Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

„VERSMĖS“ LEIDYKLOS naujienos ir SKELBIMAI

Mums rašykite leidykla@versme.lt


Kviečiame į paskaitą ir fotografijų parodą „Sendvario archeologinės paslaptys“

Jakų mokyklos salėje 2014 m. rugsėjo 26 d. 14.00 val.

Programa: 

  • Archeologiniai kasinėjimai ir radiniai (dr. Jonas Genys, dr. Džiugas Brazaitis, Linas Tamulynas, Mindaugas Grikpėdis)

  • Sendvario klimato kaita (dr. A. Galvonaitė)

  • Sendvario apylinkių dvarai (dr. M. Purvinas)

Rėmėjai: Vietos Bendruomenių Taryba, „Versmės“ leidykla, UAB „Darena“

Globėjas: Sendvario seniūnija


Apie mus rašo

2014 m. rugpjūčio 23 d. svetainėje www.ve.lt paskelbtas Andromedos Milinienės straipsnis „Vytautas Navaitis: "Rekordų knyga - galimybė pakeisti gyvenimą"“. Straipsnyje pateikiamas interviu su Vytautu Navaičiu apie jo parengtą „Lietuvos vaikų rekordų knygą“,  kuria „Versmės“ leidykla planuoja išleisti šių metų rudenį. Straipsnį prašome skaityti čia.  ▲2014 09 16


Elektroniniu formatu išleista monografija „KVĖDARNA“

2014 m. rugsėjo 12 d. elektroniniu formatu išleista „KVĖDARNOS“ monografija,  tapo jau 15-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 2014 09 16


Gauta parama

2014 m. rugsėjo 11 d. leidyklą pasiekė  UAB „LIETPAK“ (direktorius Pranas Kiznis) 25 000 Lt parama rengiamai monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2014 09 16


Gauta parama

2014 m. rugsėjo 8 d. leidyklą pasiekė Valentino Kucino, 500 Lt parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui ir paramą perdavusiam Algirdui Sinkevičiui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2014 09 16


Gauta parama

2014 m. rugsėjo 8 d. leidyklą pasiekė Valentino Kucino, Kęstučio Masaičio, Rimos Lukošienės, Arvydas Eidokaičio, Irenos Petrošienės, Kęstučio Vizbaros, Alvydo Aleksandravičiaus 2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m. parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2014 09 08


Paskelbtas monografijos „Pilviškiai“ numatomas turinys

2014 m. rugsėjo 2 d. leidyklos svetainėje paskelbtas monografijos „PILVIŠKIAI“ vyriausiojo redaktoriaus sudarytojo Venanto Mačiekaus parengtas numatomas turinys. Daugiau informacijos apie monografiją galima rasti rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pilviškiai.  ▲2014 09 02


Netekome istoriko, kraštotyrininko, leidyklos bičiulio Antano Lesio

Antanas Lesys gimė 1952 sausio 28 d. Širvintų r. Bilšių k. Augo Vilniaus kūdikių ir Trakų r. Tamašiavos vaikų namuose, Vilniaus mokykloje-internate. Mokėsi Vilniaus Naujininkų vakarinėje ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokyklose (dabar Vilniaus konservatorija), baigė Vilniaus pedagoginio instituto (dabar Lietuvos Edukologijos universitetas) istorijos fakultetą. Dirbo Vilniaus pagalbinėje mokykloje Nr. 2, Vilniaus r. Juodšilių, Širvintų r. Čiobiškio ir Vilniaus r. Vėliučionių spec. globos vaikų namuose, Vėliučionių pagrindinėje mokykloje, Šalčininkų r. Turgelių ir Akmenynės lietuviškose mokyklose bei Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje. Už pedagoginę veiklą buvo apdovanotas padėkos ir pagyrimo raštais, 2006 m. skirta žurnalisto premija, 2013 m. įteikta Stanislovo Rapolionio premija.  <...> 2014 09 16


„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Pandėlys“ redaktoriui Albinui Jasiūnui suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas

Redaktorius Albinas Jasiūnas aktyviai dalyvauja Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ veikloje, energingai darbuojasi prie baigiamos parengti monografijos „Pandėlys“, organizuoja lėšų jos išleidimui surinkimą. Rugpjūčio 29 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu už svarų indėlį į Lietuvos ir Rokiškio krašto kultūrą, paramą gimtajam kraštui ir jo garsinimą Albinui Jasiūnui suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas. 

Garbės piliečio regalijos bus įteiktos rugsėjo 20 d. 13 val. Rokiškio krašto muziejuje šventinio tarybos posėdžio metu.

„Lietuvos valsčių“ kūrėjų bendruomenė nuoširdžiai sveikina nominantą!

2014 09 08


Gauta parama

2014 m. rugpjūčio 28 d. leidyklą pasiekė  Albino ir Irenos Bukelių 200 Lt parama rengiamai monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2014 09 01


„Versmės“ leidykla tapo Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos LiMViLA nare

2014 m. rugpjūčio 27 d. gavome malonų pranešimą, kad „Versmės“ leidykla yra priimta į Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociaciją LiMViLA. Be mūsų leidyklos asociacijai priklauso šios 30 leidyklų: Aidai, Algarvė, Andrena, Asveja, Aukso žuvys, Aušra (Punskas), Bernardinai.lt, Bonus Animus, Charibdė, Edukologija, Eglės leidykla, Euroknyga LT, Gimtasis žodis, Homo liber, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Lieparas, Luceo, Lututė, Margi raštai, Maža leidykla, Mijalba, Novelita, Raidynėlis, R. Paknio leidykla, Semaška ir Ko, Stiklo tiltai, Verba vera, Versus aureus, Žara.  ▲2014 08 27


Gauta parama

2014 m. rugpjūčio 26 d. leidyklą pasiekė Panevėžio r. savivaldybės administracijos  5 000 Lt parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame!. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2014 09 01


Gauta parama

2014 m. rugpjūčio 20 d. leidyklą pasiekė  Simonos Skumbinaitės 200 Lt parama rengiamai monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2014 09 01


Kviečia nacionalinis biografijų konkursas

Maloniai kviečiame dalyvauti „Versmės“ leidyklos rengiamame biografijų konkurse. Vertinsime ir kasmet vasario 16-ąją paskelbsime paėjusiais kalendoriniais metais atsiųstų biografijų nugalėtojus.  <...>


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt