksi Tą, kuris pirmas tave ir mane pamilo, mylinčioj širdy išsvajojo ir ištikimai lydi į Tėvo Namus, būsiu laimingas.

Linas Poniškaitis – lašasdangaus

Lino Poniškaičio eilėraščių knyga – didelis turtas religinės poezijos lietuviškuose aruoduose... 

 Alfredas Guščius, rašytojas, poetas, literatūros kritikas

Tikiuosi, kad autoriaus knyga padės visiems skaitytojams įžvelgti Didžiojo Kūrėjo pėdsakus gamtoj ir žmogaus širdy.

 Juozas Elijas, išeivis (JAV) biblistas, poliglotas

 

Knygos atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė, kalbos redaktorė Vida Kasparavičienė, dailininkė Ona Liugailienė. Knygos apimtis 224 p., tiražas 500 egz., leidyklos kaina 6,99 €.
2018 11 15


Simono Daukanto atminimo metų pagerbimo diena

2018 m. lapkričio 7 d. įvyko dar viena Simono Daukanto atminimo metų pagerbimo diena Šilalės ir Skuodo rajonuose.

Skuodo meno mokykloje (Gedimino g. 4, Skuodas) įvyko konferencija, skirta Lietuvos istoriko ir švietėjo Simono Daukanto (1793–1864) gimimo 225-mečiui paminėti. Atidengtas atminimo ženklas (stogastulpis ) Simonui Daukantui Gulbių kaime (Bilionių sen., Šilalės r.) N. Vėliaus ir L.R. Ivinskio istoriniame etnokultūriniame pažinimo kelyje. Nusilenkta prie Simono Daukanto mamos kapo Lenkimuose, aplankyta jo gimtinės sodybos klėtelė Kalvių kaime. Surengta konferencija „Simonas Daukantas, jo epocha ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis.“

Pranešimus skaitė: prof. dr. Giedrius Subačius, prof. dr. Deimantas Karvelis, Gražina Kadžytė, Virginijus Jocys, Juozas Šorys, doc. Rūta Vildžiūnienė, Juozas Vyšniauskas, Donatas Simėnas, Algimantas Jucevičius. Vyko Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos moksleivių ir mokytojų parengta teatralizuota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“. <...> 2018 11 13


Kovo 9-osios įrašymas į Atmintinų dienų sąrašą aptartas Prezidentūroje

2018 m. lapkričio 6 d. akademinės bendruomenės atstovų ir visuomenininkų iniciatyvinė grupė dalyvavo Kovo 9-osios – Lietuvos pirmojo rašytinio paminėjimo dienos – įrašymo į Atmintinų dienų sąrašą aptarime Prezidentūre. Dalyvavo Respublikos Prezidentės patarėjos Gaja Šavelė, Marija Dautartaitė, akad. prof. Romualdas Grigas, signataras prof. Bronislovas Genzelis su žmona Mėnule Muldaryte-Genzele, prof. Ona Voverienė, prof. Libertas Klimka, iniciatyvinės grupės koordinatorius Vytautas Navaitis, „Versmės“ leidyklos atstovai Petras Jonušas ir Sonata Jonušaitė.

2018 m. rugsėjo 27 d. Valstybės vadovams įteiktas žinomų mokslininkų kreipimasis dėl Lietuvos paminėjimo rašytiniame šaltinyje 1010 metinių iškilmingo minėjimo kitąmet.

„2019 metais sukanka 1010 metų nuo dabar žinomo seniausio rašytiniame šaltinyje – Kvedlinburgo metraštyje Lietuvos paminėjimo, aprašant 1009 metų kovo 9 d. įvykius. Esame įsitikinę, kad ši išskirtinė mūsų valstybei diena turėtų būti kasmet valstybės mastu iškilmingai minima prasmingais, išliekamąją vertę turinčiais valstybingumo akcentais, o 1009 m. kovo 9 d. data turėtų tapti svarbia mūsų valstybės gyvenimo gaire“ – rašoma grupės žinomų mokslininkų kreipimesi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę, Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį ir Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį.

Šiame 2018 m. rugsėjo 27 d. šalies vadovams įteiktame akademinės bendruomenės atstovų kreipimesi, pasirašytame Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo signatarų, akademikų, aukštosios mokyklos rektoriaus ir įvairių mokslo sričių profesorių primenama, kad pasaulio istorinėje literatūroje yra nusistovėjusi tradicija metus skaičiuoti nuo pirmojo paminėjimo rašytiniame šaltinyje, tačiau kovo 9 d. ligi šiol nėra įtraukta į Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo 2017–2020 m. minėtinų datų sąrašą. Čia taip pat pasigendama ir seniausio rašytiniuose šaltiniuose Lietuvos paminėjimo 1010-ųjų metinių iškilmingo valstybinio minėjimo kitąmet kovo 9-ąją.

Siekdami skatinti visuomenės dalyvavimą valstybės politikos įgyvendinime istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo srityje bei skatinti Lietuvos Respublikos piliečių sąmoningą kultūrinės tapatybės kūrimą, taip pat ugdyti pagarbą valstybei, jos istorijai, nacionalinei kultūrai, grupė inteligentijos atstovų kreipimesi pasiūlė kovo 9-ąją paskelbti LIETUVOS DIENA, ją įrašyti į Atmintinų datų sąrašą ir nuo šiol minėti kasmet, o 2019 metų kovo 9 d. iškilmingai valstybės mastu paminėti Lietuvos pirmojo paminėjimo 1010-ąsias metines.

Ši data ir diena mūsų istoriografijoje ir valstybės gyvenime yra išties išskirtinė. Dar 1997 metais, t. y. likus 12 metų iki didelės svarbos valstybės įvykio, grupė istorikų ir inteligentijos atstovų kreipėsi į Prezidentą Algirdą Brazauską ir informavo jį apie artėjančią itin svarbią mūsų tautai sukaktį – Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį 2009-aisiais. Tuomečiam Seimui teiktame aiškinamajame rašte „Dėl 2009 metų paskelbimo Lietuvos tūkstantmečio metais“ pabrėžta, kad „Ši data turėtų tapti svarbiu reiškiniu mūsų tautos valstybės gyvenime“. Vėliau Prezidento dekretu buvo įkurta speciali valstybinė komisija bei Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo direkcija parengusi įsimintiną Lietuvos tūkstantmečio programą. Pagal ją buvo atstatyti Valdovų rūmai, visus 2009-uosius metus visoje šalyje vyko gausybė prasmingų Lietuvos 1000-mečio minėjimo renginių. Tačiau nei jubiliejiniais 2009 metais, nei vėliau moksliniais tyrimais pagrįsta Lietuvos seniausio dabar žinomo rašytinio paminėjimo diena – kovo 9-oji – nebuvo įprasminta, ji iki šiol nėra įtraukta į Atmintinų dienų sąrašą. Todėl mokslininkai sunerimo dėl abejingumo vienai iš svarbiausių Lietuvos istorijai datų.

 

 


 

2018 11 06


„Versmės“ leidyklos atstovai dalyvavo mitinge prieš cenzūrą LRT

2018 m. spalio 22 d., pirmadienį, „Versmės“ leidykos vadovas P. Jonušas, leidyklos redaktoriai istorikas Kazys Misius ir kalbininkas dr. Artūras Judžentis kartu su dideliu būriu žinomų Lietuvos visuomenininkų, intelektualų, signatarų, Sąjūdžio pirmeivių dalyvavo 12 val. prasidėjusiame mitinge prieš cenzūrą LRT: SUGRIAUKIME PROPAGANDOS SISTEMĄ!, vykusiame prie LRT, skverelyje prie obelisko sausio 13-osios aukoms atminti.

Kartu su kitais iškiliais kalbėtojais į susirinkusiuosius kreipėsi dr. A. Judžentis:

Gerbiamieji,
Kalba reiškiasi tautos dvasia. Jos rodikliu galima laikyti ir valstybinio radijo be televizijos laidų kalbą. Svarbu, kokia kalba sklinda jų bangomis. Bet dar svarbiau, kas apie ją sakoma, kaip ji pateikiama.
Bendrinė kalba yra vieninga, bendra visai tautai. Ji toli gražu nėra vien susikalbėjimo priemonė. Bendrine kalba skleidžiasi tautą įtvirtinantis bendras reikšmių ir vertybių laukas. Ja reiškiasi tautos kūrybinės galios, ji yra pačios tautos savikūros įrankis. Tik iš esmės sukūrusi bendrinę kalbą tauta gali imtis tautinės valstybės steigimo. Taigi, bendrinė kalba – tautos brandos savam valstybingumui rodiklis ir būtina sąlyga.
Tai suvokę Lietuvos šviesuoliai – ne vien kalbininkai – XIX amžiaus pabaigoje ėmėsi sąmoningai, valingai ir sutelktai kurti bendrinę lietuvių kalbą. Bendrinė kalba negyvuoja savaime, kaip įvairios tarmės ar žargonas. Kartą sukūrus, ją reikia nuolat palaikyti, taikyti prie laiko ir tautos gyvenimo aplinkybių. Tai atlieka kūrybinė šviesuomenė, padedama dalyką išmanančių kalbininkų. Bendrinę kalbą palaikyti turi ir tautinė politika, ją skleisti privalo valstybinis radijas ir televizija.

Naikinti bendrinę kalbą reiškia kirsti tautos šaknis. Abejoti lietuvių kalbos bendrinimo, arba norminimo, būtinumu reiškia abejoti tautos valstybingumu. Visi vieši pasisakymai apie būtinybę išlaisvinti kalbą nuo kalbininkų priežiūros, leisti ja laisvai skleistis, kalbėti, kaip kas nori ir moka, yra nukreipti prieš lietuvių tautą kaip bendros praeities, papročių ir bendros kalbos vienijamą bendriją. Tokios yra laidos, kuriose nepagrįstai šmeižiami bendrinę kalbą prižiūrintys, jai naujų raiškos galimybių ieškantys kalbininkai, pavyzdžiui, neseniai Ritos Miliutės rengta „Laisvės TV“ laida R.I.T.A. Tokie yra nuolatiniai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos puolimai.
Tokios laidos ir jose skleidžiamos nuomonės yra nukreiptos ir prieš lietuvių tautos įsteigtą tautinę Lietuvos valstybę. Reikia suprasti, kad jos nėra atsitiktinės, o apgalvotas, sistemingas liberalmarksistinės ideologijos skleidimas siekiant pakirsti tautos šaknis, nusilpninti ją, suskaidyti į individų bendruomenę ir tokiu būdu paversti globalios euražmogių bendruomenės dalimi.
Neleiskime niekinti ir naikinti bendrinės lietuvių kalbos! Neleiskime tyčiotis iš ją prižiūrinčių kalbininkų, šmeižti juos, menkinti jų darbą! Lietuvos radijas ir televizija neturi tapti kalbos griovėjų prieglobsčiu ir jų pažiūrų skleidimo tribūna. Neleiskime silpninti lietuvių tautos ir tautinės valstybės!

Gražų saulėtą rudens vidurdienį tarp susirinkusių į mitingą taip pat buvo galima matyti filosofą prof. Vytautą Radžvilą, visuomenininką Algimantą Rusteiką, europarlamentarą Valentiną Mazuronį, psichologę, kandidato į prezidentus Arvydo Juozaičio atstovę Eglę Mirončikienę, filosofą, doktorantą Vytautą Sinicą, seimo narį, kandidatą į prezidentus Naglį Puteikį, filosofą dr. Laisvūną Šopauską, skulptorę Joaną Noreikaitę, filosofą prof. Krescencijų Stoškų, istoriką dr. Tomą Baranauską, žmogaus teisių gynėją prof. Romualdą Povilaitį, filosofą dr. Vytautą Rubavičių, tautininką dr. Marių Kundrotą ir daugelį kitų.

Mitingas baigėsi LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei skirtu garsiu GĖDA, GĖDA, GĖDA!

MITINGO REZOLIUCIJA

Mitinge prie obelisko kalbą sako dr. A. Judžentis Mitingo akimirka: „Versmės“ leidyklos redaktorius istorikas K. Misius (kairėje) ir filosofas prof. V. Radžvilas
Rankose laikomi plakatai atspindėjo mitingo dalyvių nuotaikas Filosofas dr. L. Šopauskas
Daug kritikos už tendencingai pateikiamą ir cenzūruojamą informaciją mitinge susilaukė LRT naujienų tarnybos redaktorius, žurnalistas Vykintas Pugačiauskas

Daugiau apie mitingą:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/viseo-reportazas-is-tautos-forumo-steigeju-ir-pilietiniu-organizaciju-mitin
http://www.ekspertai.eu/visuomeniniu-organizaciju-mitingo-prie-lrt-rezoliucija/
https://www.15min.lt/m/id/aktualu/lietuva/prie-lrt-vyksta-du-mitingai-pries-cenzura-lrt-ir-uz-lrt-laisve-56-1048182
https://www.alfa.lt/straipsnis/50336173/prie-lrt-bustiniu-vilniuje-ir-klaipedoje-piketai
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytauto-radzvilo-mintys-po-mitingo-prie-lrt
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kaip-lrt-atspindejo-visuomeninku-mitinga-pries-joje-isigalejusia-neteisingu
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/231277/dvi-protesto-prie-lrt-stovyklos-ir-vieni-ir-kiti-uz-zodzio-laisve-tik-visiskai-skirtingai#wowzaplaystart=520000&wowzaplayduration=204000
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tautos-forumo-informacinis-pranesimas-po-mitingo-del-lrt-kova-uz-laisva-lrt

Vilniaus forumo laiškas (2018 11 06):

Š. m. spalio 22 d. įvyko  protesto mitingas, kuriame pabrėžta, jog dėl vykdomos cenzūros ir laidų šališkumo žodžio laisvė LRT varžoma labiau, negu gorbačiovinės „pertvarkos“ laikais. Tęsiant blogiausias sovietmečio tradicijas, mitingui mėgino sutrukdyti provokatoriai. Tautos Forumo informacinis pranešimas, įvertinantis mitingo prie LRT rezultatus:
http://www.vilniausforumas.lt/2018/10/tautos-forumo-informacinis-pranesimas.html

Daugėja palaikančių reikalavimą naikinti cenzūrą LRT laidose:
http://www.pozicija.org/daugeja-palaikanciuju-reikalavima-naikinti-cenzura-lrt-laidose/

Prof. B. Genzelio įžvalgos apie LRT vykdomą cenzūrą ir žodžio laisvės varžymą:
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos lietuvos_zinios/zmones nenori vienos tiesos televizijoje/

Kun. disidento R. Grigo pastabos apie ideologinę cenzūrą, taikliai dekonstruojančios ir demaskuojančios  „dvaro politologijos“ vartojamo pseudomokslinio žargono prasmę ir propagandinę paskirtį:
http://www.propatria.lt/2018/10/kun-robertas-grigas-ideologine-cenzura.html

V. Sinicos straipsnis, anatomiškai analizuojantis E. Jakelaičio vestos televizijos laidos propagandinį pobūdį:
http://www.propatria.lt/2018/10/vytautas-sinica-propagandos-anatomija.html

A. Švarplio straipsnis, atskleidžiantis R. Miliūtės ideologinį angažuotumą ir jos vedamoms laidoms būdingą sovietmečio stiliaus propagandinį šališkumą:
http://www.propatria.lt/2018/10/andrius-svarplys-miliutes-ekvilibristika.html

Tautos Forumo kreipimasis į LRT Generalinę direktorę M. Garbačiauskaitę-Budrienę, kuriame smerkiamas gūdžiausią sovietmetį primenantis spalio 30 d. prie Seimo vykusio  protesto mitingo prieš vaikų atėminėjimą nušvietimas ir reikalaujama parodyti mitingo vaizdą įrašą:
http://www.vilniausforumas.lt/2018/11/reikalavimas-lrt-parodyti-mitinga-pries.html

Tautos Forumo ir kitų visuomeninių organizacijų protestai ir kiti veiksmai bus tęsiami tol, kol bus parodytas mitingo vaizdo įrašas ir LRT įvyks demokratijai, viešumui ir žodžio laisvei užtikrinti būtinos permainos.

2018 10 22, 11 28


V. Mačiekui – Juozo Keliuočio premija

2018 m. spalio 20 d. įteikta literatūrinė Juozo Keliuočio premija „Versmės“ leidyklos patriarchui, Rokiškio krašto garbės piliečiui, redaktoriui Venantui Mačiekui. Nuoširdžiausi sveikinimai nominantui! 

Daugiau skaitykite ČIA.

2018 10 22, 11 07


Išleista prof. Alfonso Vaišvilos knyga „Nenusilenkusi Šiluva“

2018 m. rugsėjo 20 d. iš Standartų spaustuvės leidyklą pasiekė prof. Alfonso Vaišvilos monografija „NENUSILENKUSI ŠILUVA“.

Knygoje, remiantis archyvine medžiaga, laisvės kovų dalyvių prisiminimais, nagrinėjama Šiluvos regiono žmonių kova prieš carinės Rusijos ir komunistinės Sovietų Sąjungos okupaciją, pradedant kova dėl pačios lietuvybės (knygnešių kova 1865–1904), carinės valdžios pašalinimu 1905 m., savanorių kovomis, Nepriklausomos Lietuvos kūrimu 1918–1940 m., ir baigiant pokario laisvės kovomis. Atskleidžiama pagrindinio laisvės kovų regiono vado Povilo Morkūno-Drako, Rimanto laisvės kovų biografija (nuo Raseinių Rinktinės II kuopos iki Maironio brigados, Prisikėlimo apygardos, Jūros srities ir Kęstučio apygardos vado), taip pat Šiluvos regione veikusių V. Daukanto-Ryto, V. Bakanausko-Sauliaus, A. Stoškaus-Dainoto, J. Šukio-Gulbino, L. Caporkaus-Žirgūno, F. Kokštos-Rūstemo, P. Lušo-Rolando ir kitų partizanų būrių laisvės kovos 1944–1953 m. Daug dėmesio skiriama įvairiems laivės kovų klausimams, kritikuojama „sovietinių partizanų Lietuvoje“ sąvoka, atskleidžiamas „civilinio asmens“ sąvokos santykinumas partizaninio karo sąlygomis. MGB agentūra aptariama kaip nusikalstamas civilių asmenų įtraukimas į kovos veiksmus. Atskleidžiamas nomenklatūrinės SSSK, jos padalinio LKP CK kaip pagrindinio okupacijos, diktatūrinio rėžimo įgyvendinimo ir represijų taikymo organizatoriaus vaidmuo, sovietinių „įstatymų“ priešingumas teisei ir kita.

Knygos atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė, redaktorė Agnė Iešmantaitė, maketuotojas Saulius Juozapaitis. Apimtis 520 p., tiražas 250 egz., leidyklos kaina 19,99 €.
2018 09 21


Sadūnaitei – 80

Sesei Nijolei  Felicijai Sadūnaitei šį sekmadienį, 2018 m. liepos 22 d. sukanka 80 metų.
Ta proga 12 val. mūsų mylima jubiliatė maloniai visus kviečia bendrai maldai Vilniaus Išganytojo (Joanitų) bažnyčioje, Antakalnio g. 27.
O iš karto po Šv.Mišių 13 val. kviečia paragauti pyrago ir pabendrauti restorane „Kino studija“, Nemenčinės pl. 2 (IKI parduotuvės pastatas, įėjimas iš šono).
Maloniai Jūsų laukiame, dalyvavimas laisvas. ▲2018 07 19


Apdovanota istorikė Vida Girininkienė

2018 m. liepos 6 d. – Valstybės dieną — Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanojo mūsų šalies ir užsienio valstybių piliečius. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis įteiktas ir ilgametei „Versmės“ leidyklos redaktorei istorikei Vidai Girininkienei. Sveikiname!

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr., fot. Robertas Dačkus

2018 07 09


Damijonas Šniukas – Babtų „Metų žmogus“

Eglės Patinskaitės nuotr.

Nežiūrint atšiauraus oro, babtiečiai pakiliai atšventė savo svarbiausią vasaros šventę – Petrines. Pagal tradiciją jos išvakarėse seniūnas Jonas Praškevičius paskelbė „Metų žmogų“, – asmenį, nuo Petrinių iki Petrinių labiausiai nusipelniusį seniūnijos bendruomenei. Šį kartą tokia garbė atiteko žurnalistui Damijonui Šniukui, parengusiam 1572 puslapių monografiją „Babtai“ (išleido „Versmės“ leidykla). Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas laureatui įteikė šiai nominacijai įsteigtą ir Edmundo Unguraičio sukurtą didžiulį stiklinį Obuolį.
D. Šniukas padėkojo Babtų seniūnijos bendruomenei už parodytą pagarbą, pasidžiaugė kūrybingu šešerių metų bendravimu su ja, trumpai priminė, kaip bendromis autorių, „Versmės“ leidyklos ir babtiečių-rėmėjų pastangomis buvo išleista ši fundamentali knyga.

2018 07 03


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt