Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

Mums rašykite leidykla@versme.lt


 


Kviečiame į prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymą Ukmergėje

„Versmės“ ir „Diemedžio“ leidyklų išleistos knygos – 
prof. Romualdo Grigo „Lietuvių tautos išlikimo drama“ – pristatymas ir diskusija vyks 
2015 m. kovo 9 d., pirmadienį, 16 val. 
Ukmergės kraštotyros muziejuje
(Kęstučio a. 5, Ukmergė).

Knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama“ – apie lietuvių tautos skaudulius, jos šviesiąją aurą ir turtingą praeities dvasinę kultūrą. Tautos ir Tėvynės likimas atskleidžiamas per nuolatinį socialinių santykių dramatizmą ir būties tragizmą. Knygos autorius prof. Romualdas Grigas kviečia skaitytoją kartu mąstyti ir diskutuoti. „Jeigu tu nežinai ir nenori žinoti savo tautos istorijos, širdimi neišgyveni skaudaus jos aido – tu prarandi dalį žmogiškosios vertės“ , – teigia knygos autorius.

Renginyje dalyvaus – knygos autorius, tautotyrininkas, profesorius Romualdas Grigas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, „Diemedžio“ leidyklos vadovas Danas Kaukėnas. Savo įspūdžiais apie knygą dalinsis Ukmergės gimnazijų mokytojai. 

Muzikinę programą atliks A. Smetonos ir J. Basanavičiaus gimnazijų moksleiviai Justinas Keturka ir Haroldas Liumparas.

Renginio organizatoriai : Ukmergės kraštotyros muziejus ir „ Versmės “ leidykla. ▲2015 03 03


Maloniai kviečiame į „Pašvitinio“ monografijos pristatymą Pašvitinyje

Kovo 28 d., šeštadienį, 12 val. Pašvitinio laisvalaikio salėje (Korsako g. 1) 
vyks didžiausios apimties – net 1540 p. – vieno tomo „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Pašvitinys“ pristatymas Pašvitinyje.

Maloniai kviečiame ir laukiame.

2015 03 03


Gauta parama

2015 m. kovo 2 d. leidyklą pasiekė J. Birgiolo, G. Birgiolienės, A. Stanevičienės, V. Stanevičiaus, G. Stanevičiaus, G. Stanevičiaus 50,00 EUR  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 03 03


Gauta parama

2015 m. vasario 26 d. leidyklą pasiekė Pabradės miesto bendruomenė „Domus“ 200,00 EUR  parama rengiamai monografijai „PABRADĖ“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 03 02


Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas  Elektrėnuose

Į Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvės, buvusios politinės kalinės, Norilsko sukilimo dalyvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. vasario 26 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje atvyko Elektrėnų miesto meras Kęstutis Vaitukaitis, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantas, Kauno miesto muziejaus edukatorius Simonas Jazavita, Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovė Daiva Bradauskienė), Elektrėnų gimnazistai, mokytojai, studentai, kariškiai, partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai ir kita Elektrėnų visuomenės dalis. Renginys prasidėjo trumpu knygos „Likimo išbandymai“ pristatymu ir žuvusių ir mirusių partizanų, politinių kalinių ir tremtinių pagerbimu tylos minute. <..>2015 03 04


Dalyvavome Vilniaus knygų mugėje 2015

Benediktas Vanagas mugėje su „Užpalių“ monografija. Nuotr. S. Balčiūno

2015 m. vasario 19–22 dienomis „Versmės“ leidykla kartu su Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų asociacija dalyvavo Vilniaus knygų mugėje 2015. Buvo platinamos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos ir kitos leidyklos knygos. ▲2015 03 03


Knygų mugei – naujos „Versmės“ leidyklos knygos

2015 m. vasario 19 d. „Versmės“ leidykloje sutiktos 4 naujos knygos:  V. Freimane „Sudiev, Atlantida“, Jūratės Statkutės de Rosales „Europos šaknys“, 6-oji papildyta laida, Vytauto Navaičio „Lietuvos vaikų rekordų knyga“ ir  Romualdo Grigo „Pralaimėjęs Kainas“. Kviečiame skaityti! 

           ▲2015 03 03


Gauta parama

2015 m. vasario 19 d. leidyklą pasiekė UAB „Pabradės kartonas“  300,00 EUR  parama rengiamai monografijai „PABRADĖ“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 03 02


Gauta parama

2015 m. vasario 5 d. leidyklą pasiekė Antano Jasevičiaus 70,00 EUR  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 02 09


Gauta parama

2015 m. vasario 2 d. leidyklą pasiekė Gintarės Zubauskaitės-Ozturk 33,40 Lt parama (2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2013 m.) rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 02 09


Albinas Vaičiūnas – Lietuvos žurnalistų draugijos garbės narys

2015 m. sausio 31 d. leidyklos redaktoriui ir bičiuliui Albinui Vaičiūnui  "už nuopelnus mūsų valstybės žurnalistikai" Lietuvos žurnalistų draugija suteikė Lietuvos žurnalistų draugijos garbės nario vardą. Sveikiname!  ▲2015 02 12


„Pašvitinio" monografijos sutiktuvės leidykloje

2015 m. sausio 29 d. atspausdinta ir netrukus skaitytojus pasieks 28-oji šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „PAŠVITINYS“, skiriama 375-osioms miestelio pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose metinėms (1637–2012), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018) bei kitoms Lietuvai svarbioms istorinėms sukaktims. Joje skaitytojui pristatoma dalis pietinės Žiemgalos arba šiaurinės Lietuvos pakraščio, įeinanti į Žiemgalos lygumą, bet jau turinti šiokių tokių kalbinių skirtumų. Čia, kaip ir kitose šios serijos knygose, aprašoma gamta, laikmečių palikti pėdsakai ir tuos pėdsakus palikę žmonės. Aštuoniasdešimt keturi 127-ių straipsnių autoriai, kurių daugumos šaknys Pašvitinyje ar jo apylinkėse, apie tai ir pasakoja. Pasakojimas nėra visiškai vienalytis, tačiau jis pateikia kuo platesnę valsčiaus praeities pažinimo medžiagą. Monografijoje aprašomi tie pašvitiniečių dvasinės kultūros bruožai, kurių pažinimo negalima aptverti
administracinėmis ribomis, nes kalbos, tautosakos ir ypač mitologijos dalykai jose netelpa, jie tartum apsijungia su pateiktais jau išleistose serijos monografijose Lygumai. Stačiūnai ir Žeimelis. <..>2015 02 04 


Apie mus rašo

2015 m. sausio 24 d.  Amerikos lietuvių laikraštyje „Draugas" ir sausio 23–29 d. laikraštyje „Čikagos aidas“ paskelbtas Marijos Sereikienės kreipimasis  „Mieli ramygaliečiai“ apie monografijos „RAMYGALA“ rengimo darbus.  Straipsnius prašome skaityti čia ir čia.  ▲2015 03 04


Gauta parama

2015 m. sausio 22 d. leidyklą pasiekė Danutės Daugirtienė 21,00 EUR  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 02 09


Gauta parama

2015 m. sausio 8 d. leidyklą pasiekė Renatos ir Dariaus Baukių 50,00 EUR  parama rengiamai monografijai „DŪKŠTAS“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Dūkštas.  ▲2015 02 09


Elektroniniu formatu išleista monografija „ŽIOBIŠKIS“ 

2015 m. sausio 8 d. elektroniniu formatu išleista „ŽIOBIŠKIO“ monografija tapo jau 19-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje.  „ŽIOBIŠKIO“ monografijos 1024 puslapių popierinė laida 900 egz. tiražu buvo išleista 2000 m.  ▲2015 01 13


Pradedama maketuoti 1-osios „Lietuvos valsčių“ monografijos „ŽAGARĖ“ 2-oji laida

2015 m. sausio 6 d. baigtas maketuoti 1-asis monografijos „ŽAGARĖ“ 2-osios laidos straipsnis – dr. Aleksandro Šliaupos mokslinis straipsnis „Žagarės apylinkių žemės gelmių raida ir sandara“, parašytas monografijos Gamtos skyriui. Šios 1-osios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 1-oji laida pasirodė 1998 metais, tačiau ji buvo nedidelės apimties ir dar ankstesnio nedidelio formato, nebeatitiko nusistovėjusio paskutinių serijos knygų turinio, naujo dabartinio formato bei apipavidalinimo. 
„ŽAGARĖS“ monografijos 2-osios laidos vyriausioji redaktorė istorikė Vida Girininkienė, knygą numatoma parengti spaudai ir išleisti iki 2017 metų.
2015 01 13


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt